'Het is aan de christenen om iedere dag dichter bij God te komen en zich altijd over God of zijn gaven te verheugen. De tijdspanne van ons verblijf in den vreemde is immers maar heel kort, en ons vaderland staat buiten de tijd.'

 

'Er is een groot verschil tussen de eeuwigheid en de tijd. Hier wordt naarstig gezocht, naar het geloof. Daar wordt gerust. Daarom moeten we alle dagen als goede kooplieden de balans opmaken; hoeveel dichter zijn we bij God gekomen? Want we moeten niet alleen ijverig zijn in het luisteren, maar ook waakzaam in het werken. Deze school, waarin God de enige meester is, zoekt goede leerlingen. Geen spijbelende, maar ijverige. De apostel Paulus zegt: "Wees niet lui bij de studie, wees vurig van geest en verheug u in de hoop." In deze school, broeders en zusters, leren we elke dag iets. Soms leren we iets aan de hand van voorschriften, dan weer iets aan de hand van voorbeelden en dan weer iets aan de hand van heilige tekenen. Dat zijn de geneesmiddelen voor onze wonden en de kompressen voor onze koortsachtige ijver.'

Onlangs verscheen een nieuw boek van Els van Dijk, directeur van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort. Het boek, 'Oefenen in verlangen', is een vervolg op 'De hunkerende generatie', een veelbesproken boekje in christelijk Nederland.

De hunkerende generatie gaat over de leefwereld van jongeren. "Het is ontstaan omdat mensen zeiden: ‘Els, je moet het op gaan schrijven’. Wat volgens mij anders is ten opzichte van vroeger, is dat het gezin niet meer de primaire schil rondom de jongere is. De invloeden van buitenaf zijn meer en groter dan de invloeden van binnenuit. Hoe komen jongeren bijvoorbeeld tot hun morele standpunten en overtuigingen? Niet meer door wat ze thuis hebben geleerd of in de kerk, dat resoneert nog wel ergens, maar wat er in hun eigen subcultuur gebeurt heeft meer invloed. Het is al een aantal jaren zo dat er binnen kerkelijke gezinnen en gemeenten een verlegenheid is ontstaan hoe om te gaan met de leefwereld van jongeren. Er wordt (te) vaak op een negatieve manier naar gekeken. Ook ik zie dingen waarvan ik denk: dat is niet goed. Maar waar komen ze uit voort? Jongeren verlangen naar verbondenheid, echtheid, duidelijkheid, zingeving. En als je die niet meer in het echte leven vindt, zoek je ze in (sociale) media, etc. Jongeren zijn zoekende mensen, verlangende mensen. De vraag is: zijn wij volwassenen beschikbaar om levenswijsheid over te brengen in plaats van informatie? Informatie en levenswijsheid zijn twee heel verschillende dingen."

Onlangs verschenen twee boeken met een belangrijk raakvlak: de impact van ziekte en verlies van een kind. In het eerste boek geneest een kind van een ernstige ziekte, in het tweede sterft een kind kort na de geboorte, omdat het geen nieren had.

Het eerste boek is de roman Het lam, geschreven door Jannie Regnerus en uitgegeven bij Atlas Contact in Amsterdam/Antwerpen, paperback 144 blz., ISBN 978 90 254 3640 7, prijs € 19,95.

Kent u dat gevoel, dat u iemand ziet die u denkt te kennen, en dat even later blijkt dat diegene toch iemand anders is?

Ik ken iemand die op een drukke schoolvergadering in een bestuurslid achter de tafel een goede vriend meende te herkennen. Hij liep om de tafel heen, en sloeg de vermeende vriend enthousiast op de schouder: 'Kerel, wat zit jij hier interessant te doen…!?'  De man draaide zich om en – u raadt het al – bleek een onbekende te zijn.

Met kerst gedenken we dat de Heere Jezus in deze wereld kwam. Maar hoe verbind je dat komen met gaan? Die vraag kwam bij mij op, toen enkele dagen geleden plotseling bleek dat dit de laatste Presto zou worden. Iets van een antwoord vond ik in de geschiedenis van Simeon.

 

Simeon

Je kent hem misschien wel, uit het evangelie van Lukas: de oude, gelovige man in de tempel. Simeon is zijn naam. We kennen hem niet zo goed. Eigenlijk weten we alleen dat hij de Heere Jezus in de armen nam, nadat hij al zo lang op Hem gewacht had. En we kennen natuurlijk zijn loflied en de woorden die hij tegen Jozef en Maria sprak. Maar ach, dat is eigenlijk ook al genoeg. Want in het kleine glimpje dat we van zijn leven opvangen geeft hij ons al zóveel mee.

Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....