ImageStilte. Kunnen we er nog tegen? Een poosje geleden reisde ik met de trein naar de andere kant van ons land. Op een gegeven moment kwamen drie mensen ?mijn? stiltecoup? binnen. De rest van de trein zat redelijk vol, maar hier was nog plaats genoeg. Er was alleen ??n manco: volgens de stickers op de ramen mocht er niet gesproken worden. Dat viel een vrouw toch wel erg zwaar. Na enkele minuten vroeg ze zachtjes aan haar reisgenoten of die misschien een krantje of iets dergelijks hadden. Zo lang stil zitten en niets doen kon ze niet verdragen.

Te beklemmend?
Stiekem moest ik er wel wat om lachen. Het aardige van stiltecoup?s is namelijk dat daar zelden iemand stil is (ja, ook ik zondig in dit opzicht). Toch was die vrouw voor mij een voorbeeld. Niet alleen omdat zij zich w?l netjes aan de huisregels van de NS hield. Ik herkende daarnaast in haar ook een algemene trend in onze samenleving: we kunnen niet meer zo goed tegen stilte. Veelzeggend vond ik iets dat ik in een blaadje van een andere kerkelijke gemeente las. Daar stond dat er tijdens de avondmaalsviering muziek zou klinken, omdat mensen de stilte tijdens de viering ?beklemmend? vonden.

?die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria?

In het tweede artikel heb ik geschreven en verteld dat de Here Jezus geboren werd in de stal van Bethlehem. Dus dat de Here Jezus op de aarde kwam net zoals alle andere mensen. Hij had een moeder op de aarde, Maria. Toen de aankondiging van Jezus? geboorte door de engel Gabri?l werd gemaakt, was Maria geschokt en verrast. De engel vertelde haar dat zij een zoon zou krijgen en dat zij hem Jezus moest noemen. Maar Maria had geen omgang met een man en vroeg daarom: ?Hoe kan ik een zoon krijgen, terwijl ik geen omgang met een man heb? (Luc. 1:34)?

Toen wees de engel haar op de kracht van God. De God die alles kan. De God die bergen kan verzetten, die de storm tot rust kan brengen. De engel vertelde Maria: ?De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilge dat verwekt wordt, Zoon van God genoemd worden (Luc 1:35)?. Vind je het niet prachtig, dat de Here God Zijn Zoon naar de aarde wil sturen? En dat Hij als moeder voor Zijn Zoon een doodgewoon eenvoudig meisje koos? Jezus is geen zoon van een aardse koning, maar van de Hemelse Koning! Hij is de Zoon van God en Hij zal voor ons zorgen.

Hanneke van Dokkum

ImageCappuccino, croissantje, Center Parcs. Lekker ontspannen en genieten. Even ergens zitten, iets lekkers erbij, iets te drinken en een stel vrienden. Even lekker lezen, TV kijken of achter de computer. Enjoy, genieten. Maar kunnen we dat nog wel, met al die drukte om ons heen. Hebben we nog wel tijd om echt te genieten, en is dat belangrijk?

Het is heel erg belangrijk om te genieten van de dingen die je krijgt. Zelf merk ik dat nu heel sterk. Vlak voor m?n examens, verslagen moeten nog af, spreekbeurten en documentatiemappen. Genoeg te doen. Maar ook buiten school: werk en vrienden bijvoorbeeld. Je vliegt van het een naar het ander. En als ik dan heel eerlijk ben, vergeet ik wel eens hoe bijzonder het is dat we dit zo allemaal kunnen doen. Ja, ik vergeet wel eens te genieten van wat ik heb.

Genieten omschrijven we als blij zijn over iets, ervan bewust zijn van wat je hebt en daar blij mee zijn. In het Bijbelboek Prediker wordt over het genieten ook nagedacht. Prediker, de schrijver, is een filosoof, iemand die nadenkt over het leven. Hij vroeg zich af wat nu de zin is van al dat werken. En in dat boek trekt hij de volgende conclusie: ?lucht en leegte, alles is leegte? (Pred. 1:2). Hij vraagt zicht af: ?Welk voordeel hebben wij van al dat zwoegen, al dat werken?? Zelf was hij een rijk man. Prediker liet paleizen bouwen, kocht dure auto?s. Ja hij kocht alles wat hij wilde, breidde zijn fortuin uit, en aan het eind van de dag ging hij eens rustig zitten. Hij ging nog eens kijken, naar alles wat hij had gedaan, en hij zei: ?Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van de wind was.? (Pred. 2:11)

?En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here.?

