Een verjaardag van een honderdjarige is geen uitzondering meer. De gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden is momenteel voor mannen 76 jaar en voor vrouwen 81. In 1950 was dat respectievelijk 59 en 63 jaar. In 1860 was de gemiddelde leeftijd slechts 37 jaar. De leeftijdsverwachting zal de komende jaren waarschijnlijk toenemen.

 

Sommigen menen dat in de toekomst een leeftijd van honderdtwintig jaar geen uitzondering zal zijn, of dat mensen uiteindelijk zo'n honderdvijftig jaar kunnen worden.

Voor velen is dat een aantrekkelijke gedachte. En wat is er op tegen als we ons inspannen om dat resultaat te bereiken. Zouden we niet mogen verlangen naar een heel lang leven, in goede gezondheid en genietend van het goede dat de aarde biedt? Verlangen naar een lang en gelukkig leven is heel natuurlijk. Wie wil niet oud worden, zonder al te veel problemen?

Geregeld is er in ons Kerkblad ruimte voor predikanten die een jubileum vieren. Vandaag aandacht voor ds. H.J.Th. Velema. Op 24 november is het 40 jaar geleden dat hij als predikant in zijn eerste gemeente werd bevestigd.

 

Als jong predikant –nog geen vijfentwintig jaar – begon ds. Velema in de (grote) gemeente van Dokkum. Hij moest nog veel leren: 'Maar de gemeente kon daar goed mee omgaan. De herinnering aan m’n eerste gemeente is die van: je hebt als dominee een geweldige boodschap, maar als mens hoef je je niets te verbeelden. Noem het maar Friese nuchterheid. Na bijna tien jaren ging de weg naar Ermelo – een heel andere gemeente, waarvan de leden uit alle delen van het land kwamen. Belangrijke herinneringen uit die periode zijn de verbouw van de kerk en het sterven van twee jongeren van de gemeente. In Zierikzee was ik de (eerste) tweede gemeentepredikant en ook daar ligt, naast mooie en verdrietige dingen, de herinnering aan het omkomen van twee kinderen uit één gezin bij een auto-ongeluk.’

 

De classis Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft het verzoek van de samenwerkingsgemeente (CGK-NGK) in Arnhem ingewilligd om vrouwen toe te laten tot het ambt.

 

Velen in de CGK hebben met droefheid en grote verontrusting van dat besluit kennisgenomen. Dat is heel begrijpelijk, want de generale synode van de CGK sprak in 1998 uit dat het uit het geheel van de Bijbel duidelijk is dat het gezaghebbend leiding geven aan de man toekomt en niet aan de vrouw. Toch is het minder onbegrijpelijk voor wie de gang van zaken op de synode van 1998 in rekening brengt.

 

Vorige keer bracht ik het posterboek van Sestra onder de aandacht. Deze keer een boekje waarbij je zelf aan de slag gaat: Ontdek de artiest in jou , met als ondertitel: Geloof verbinden met creativiteit .  

Je eerste reactie is misschien: ’Ik ben niet creatief, dit is niks voor mij!’ Dan is het juist de moeite waard om het toch uit te proberen. Aan de hand van een thema lees je een Bijbelgedeelte. Daarna volgt de creatieve uitdaging. En, als je graag meer verdieping wilt, dan zijn er nog vragen en teksten om over na te denken of met elkaar te bespreken. Je kunt met dit boekje alleen aan de slag of samen met een vriendin of groep.

Commentaar

 • DNA 2018-12-14 19:06:08

  In Genesis 3 wordt ons verteld dat de mens als God wil zijn. De verboden vrucht ziet er heerlijk...

 • Wieg 2018-12-07 19:13:35

  Wat een wieg is weet iedereen. Bij een wieg denk je aan baby’s, aan kersverse vaders en moeders....

 • Strijden 2018-11-30 18:41:52

  Als je strijdt tegen prostitutie zijn er altijd mensen die je bemoedigen met de mededeling dat het...

 • Wat jong aan oud heeft en andersom 2018-11-24 09:00:39

  In Winschoten kwam iemand van het CGJO spreken over jongerenbeleid. Wij ervaren steeds meer moeite...