Ik zocht Allah en vond Jezus, geschreven door Nabeel Qureshi, heeft veel indruk op mij gemaakt. De hoofdpersoon is de schrijver zelf, die vertelt over zijn leven als moslim en wat hij meemaakte tijdens zijn jeugd, zijn studie en daarna. Over hoe hij in contact kwam met zijn studievriend David, en hoe zij met anderen discussieerden over de islam en het christendom. Nabeel was serieus bezig met zijn moslim-zijn en wilde ook anderen daartoe brengen.

Rabbi Hillel had een nieuwe rechtspraktijk geïntroduceerd, zo stond in het vorige artikel. Maar aan die nieuwe praktijk kleefde een nadeel: mannen grepen deze nieuwe juridische mogelijkheid aan om het huwelijk waarin zij niet (meer) gelukkig waren, vlot en zonder gedoe te beëindigen.

 

Jezus wijst er dan op dat de uitleg die Hillel van de mozaïsche scheidingswet heeft gegeven, niet juist is. Mozes sprak niet over 'allerlei redenen'. Hij sprak over enkele strikt omschreven situaties die konden leiden tot een scheiding. Een van die situaties was 'iets onbehoorlijks' (Deut.24,1). Mozes gebruikt hier – in het Hebreeuws, de taal waarin het Oude Testament is geschreven – twee woorden: erwah en dabar. Volgens Hillel wijst Mozes daarmee op twee zaken: op ontucht (erwah) en op 'iets', of 'een of andere zaak' (dabar). Dat was de uitleg die velen in de tijd van Jezus welgevallig in de oren klonk. Je zou dus je vrouw om welke reden dan ook mogen wegsturen.

In de zes weken voor Pasen wordt elke week een kort artikel geplaatst waarin mensen van verschillende leeftijden aan het woord komen naar aanleiding van de vraag hoe zij Pasen beleven.

 

Pasen is voor mij: grond onder mijn voeten, niet wegzinken als ik over het water loop. Kijkend naar Jezus die aan het kruishout werd genageld besef ik dat Hij deze verschrikkelijke straf ook voor mij heeft gedragen. Zo heeft Hij mijn zonden weggedaan. Toen Hij afdaalde naar de hel, kocht Hij mij vrij uit de klauwen van de satan.

Commentaar

 • China 2018-04-20 19:27:11

  Amerika versus Rusland. De naoorlogse generatie is ermee opgegroeid. Het is verleden tijd. China...

 • De kracht van de Opgestane Heer 2018-04-13 18:24:37

  Een maand geleden waren we getuige van de kracht van de Opgestane Heer. En dat in 2018! Jezus...

 • Katholiek 2018-04-06 17:44:28

  Als donateur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie ontvang ik bij het...

 • Samenwerkingsgemeenten, ambtsdragers en classis 2018-03-30 17:09:01

  De laatste generale synode van onze kerken nam een besluit over ambtsdragers uit...