ImageDe meeste mensen die nu in de examenklas zitten zullen ondertussen al druk bezig zijn met het bedenken van hun vervolgstudie. Wat vind ik leuk, wat kan ik goed en waar wil ik studeren?

Er is bijna niemand die zegt dat hij of zij het makkelijk vind om een studie te kiezen. Er is namelijk zo veel. Vaak is het ook lastig om te kiezen omdat je van veel studies niet weet wat ze precies inhouden, maar ook niet wat je er mee kunt worden. Toch is het belangrijk om goed na te denken over je vervolgstudie. Wat zijn bijvoorbeeld je hoofddoelen? Wil je veel geld verdienen, wil je ?gewoon een leuke baan?, wil je een lange of korte studie, wil je thuis blijven wonen of op kamers? Zo zijn er een heleboel vragen die je moet beantwoorden en dit kan heel lastig zijn. Ook ik wist heel lang niet wat ik wilde. Ik vond van alles wel leuk, maar tegelijkertijd vond ik ook heel veel niet leuk. En wat ik dan leuk vond, tja vond ik dat wel zo leuk voor altijd?

Als je op internet googlet op studiekeuze krijg je allemaal studiekeuzetesten. Daar moet je allemaal vragen invullen over jezelf: wat je leuk vind en wat je goed kan. Maar vaak komt daar echt niet uit wat je leuk vindt of wat je goed kunt. Maar hoe kom je dan wel tot een goede keus? Ik denk dat het erg belangrijk is dat je al vroeg genoeg begint met je ori?nteren op je toekomst. Ga bijvoorbeeld eens naar een open dag of loop eens een dagje mee. Vaak krijg je van school ook wel een boekje met opleidingen, blader dat dan eens door. Als een studie je dan wel leuk lijkt, maar je weet niet precies wat het inhoudt. Ga dan eens op internet zoeken naar die studie of loop een dagje met een student van die studie mee, als dat kan. Ga ook eens met mensen praten die je kennen: je ouders, vrienden, je mentor of decaan.


ImageSoms zijn er perioden waarin er veel erge dingen gebeuren. Je hoort ze dan wel op het journaal: een aardbeving in Turkije, hongersnood in Afrika, een treinongeluk in Belgi? of een vader die zijn kinderen vermoord. Het zijn erge dingen. Als er veel ernstige dingen achter elkaar gebeuren zeggen mensen wel eens dat de wederkomst dichtbij is. Maar wat is de wederkomst eigenlijk?

Wederkomst
Met de wederkomst wordt bedoeld dat de Here Jezus terug komt op de aarde. Hij zal dan niet weer terugkomen om op aarde te sterven aan het kruis, maar om te oordelen. Dan zal Hij oordelen wie naar de hemel mogen gaan en wie naar de hel moeten. Voor de mensen die bij de Here Jezus horen en Hem erkennen en dienen als hun Verlosser, zal dit een hele mooie dag worden. Dan zal iedereen die gelooft naar de hemel gaan en dan zal er geen pijn, angst of verdriet meer zijn. Het is in de hemel mooier dan het allermooiste wat je hier op aarde hebt meegemaakt. Daar is het prachtig. De wederkomst is ook erg bijzonder, want als de Here Jezus terugkomt, zal iedereen Hem kunnen zien, graven zullen weer opengaan en er zullen meer dingen gebeuren waar je nu geen voorstelling van kunt maken. Want hoe het precies zal zijn, dat weet niemand.

ImageZingen tijdens de dienst. Het is de normaalste zaak van de kerkelijke wereld. Ik kan maar moeilijk een kerk of christelijke groepering bedenken die niet zingt tijdens de samenkomsten. Maar, waarom doen we dat eigenlijk?

