Afdalen naar de gewone wereld met de levenbrengende woorden van God in je rugzak. Eindelijk kan en mag er op aarde geleefd worden naar de bedoeling van de Schepper. Eindelijk is in mensenwoorden vervat wat de bedoeling van het leven op aarde nu eigenlijk is. Uiteraard valt te verwachten dat deze woorden niet zomaar begrepen kunnen worden. Maar als je net bij God vandaan komt dan weet je dat het alles waard is om die woorden te bestuderen, te overdenken, te bespreken en gaandeweg te leren uitvoeren. In die woorden zit het leven. In die woorden zit vrede en recht voor alle mensen. Die woorden zijn de tastbare aanwezigheid van God zelf. Die woorden vragen om geloof en overgave. Die woorden zijn meer dan de mens en de mensheid. Vol verwachting klopt zijn hart.

Op woensdag 6 maart waren de afgevaardigden van de vijftien gemeenten van de classis Zwolle door de gemeente Zwolle in haar kerkgebouw De Zuiderhof bijeengeroepen voor de voorjaarsvergadering 2019. De gemeenten van Hasselt en Zwolle meldden beide dat ze samen een predikant gaan beroepen voor werk in beide gemeenten. Urk-Maranatha meldde de aanstelling van een pastoraal jeugdwerker voor twintig uren per week.

Anders dan met Pasen heeft het Kerstfeest geen directe Joodse wortels. Dat wil zeggen: er bestond niet een soort geboortefeest, en dat is wellicht de belangrijkste reden, dat zo’n feest in verband met geboorte van Jezus pas in veel later tijd tot stand is gekomen. De schriftelijke bronnen spreken vanuit de vierde eeuw, maar een eerdere viering is niet onmogelijk.

 

Probleem is ook dat er van de geboorte van Jezus geen exacte datum bekend is. Hooguit een globale tijd: de regering van keizer Augustus, en ook een bepaald jaargetijde, de zomertijd. Niet in de winter, want het is niet goed denkbaar dat de herders van Bethlehem ‘s winters met hun kudden in de kou zouden weiden. Toch springen twee data eruit: 6 januari en 25 december.

De classis kwam op 28 februari in vergadering bijeen. Tijdens deze vergadering werd gestemd voor afvaardiging naar de particulier synode. Zoals gebruikelijk was er een stemcommissie bestaande uit twee broeders uit Hoogeveen. Zowel voor predikanten als voor ouderlingen was slechts een stemmingsronde nodig. De classis Hoogeveen levert in de persoon van ds. L. van Dalen de preses voor de particuliere synode van het Noorden.

Er werd teruggekeken op de laatste dienst in Nieuw-Amsterdam. De gemeente is opgeheven, maar het Woord blijft. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar een mogelijke missionaire doorstart in Nieuw-Amsterdam.

We vallen meteen maar met de deur in huis en citeren Marquardt: 'Inderdaad beschouw ik een christendom dat fysiek en theologisch afstand bewaart tot het Jodendom en Joden, als "ziek"'. Weldoordachte woorden van de Duitse theoloog Friedrich-Wilhelm Marquardt (1928-2002). Hij zegt niet zomaar iets. Hij heeft een opvatting die hij zich in de loop van zijn leven heeft eigen gemaakt.

 

We kennen de vier kenmerken van de kerk: één, heilig, algemeen (katholiek) en apostolisch. Marquardt noteert een vijfde kenmerk: de relatie tot Israël. En die relatie is geen extraatje. Die relatie doortrekt het één-heilig-algemeen-apostolisch volledig.

 

Commentaar

 • Mijn duit in het zakje 2019-04-19 06:27:07

  Eigenlijk wilde ik een heel negatief verhaal vertellen. Over de gang van zaken binnen onze...

 • Stille week 2019-04-12 15:26:37

  Volgende week is het de stille week of de goede week. De week voor Pasen. In steeds meer van onze...

 • ‘Gods-beeld’ 2019-04-05 17:43:09

  Alphonse Karr (1808-1890), een Frans schrijver en redacteur van de krant <<cursief>>Le...

 • Syrische bruiloft 2019-03-29 16:18:18

  Een paar weken geleden kwam ik via een gemeentelid in contact met een Syrisch stel dat in...