We zitten in de schaduw van de boom. Ieder met een pilsje in de hand.
Het is meer dan dertig graden op de camping.
We hebben verschillende dingen gemeen. Vissen vinden we beiden leuk en zo zitten we vaak ‘broederlijk’ aan de waterkant. We hebben elkaar in de loop van de tijd een beetje leren kennen. Ik soms een beetje de pias uithangend en hij, wel genietend, maar nooit uitbundig. Toch groeit er iets van genegenheid voor elkaar. Soms hoor ik door een uitdrukking van hem dat hij Bijbelkennis bezit. Maar ook rolt er wel eens een potver… woord over het water. Gevolgd door ‘ sorry’ .

in het verzorgingshuis

 

Nog even terug. Het leek lange tijd goed te gaan, maar in de winter van 2020/2021 kregen we in ons verzorgingshuis, waar ik als geestelijk verzorger werkzaam ben, te maken met twee nare corona-uitbraken, wat een tiental bewoners het leven kostte. Grote druk kwam er in die tijd op het personeel te staan.

 

 

Van hen werden er ziek, en die er nog waren moesten invallen voor hun zieke collega’s. In hun zorgwerkzaamheden moesten zij voortdurend wisselen van beschermende kleding. Een benauwde zaak. En vooral een verdrietige tijd met een grote impact op alle betrokkenen!

 

Tim Vreugdenhil is PKN-predikant in Amsterdam, en hij schrijft een boekje (160 blz.) over kerk-zijn in deze tijd. Het is een actueel thema, al zijn er in de afgelopen tijd natuurlijk meerdere van dit soort boeken verschenen. Wat te doen ‘na corona’ (als je dat zo kan zeggen). De kerk mag en kan weer open, maar hoe doen we dat? Gaan we weer ‘gewoon open’ en terug naar ‘het oude normaal’? Of moeten er dingen fundamenteel anders?

De titel van het boek zegt het al: Opener dan ooit. Vreugdenhil beschrijft in zeven hoofdstukken welke kansen er zijn voor de kerk. Door middel van (heel) veel anekdotes, oneliners, voorbeelden en verhalen beschrijft hij wat we als kerk wel en vooral ook beter niet kunnen doen.

Verscheidene predikanten in ons kerkverband hebben een bijzondere opdracht. Ze worden wel ‘artikel-6-predikant’ genoemd. Dat klinkt wel wat dor en droog, maar hun werk is dat allerminst. In een reeks artikelen en interviews vertellen zij over dat werk. Deze week vertelt ds. W. van ’t Spijker over zijn werk als zendingsconsulent.

In Juni 2018 volgde ik ds. Arjan Hilbers op als zendingsconsulent. Van gemeentepredikant van de kerk van Hilversum kwam ik in dienst van het zendingsdeputaten. Ik verhuisde mijn werkplek van de gemeente (en de studeerkamer) van Hilversum naar het Dienstenbureau in Veenendaal en ben daar sinds die tijd aan het werk (als ik tenminste niet ergens anders moet zijn).

Tegen de achtergrond van haar leven als schippersvrouw opent Willie Zeldenrust de Bijbel en trekt lijnen. Vermakelijk en tegelijk ernstig toont ze hoe het kan gaan. Herkenbaar en tegelijk verrassend.
De keuze om een schipper te gaan liefhebben, met hem te trouwen en zo een heel ander leven te gaan leiden kan gemakkelijk vergeleken worden met de keuze Christus te volgen. Beide zijn levensbepalend en niet altijd gemakkelijk.

Commentaar

 • Dienen in de kerk 2021-10-22 14:50:11

  Onlangs vergaderde de classis Leeuwarden. De verslagen vanuit de classiskerken geven altijd...

 • Kerk in de wereld 2021-10-08 17:46:24

  Soms lees je iets waarvan je denkt: ‘ja, daar gaat het toch eigenlijk om.’ Onlangs las ik de...

 • Israël 2021-09-24 17:39:46

  Op zondag 03 oktober besteden we als kerken (extra) aandacht aan de band tussen Israël en de kerk. De...

 • Repeterende breuken 2021-09-10 17:09:49

  Toen in Afghanistan opnieuw een zelfmoordaanslag van de IS was verzuchtten we: Houdt het nu nooit...