Om te lezen, te leren, te leiden

 

Over de brief aan de Romeinen is al veel geschreven. Tim Keller schreef eerder over Romeinen 1-7, nu is ook het tweede deel verschenen, Romeinen 8-16. De auteur zegt in het voorwoord: 'Romeinen is een Bijbelboek dat de wereld verandert door mensen te veranderen. Ik bid dat het je zal helpen om het evangelie beter te begrijpen, en intenser te ervaren.'

 

De dood heeft in de christelijke traditie een leven-schenkende plek gekregen. In de meest brede zin van het woord. Een principe waar we dankbaar gebruik van mogen maken.

We zien dit gegeven bij Jezus Christus zelf. Hij herwon door Zijn dood het Leven. Daarnaast benoemen Jezus en ook Paulus het sterven aan jezélf.  Jezus sprak over het loslaten van zaken waarvan we in de ban kunnen zijn, die ons doen en laten kunnen beheersen: bezit, familie, macht, eer, goedkeuring, wraak en zelfs de zorg voor dagelijkse dingen. Verlangen daarnaar is oké,  begeerte (obsessie) maakt onvrij en leidt tot schadelijk, verwrongen gedrag. Paulus meldde in Efeze 4 vooral ook de wérken die voortkomen uit begeertes: stelen, liegen, wrok en drift.

Op woensdag 7 maart waren de afgevaardigden van de vijftien gemeenten van de classis Zwolle weer naar Urk gekomen, voor de voorjaarsvergadering 2018. De kerk van Urk-Ichthus had hen bij elkaar geroepen en verleende hun de bekende warme gastvrijheid. De vergadering stond onder leiding van ds. J. de Bruin uit Elburg, daarin bijgestaan door ds. N. Vennik uit Zwolle. Van ds. Hakvoort uit Kampen werd verwacht dat hij een waarheidsgetrouw verslag zou schrijven. Of hem dat gelukt is zal in de najaarsvergadering worden gecontroleerd.

De classis Hoogeveen was in vergadering bijeen op 8 maart. Namens de roepende kerk van Meppel opent oud. G. Otten deze vergadering, en leest Prediker 11. Zaaien en doorgaan is onze opdracht, het resultaat is in Gods hand.

Ds. H.J. Vazquez is preses. In verband met ziekte van ds. J.G. Kortleven fungeert ds. J.W. Moolhuizen als scriba en als assessor.

Wij zouden de woorden van Mozes nooit pikken! Er is geen water. Het volk kan niet drinken. Het volk twist daarover met Mozes. Uiteraard, want bij Mozes moet je zijn. Maar Mozes zegt doodleuk, dat ze God aan het verzoeken zijn. Als hij dat tegen ons, westerling uit 2015 zou zeggen, zouden wij onmiddellijk afhaken bij Mozes en zijn God. We hebben geen water! Wij sterven hier! En jij verwijt ons, dat we God aan het verzoeken zijn?? Wie denkt God wel, dat Hij is, dat Hij ons na alle mooie beloften denkt te kunnen laten sterven in de woestijn!?

Commentaar

 • China 2018-04-20 19:27:11

  Amerika versus Rusland. De naoorlogse generatie is ermee opgegroeid. Het is verleden tijd. China...

 • De kracht van de Opgestane Heer 2018-04-13 18:24:37

  Een maand geleden waren we getuige van de kracht van de Opgestane Heer. En dat in 2018! Jezus...

 • Katholiek 2018-04-06 17:44:28

  Als donateur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie ontvang ik bij het...

 • Samenwerkingsgemeenten, ambtsdragers en classis 2018-03-30 17:09:01

  De laatste generale synode van onze kerken nam een besluit over ambtsdragers uit...