Vorig jaar verscheen een bundel met artikelen over het levensbegin: Geboren, niet gemaakt. De bundel biedt een overzicht van de actuele wetenschappelijke, medische en juridische praktijk, en geeft ook aan welke (medisch-)technische ontwikkelingen in de toekomst te verwachten zijn. In het vorige artikel naar aanleiding van dit boek is iets gezegd over IVF en het gebruik van stamcellen. Het boek bespreekt ook vragen rondom abortus provocatus.

 

 

Vier hoofdstukken gaan over abortus: over de situatie in Nederland anno 2020 rondom dit thema, over juridische aspecten daarvan, over het maatschappelijke debat rondom abortus, en over de vragen waarmee een huisarts in aanraking komt ten aanzien van zwangerschapsafbreking, de abortuspil en anticonceptiva (waaronder hormonale anticonceptiva). Middelen die ingrijpen na de conceptie (zoals het koperhoudend spiraal en de morning-afterpil) moeten worden afgewezen, zo stelt huisarts Edward Groenenboom terecht. Hormonale middelen zijn bedoeld om de conceptie te voorkomen, maar toch is de kans niet uitgesloten dat deze middelen effect hebben na de bevruchting.

 

Woensdag 11 maart 2020
De laatste normale kerkdienst op de Biddag voor gewas en arbeid.

Donderdag 12 maart 2020

In Nederland gelden maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Iedereen in Nederland blijft thuis bij klachten, neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en daarbij eventueel koorts, en mijdt sociale contacten in afwachting van de ontwikkeling van het ziektebeeld. Bijeenkomsten met meer dan honderd personen worden in heel Nederland afgelast. Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen.
Zeker anderhalve meter afstand tot elkaar nemen, dat adviseert het kabinet. Social distancing of in goed Nederlands: sociaal afstand houden. Ervoor zorgen dat mensen zo min mogelijk met elkaar in aanraking komen en zo het virus kunnen verspreiden.

Dinsdag 8 juni jl. was voorlopig de laatste (digitale) vergaderdag van de synode die al in 2019 is geopend. De voorzitter opent de vergadering met lezing van Marcus 6, 30 t/m 34. De Here Jezus heeft oog en oor voor zijn leerlingen. Ze komen terug na erop uit te zijn gestuurd om het evangelie te brengen in de steden en dorpen in de omtrek en om mensen te genezen. Hij heeft er ook oog voor dat ze toe zijn aan rust en neemt ze mee naar een eenzame plaats.

De synode zal ook na vandaag pauzeren tot na D.V. Pasen 2022. De reden waarom we dat hebben besloten is dat we de punten vrouw en ambt en kerkelijke eenheid in een fysieke vergadering willen behandelen. Deze onderwerpen vragen erom elkaar in de ogen te kunnen kijken en de emotionele lading te ervaren. Naar verwachting kan dat na de zomervakantie. Echter na een jaar van beperkingen hebben ambtsdragers bij de verwachte verruiming alle aandacht nodig voor het werk in de eigen gemeente. Een jaar pauze geeft ook de synodale commissies en het moderamen tijd voor reflectie en om te kijken of de minder- en meerderheidsstandpunten over genoemde onderwerpen dichter bij elkaar gebracht kunnen worden. Een unaniem besluit is wenselijk.

Deze zomer willen we in vier nummers aandacht geven aan de verkondiging van het Woord. Niet zoals dat op zondag in Nederland in de kerk gebeurt, maar juist aan de verkondiging in een totaal andere context. Dit eerste artikel gaat over de roeping om het Woord over grenzen heen door te geven aan mensen van wie je de taal niet spreekt.

 

Vooraf: het grensoverschrijdende van het evangelie.

God wil dat het evangelie aan alle mensen zal worden doorgegeven. En dat moet gebeuren op zo’n manier dat al die mensen in de gaten zullen krijgen dat het God werkelijk om hen te doen is. Het evangelie wordt niet in de een of andere mysterieuze taal onder woorden gebracht maar het is, zoals we dat zeggen, vertaalbaar. Dat zie je gebeuren op Pinksteren: al die mensen die in Jeruzalem het wonderlijke gebeuren daar meemaken, horen ‘in hun eigen taal’ spreken over wat God in Jezus Christus gedaan heeft. Er klinkt geen geheimtaal maar de taal waarin mensen geboren zijn – hun moedertaal. Prachtig is dat, als je bedenkt wat dat betekent: het evangelie spreekt ons hart aan, in de taal die je van je vader en moeder leerde.

 

Tamera Alexander schrijft vaak boeken die gedeeltelijk berusten op waarheid. Deze roman is het tweede deel van in Carnton-reeks. Het eerste deel beschrijft de verschrikkelijke slag bij Franklin, vlak bij Carnton house, tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. In dit tweede deel is de oorlog voorbij, maar de partijen komen elkaar natuurlijk tegen. In de oorlog waren ze elkaars tegenstanders, nu moeten voor- en tegenstanders van de slavernij samen verder.

 

Commentaar

 • Kinderen van Canada 2021-07-30 09:40:50

  Ik. Eigenlijk kan dat helemaal niet, een commentaar beginnen met het woordje ik. Wat blijft er dan...

 • Ketikoti 2021-07-16 17:10:37

  Ketenen Gebroken. Dat betekent dit woord in de Surinaamse taal Sranantongo. De naam duidt de...

 • Verklaring van gevoelen 2021-07-02 16:25:18

  Op 9 juni jl. kregen (de) predikanten van onze kerken een e-mail toegestuurd die was ondertekend...

 • En hoe zit dat met het lijden? 2021-06-18 17:02:53

  Ik moet er nogal eens aan denken. Het speelt alweer aardig wat jaren terug, in de jaren dat Europa nog...