ImageKomende woensdag is er weer biddag. Een speciale dag waarop we vragen om Gods hulp bij al het werk dat weer gedaan moet worden. Hoe vaak doe jij dat, God bidden om je te helpen?

Het klinkt een beetje oud: ?biddag voor gewas en arbeid?. In de komende periode beginnen alle planten en groenten te groeien, zodat ze straks geoogst kunnen worden. Vroeger was iedereen afhankelijk van die oogst. Waren er maar weinig bloemkolen, aardappels of spruiten, dan was er niet genoeg te eten. Dus ook het werk begon dan, de boeren moesten bijvoorbeeld het land gaan voorbereiden. De lente is het begin van een nieuwe bloeiperiode. En juist aan het begin van deze belangrijke periode gingen ze eerst tot God bidden, en dat zijn we blijven doen. Nu hebben we supermarkten vol. De meeste groentes komen niet eens meer uit Nederland. Is de oogst mislukt, dan halen we wel wat uit het buitenland. Waarom hebben wij dan nog eigenlijk biddag?

Zoals je zag is biddag er om ons komende werk bij God te brengen, iets wat wij allemaal wel eens vergeten. Hoe vaak vraag jij God je te helpen bij het komende werk, om je zorgen over te nemen? Petrus, een van de discipelen, zegt ook in een van zijn brieven: ?Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart? (1 Pet 5:6-7). Hier zegt Petrus dat jij je zorgen op God mag afwentelen, ofwel je zorgen aan Hem geven. En dat doe je speciaal op biddag.

?die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel?
We komen steeds een beetje dichterbij het kennen van Jezus. In dit stukje staat nog iets heel belangrijks over Zijn leven. Bij het laatste avondmaal samen met zijn discipelen had Jezus hen verteld dat ??n van hen Hem zou verraden. Uiteindelijk gebeurde dat in de Hof van Getsemane, waar Judas hem verraden heeft. De soldaten namen Jezus gevangen en leidden Hem weg. Later werd Jezus verhoord door Pontius Pilatus, de man die regeerde over de stad. Hij werd door Pilatus verhoord en gemarteld door diens soldaten. Ze gaven Hem een mantel en een doornenkroon: Hij was de ?koning der Joden?. Dat is ook wat ze boven zijn kruis hebben gespijkerd toen hij ter dood was veroordeeld, nadat het volk de keuze had gehad tussen Barrabas en Jezus en de vrijlating van Barrabas koos boven die van Jezus. Zelfs toen de soldaten Hem hadden gekruisigd durfden mensen nog de spot met hem te drijven: ?Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!? (Mat. 27:40). Maar Jezus kwam niet van het kruis af. Zijn hemelse Vader trok de handen van Hem af. Jezus riep om zijn Vader, maar die antwoordde niet. En toen gaf Hij zijn geest. Hij stierf niet zomaar, Hij besloot op dat moment dat het genoeg was, en g?f zijn geest. Toen Hij gestorven was, werd Hij begraven in het graf van Josef van Arimatea, die het graf voor zichzelf had laten uitgraven, maar bereidt was het aan Jezus af te staan. Hij geloofde dat Jezus de Zoon van God was. Net zo als jij dat doet, dat is mijn hoop. 

Hanneke van Dokkum

ImageFrouwke is 12 jaar en woont in Stadskanaal. Ze zit in groep 8 van de Piet Prinsschool. In dit interview beantwoordt ze vragen over haar schoolkeuze.

Beste Frouwke,

Leuk dat je mee wilt werken aan een interview over je volgende school!

Voor de voorjaarsvakantie heb je meegedaan aan de Cito?s. Hoe ging dat in z?n werk bij jou op school? Mochten jullie snoep eten of zaten jullie in een ander lokaal?
We zaten gewoon in ons lokaal en groep 7 zat in de aula. We mochten ook snoep meenemen. Ik vond de cito wel moeilijk, vooral rekenen, maar op zich was het ook wel weer leuk.

Waar denk je dat je volgend jaar naar school toe gaat? Gaan er ook andere kinderen naar die school toe?
Nou, ik denk dat ik naar het Noorderpoort  in Musselkanaal ga. Alleen we weten het nog niet zeker. Niemand anders gaat er naartoe, in ieder geval gaan de meesten van mijn klas naar het Gomarus .

