Wat is Gods doel met de kerk? Wat wil God met de gemeente waar jij deel van uitmaakt doen in haar omgeving? Het antwoord op die vragen bepaalt in belangrijke mate de uitstraling en relevantie van de kerk van Jezus Christus in de buurt.

 

De kerk is geroepen het Evangelie te delen in woorden en daden. Zo zullen de mensen in onze omgeving mogelijk iets opmerken van de uitstraling van liefde van Christus. Een liefde die met het Woord verkondigd en met de daad wordt betoond. Dat is wat integral mission  beschrijft. Het is een manier van geloven, leven en kerkzijn. Gods Woord verweeft zich met je hoofd, je hart, je woorden en daden. Woord én daad, als een eenheid zoals man en vrouw in een huwelijk. A way of life.  24 uur per dag, zeven dagen in de week. Als het kwartje valt, zie je de kleine en grote kansen overal om je heen.

In twee artikelen laten we zien wat dit inhoudt. Het eerste gaat over Gods integrale missie. Het tweede over de integrale missie van de gelovige/de kerk.

Vanuit deputaten evangelisatie is in de afgelopen jaren een project opgezet waarin met missionaire teams uit een gemeente wordt gekeken naar wat de Bijbel eigenlijk zegt over missionair gemeente-zijn. Er wordt nagedacht over de mogelijkheden om daar in de concrete context van de gemeente invulling aan te geven.

 

Wat kom je daar allemaal bij tegen? Waar liggen kansen in de plaatselijke situatie waarin de kerk zich bevindt? Wat zijn belemmeringen waar je tegenaan loopt? Gaat het vooral om activiteiten? Wat gebeurt er als er in de gemeente bewust over missionair zijn nagedacht wordt?

Zulke vragen – en er zijn er nog veel meer – komen langs in dat tweejarig traject, waarbij toerusting en coaching een duidelijke plek heeft.

De gemeente Dedemsvaart is sinds vorig jaar aan zo’n missionair leertraject begonnen. Inmiddels zijn ze heel wat stappen verder gekomen. Ik stelde via de teamcaptain, Rianne Slager, een paar vragen aan het team.

Lalleman loopt de hele Bijbel door en geeft aan waar en hoe teksten uit het Oude Testament gebruikt worden in het Nieuwe Testament. Hij geeft niet alleen aandacht aan citaten, maar ook aan zinspelingen. Daarbij wijst hij geregeld op oudtestamentische echo’s in het Nieuwe Testament die alleen bij aandachtige studie kunnen opvallen.

Sinds vorig jaar is Gert van den Bos als evangelist actief betrokken bij Assen Zoekt. Hij werkt daar naast Rudolf Setz. In deze jonge zendingsgemeente wordt geprobeerd op een duidelijke en actuele manier te leven en te werken vanuit het evangelie van het Koninkrijk van God.

Graag stellen we Gert ook via het kerkblad aan onze lezers voor.

 

Het valt me op dat als het gaat over Hemelvaart – meer zelfs nog dan bij Pasen – vele registers (ook) bij gelovigen en ongelovigen opengaan om aan te tonen hoe onmogelijk het is naar de hemel te ‘varen’. Dit kán echt niet! Onbestaanbaar! De verleiding is om daar dan uitgebreid op in te gaan.

 

Commentaar

 • Profetisch geïnspireerd 2019-07-12 17:57:06

  ‘Later dit jaar zal zijn autobiografie verschijnen’, lees ik in een interview met dominee C....

 • Levenseinde 2019-07-05 17:42:37

  Een wat deprimerend opschrift boven dit commentaar? Ja inderdaad, we praten liever niet over...

 • Structuur 2019-06-28 14:16:04

  In mijn hoofd is het vaak chaos: ik denk aan van alles, maar heel veel van wat ik bedenk verdwijnt ook weer....

 • Een sterke God die daar wat aan verandert … 2019-06-21 17:57:04

  Ik ving het op, een paar weken geleden, in een kerkenraadskamer van een gemeente waar ik die...