Dit boekje is het tweede in een serie met de naam Mediawijs. De hoofdpersoon is Tijn. In dit vrolijke prentenboek is hij een prachtige, hoge toren aan het bouwen. Maar dan komt ridder Rein zich ineens met Tijn bemoeien. Hoe kan dat nou, hij hoort toch thuis in een spelletje? Hoe zal dit aflopen?
Achterin het boek worden er tips voor ouders en verzorgers gegeven met het oog op alles waarmee kinderen tegenwoordig worden geconfronteerd via internet en televisie. De kort samengevatte adviezen zijn: wéét wat je kind ziet, kijk mee en geef het goede voorbeeld.

Bij veel geboden in de Bijbel weten we meteen dat deze tijdgebonden zijn. Ze zijn bepaald door de tijd waarin ze zijn gegeven. Denk bijvoorbeeld aan de ceremoniële wetten over de offerdienst, of de wetten over de sabbat. Wel kunnen we vaak in die geboden een diepere laag ontdekken die voor ons vandaag nog steeds van betekenis is. 

Eigenlijk heeft elk gebod in de Bijbel een diepere laag. Die laag vraagt om ontdekking. Daar wil de Heilige Geest bij helpen. Een eerste vereiste is wel dat je moet nagaan wat het desbetreffende gebod in de toenmalige tijd en cultuur precies beoogde. Anders kun je vandaag een lijn trekken vanuit het gebod naar onze tijd die niet – of althans niet in eerste instantie – door het desbetreffende gebod is bedoeld.

Reinier Sonneveld heeft de kerken – opnieuw – geconfronteerd met vragen waar al eeuwen over na wordt gedacht. Hoe moet je precies het lijden en sterven van Christus verstaan en wat betekent het nou? Wat heeft zijn lijden en sterven tot stand gebracht, en in welk licht moet je dat zien? Sonneveld schreef dit boek omdat hij een diep verlangen herkende bij zichzelf om het echte verhaal van Jezus te ontdekken en te vertellen. Dat begint met die weergaloze weergave van Markus 1:15 waar Jezus zegt dat het Koninkrijk van God nabij is gekomen omdat de tijd vervuld is. Daarom is er de oproep tot geloof en bekering. Maar waar gaat het dan allemaal om? Wat is nou de diepste inhoud en – dus – waarheid van het evangelie? Sonneveld belicht het helemaal vanuit dat begin en tekent het als de komst en doorbraak van het Koninkrijk. Dat zal werkelijkheid worden. De huidige wereldleider zal onttroond worden, en de werkelijk Vorst (met een hoofdletter) zal de troon bestijgen.

Prof. dr. J.W. Maris is onder de indruk geraakt van een fascinerend fenomeen dat hij tijdens zijn verblijf aan de Costa Blanca (Spanje) heeft waargenomen. Meestal is daar aan de oostelijke hemel de morgenster duidelijk te zien. 'In de zuidelijker streken van Europa komt alles wat je aan de hemel ziet wat scherper op ons netvlies dan in Nederland.

Het doet ons wat op een of andere manier. Die morgenster is anders, veel helderder, en dichterbij dan wat je behalve de zon en de maan verder aan de hemel ziet. We weten wel dat wat we zien eigenlijk geen ster is. Het is de planeet Venus, die van alle planeten die samen met de aarde zich rondom de zon bewegen het dichtst bij ons, bij onze aarde staat. Maar deze morgenster heeft door de heldere schittering bij mensen altijd al iets opgeroepen dat anders is. Eeuwen door zijn er ook, in allerlei godsdiensten, goddelijke eigenschappen aan de morgenster toegeschreven. In de astrologie bijvoorbeeld – waarin vooral houvast aan fenomenen in de schepping wordt gezocht zonder aan de Schepper te denken – speelt ook de morgenster een rol. Maar die kant wil ik maar liever niet op! En toch doet die morgenster – die overigens ook de avondster is – ons wat.

Commentaar

 • Kinderen van Canada 2021-07-30 09:40:50

  Ik. Eigenlijk kan dat helemaal niet, een commentaar beginnen met het woordje ik. Wat blijft er dan...

 • Ketikoti 2021-07-16 17:10:37

  Ketenen Gebroken. Dat betekent dit woord in de Surinaamse taal Sranantongo. De naam duidt de...

 • Verklaring van gevoelen 2021-07-02 16:25:18

  Op 9 juni jl. kregen (de) predikanten van onze kerken een e-mail toegestuurd die was ondertekend...

 • En hoe zit dat met het lijden? 2021-06-18 17:02:53

  Ik moet er nogal eens aan denken. Het speelt alweer aardig wat jaren terug, in de jaren dat Europa nog...