Heb je zin in volgend jaar? Waarom heb je er wel of geen zin in? Wat lijkt je leuk, wat lijkt je minder leuk?
Het lijkt mij leuk, want je leert nieuwe mensen kennen en ik heb wel zin om naar de hogere school te gaan. Wat ik minder leuk vindt is dat je best ver moet fietsen. Dan ben je ook later thuis, dat is wel jammer.

Je moet nu nog een half jaar naar de basisschool. Gaan jullie nog leuke dingen doen, zoals een schoolkamp of iets anders?
Ja, een musical en volgens mij nog op schoolreis. En aan het einde van het jaar geven we snoep aan alle kinderen op school.

ImageHet was afgelopen zondag de eerste lijdenszondag en daarmee is de lijdenstijd aangebroken. In de lijdenstijd denken we aan alle dingen die Jezus meemaakte voor dat Hij moest sterven. De lijdenstijd duurt veertig dagen en is ook bedoeld als een tijd van bezinning voor ons.

Dit jaar heeft de HGJB, Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond, een boekje uitgegeven met tips voor jongeren die je in die veertig dagen kunt doen. Het zijn allemaal kleine dingen waarmee jij iets voor een ander doet. En misschien maak je met die kleine attentie van jou wel de hele dag van die ander goed. Je kunt bijvoorbeeld iedereen uit je gezin een complimentje geven, een briefje bij de brievenbus hangen met daarop ?bedankt postbode? of plaats is een aardig berichtje bij iemand op hyves die dat niet van jou zou verwachten. Het zijn zoals je ziet allemaal kleine dingen die toch een heel groot verschil kunnen maken.

De lijdenstijd is dus een periode van veertig dagen waarin veel christenen iets soberder leven en denken aan het lijden en sterven van Jezus. Maar waarom zijn het nu veertig dagen? Het getal veertig kom je op veel meer plekken in de Bijbel tegen. Zo regent het veertig dagen en nachten als Noach in de ark zit en de beproeving van Jezus in de woestijn duurde ook veertig dagen. Het getal veertig staat in de Bijbel dus voor beproeving. De kleur die tijdens de lijdenstijd vaak in de kerk wordt gebruikt is paars. Paars staat namelijk voor het koninklijke en Jezus is natuurlijk de Koning. Maar de kleur paars wordt ook wel geassocieerd met rouw, en dat speelt in de lijdenstijd ook een grote rol.

ImageHet is midden februari en de winter gaat alweer naar zijn einde toe. Dit jaar hebben we een winter gehad die je misschien wel leuk hebt gevonden: waarschijnlijk heb je naar hartenlust kunnen schaatsen, glijden en met sneeuw kunnen spelen. Volgende week is het vakantie. Waarschijnlijk kun je dan allerlei leuke dingen doen. Misschien ga je wel op wintersportvakantie, of ga je uit logeren. Het kan ook zijn dat je gewoon thuis blijft en daar allerlei dingen gaat doen. In ieder geval zou het fijn zijn als je in deze vakantie fijn kunt uitrusten.

Uitblaasrust
Gelukkig hebben we de mogelijkheid vakantie te vieren. Het is mooi dat we niet altijd hoeven te werken. Stel je voor dat je zeven dagen per week naar school zou moeten en nooit vakantie zou hebben, dat zou erg zijn! Dan zou je altijd maar bezig zijn met school en zou je niet kunnen spelen, terwijl dat ook belangrijk is voor je groei naar een volwassen persoon. Daarom geeft de Here God je ook die dingen. Hij geeft mooie dingen en heeft het beste met je voor in je leven. Daarom is het ook belangrijk te genieten van de rust die de Here God geeft.

Commentaar

 • Wat gaan jullie doen in de vakantie? 2022-07-29 17:03:09

  Er is wat met de vraag die ik hierboven neerschreef. Hij wordt nogal eens gesteld in deze tijd:...

 • Boerenverstand 2022-07-15 17:17:53

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf (maandag 4 juli) wordt het land platgelegd door...

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...