Het krijgen van kinderen is niet vanzelfsprekend, evenmin het ontvangen van een gezond kind. De medische wetenschap wil mensen daarin tegemoet komen, soms zelfs zozeer dat reproductie een technisch project wordt. Indrukwekkend zijn de mogelijkheden in het doen ontstaan van menselijk leven. Ook wordt onderzoek naar het genenpatroon van beginnend leven gedaan met als doel het herstel van ernstige defecten. Daartegenover staat echter het doden van ongeboren leven. Abortus provocatus is wettelijk toegestaan bij een vrucht tot en met 23 weken en zes dagen zwangerschap, terwijl artsen nota bene in staat zijn een kind van dit aantal weken zwangerschap in leven te houden.

 

Vorig jaar verscheen een boek over vragen met betrekking tot het levensbegin. Het boek waaraan vijftien auteurs hebben meegewerkt, biedt een overzicht van de actuele wetenschappelijke, medische en juridische praktijk, en geeft ook aan welke (medisch-)technische ontwikkelingen in de toekomst te verwachten zijn.

 

Plotseling hebben we kort na elkaar contact met verschillende mensen uit Sri Lanka. Via een hulpvraag zijn we met een Sri Lankaanse familie in contact gekomen. Een familie die al jarenlang in ons land woont en hier haar plaats gevonden heeft. De vader heeft een goede baan en de kinderen studeren. Deze familie vangt nu een andere familie op in hun huis. Een familie die op dit moment is vastgelopen in hun asielprocedure. We gaan er heen zonder iets van beide families te weten. De ontvangst was indrukwekkend. We komen in een heel andere wereld terecht. De wereld van Zuid-Azië. Tot onze verrassing blijken beide families christen te zijn. De gastfamilie is van oorsprong christen, de opgevangen familie is enkele jaren geleden uit het Hindoeïsme tot geloof in Jezus gekomen. Het is een aangename kennismaking.

Soms verschijnen er boekjes die je pakken en waarin je, alleen al door erin te bladeren, iets proeft van wat de schrijver ervan bewoog toen hij achter zijn computer kroop om het op te schrijven (want een pen wordt niet veel meer gebruikt). Dat is ook het geval met het boekje van Samuel Lee dat ik maar wat graag onder de aandacht breng. Niet omdat ik het van A tot Z eens ben met wat hij allemaal schrijft. Maar moet dat ook? Kan het niet zijn dat juist in de ontmoeting met mensen die de boodschap van het evangelie op een andere manier benaderen, of die er van een andere kant naar kijken, …, dat in zo’n ontmoeting de inhoud van het evangelie weer eens helemaal fris naar je toekomt.

Een prachtig en vooral lief boekje voor de allerjongsten. Het thema is dubbel. Enerzijds gaat het over vogels, in dit geval de zwaluw, maar tegelijk is er herkenning voor elk kind. Het leven is vol uitdagingen, waar een kind tegenop kan zien.
Dit boekje benadrukt dat je er niet alleen voor staat. Dat je geholpen kunt worden én dat je eigenlijk heel veel kunt en zult leren. En wat zijn de tekeningen schattig. De illustraties zijn van Marieke ten Berge. Uitgeverij Columbus is onderdeel van Royal Jongbloed.

Nel Noppe, Leeuwarden

Corien Oranje, Kleine zwaluw durft niet. Columbus: Heerenveen 2021, 32 blz., € 12,99, ISBN 9789085434580.

Angus is een nieuwsgierige, intelligente jongen met ogen als verrekijkers. Hij leeft op het eiland St. Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan aan het eind van de 17e eeuw. Aan het begin van het boek is hij een jaar of acht. Hij is door een geleerde die een jaar op het eiland heeft gewoond, betrokken bij het doen van waarnemingen: vogels tellen en sterren op een kaart intekenen. Het hele boek is geschreven vanuit het perspectief van deze Angus. We lezen over zijn moeder (weduwe) die een nieuwe liefde vindt in de predikant. Deze ds. Burch is gekomen om St. Helena te verlichten. Hij beïnvloedt Angus in zijn wereldbeeld. Maar er is ook de invloed van de geleerde, meneer Halley. En als Angus in opdracht van zijn moeder en de dominee op een schip meegaat naar Engeland en daar als assistent wordt aangenomen door Halley, dan wordt de invloed van de ontluikende natuurwetenschap steeds groter. Zo beschrijft Jalonen de tijd met de vragen die toen speelden: ‘Misschien is de Bijbel niet van begin tot eind een letterlijk relaas, misschien is niet alles precies zo gebeurd als het beschreven staat, maar is er beeldspraak in gestopt. Ik twijfel niet aan de boodschap, beslist niet; het kan gevaarlijk zijn om zulke dingen te zeggen, dus vergeet het, Angus … Maar van sommige jaartallen en millennia wil ik nog andere bewijzen presenteren dan die uit het Oude Testament.’ (pag. 420v).

Het is een van de thema’s in deze roman. Verder gaat het boek vooral over de rangen en standen in de samenleving en over hoe je daarmee omgaat als je meer kan dan van je verwacht wordt. Het is zeker knap en overtuigend geschreven. Ondanks het feit dat het boek wat mij betreft iets te dik is voor het verhaal dat verteld wordt, blijft het wel boeiend en beveel ik het zeker aan.

 

Wouter Moolhuizen, Hoogeveen

 

Olli Jalonen, De Hemelproef. KokBoekencentrum: Utrecht 2021, 464 blz., € 23,99, ISBN 9789023959502

Commentaar

 • Kinderen van Canada 2021-07-30 09:40:50

  Ik. Eigenlijk kan dat helemaal niet, een commentaar beginnen met het woordje ik. Wat blijft er dan...

 • Ketikoti 2021-07-16 17:10:37

  Ketenen Gebroken. Dat betekent dit woord in de Surinaamse taal Sranantongo. De naam duidt de...

 • Verklaring van gevoelen 2021-07-02 16:25:18

  Op 9 juni jl. kregen (de) predikanten van onze kerken een e-mail toegestuurd die was ondertekend...

 • En hoe zit dat met het lijden? 2021-06-18 17:02:53

  Ik moet er nogal eens aan denken. Het speelt alweer aardig wat jaren terug, in de jaren dat Europa nog...