Wat bij ons in de liturgie enigszins is ondergesneeuwd, is de stilte. De gemeente komt samen om God te ontmoeten. Maar de hectiek rondom en tijdens de samenkomst zou zomaar een hinderpaal kunnen zijn voor een echte ontmoeting met de Heer.

Kerkdiensten zijn in toenemende mate lawaaierig geworden. Er moet gepraat worden, hetzij door iedereen en door elkaar heen, hetzij door de degene die een sprekende taak heeft in de eredienst. In veel gevallen is dat alleen de voorganger. En als er niet gepraat wordt, dan moet er in ieder geval gezongen worden of muziek gemaakt. Maar stilte als bewust moment in de liturgie...? We weten er eerlijk gezegd niet zo goed raad mee. Een kerkdienst is een dienst van het Woord en niet van de stilte.   

                                    

In de vorige artikelen hebben we gezien dat God het verbond met de zijnen heeft gesloten. Het is van Zijn kant begonnen, en wordt beantwoord door de mens in wie de Heilige Geest het antwoord van het geloof heeft bewerkt. Maar een relatie moet wel onderhouden worden en daarvoor is communicatie onmisbaar. Wat betekent het leven in het verbond met God nu in de praktijk?

 

Die verbondsomgang wordt in de Bijbel dikwijls ‘wandelen’ genoemd. Henoch wandelde met God en al wandelend kwam hij Thuis. Wandelen is om te beginnen een aangename bezigheid en het is goed voor je relatie. Al wandelend wordt er van alles besproken en uitgewisseld. Je bent de ander nabij. Zo is het ook bij de verbondsrelatie in de praktijk.

De levenswandel is dan ook buitengewoon belangrijk. Laat onze levenswandel zien welke Koning we dienen? Is onze levenswandel opvallend omdat het een godvruchtige levenswandel is? Of zijn wij net zo wereldgelijkvormig en materialistisch als de rest? Met godsvrucht wordt bedoeld dat je de Heere in alles nodig hebt, Hem hoogacht, liefhebt en gehoorzaamt.

Bij deze godvruchtige levenswandel zijn twee zaken van groot belang: Gods wet als richtsnoer voor onze handel en wandel en het gebed als communicatiemiddel.

 

Van alle planten, kruiden en oliën die genoemd worden in de Bijbel is mirre waarschijnlijk de bekendste. Althans het woord!
Van jongs af wordt ons immers in de kerk, thuis en op school verteld dat de wijzen uit het oosten ‘mirre, wierook ende goud’ als geschenk meebrengen voor het kind Jezus.
Maar hoe het eruit ziet? En hoe het ruikt? Het laatste blijft vooralsnog een geheim, maar een plaatje van de struik kan nog wel.
Mirre is een druipende hars die gewonnen wordt uit de bast van verschillende soorten bomen uit het geslacht Commiphora. Mirre komt als wilde plant voor in droge woestijngebieden.

Jaren geleden werd er een top 10 van religieuze liederen samengesteld. In die top 10 kwamen twee liederen voor van dezelfde dichter: Jacqueline E. van der Waals. Ze overleed in 1922.

In het Liedboek voor de Kerken zijn ze terug te vinden op nummer 293 en 393.

Haar bekendste lied is: ‘Wat de toekomst brengen moge’, maar ook het ‘De dag door uwe gunst ontvangen’ is bij velen bekend. Over dat eerste lied wil ik graag met je nadenken.

 

Vorig jaar is een boek uitgekomen over medisch-technisch ingrijpen in menselijke genen. Wetenschappers hopen dat deze technologie kan worden ingezet voor het verbeteren van de gezond- heid van mensen en het voorkomen van ernstige beperkingen. Sommigen zouden deze technologie zelfs willen inzetten voor het verbeteren van het mens-zijn, in die zin dat mensen over hun natuurlijke grenzen heen kunnen gaan in bijvoorbeeld hun prestaties, het gebruik van zintuigen, en levensduur.

De redacteuren van dit boek, Henk Jochemsen (onderzoekshoogleraar op de Lindeboomleerstoel aan de Theologische Universiteit Kampen) en Marten Verkerk (voormalig hoogleraar Christelijke Filosofie) hebben de meeste hoofdstukken zelf geschreven, en daarnaast bijdragen van andere auteurs redactioneel bewerkt en de commentaren van meelezers verwerkt. Ze hebben zo objectief mogelijk proberen te schrijven over de wetenschappelijke en technische ontwikkelingen op dit gebied, zonder dat zij direct daarover een eigen oordeel hebben willen geven. Een schets van de biologische kant van het verhaal (over o.a. DNA, genen, chromosomen) kon niet ontbreken. Evenmin enige informatie over de achtergrond van de genoemde ontwikkelingen in wetenschap en techniek vanuit het moderne en postmoderne denkklimaat in onze samenleving.

Commentaar

 • Urk en de grondwet 2021-04-09 15:52:04

  De relatie tussen kerk en staat blijft spannend. De relatie tussen de kerk en de journalistiek...

 • De opname 2021-03-26 16:00:34

  In Amerika kom je auto’s tegen voorzien van een sticker met daarop de tekst: Let op, als de opname...

 • Geroepen tot stemmen 2021-03-12 16:12:03

  Op woensdag 17 maart a.s. worden wij geroepen onze verantwoordelijkheid in het politieke leven te...

 • Kerk in de wereld 2021-02-26 18:10:23

  Aanstoot of getuigenis?   Onlangs las ik iets dat me aan het denken zette en me onrustig maakte. Het komt...