Donderdag 15 februari was de voorjaarsvergadering van de classis Leeuwarden. Het eerste deel van deze vergadering brachten we door in het gebouw van de CGK van Damwoude, het tweede deel in het gebouw van Broeksterwoude-Petrus. Dit had een bijzondere reden omdat 's avonds het peremptoir examen plaatsvond van kandidaat E.S. v.d. Heide die een beroep heeft aangenomen naar de gemeente van Broeksterwoude-Petrus. De leiding van het eerste deel van de vergadering was in handen van ds. M.J. van Keulen en in het avonddeel leidde ds. J. Nutma de vergadering.

Na het lezen van het eerste deel van De Kronieken van de Nefilim, dat over Noach ging, was ik nieuwsgierig naar het tweede deel. Henoch, de overgrootvader van Noach, is daarin de hoofdpersoon en de Titanenstrijd wordt uitgebreid beschreven.
Al lezende wisselen verbazing en herkenning elkaar af. Er worden Henoch Bijbelteksten in de mond gelegd, die eveneens door Jesaja of Amos zijn uitgesproken. En er worden gebeurtenissen als feiten gepresenteerd, waarvan je denkt: ‘Hoe komt de schrijver daarbij!’ Die vraag overheerste steeds meer, naarmate het lezen vorderde.

Inleiding

In de afgelopen periode hebben wij stil gestaan bij de vraag hoe wij de rechtspositie van de predikant hebben te duiden. Is het een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht, dan wel een overeenkomst sui generis, van eigen aard? In het laatste artikel hebben wij een begin gemaakt met de bespreking van een aantal uitspraken van ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, over de rechtspositie van de predikant. In dit artikel gaan we hiermee verder en bespreken we allereerst de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak die bekend werd onder de naam Den Boer/CGK Zeewolde. Hierna komen we toe aan meer recentere uitspraak van de Hoge Raad, genaamd NGK/Gort. We ronden dit artikel af met een bespreking van de visie op de rechtspositie van de predikant binnen onze kerken.

Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...