Balsem is een mengsel van heerlijk ruikende, olieachtige en harshoudende stoffen, meestal uit de familie van de balsembomen. Het wordt vaak gebruikt in reukwerk en parfums en is heel erg kostbaar. Denk aan de koningin van Scheba, die balsemolie meenam voor koning Salomo. Of aan Esther die zes maanden met balsemolie werd gemasseerd, voor ze voor koning Ahasveros mocht verschijnen.

Het is ook een van de ingrediënten van het reukwerk en de heilige zalfolie die in de tabernakel werden gebruikt.

Balsem van Gilead is een speciale balsem, die bekend staat om zijn geneeskrachtige werking. Daarvan lezen we bijvoorbeeld in het verhaal over Jozef, die verkocht werd naar Egypte. De Ismaëlitische kooplieden hadden deze balsem bij zich.

Een hele ontwikkeling. Dat is wat dominee Piet de Jong schetst in dit boek dat hij zelf karakteriseert als een snelle blik achterwaarts. Hij vertelt over zijn leven, zijn geloofsontwikkeling, en zijn theologische ontdekkingstocht. Beginnend in Zeeland, als kind luisterend naar de preken die hij hoorde in het schuurkerkje van de Gereformeerde Gemeente te Zoutelande, en verdergaand via Middelburg naar Utrecht waar hij theologie ging studeren en de overstap maakte naar de toenmalige Hervormde kerk, neemt hij zijn lezers mee in zijn gang door het leven. Hij vertelt boeiend en al lezend ga je hem zien – en leer je hem meer en meer kennen – als een man die diep geraakt is door het evangelie en die in zijn jaren als predikant steeds weer op zoek was naar de manier waarop dat evangelie aan de man moest worden gebracht.

 

Brandt Jean bood de politieagente, Amber Guyger, die werd veroordeeld vanwege moord op zijn broer Botham Jean, vergeving aan. Dit aanbod werd aanvaard, en er volgde een omhelzing. Zo bereikte vergevingsgezindheid haar doel. Daardoor kon er een proces van herstel op gang komen.

 

Overal waar berouw is en vergeving wordt geschonken, of waar eerst het aanbod van vergeving wordt gedaan en daarna berouw volgt, is een nieuw begin mogelijk. Bij oprecht berouw zal de dader dan ook bereid zijn al het mogelijke te doen om wat kapotgemaakt is, heel te maken, voor zover dat ooit helemaal mogelijk is.

 

Beste zussen en broers, graag neem ik u mee door de onderwerpen die de eerste vergaderweek van de generale synode zijn besproken. Laat ik mij eerst even voorstellen, mijn naam is Wim Hijmissen lid van Kerkgemeenschap Het Anker in Lelystad, een samenwerkingsgemeente van NGK en CGK die ruim 47 jaar geleden is ontstaan. Ik ben getrouwd met Anja, samen ouders van vijf kinderen en inmiddels elf kleinkinderen.

Voor mij is het de eerste keer dat ik ben afgevaardigd naar de synode en vind het best een beetje spannend. Waarom? Omdat er onderwerpen op tafel komen die menselijkerwijs gesproken het voortbestaan van ons kerkverband raken dan wel de beleidsvrijheid van de plaatselijke gemeenten beïnvloeden.

Livestream

Voor de eerste keer kunt u thuis via een livestream meeluisteren en -kijken naar de synodevergaderingen. Voor ons als synodeleden ook spannend, het is nieuw: moet wel iedereen weten wat ik vind? Maar als u naar Nunspeet komt, bent u ook van harte welkom en kunt u de beraadslagingen ook live bijwonen. We menen met de livestream alle leden van ons kerkverband van noord tot zuid van dienst te zijn.

We zijn de eerste vergaderweek, die duurde van dinsdag 12 november tot en met vrijdag 15 november, begonnen met een korte meditatie door onze broer ouderling T. van Staveren aan de hand van Daniël 12. Na deze meditatie zijn we in acht groepen uiteengegaan om door te praten over wat in vers 10 staat: Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. Wat betekenen voor ons persoonlijk de woorden reinigen, zuiveren en louteren? In ons groepje hebben we hier van hart tot hart over door kunnen spreken. Het was goed om zo de vergaderweek te beginnen.

Hieronder volgt een impressie van de werkzaamheden van Silvia Oosting. Zij heeft als onderwijzeres een jaar lang lesgegeven aan de kinderen van de familie Den Hertog in Isaan Thailand. Het zou bijzonder fijn zijn als onderstaande impressie anderen zou inspireren om dat ook een jaartje te gaan doen. Zonder twijfel zal het een onvergetelijk mooie en goede ervaring opleveren. Zij kunnen contact opnemen met de zendingsconsulent ds. Willem van ’t Spijker.

 

Zondag

Vandaag gaan we naar de kerk. Ik vind het altijd mooi om de Thaise diensten mee te maken. Het is zo bijzonder om met mensen uit een ander land God te aanbidden. Het lukt niet echt om te communiceren met elkaar, maar om samen dezelfde God te aanbidden is mooi. Vaak probeer ik met de lofprijzing mee te doen en doe ik tijdens de preek mijn eigen Bijbelstudie. Ik vind het fijn om hier bij te zijn! Na de dienst is er een maaltijd die is klaar gemaakt door de mensen van de kerk. Vaak een rijstrecept met fruit en andere lekkernijen. We zijn rond twee uur thuis en ik fiets vanaf het gezin naar mijn eigen huisje. Dit is ongeveer driehonderd meter fietsen, maar door de warmte zweet ik enorm. Thuis lekker even douchen en de rest van de dag ligt voor me. Ik luister nog een Nederlandse dienst via internet en verder lees ik een boek, heb wat contact met mijn familie en ik maak een puzzel. Ik geniet van de rust die ik hier heb!

 

Commentaar

 • Maand van de Bijbel 2020-01-24 18:46:24

  We hebben al de bijbelzondag in oktober, georganiseerd door het Nederlands Bijbelgenootschap. Een...

 • Alle liefdes? 2020-01-17 17:51:22

  Het lijkt een vast patroon te worden. Kunstenaars, schrijvers, mensen uit de filmwereld en de zeer...

 • Kerkklokken en azan 2020-01-10 18:00:45

  Rond de jaarwisseling ging het opvallend vaak over onze democratie. Waarschijnlijk omdat het...

 • Grote blijdschap 2019-12-19 08:50:12

  Kerstfeest is een van de belangrijkste feesten van het jaar. Tenminste, zo wordt dat over het...