Muziek maakt het evangelie toegankelijk

 

Jan Jaap Wubs uit Delfzijl schrijft al een aantal jaren eigen christelijke liedteksten. Begin juni trad hij voor het eerst een hele avond solo op met een compleet liedjesprogramma: Johannes vertelt. Daarin neemt hij luisteraars mee op een muzikale tocht door het evangelie van Johannes. Het beviel hem goed en ook de positieve reacties op de try-out motiveerden hem om door te gaan met optreden.

Op 19 juni 1623 werd hij geboren in Clermont (Frankrijk), als zoon van een hoge belastingambtenaar. Hij groeide uit tot wetenschapper op verschillende gebieden: theologie, filosofie, natuur- en wiskunde.

Blaise Pascal, want zo heette hij, heeft veel invloed uitgeoefend op het protestantisme. Zelf was hij rooms-katholiek. Die invloed was er voornamelijk door zijn postuum uitgegeven  Pensées (Gedachten)*. Dat ‘boek’ is eigenlijk niet veel meer was dan een verzameling papierfragmenten met notities. Deze werden aangetroffen na zijn dood in 1662. De daarop te lezen gedachten waren deels door hemzelf genoteerd en deels door een bediende. Dat laatste als Pascal zelf te zwak was om te noteren. Eigenlijk had hij nog een boek willen schrijven ter verdediging van het christelijk geloof, maar daar is het niet meer van gekomen. Het lijkt erop dat de  Pensées  daarop een soort voorbereiding vormden. Het gaat om ruim negenhonderd aantekeningen die in latere tijden, op verschillende manieren, door derden hun (her)ordening kregen.

Alain Verheij is schrijver, spreker, blogger en zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterlands’. Hij groeide op een in protestants gezin, een warm nest, waarin kerk en geloof belangrijk waren. Toen hij puber was en zijn ouders in de midlife waren, maakte het gezin de overstap naar een evangelische gemeente, uiteraard met overdoop. Alain was blij met die radicale stap en deed vol vuur mee. Later werd hij Nederlands Gereformeerd, onder invloed van een vriend en zijn nieuwe liefde. In die tijd ging hij theologie studeren. Hij werd voorganger, uiteindelijk een losse, die in het publieke debat graag van zich doet horen.

Op 21 juni kwam de classis Hoogeveen in voortgezette vergadering bijeen. De zendingsgemeente Assen Zoekt… had hierom gevraagd omdat zij br. G. P. van den Bos graag willen aanstellen als evangelist, naar art. 4.6 van de KO.

Br. Van den Bos hield een preekvoorstel over Romeinen 15, 7: Aanvaard elkaar zoals Christus u heeft aanvaard. Het thema was a picture of heaven. De oproep in Romeinen is ook in de situatie zendingsgemeente en classis actueel. Aanvaarden is iets anders dan tolereren; erken de verschillen maar herken Gods werk. Door het laten zien van een filmpje over een musicus die tegen verschillende achtergronden muziek van Bach speelt, legde br. Van den Bosch uit dat je misschien soms wel heel goed moet luisteren maar dat het nog steeds Bach is. Zo worden in pionierssituaties misschien andere woorden, liederen en gebruiken gebruikt maar gaat het nog steeds om Jezus. Het gaat erom dat we het werk van de Heilige Geest kunnen herkennen. Als afsluiting liet br. Van den Bos zingen uit de bundel Opwekking: Samen in de naam van Jezus. Hierna volgde het onderzoek naar de kennis van het Oude en Nieuwe Testament, de leer van de kerk, het kerkrecht, en een gesprek in comité over de beweegredenen om evangelist te worden.

Het gaat ds. D. Visser in zijn bespreking van Het Israëlisme en de plaats van Christus, geschreven door S. Paas, blijkens zijn slotzin, om de doordenking van de christelijke visie op Israël.  En inderdaad, doordenken van zaken is meestal een goede zaak. Dat er veel reacties komen als er gesproken wordt over Israël, geeft al aan dat Israël vandaag aan de dag een bijzondere plaats heeft. De gelovigen zouden toch moeten zeggen 'in Gods heilsplan'.

Commentaar

 • Plasticsoep 2018-07-13 18:57:30

  Soms kan een krantenartikel je erg verontrusten. Dat deed het artikel van de politicoloog Michiel...

 • Boycot 2018-06-29 18:02:31

  Misschien heeft u het meegekregen: het WK voetbal is in volle gang. Het WK wordt dit jaar...

 • Professionals in de kerk 2018-06-22 19:22:40

  Vorige week ging hij met emeritaat en nam hij afscheid als buitengewoon hoogleraar diaconaat aan...

 • Bekeringsverhalen 2018-06-15 16:32:38

  Een jong gezin uit een centraal Aziatisch land, kreeg deze week na een lange asielprocedure een...