Het bijzondere van het geloven in God is dat Hij ons wil behoeden van het kwade. Hij wil niet dat we in de handen vallen van de boze. Hij wil dat we gered worden. En wat doen wij? Wij gaan linea recta tegen Zijn goede bedoelingen in. Wij zijn vanuit onszelf niet goed, niet gaaf, niet heel. Wij doen iedere dag weer verkeerde dingen. De Bijbel noemt de verkeerde dingen zonde. Onze God en zonde gaan niet samen. Dat past gewoon niet bij elkaar. Onze God kan niet leven met zondaren. En om er voor te zorgen dat wij t?ch behouden kunnen worden, moest er worden betaald voor de zonden die wij hebben gedaan en die wij nog steeds doen. Wij zelf kunnen daar niet voor betalen. We hebben een soort advocaat nodig die voor ons pleit. Maar de advocaat die dat voor ons wil doen, is een hele bijzondere. Hij neemt namelijk onze schuld van ons over en betaalt voor ons. Het is de Here Jezus Christus. Onze God heeft Hem naar de aarde gezonden om de wereld te redden. Hij is geboren in de stal van Bethlehem. Dat is wat wij vieren met Kerst. Hij is dus hier op aarde geboren en opgegroeid. Daardoor was Hij een mens, net als wij. Hij heeft in Zijn hele leven nooit verkeerde dingen gedaan, kun je het je voorstellen? Ik niet. Soms lijkt het net alsof die verkeerde dingen vanzelf gaan. Wij mogen, omdat de Here Jezus onze schuld heeft overgenomen, vragen om vergeving. En doordat de Here Jezus op aarde is gekomen, kunnen wij weer met God leven; de weg naar boven is weer geopend.
Want alzolief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. - Joh. 3:16.
Geloof dan in God de Vader en in Jezus Christus de Zoon!

Hanneke van Dokkum

?Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde?
Als je op school, in de klas, of waar dan ook wordt gevraagd: ?Waar geloof je nou eigenlijk in?? Dan is het best moeilijk om antwoord te geven op die vraag. Toen zoiets aan mij gevraagd werd, was mijn antwoord: 'Ik geloof in God'. Maar daar werden de vragers nog niet veel wijzer van. Eigenlijk hadden ze geen flauw idee wie God is. Dus vroegen ze: ?Wat houdt dat dan in?? W??r zo?n moeilijke vraag. Hoe moet je nou vertellen wat het inhoudt om te geloven in God? In de Bijbel staat: ?Geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet.? (Hebr. 11)
Dus eigenlijk wil geloven zeggen: zeker weten dat God bestaat, zonder dat je daar bewijzen voor nodig hebt. Vergelijk het maar met de wind. Jij kunt de wind niet zien. En toch is de wind er. Of de pitjes in een sinaasappel. Ook die kun je niet zien, terwijl ze er wel degelijk zijn. Je weet zeker dat deze dingen er zijn. Zo is het dus ook met God. Je weet zeker dat Hij er is. Je ziet Hem niet, maar Hij is er wel. Is dat geen mooie boodschap?
In de Bijbel staat ook: ?In den beginne schiep God de hemel en de aarde? (Gen. 1).
Wij geloven dus dat God de hemel en aarde heeft gemaakt. Daarom noemen wij Hem de Schepper.
Ook noemen wij Hem de Almachtige, omdat Hij alle macht heeft, in de hemel en op aarde.
Geloven betekent je vertrouwen stellen op God, laat Hem je leven leiden. En wees niet bang om te zeggen: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde!

Hanneke van Dokkum
* Dit is het eerste artikel in een serie over artikelen van de Apostolische Geloofsbelijdenis

Commentaar

 • Wat gaan jullie doen in de vakantie? 2022-07-29 17:03:09

  Er is wat met de vraag die ik hierboven neerschreef. Hij wordt nogal eens gesteld in deze tijd:...

 • Boerenverstand 2022-07-15 17:17:53

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf (maandag 4 juli) wordt het land platgelegd door...

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...