In de Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland worden bepaalde taken uitgevoerd door ruim twintig deputaatschappen. Naast bijvoorbeeld de deputaten diaconie, evangelisatie en buitenlandse zending is er ook het deputaatschap geestelijke verzorging van de militairen.
Voor meer informatie zie
https://cgk.nl/project/deputaten-militairen/

Beroepen of solliciteren
In nauwe samenwerking met andere kerken draagt dit deputaatschap zorg voor de pastorale begeleiding van militairen en veteranen; het heeft een belangrijke taak bij de werving en selectie van de krijgsmachtpredikanten. Alle in aanmerking komende predikanten worden uitgenodigd om te solliciteren. Tot zover de rol van het deputaatschap.

Jezus zei  dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan ontucht, maakt dat zij overspel pleegt (Mat. 5,32a). De zinsnede 'om een andere reden dan ontucht' is gericht tegen een interpretatie van de wet van Mozes door de school van Hillel, die langzamerhand steeds meer ingang kreeg en na het jaar 70 n.Chr. het gehele Joodse echtscheidingsrecht ging bepalen.

 

Als een man zijn vrouw maar een scheidingsakte gaf, dan was volgens Hillel de scheiding in orde, om willekeurig welke reden hij haar had weggezonden. Jezus profeteerde in zijn prediking tegen deze liberale uitleg van de wet van Mozes.

 

In het nieuwe boek van Bram van de Beek gaat het over het ik. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaat het over Descartes. In iets aangepaste bewoording heet dat deel: Ik ben dus ik ben. De mens die zichzelf in het centrum stelt. Het denken van de mens dat boven alles verheven is. De rationaliteit die de hoogste autoriteit van ons heeft gekregen. We beginnen als mensen bij onszelf en gaan van daaruit naar God. De macht is van ons. Ten diepste zit de macht op heel andere punten. En als je als mens denkt vrij te zijn, dan is de vraag of je ook echt vrij bent.

 

Het land van ‘Dialoog, dans en duel’, brochure IZB

 

Al langere tijd volg ik veel van wat Kees van Ekris schrijft en vertelt. In verschillende podcasts is hij te horen. Als interviewer stelt hij scherpe vragen en als spreker weet hij me te boeien met krachtige woorden. Dit voorjaar kwam er van zijn hand ook een boek uit, over prediking en alles wat daarbij komt kijken. Ook verscheen er een brochure voor kerkenraden. In die brochure komt de kern van het boek aan de orde, en het wil de interesse wekken van kerkenraadsleden.

54 dagen uit het leven van Benyomin Jacobs

 

Sinds het begin van de coronapandemie in maart 2020 schrijft Benyomin Jacobs een dagboek. Dit gebeurt op verzoek van het Joods Cultureel Kwartier. De bewustwording dat het Joodse leven in Nederland ingrijpend zou veranderen door alle beperkingen, bracht hen op het idee om enkele prominente Nederlandse Joden te vragen een dagboek bij te houden.
Benyomin Jacobs zat in maart 2020 vast in Canada bij zijn dochter, daarover ging het dus de eerste dag. Verder gedurende het jaar komt er van alles voorbij.  Ontmoetingen, joodse vieringen, beschouwingen,  herinneringen.

Commentaar

 • Meer of minder bijbellezen?! 2022-09-23 17:57:22

  Het Nederlands Bijbelgenootschap publiceerde deze week een onderzoek naar het bijbelgebruik in...

 • Bidden in het openbaar 2022-09-09 17:51:49

  Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar het voelt vaak wat ongemakkelijk: in een restaurant zitten en...

 • Campings en kinderkampen 2022-08-27 13:23:12

  Geen zomer zonder een paar dagen op De Sikkenberg. Onze dochter heeft op die camping in Onstwedde...

 • Make peace not war 2022-08-18 18:26:45

  De naoorlogse generatie, waartoe ik behoor, heeft een rustige, vreedzame tijd beleefd. Mijn ouders hadden...