Mooie titel: Identiteit in Christus. Maar waar gaat dat over? Identiteit is een modewoord. Het duikt op vele plekken op. Bijvoorbeeld in het woord identiteitspolitiek. En we kennen de term nationale identiteit. Nederland ‘schrok’ toen koningin Maxima in 2007 zei: ‘Dé Nederlander bestaat niet’. Of je krijgt te horen dat het erom gaat je ‘identiteit’ te ontdekken (of daaraan te werken). De vraagtekens stapelen zich al op na alleen al het lezen van de vorige zin. Laat staan als we het woord identiteit verbinden met Christus. Wat heeft ‘mijn’ identiteit te maken met een ander, in dit geval Jezus Christus?

 

Geen andere goden voor het aangezicht van God! Vertrouwen op iets in de schepping heeft direct invloed op ons geestelijk leven, maar ook op onze kennis van de wereld, en hoe we omgaan met ons mens-zijn en het mens-zijn van onze naaste. Mensen laten zich gemakkelijk in de luren leggen door wat zich aan hen opdringt. De vorige keer is reeds de afgod van (politieke) macht en invloed genoemd.

 

De Schrift spreekt veel over de afgoden van goud, geld en bezit: ze kunnen mensen in hun greep houden en alle aandacht opslokken. De oudtestamentische profeten hebben hiertegen sterk gewaarschuwd. Jezus wijst op het gevaar van de Mammon (Mat.6,24).

 

Stel je voor dat je gast bent van Nefertete, de oogverblindende vrouw van farao Echnaton, rond 1350 voor Christus. Je kreeg een geurkegel op het hoofd gezet van mirre en andere kruiden. De warmte deed de mirre smelten en deze droop over je hoofd. Als een wandelende parfum liep je door de tuin.

Mirre is de oudst bekende parfum en was vroeger zeer kostbaar. Het werd aangevoerd vanuit Somalië en Ethiopië over de ‘wierook- en specerijenroute’ naar Israël, het internationale knooppunt van handelsroutes.
Mirre is een gomhars afkomstig van het plantengeslacht Commiphora, wat ‘kleefstof dragers’’ betekent. Het geslacht bestaat uit gedoornde, grillig vertakte heesters of boompjes, die op rotsige grond groeien.

Toen A.J. Droger na zijn middelbare schoolperiode moest nadenken over zijn toekomstige beroep, stond predikant niet op zijn lijstje. Toch werd hij onlangs door zijn vader, ds. C.J. Droger in het ambt van predikant bevestigd. Ter kennismaking stelde de redactie hem een aantal vragen:

 

Dominee, op 5 september bent u bevestigd als predikant in Genemuiden, hoe kijkt u terug op dat moment?

 

Aad Kamsteeg heeft een mooi boek geschreven met persoonlijke ervaringen. Vanaf 1967 was hij redacteur buitenland van het Nederlands Dagblad. Kamsteeg werd een invloedrijke stem binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, maar ook daarbuiten. Hij werkte ook voor de EO. In zijn boek komen niet alleen belangrijke internationale ontwikkelingen aan de orde, maar ook ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving en politiek (en vooral de GPV), en op kerkelijk terrein. Kamsteeg is altijd kritisch geweest op de geslotenheid die de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt lange tijd hebben gekend, en was een voorstander van contacten buiten de eigen kring.

Commentaar

 • Week tegen de eenzaamheid 2020-10-23 17:01:52

  Je hebt al een tijdje wat vage klachten. Je been sleept wat, je vergeet steeds vaker waar je iets...

 • Kerk en overheid 2020-10-16 15:02:34

  Toen socioloog Leonard van ‘t Hul een jaar of vier geleden met zijn proefschrift aanving, kon hij...

 • Het nieuwe normaal 2020-10-09 12:13:57

  Zijn de sociaal - economische, ecologische en medische crises waarin wij ons bevinden, kansen om...

 • Achteruit 2020-10-02 17:28:34

  In opdracht van de generale synode heeft een commissie zich bezonnen op de impasse waarin de...