Van den Bergh is filosoof en psycholoog en promoveerde op een proefschrift met de titel: De gestolen stoornis. Een cultuurfilosofische duiding van de ‘depressie-epidemie’. De zwarte hond is een veel gebruikte aanduiding voor een depressie. De titel en de ondertitel van deze stevige vervolgstudie geven treffend weer waarover dit boek gaat. De auteur geeft een brede en diepborende verkenning van de epidemie die depressie heet.

Vorig najaar arriveerden ze in INLIA’s TussenVoorziening in Eelde; de Syrische Aïsha en Ibrahim met hun 4 kinderen. De jongste twee raakten in de oorlog ernstig verbrand. Ibrahim dompelde hen keer op keer in water om de vlammen te doven. Inmiddels wonen ze in Leek.

 

Een bredere glimlach is niet mogelijk. Ibrahim glimlacht van oor tot oor en gooit de voordeur wijd open voor ons. ‘Kom binnen!’ Hij is blij ons nu in zijn woning te kunnen ontvangen. ‘We kennen alle buren’, vertelt hij enthousiast, ‘we hebben ze allemaal te eten uitgenodigd. Allemaal Nederlandse mensen. En pal naast ons een Afghaanse moeder met haar kinderen. Een kranige vrouw.’

God heeft Israël uitverkoren om eeuwig zijn volk te zijn. Tijdelijk heeft God zijn volk echter verworpen, om een nieuw volk in het leven te roepen: de Gemeente van Christus. Die Gemeente is er vanaf de Pinksterdag tot de dag dat Christus haar zal opnemen in de hemelse heerlijkheid. Daarna zal Israël zich bekeren tot zijn Messias. Israël zal dan het middelpunt van de wereld zijn, met een koning uit het huis van David op de troon en een hernieuwde dienst aan de HERE in de nieuwe tempel in Jeruzalem. Dit is het beloofde Messiaans rijk. Als de duizend jaar van dit vrederijk verstreken zijn, zal Jezus in glorie terugkeren en met Hem Gods Koninkrijk.

 

Het bovenstaande is een korte samenvatting van de theologie van Willem J. Ouweneel. Tussen 2007 en 2013 heeft hij een evangelische dogmatiek geschreven. Die serie bestaat uit twaalf dikke delen en verscheen bij uitgeverij Medema.

In 2019 verscheen er bij deze serie een supplement met de titel: <<cursief>>Het Israël van God<<einde cursief>>. Ondertitel: Ontwerp van een Israëltheologie. Het is op precies dezelfde fraaie wijze uitgegeven. Opvallend genoeg verscheen dit aanvullend deel niet bij Medema, maar bij Gideon in Hoornaar.

 

De schrijfster wilde promoveren op het onderwerp Groene theologie. Maar al studerend kwam ze tot het inzicht dat ze beter een boek kon schrijven voor alle gelovigen die zich willen inzetten voor duurzaamheid en het milieu. Na vijf jaar verscheen deze studie van haar, een degelijk én goed leesbaar boek.

Na een verkennend hoofdstuk geeft ze uitvoerig aandacht aan het wereldbeeld van de Bijbel. Vervolgens behandelt ze de beperkte groene theologie in Nederland. In hoofdstuk 4 presenteert ze de hoofdlijnen van een viertal vrouwelijke theologen over dit onderwerp. Het laatste hoofdstuk is een samenvatting en geeft een beschrijving van een viering in Boxtel in de lijn van haar visie. Tot slot volgen: de lijst van geraadpleegde literatuur, een notenapparaat en een register van personen en zaken.

De eerste zondag in oktober is benoemd tot Israëlzondag. De datum valt in de tijd van de Joodse Hoge Feestdagen: Nieuwjaar, Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest.

De Joodse feesten hebben ook voor een groeiende groep christenen weer aantrekkingskracht gekregen. Dat is te begrijpen. Er valt veel van te leren. En het brengt ons dichter bij het Joodse volk. Afgelopen maandag en dinsdag werd Rosj Hasjana gevierd, het Joods Nieuwjaar. Op deze feestdag wordt de ramshoorn geblazen. Het is een gezellig feest, maar ook een feest van inkeer. Je overdenkt je zonden van het afgelopen jaar. En iedereen wenst elkaar een goed en zoet Nieuwjaar toe. Appels en honing worden uitgedeeld om de wens te onderstrepen. Het Joods Nieuwjaar is het begin van de Tien Ontzagwekkende Dagen, die eindigen met Jom Kippoer, de Grote Verzoendag. Dit belangrijke feest wordt dit jaar op woensdag 9 oktober gevierd. Op die dag zijn de mensen vijfentwintig uur samen in de synagoge. Er wordt niet gegeten en niet gedronken. Het is de tijd om te luisteren en om tot inkeer te komen. Iedereen overdenkt zijn zonden en probeert met zijn naasten in het reine te komen en daarna met God. Joodse feesten zijn feesten van inkeer en herdenken.

Commentaar

 • Bedankt voor alles 2019-11-15 18:11:58

  Het wordt kinderen al van jongs af aan geleerd: 'Wat zeg je dan?' 'Dank u wel!' Het is een stukje...

 • Dankbaarheid 2019-11-08 18:38:07

  Zondagmorgen in Talma Hûs, een zorginstelling, vooral voor diegenen die lijden aan Alzheimer of...

 • De kerk leeft 2019-11-01 18:22:52

  Kleine zinnetjes blijven vaak hangen. Ik las onlangs dat de kerk niet aan het doodgaan is, maar...

 • Vol 2019-10-25 10:04:06

  Wat is er veel nieuws deze week waar ik iets mee zou kunnen. Opnieuw gaan de boeren in staking. Ze...