Hebben jeugdwerk, Jona, de coronacrisis en de klimaatcrisis iets met elkaar te maken?

 

Coronacrisis

We zijn aan de start van een bijzonder kerkelijk seizoen. Het vorige seizoen had door de coronacrisis een raar staartje. Eerst moest alles online en net voor de zomervakantie kon er weer het een en ander. Als CGJO hebben we onze kerken van harte gestimuleerd om iets te doen met onze jeugd.

 

Vertellen Wie Jezus is; dat is nog niet zo eenvoudig. Want hoe doe je dat? ‘Nou’ zegt iemand, ‘ik vind het fijn om er een afbeelding bij te gebruiken voor mijn kinderen. Dan wordt in ieder geval duidelijk dat Jezus er anders uitzag dan een gemiddelde Nederlander. Een lang gewaad, een grote baard, vriendelijke ogen.’ ‘Nee,’ zegt een ander, ‘wij beelden de Heere Jezus niet af. Ik vind het belangrijk om het bij de evangeliën te houden. De woorden die Jezus sprak, de wonderen die Hij deed, de emoties die Hij uitte. Daaruit blijkt pas écht wie Hij is.’

 

Samen willen we dit jaar bij het LCJ hierover nadenken, onder het thema: ‘Vertellen Wie Jezus is. Hoe doe je dat?’

 

U bent op weg naar de vakantiebestemming. Ineens autopech. Een kink in de kabel. Wat een hindernis. Drie dingen betekent dat. Stoppen met waar u mee bezig was, een situatie die u niet wilt, en u kunt uw doel niet bereiken.

 

Zo is het ook met ons gegaan door de coronacrisis. Ineens lag bijna alles stil. Gelukkig gaan de deuren naar buiten weer een beetje open, al lukt dat in de kerk nog maar mondjesmaat.

 

In de kerk van de reformatie hebben ze steeds een belangrijke plaats ingenomen. Die plaats stemt overeen met hun betekenis in het oude Israël. Calvijn zag daarin bevestigd dat het verbond van de oude bedeling en van de nieuwe bedeling een geheel vormen.

 

Doorgaans maken we onderscheid tussen geboden in de decaloog die betrekking hebben op de verhouding tot God en geboden die betrekking hebben op de verhouding tot de naaste. Deze indeling gaat terug op een woord van Jezus (Mat.22,37-39). Ook het jodendom maakt dat onderscheid.

Lang geleden vroegen Joodse geleerden zich af:

Waarom maakte God de vrouw uit de rib van de man?

Best een interessante vraag. Temeer omdat er momenteel

allerlei vragen leven met betrekking tot de positie van de vrouw in gezin, maatschappij en kerk.

Daar komt nog een vraag bij: Waarom werd Eva niet net als Adam gevormd uit klei?

Misschien haak je nu af bij het lezen van bovenstaande, omdat je zulke vragen niet behoort te stellen, maar dan vraag ik je toch om nog even verder te lezen.

 

Commentaar

 • Week tegen de eenzaamheid 2020-10-23 17:01:52

  Je hebt al een tijdje wat vage klachten. Je been sleept wat, je vergeet steeds vaker waar je iets...

 • Kerk en overheid 2020-10-16 15:02:34

  Toen socioloog Leonard van ‘t Hul een jaar of vier geleden met zijn proefschrift aanving, kon hij...

 • Het nieuwe normaal 2020-10-09 12:13:57

  Zijn de sociaal - economische, ecologische en medische crises waarin wij ons bevinden, kansen om...

 • Achteruit 2020-10-02 17:28:34

  In opdracht van de generale synode heeft een commissie zich bezonnen op de impasse waarin de...