Er ligt een stevig boek voor me. Stevig, niet alleen omdat het veel pagina’s bevat, maar vooral omdat het stevige kost biedt. Er wordt diepgravend nagedacht over de vragen die samenhangen met ontwikkelingssamenwerking, en dan in christelijk perspectief. Dat is – en blijft – een wezenlijke vraag, en die wordt in dit boek op een duidelijk georiënteerde manier besproken. Er wordt een theologisch fundament beschreven, uitgaande van een brede consensus die teruggaat op een diep bijbelse notie, van de missio Dei.

Wijsheid is een lust voor het oog. Wat mooi als er wijsheid aan het licht komt. Zo mooi als een roos! De wijsheid vergelijkt zichzelf met een rozentuin in Jericho (Wijsheid van Sirach 24,14 Willibrordvertaling). Die tuinen moeten wel heel mooi zijn geweest. Zoals een rozentuin een lust voor het oog is, zo is de wijsheid een lust voor het oog. De Friese vertaling spreekt over 'roazestrûken yn Jericho'. Daar doet de Nieuwe Bijbelvertaling niets aan af als zij spreekt over een oleander: 'Als een oleander in Jericho verhief ik mij'. Ook een mooie bloem!

Historische roman over Betsy Groen van Prinsterer

 

Guillaume Groen van Prinsterer was een bekend figuur in de negentiende eeuw. Hij hoorde als historicus en politicus bij de voormannen van het Reveil, en speelde in de strijd voor christelijk onderwijs een grote rol. Zijn vrouw Betsy kennen we minder goed, of eigenlijk helemaal niet. Voor Edith Schouten een reden zich te verdiepen in het leven van Betsy Groen van Prinsterer-de Hoop.

Op woensdag 10 oktober jl. waren de afgevaardigden van de vijftien gemeenten van de classis Zwolle bijeen voor de najaarsvergadering 2018. Voor het eerst was ds. S.P. Roosendaal uit Lelystad in ons midden. Daarom zette hij zijn handtekening onder het ondertekeningsformulier voor predikanten.

Er worden jaarlijks heel wat Bijbelse dagboeken uitgegeven en gekocht. Nu we aan het eind van 2018 komen, kan het zijn dat u op zoek bent naar iets nieuws voor volgend jaar. Maar hoe vind je iets dat geschikt is in die grote hoeveelheid (nieuwe) dagboeken? In dit artikel komen drie nieuwe dagboeken voorbij met bij elk van de drie een korte beschrijving en aanbeveling. Hopelijk heeft u daar wat aan en helpt het bij de keuze.

 

Commentaar

 • DNA 2018-12-14 19:06:08

  In Genesis 3 wordt ons verteld dat de mens als God wil zijn. De verboden vrucht ziet er heerlijk...

 • Wieg 2018-12-07 19:13:35

  Wat een wieg is weet iedereen. Bij een wieg denk je aan baby’s, aan kersverse vaders en moeders....

 • Strijden 2018-11-30 18:41:52

  Als je strijdt tegen prostitutie zijn er altijd mensen die je bemoedigen met de mededeling dat het...

 • Wat jong aan oud heeft en andersom 2018-11-24 09:00:39

  In Winschoten kwam iemand van het CGJO spreken over jongerenbeleid. Wij ervaren steeds meer moeite...