{mosimage}Tijdens de vormingscursus die afgelopen seizoen weer in een aantal plaatsen werd gehouden, werden diverse onderwerpen behandeld. Een van de docenten was Jan Noorlandt, docent Communicatie aan de Chr. Hogeschool Ede. Voor de lezers van het kerkblad maakte hij een samenvatting van zijn lessen.
Dit laatste artikel gaat over het aantrekkelijk maken van een website.

Nu de eerste nieuwigheid van kerkelijk websites is verdwenen, is het goed om na te denken over de verdieping van internet en de kerk. Actueel zijn de sociale media en de netwerksamenleving.
In dit artikel belicht ik wat voordelen, mogelijkheden en valkuilen bij websites van een plaatselijke kerk. Een van de kenmerken van de kerk is de onderlinge band die veel verder gaat dan alleen de zondag. De kerk kan garen spinnen bij websites. Op meerdere gebieden. Het is een platform waarop leden van de gemeente elkaar kunnen ontmoeten, kunnen adviseren, kunnen informeren. Een forum kan wel of niet verborgen geboden worden.
De kerk zit vaak in een dilemma. We hebben een roeping om de boodschap naar buiten te brengen, maar zijn vaak verlegen hoe en naar wie te doen. De nieuwe media waarin je op hyves, linkedin en facebook relaties en vrienden verzamelt, stellen je veel eenvoudiger in de gelegenheid om jezelf te zijn. Laat in uitingen en in profiel zien wat je identiteit is. Dat verwachten relaties ook. Een liefhebber van klassieke muziek straalt uit met een Bach-groep en een orgel-Hyves waar hij staat. Maar dat gaat ook op voorhet geloof, de kerk en activiteiten. In de massamedia ontbreekt de kerk vaak snel, in de sociale media kunt u geloof en kerk een profiel geven. U kunt ook eenvoudig aanspreekbaar worden voor deze mooie thema's.

Liever een tweet dan een poster

Een poster voor een dienst met belangstellenden voor het raam hangen is een prima zaak. De voorbijganger kan de inhoud tot zich nemen. Misschien kent hij de bewoners van het huis, misschien ook niet. Het fenomeen twitter betekent dat je korte zinnen door kan geven aan jouw relaties. Dat betekent dat je in relaties kort en krachtig wat kan aangeven. Daarin mogen informatie en beleving elkaar verrijken.

Tien adviezen bij website

1.    Maak een communicatiecommissie verantwoordelijk voor beleid voor kerkblad en website samen. Het helpt om gezamenlijke communicatie intern en extern verder te brengen. Het voorkomt dat een ict-deskundige zich alleen voelt staan voor de website. Omring hem met gemeenteleden die hem helpen met inhoud en beleid.
2.    Denk bij de website ook aan de buitenstaander die het jargon van de kerk niet kent. Probeer dat helder uit te leggen. Best kans dat kerkleden die uitleg ook prettig vinden. Een gemeente in Noord-Holland legt op de website elke week uit wat het liturgisch bloemstuk die week betekent! Bloemrijk, kleurrijk, en zinvol.
3.    Foto’s! Internet is geschikt voor foto's, foto-series. Maar op de websites heerst vaak de tekst. Voorstel zet een mooie foto van een volle ochtenddienst op de site. Geen lege banken, maar banken met mensen van vlees en bloed. Vraag tieners om actuele foto's of originele foto's te maken. Plaats die op de site.
4.    Overweeg hoe u meer bezoekers krijgt op de website. Sommige gemeenteleden weten veel van zoekmachine-marketing. Gebruik deze kennis om uw presentie op internet te versterken. Probeer de woorden die de inwoners van de plaats zouden gebruiken, te noemen. Is de kerk vooral bekend onder zijn roepnaam Sionskerk? Zet dan deze naam in grote letters goed op de website! Wij weten natuurlijk dat onze kerken Christelijke Gereformeerde Kerken heten. Houden zo. Sommige mensen zoeken in Google misschien met "christelijke gereformeerde kerk", als u die naam vastplakt aan de foto, zogezegd onder water, dan vinden zij de site toch nog.
5.    Naast kennis, ook ervaring, sfeer en beleving.
Op internet zijn we gewend om niet alleen zaken, feiten te vinden. We zijn ook benieuwd naar ervaringen of belevingen. Volgens mij is dat in goede zin nog Chr. Gereformeerd ook. Vertel niet alleen de vergaderdata van de kerkenraad, maar geef leden ook ruimte om hun vroomheid en ervaring te delen. Bv. na een preek, of welke troost het geloof hen gaf bij ziekte. Zulke teksten zijn heilzaam.
6. Rond bijzondere diensten kunt u een plan maken om in huis-aan-huisbladen, sociale media en de website gezamenlijk op te trekken. Het huis-aan-huisblad neemt snel een bericht van vier regels op, Daarin kunt u een zin noemen als: De Sionskerk staat zondag in het teken van zorg voor vreemdelingen in het Oude Testament. Meer informatie staat op www.sionskerk.nl. Daar moet dan een uitgebreider, inhoudelijk verhaal staan.
7.     SMS als Kerkklok
Een jeugdwerker vroeg zich af of de taak van de kerkklok om mensen op te roepen voor de kerk, niet aangevuld kan worden. Om 9.30 uur stuurde hij een sms aan alle leden van de jeugdvereniging: "zie ik je zo in de kerk?” Zo'n sms is voor een tiener geen vreemde inbreuk op zijn leven. Hij krijgt meer verzoeken. Ik begreep uit reacties op lezingen dat het gewoon werkt. Misschien is het wel de kerkklok van 2011.
8.    Wees persoonlijk. Onderteken de teksten op de website niet met: de predikant, de kerkenraad of het bestuur. We verwachten een foto te zien van een mens van vlees en bloed met naam en toenaam. Wees persoonlijk in zenden en ontvangen.
9.     Tell a friend. De brieven van Paulus waren actueel en concreet aan 1 gemeente gericht. Toch werden ze herlezen en doorgestuurd. Als je een mail krijgt met mooie inhoud, ligt het voor de hand dat je die mail naar die relaties stuurt waarvan je weet dat ze die waarderen. Aan andere relaties stuur je ze niet. Dat is een subtiele manier van afwegen. We zeggen dan: Tell a friend.  Van een vriend lees je een bericht eerder en intensiever dan van een buitenstaander.
10.     Het doorgeven van de bijbelse boodschap is voor elke generatie een uitdaging. We maken afwegingen in cultuur, middelen, situaties. Ik ben ervan overtuigd dat de bijbelse verkonding van websites gebruik kan maken om daar garen bij te spinnen.

Rhenen                           
Jan Noorlandt


Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....