ImageHet kleinste zaadje van alle zaden is het mosterdzaadje, het zaadje waar een mosterdplant uitgroeit. En weet je wat eigenlijk wel raar is? Jezus vergelijkt het koninkrijk van God met zo?n klein mosterdzaadje.
In Matheus 13:31-32 staat deze (korte) gelijkenis over het mosterdzaadje. Jezus zegt dat een mosterdzaadje wat gezaaid wordt het kleinste zaadje is, maar dat het wanneer het gaat groeien en wortels krijgt de grootste van alle planten is. Het wordt een grote struik van wel 3 meter hoog, waarin de vogels van de hemel kunnen nestelen.
Maar waarom maakt Jezus zo?n, op het eerste oog, vreemde vergelijking? Met het mosterdzaadje bedoelt Jezus eigenlijk ons. Wij moeten met iets kleins beginnen zodat dat kan uitgroeien tot iets groots. Je hoeft dus niet altijd iets bijzonders en spectaculairs te doen om Jezus te belijden en iets voor Hem te betekenen. Je kunt het vergelijken met 1 persoon die het evangelie aan een ander vertelt en die vertelt het ook weer verder en zo gaat het door.

In een voorgaand nummer van Presto-kids heb je kunnen lezen over Bijbellezen. Bijbellezen is erg belangrijk: doordat je in de Bijbel leest kan de Here God door je spreken en leer je steeds meer over Hem. In de Bijbel laat de Here God Zich zien. Je kent misschien de verhalen over de Here wel als Hij David helpt als die het moeilijk heeft. Dan weet je dat de Here God David in de moeilijkste momenten heeft geholpen, zonden vergeeft als je spijt hebt en David weer blij heeft gemaakt. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen van mensen die God gered heeft. Door die verhalen spreekt de Here God ook. Hij vertelt door die verhalen: zo wil Ik ook zijn voor jou. Zo zorg Ik nu nog steeds. De Here God spreekt door je in de Bijbel. Maar je moet je er wel voor openstellen. Het is daarom belangrijk om te bidden voordat je uit de Bijbel leest. Dan kan de Here door de Heilige Geest werken en zo gaat de Bijbel voor je leven. Ook kun je doordat je de Bijbel leest steeds meer onthouden van wat God heeft gedaan. Daarom is het ook belangrijk om de verhalen die in de Bijbel staan goed te onthouden. Je leert misschien de Bijbelverhalen thuis of op school, misschien ga je al naar catechisatie. Op die manier zorgt God voor je, werkt Hij door de Heilige Geest zodat je steeds meer leert over Hem. Als je dan in een moeilijke situatie komt, kun je terugdenken aan wat God in de bijbel doet: zo is Hij nog steeds. Hij verandert nooit!

ImageOp vrijdagavond 26 maart was het weer zover, de jaarlijkse Youth Mission Day (YMD). Na een ontspannen inloopmoment met koffie en thee begon om 19.45 uur het programma. Erik Schaap heette namens de organisatie een ieder welkom en samen met de district Groningen band en Gerald Raveling werd de avond verder geopend.

De opzet van de YMD dit jaar was anders dan voorgaande jaren. Dit werd direct al duidelijk door de aanwezigheid van stoelen in de zaal. De afgelopen jaren waren deze bewust niet geplaatst. Ook de locatie was nieuw: dit jaar was de YMD in Winschoten.

We hadden een enthousiaste spreker in de persoon van ds. Paul den Hertog uit Koog aan de Zaan. Hij vertelde ons dat we ?out of the box? moesten denken en dat we ook eens buiten ons vertrouwde wereldje (lees: kerkgebouw) moesten kijken om zo ?de andere? te kunnen bereiken.

Na een korte pauze waarin heerlijke gehaktballen verkocht werden was het tijd voor het tweede deel van het programma. Overigens werden in de pauze ook pepermunten verkocht i.v.m. een actie van jongeren uit het District Groningen die met Athletes in Action naar Afrika gaan komende zomer en hiervoor acties houden om de kosten te dekken.

