ImageDe Bijbelse spoedcursus vervolgd

Vorige week eindigden we met een mooie cliffhanger: de knecht van Abraham had gebeden om een vrouw en zijn gebed leek verhoord te zijn. Rebekka was naar de bron gekomen en had in alles beantwoord aan de dingen waarom de knecht God gevraagd had. Bovendien bleek ze uit de familie van Abraham te komen (Betuel, de vader van Rebekka, was namelijk de zoon van Abrahams broer Nachor). God leek het gebed om een vrouw voor Isaak dus verhoord te hebben.
    
Overdonderd
Zou onze ?matchmaker? overdonderd zijn geweest? Het zou me niet verbazen. Hij heeft gevonden wat hij zocht en dankt God daarvoor (vs. 27). Terecht, natuurlijk, wanneer we denken aan wat Salomo in Spreuken 18 schrijft: ?Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de HERE verworven.? Zou je voor zoveel Goddelijke goedheid dan niet dankbaar zijn?

Maar, niet alleen de knecht van Abraham is overdonderd. Rebekka rent naar huis om alles aan haar moeder te vertellen. Ook haar broer Laban hoort het en spoed zich naar de bron, om de vreemdeling die zijn zusje behangen had met dure sieraden (vs. 22) op te halen. Zo?n bijzondere gast mocht best in hun huis slapen.

Vraag
Sinds ik de Heere heb leren kennen heb ik best wel de drang om het evangelie te vertellen aan iedereen. Ook denk ik wel eens: zou ik geen theologie gaan studeren en zo predikant worden? Ik kan niet zeggen dat ik duidelijk een tekst o.i.d. heb waardoor God me heeft geroepen. Als ik echter nuchter nadenk vind ik theologie best een interessante studie. Qua vooropleiding zijn er geen problemen. Op dit moment volg ik een andere studie, ook leuk, maar wat je er mee kan worden lijkt me niet het 'einde.' Wat moet ik doen? Ik bid of de Heere me duidelijkheid wil geven. Moet nu theologie gaan studeren in het vertrouwen dat Hij het me duidelijk zal maken? Of moet ik wachten tot de Heere me heel duidelijk roept? Als je 'zomaar' theologie hebt gestudeerd, is het veel lastiger om een baan te vinden, dan wanneer je doelbewust gaat studeren. Natuurlijk ben ik me ook bewust van de schaduwzijden van dit werk. En vraag me af: kan de Heere wel wat met mij in Zijn dienst? Predikant zijn kan alleen als je echt geroepen bent, daar ben ik van overtuigd en dan zal God je ook de genade daarvoor geven! Wat is de juiste weg?

Image ?Steel niet? (Ex. 20: 15)

In het achtste gebod staat dat je niet mag stelen. Je mag dus geen spullen van andere mensen of uit een winkel ongevraagd meenemen. Je zou dit ook ruimer kunnen zien: het betekent ook dat je eerlijk moet handelen. Vroeger betekende dat bijvoorbeeld dat je geen valse gewichten op een weegschaal gebruikte en zo de mensen te weinig verkocht. In deze tijd zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat je mensen geen geld af moet troggelen voor dingen waar ze geen verstand van hebben of die ze niet nodig hebben. Daarbij zou je kunnen denken aan allerlei dingen die de laatste tijd zijn gebeurd op het gebied van banken en verzekeringen.
    
Je kunt het ook breder trekken. Bijvoorbeeld dat je met mensen moet delen, zeker met mensen die zelf niks hebben. Denk maar eens aan de grote verschillen tussen arm en rijk in deze wereld.

Iemand uit de Bijbel die geld van de mensen stal was Zacheüs. Hij was tollenaar en liet mensen veel te veel belasting betalen. Zo moet ook de overheid eerlijk omgaan met belastinggeld, met de bedragen die ze vraagt van mensen en de doelen waar ze dat aan besteed. Als je het breder bekijkt dan alleen wat jatten uit een winkel, dan kon het achtste gebod wel eens meer op ons slaan dan we zouden denken?

Laura van Putten
 

ImageEen Bijbelse spoedcursus

Liefde en relaties. Volgens mij bestaan er maar weinig mensen die zich nooit met dit onderwerp hebben beziggehouden. Er wordt ontzaglijk veel over geschreven, gezongen en gefilmd. Ook de christelijke wereld ontkomt er niet aan, want ja, christenen zijn net mensen h?? Alleen blijkt dat helaas zo vaak ook uit artikelen in christelijke media: de adviezen die er worden gegeven hadden eigenlijk ook wel in bijvoorbeeld een gratis krant kunnen staan. Bijbelse richtlijnen missen zo vaak. Daarom nu in de Presto de korte cursus ?vroom versieren?.

Disclaimer
Van tevoren wil uw cursusleider nog wel even op de disclaimer wijzen: het cursusmateriaal bestaat vandaag uit Genesis 24. Mooie tekst, maar let daarbij wel op tenminste ??n ding: Abraham was naar Kanaän getrokken met een belofte. Hij zou naar een nieuw land geleid worden en tot een groot volk worden (Gen. 12: 1-2). Na zijn dood zou deze door God gegeven belofte op Isaak overgaan, want die was immers de enige zoon van Abraham en zijn vrouw Sara. Dat maakte het huwelijk van Isaak een speciaal geval in Gods plan met deze wereld, wat maakt dat niet alle lijnen ??n op ??n in onze tijd toepasbaar zijn.

Image ?Pleeg geen overspel? (Ex. 20: 14)

In het zevende gebod staat dat je niet mag echtbreken, dat wil zeggen: geen overspel mag plegen. God heeft je een man of vrouw gegeven om trouw mee te leven. Zo gaf God al bij de schepping Adam Eva als vrouw. Dat betekent dan ook dat je elkaar goed moet leren kennen en elkaar liefde moet geven en aandacht. Dat is niet altijd gemakkelijk. In het NT zegt Jezus dat je alleen mag scheiden bij overspel, maar dat het eigenlijk niet de bedoeling was van God. Ook zegt Hij dat als een man een vrouw begerig aanzie,t hij in zijn hart al overspel heeft begaan. Jammer genoeg gebeurt het regelmatig dat huwelijken vastlopen en dat mensen gaan scheiden. Vaak is er sprake van ruzie, of ze gaan op in hun eigen dingen. Dit is eigenlijk dus niet Gods bedoeling geweest.
In de Bijbel wordt het huwelijk ook wel vergeleken met de relatie van God (bruidegom) met de kerk (de bruid). Daarmee wordt bedoeld dat de kerk ook moet werken aan de relatie met God en niet bij Hem moet weglopen. Wanneer Gods volk dat toch doet, noemt God het dan ook ?overspelig?.
Dit alles wil trouwens niet zeggen dat het zevende gebod er alleen voor getrouwden is. ?God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven,? schrijft Paulus (1 Tess. 4: 7). Daarom moeten ook de niet-getrouwden zorgvuldig met hun lichaam omgaan en zich niet zomaar overgeven aan allerlei verkeerde (seksuele) verlangens (1 Tess. 4: 3-5).

Laura van Putten

Commentaar

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...

 • Godsdienstvrijheid een zegen 2022-06-03 15:31:24

  Het is gewoon een gegeven. Onze samenleving wordt steeds seculierder. Onlogisch is het niet dat...

 • Kirill 2022-05-20 17:21:12

  Kirill, of Cyril is 75 jaar en sinds 2009 de patriarch van Moskou en van alle Russen en de Primaat van de...