Elk jaar wordt binnen onze kerken een Vormingscursus georganiseerd. Dit jaar is onder meer ook nagedacht over het boek van de Handelingen der Apostelen. Een van de belangrijkste thema’s in dit bijbelboek is de vraag hoe gelovigen uit de heidenen werden opgenomen in de christelijke gemeente. Deze week het tweede deel van het genoemde thema.

 

Het is wonderlijk, te ontdekken hoe de verdrijving van de Griekssprekende gelovigen uit Jeruzalem

de aanzet blijkt te zijn tot bijzondere missionaire activiteiten.

 

De farizeeën waren heel plichtsgetrouw. Zij gaven ​tienden​ van de ruit (Luc.11,42). De volledige naam van deze plant is <<cursief>>ruta graveolens<,einde cursief, letterlijk: zwaar ruikende wijnruit. Deze vaste blauwachtig groene plant wordt zo'n negentig centimeter hoog. De bloemen zijn geel. Blijkbaar werd deze plant gekweekt. Want de farizeeën moesten daarvan toch de tienden geven?

Op donderdag 28 maart kwam de Part. Synode van het Noorden bijeen voor haar jaarlijkse vergadering, die ditmaal gehouden werd in het kerkgebouw van de Chr. Ger. Kerk te Hoogeveen. Ds. L. van Dalen opende als vertegenwoordiger van de roepende kerk de synode en mediteerde naar aanleiding van Joh. 12:20-36 onder meer over het stervende tarwegraan in het licht van de Lijdenstijd. Het moderamen werd gevormd door de predikanten L. van Dalen (preses),  J. Oosterbroek (scriba) en A.A. Egas als assessor. Er stonden heel wat zaken op de agenda en die werd onder leiding van de preses voortvarend afgehandeld. Belangrijk agendapunt is de stemming voor de afvaardiging naar de Generale 

Vanaf september 1998 ben ik gemeentepredikant, waaronder een periode in lndonesië als zendingspredikant betrokken bij de opleiding van predikanten (2009-2016, uitgezonden door de GZB). Graag geef ik wat handreikingen bij het opstellen van het preekrooster en het voorgaan elders, waarvan ik in alle bescheidenheid hoop dat wij het als collega's op deze manier zullen (gaan) doen. Uiteraard sta ik open voor verbeteringen dan wel suggesties.

 

Commentaar

 • Mijn duit in het zakje 2019-04-19 06:27:07

  Eigenlijk wilde ik een heel negatief verhaal vertellen. Over de gang van zaken binnen onze...

 • Stille week 2019-04-12 15:26:37

  Volgende week is het de stille week of de goede week. De week voor Pasen. In steeds meer van onze...

 • ‘Gods-beeld’ 2019-04-05 17:43:09

  Alphonse Karr (1808-1890), een Frans schrijver en redacteur van de krant <<cursief>>Le...

 • Syrische bruiloft 2019-03-29 16:18:18

  Een paar weken geleden kwam ik via een gemeentelid in contact met een Syrisch stel dat in...