Image?Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort? (Ex. 20: 17).

Deze keer het tiende en laatste gebod: Gij zult niet begeren. In de NBV staat dat je je zinnen niet moet zetten op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Je mag dus niet jaloers zijn op wat een ander heeft. Dat geldt natuurlijk ook voor deze tijd. Misschien heeft een vriendin wel een veel mooiere mobiel of haalt een vriend veel betere cijfers op school, maar je mag er niet jaloers op zijn. Het kan lastig zijn om niet jaloers te zijn. Het lijkt soms ook oneerlijk dat een ander meer heeft dan jij. De begeerte is eigenlijk het begin van alle andere zonden en geboden die hiervoor zijn genoemd, want om te bereiken wat je begeert moet je iets stelen, pleeg je overspel of wil je een ander misschien wel vermoorden. In positieve zin betekent dit gebod dat je tevreden mag zijn met wat God je geeft en dat we ook mogen vertrouwen dat Hij ons alles geeft wat we nodig hebben.
Dit is dus al het laatste gebod, ik hoop dat jullie iets van deze serie geleerd hebben. Maar onthoudt dat deze 10 geboden uiteindelijk zijn samen te vatten in de 2 belangrijkste geboden:  namelijk dat je God lief moeten hebben boven alles en je naaste als jezelf!
 
Laura van Putten
 

ImageAnathoth. Zomaar een klein plaatsje ten noordoosten van Jeruzalem. Niets bijzonders aan. Goed, de familie van de profeet Jeremia kwam er vandaan (Jer. 1: 1), maar verder is daar toch weinig bijzonders gebeurd? Of toch wel??

Sla voor de aardigheid Nehemia 11 eens open. In dat hoofdstuk is te lezen hoe het volk na de Babylonische ballingschap terugkeerde naar hun woonplaatsen. In 36 verzen wordt beschreven welke mensen naar welke plaatsen terugkeerden. Typisch zo?n droog lijstje dat je overslaat bij het bijbellezen. Tenminste, totdat je in vers 32 ineens dat ene plaatsje tegenkomt: Anathoth.

Bijzonder?
Als je wilt weten waarom dat zo bijzonder is, dan moet je terug naar Jeremia 32. Daar vinden we de profeet Jeremia. Hij was door koning Zedekia vastgezet omdat zijn profetie?n over de ondergang van Jeruzalem niet erg populair waren bij de koning en zijn dienaren. Daar, in de koninklijke gevangenissen, kreeg de profeet een boodschap van God. Zijn neef Haname?l zou bij hem langskomen met de vraag of Jeremia diens akker in Anathoth over wilde kopen.

Haname?l kwam inderdaad naar de koninklijke gevangenissen. Hij was kennelijk in de schulden was geraakt en bezocht daarom Jeremia met de vraag of die hem kon helpen door de akker over te nemen. Aldus geschiedde. Jeremia gaf zijn neef het verschuldigde bedrag en liet onder toeziend oog van getuigen een koopakte opstellen. Dat deed hij niet zomaar. God had hem duidelijk gemaakt dat er een profetie aan vast zat: ?Want zo zegt de HERE (?): er zullen weer huizen en akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land? (Jer. 32: 15).

Image 2012, het jaar van de ondergang. Bliksem, tornado?s, vloedgolven en vulkaanuitbarstingen zullen ons teisteren. En uiteindelijk zal op een dag de wereld vergaan. Tenminste, als we de gelijknamige film moeten geloven. Het einde nadert, en snel ook volgens velen. Er zijn veel mensen die uitspraken doen over het einde van de wereld, de laatste dag. Maar wat zegt de Bijbel daar nu over? Is er zo?n tijd, moeten we er bang voor zijn?

Nu is het getal 2012, naar aanleiding van nieuwe onderzoeken, alweer verhoogt naar 2208. Volgens de Mayakalender zal onze wereld dan ten einde lopen. Maar het zijn niet alleen de Maya?s die het einde van de wereld voorspellen. Er zijn veel mensen die denken te weten hoe en wanneer de wereld ten onder gaat. Dat doen ze aan de hand van allerlei berekeningen en idee?n. De een gaat uit van een grote aardbeving, de ander van een meteoriet, een derde wereldoorlog, overbevolking of een grote hongersnood. Al deze dingen leiden op een dag tot de ondergang van de hele wereld. Die verdwijnt, samen met ons.

In Mattheüs 24 lezen we wat Jezus zegt over de eindtijd. Daar staat dat het ene volk tegen het andere ten strijde zal trekken en dat er overal hongersnoden komen. En dat is dan nog maar het begin. De christenen zullen onderdrukt, gedood en gehaat worden. Er zullen valse profeten komen, die doen alsof ze de wederkomst van Christus zien. Ook zullen er valse messiassen zijn. Overal zal wetteloosheid heersen.  Ja, zelfs de zon en de maan zullen geen licht meer geven. Best heftig?

Image?Leg over een ander geen vals getuigenis af? (Ex. 20: 16)

In positieve zin gaat dit gebod over de eerlijke omgang met elkaar. Waar blijven we als we elkaar niet meer kunnen vertrouwen? In de NBG-vertaling van 1951 staat dit gebod in een bredere zin, namelijk dat je geen vals getuigenis mag spreken. Er is ook geen verschil tussen een leugen om bestwil, een halve waarheid of een overdrijving. In Gods ogen zijn het allemaal leugens.

Dat doen we allemaal wel eens: liegen. Een leugen is een valse verklaring die opzettelijk als waar gepresenteerd wordt, ook als we dingen niet zeker weten. Iemand belasteren doe je als je iets kwaads van iemand verteld en overdrijft. Als iemand vroeger iets fout heeft gedaan, je dat herhaald en zegt dat hij of zij dat nog altijd doet. Roddelen doet ook bijna iedereen wel eens. Vaak een beetje uit jaloezie en vooral als je iemand niet aardig vindt zeg je snel onaardige dingen over die persoon.

Je weet het allang: we vieren morgen het kerstfeest. Lichtjes, gezelligheid en veel eten. Dat is tenminste wat de meeste mensen zeggen. En misschien vind je dat zelf ook wel het leukste van kerst. Maar, is dat wel het belangrijkste? Aline, Lian, John en Jelle hebben een tekening gemaakt en een klein stukje geschreven over wat kerst voor hen betekent. Lees het maar eens. Betekent het voor jou ook meer dan licht, gezelligheid en eten?

 


Commentaar

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...

 • Godsdienstvrijheid een zegen 2022-06-03 15:31:24

  Het is gewoon een gegeven. Onze samenleving wordt steeds seculierder. Onlogisch is het niet dat...

 • Kirill 2022-05-20 17:21:12

  Kirill, of Cyril is 75 jaar en sinds 2009 de patriarch van Moskou en van alle Russen en de Primaat van de...