De Bijbelse basis

 

Wat bedoelen we als we het hebben over een diaconale gemeente? En welke taak hebben we als christen om barmhartig te zijn, onrecht te bestrijden en een goed rentmeester te zijn? En wat is de rol van een diaken hierbij? Als diaconaal consulenten vertellen we graag wat over het werk van diaconaat. Dat doen we vanuit het Dienstenbureau in Veenendaal. En dat heet niet voor niets zo: om u en jou te helpen bij deze belangrijke taak. Dat willen we hier toelichten door een inspirerend voorbeeld en houding.

Een inspirerend voorbeeld

Binnenlands diaconaat

Wat bedoelen we als we het hebben over een diaconale gemeente? En welke taak hebben we als christen om barmhartig te zijn, onrecht te bestrijden en een goed rentmeester te zijn?

‘Wat zou de wijk waarin uw kerkgebouw staat ervan merken als u de kerk zou sluiten?’ Met het antwoord dat u op deze vraag geeft, zitten we misschien wel direct bij de kern van waar het bij binnenlands diaconaat over gaat.

Binnenkerkelijk?

Buitenlands diaconaat

Wat bedoelen we als we het hebben over een diaconale gemeente? En welke taak hebben we als christen om barmhartig te zijn, onrecht te bestrijden en een goed rentmeester te zijn? In ons land en daarbuiten?

Een belangrijk deel van het werk van de Deputaten Diaconaat speelt zich af in het buitenland: aanwezig zijn namens Jezus om niet, en dat in en via onze projecten en via noodhulp. Hierdoor willen we dáár hulp bieden, maar ook koppelen we dit werk terug naar plaatselijke CGK-gemeenten om het diaconale bewustzijn versterken.

Wereldwijd diaconaat

Wat is dan het afleggen van belijdenis – en waartoe is dat eigenlijk nodig? Als je gelooft dan kan je dat toch zo tegen God zeggen? Of heeft deze tekst uit Matteüs 10:33 wat te zeggen: Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij mijn Vader in de hemel.

 

Belijdenis

Elk jaar geef ik speciaal onderwijs bij ons in de gemeente voor mensen die belijdenis willen afleggen – belijdeniscatechisatie. En elk jaar mag ik weer hetzelfde uitleggen: wat is belijdenis doen eigenlijk?

Commentaar

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...

 • Afscheid van Kees 2023-09-09 07:50:33

  Je kunt die SGP-Kamerleden niet verwijten dat het jobhoppers zijn. Van die mensen die altijd...

 • Stemmen 2023-08-25 08:26:41

  Het is nog lang geen 22 november, de dag waarop we de nieuwe leden van de Tweede Kamer mogen...

 • Oog voor de schepping 2023-08-10 14:54:37

  ‘Het geld ligt op straat.’ Die woorden las ik pas in een interview in de EO Visie. Een mevrouw...