Ik spreek met Wennie en Nanne Davids en met Martha Raveling. Haar man Harrie is aan het werk. We zitten in de ruime serre achter het imposante huis in Nieuwe Pekela. Twaalf jaar geleden zijn ze met zijn vieren in dit gebouw een mini-verzorgingshuis begonnen.

Wat een indrukwekkend gebouw is dit? Waar zitten we hier?

Dit was het kantoorgebouw van Albatros, later Champ Clark, de sigarenfabriek. In deze fabriek is het Groninger Christelijk Mannenkoor Albatros geboren. Bij het rollen van de sigarenbladen zongen de werknemers vaak geestelijke liederen. Ook wel andere liederen natuurlijk, maar de helft van de kerk was toen in deze fabriek werkzaam. In dit kantoorgebouw zijn we met zijn vieren een miniverzorgingshuis begonnen. 

In het Hooglied bezingt de bruidegom de schoonheid van zijn bruid (4,14). Deze schoonheid is vergelijkbaar met een prachtige tuin. In die tuin groeit onder andere saffraan, een krokussoort. Deze soort groeide oorspronkelijk alleen in Klein-Azië. Maar de bruidegom uit het Hooglied kende deze bloem ook. Saffraan was toen dus ook in het Midden-Oosten bekend. Zo tekent de bruidegom zijn bruid. Zij is als een tuin met allemaal soorten krokussen in verschillende kleuren: wit, geel, licht- en donkerrood, en vooral ook blauw.

Onze kerken hebben overal in de wereld een groot aantal missionair diaconale medewerkers zitten. Dat zijn gewone mensen, maar wel door de Geest gedreven mensen. Ze hebben een drang in zich om met hun gaven op een voor hen speciaal plekje te bouwen aan het koninkrijk van God. Zij bouwen vaak in stilte en timmeren niet veel aan de weg. We willen ze daarom wat in de schijnwerpers zetten. Vandaag vertelt Margot de Greef vanuit Haïti.      

 

 

Ga tot de mier, gij luiaard! Zie haar wegen en word wijs (Spr.6,6) Tijdens mijn middelbare school periode kreeg ik de opdracht om over deze tekst een opstel te schrijven. Ik denk er nog vaak aan terug, vooral als ik een meute krioelende mieren door ons kantoor zie lopen met onduidelijke bestemming, me afvragend waar ze zo hard aan werken.

Mozes en Paulus zijn voorbeelden van mensen die onder de zaligspreking van Jezus vielen. Maar ultieme voorbeeld was Hijzelf. Hij zei toch ook van zichzelf dat Hij zachtmoedig is en nederig van hart? Dat tekende zijn leven. Het recht van God was zijn eten en drinken. En het verwerven van recht voor de zijnen!

 

Maar hoe kunnen zij die Hem volgen dan getroost zijn, als zij in hun navolging van de Meester getekend worden door zachtmoedigheid? Neem het voorbeeld van 'naar de kerk gaan'. Als je naar de kerk gaat, is dat in onze tijd een uiting van zachtmoedigheid. Dan stel je een daad, die ook een en ander kost.

 

Half juni is de generale synode van onze kerken in Dordrecht geopend. Pieter Sijtsma is een van de afgevaardigden. Hij zal ons de komende tijd op de hoogte houden over zijn bevindingen.

 

14 juni was het zo ver. Op naar Dordrecht. Tien dagen voor die datum had Tante Post twee grote ordners bij mij afgeleverd, met daarin diverse rapporten van bijna alle commissies die ons kerkverband rijk is. En dat zijn er nogal wat. Sommige commissies hebben slechts drie of vier pagina’s nodig om verslag te doen van hun werkzaamheden vanaf de vorige synode met daarin vermeld hoe ze de opgedragen taken hebben uitgeoefend, eventueel aangevuld met nieuwe voorstellen richting de synode. Maar de meeste commissies hebben meer pagina’s nodig. Zelfs eentje met meer dan honderd. Dat vroeg nogal wat leeswerk de dagen voor de opening van de synode.

Commentaar

 • Profetisch geïnspireerd 2019-07-12 17:57:06

  ‘Later dit jaar zal zijn autobiografie verschijnen’, lees ik in een interview met dominee C....

 • Levenseinde 2019-07-05 17:42:37

  Een wat deprimerend opschrift boven dit commentaar? Ja inderdaad, we praten liever niet over...

 • Structuur 2019-06-28 14:16:04

  In mijn hoofd is het vaak chaos: ik denk aan van alles, maar heel veel van wat ik bedenk verdwijnt ook weer....

 • Een sterke God die daar wat aan verandert … 2019-06-21 17:57:04

  Ik ving het op, een paar weken geleden, in een kerkenraadskamer van een gemeente waar ik die...