Het makkelijke antwoord
Het antwoord hoeven we niet moeilijker te maken dan het is: omdat veel mensen het leuk vinden, maar vooral ook omdat het gewoon bijbels is. In de Bijbel vinden we liederen (de psalmen, de klaagliederen), lezen we dat Jezus en zijn discipelen zongen bij het laatste avondmaal (Marc. 14: 26) en zien we aansporingen aan de eerste gemeenten om ook te zingen.

Goed, zegt de kritische lezer nu, maar dat zegt dus nog mooi niets over de vraag waarom we nu eigenlijk zingen. Het is leuk dat ze dat in de dagen van de Bijbel zo deden, maar waarom zouden we nu nog ?samen in de naam van Jezus een loflied aanheffen?? Is daar een goede reden voor?

?opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.?

Nu de Here Jezus was opgestaan, was zijn werk op aarde voltooid. Hij liet zijn discipelen achter in Jeruzalem. Maar Hij liet hen niet achter zonder troost. Hij zei tegen hen dat ze samen in Jeruzalem moesten blijven totdat de belofte die Hij hen had gemaakt, vervuld zou zijn.
Daarna werd Hij opgenomen in de hemel, terug naar de Vader. Terug naar waar Hij vandaan was gekomen om op de aarde Zijn taak te verrichten. Hij had die taak nu volbracht en mocht weer naar huis.
En toen? Was het toen afgelopen? Nee! Er waren twee mannen in witte kleren bij de discipelen. Ze hebben tegen de discipelen gezegd: ?Galilee?rs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan (Hand. 1 : 11)?
Dus, Jezus was naar de hemel gegaan, maar zijn discipelen bleven achter en zouden straks de hele wereld vertellen over Jezus, zijn leven en het evangelie. Wat een belangrijke opdracht! Een mooie opdracht, die ook jij mag doen in je leven. Het is ook jouw taak om een discipel te zijn van de Here en om het evangelie te vertellen aan de mensen.

?op de derde dag opgestaan uit de doden.?

Het werk van de Here Jezus is nog niet afgelopen. Op de derde dag is Hij weer opgestaan. Wij herdenken dit met Pasen. Het is een feestelijke gebeurtenis bij ons: ja, Jezus is opgestaan, Hij leeft!
In de Bijbel staat dat de farize?rs en schriftgeleerden er zelfs bang voor waren. Zij waren bang dat Jezus zou doen wat Hij had gezegd. Dat Hij werkelijk zou opstaan uit de dood; ze waren bang dat Hij echt de Zoon van God zou zijn. Zij geloofden dat immers niet.
Op de ochtend van de opstanding waren er vrouwen bij het graf. Zij wilden de Here Jezus balsemen omdat daar geen tijd voor was geweest na de Sabbat. Maar, de steen van het graf was weggerold! Wie kon dat nu gedaan hebben? Er kwam een engel, die hen vertelde dat de Here Jezus opgestaan was, zoals Hij gezegd had. De vrouwen gingen dit aan de discipelen vertellen, maar die geloofden de vrouwen niet. Later, toen Jezus aan hen was verschenen, geloofden zij het wel.

Door de dood te overwinnen is er een soort brug gekomen tussen God en de mensen. God, die niet kan omgaan met zondaars, God die heilig en goed is, God die ons heeft geschapen, de Almachtige Vader. Jezus heeft de kloof die er was, overbrugd door Zijn lijden en Zijn sterven, door Zijn opstanding uit de dood. Door Zijn opstanding, kunnen wij weer bij de Here God komen. Maar daarvoor moeten we ons wel totaal aan Hem toevertrouwen. Hij moet onze schuilplaats zijn. Geef jij je leven aan de Here?

Hanneke van Dokkum

Commentaar

 • Wat gaan jullie doen in de vakantie? 2022-07-29 17:03:09

  Er is wat met de vraag die ik hierboven neerschreef. Hij wordt nogal eens gesteld in deze tijd:...

 • Boerenverstand 2022-07-15 17:17:53

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf (maandag 4 juli) wordt het land platgelegd door...

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...