Pasen en Hemelvaart hebben iets met elkaar gemeen. Inderdaad: het zijn allebei christelijke feestdagen en ze delen dezelfde Hoofdpersoon. Maar, er is meer dan alleen dat. Beiden zijn ?een betrouwbaar onderpand?, zoals de catechismus dat noemt (antw. 45 en 49). De opstanding en de hemelvaart van Jezus geven ons allebei zekerheid.

Hoe werkt dat nou? Hoe kun jij anno 2010 zekerheid halen uit twee dingen die de Zoon van God bijna tweeduizend jaar geleden deed? Om dat duidelijk te krijgen is het allereerst belangrijk om te bedenken dat Jezus niet alleen de Zoon van God is. Daarnaast noemde Hij zichzelf ook de ?Zoon des mensen? (of: ?Mensenzoon?). Hij is niet alleen echt God. Hij is ook echt mens geworden. Alleen in het feit dat Hij in alles de wil van zijn Vader deed en niet zondigde was Hij anders dan wij..

Dat is niet ineens veranderd, ook niet op de Paasmorgen. Veelzeggend zijn de woorden die Jezus bij zijn verschijning aan de discipelen sprak: ?Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb? (Luc. 24: 39). Hij bezat nog altijd een lichaam van vlees en botten, alleen was dit nu wat wij een ?verheerlijkt? lichaam noemen: het had niet langer de gebreken en beperkingen zoals wij die nu nog kennen. ?Hij bezat nu de menselijke natuur in haar ongeschonden toestand, zoals Adam die bezat voor de [zonde]val,? las ik in een verklaring. Met ditzelfde verheerlijkte lichaam voer Jezus ook ten hemel.

ImageJezus is gekruisigd, daar denken we vandaag aan. Maar daar blijft het vaak bij. Soms vraag ik mij wel eens af of we het hele kruisigen en lijden van Jezus niet te mooi hebben gemaakt, te veel hebben geromantiseerd. Wij zeggen dan wel heel mooi ?Hij heeft voor ons geleden,? maar weten wij ook wat Hij heeft doorgemaakt daar aan het kruis?

We zitten nu al mooi klaar met onze paaseieren, te wachten tot het eindelijk paasmorgen is. Dan schiet Goede Vrijdag er wel eens bij in. Ja, Jezus heeft voor ons geleden, is voor onze zonden gekruisigd. Maar, zeggen we dan, met Pasen is Hij opgestaan. En daarmee klaar. Dat heeft Jezus zo voor ons gedaan. Wat is dat lijden dan, wat heeft Hij voor ons daadwerkelijk doorstaan? Is dat zoiets als dat ik laatst eens op een schilderij zag: Jezus hangt in een mooie omgeving, terwijl lichtstralen Hem beschijnen? Is het iets moois, iets hemels? Ik denk het niet.

Laten we maar eens kijken naar wat Jezus lichamelijk doormaakte. We gaan bij wijze van spreken terug naar 3 april in het jaar 33. Nadat Jezus verraden was en de belangrijke Joodse  leiders Hem hadden beschuldigd, werd Jezus gebracht naar de hoogste leider in Isra?l:  Pilatus. Die wist niet wat hij met Jezus moest doen, dus liet hij Jezus maar geselen. 2 soldaten, met allebei een flagrum, een Romeinse zweep. Aan deze zweep zaten 2 riemen en aan het uiteinde daarvan zat een stukje lood. Hiermee werd vanaf de schouders tot en met de kuiten geslagen. Dat ging op zo?n manier dat de huid overal aan flarden werd geslagen. Het aantal slagen was onbeperkt, het ging door tot er geen huid meer over was. In principe verloor je hier zoveel bloed door dat je binnen enkele uren stierf. En dit was nog maar het voorspel.

Commentaar

 • Wat gaan jullie doen in de vakantie? 2022-07-29 17:03:09

  Er is wat met de vraag die ik hierboven neerschreef. Hij wordt nogal eens gesteld in deze tijd:...

 • Boerenverstand 2022-07-15 17:17:53

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf (maandag 4 juli) wordt het land platgelegd door...

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...