Op maar een paar plaatsen in de Bijbel lezen we over ‘bittere kruiden’. De schrijver van Klaagliederen klaagt in hoofdstuk 3,15: Hij verzadigt mij met bittere kruiden, hij geeft me alsem te drinken in overvloed.

Toen de Israëlieten zich klaarmaakten om te vertrekken uit Egypte, kregen ze nauwkeurige voorschriften hoe ze Pesach moesten vieren, het feest van de uittocht. Ze moesten een lam of een bokje slachten en roosteren, dat moesten ze eten met ongedesemd  brood en bittere kruiden. En elk jaar op de tiende van de eerste maand, de maand Nisan, moesten ze dat feest opnieuw vieren. Het is duidelijk dat deze kruiden een symbolische betekenis hebben. In Klaagliederen is het een bittere klacht van een mens naar God. Bij de uittocht uit Egypte een herinnering aan de bittere verdrukking, aan de jaren van slavernij.

Op zondag 22 maart wordt ds. Wim-kees van Slooten bevestigd en doet hij intrede in de CGK NGK Groningen Haren. Hij mag de nieuwe wijkpredikant worden van de Jeruzalemkerk in Groningen-centrum. Het is de gewoonte om ‘nieuwe’ predikanten te vragen of ze zichzelf en hun gezin willen voorstellen in ons blad. Nu is hij in de classis al bijna zeven jaar bekend als predikant van Mussel, toch hebben we hem een aantal vragen gesteld.

 

Johannes Calvijn stond aan de wieg van het gereformeerd protestantisme. We mogen hem niet vergeten, uit dankbaarheid. Maar ook omdat we nog steeds onze winst kunnen doen met zijn wijsheid, en kunnen leren van zijn inzicht in het geheimenis van het geloof.

 

Vorig jaar zijn vertaalde teksten van Calvijn bijeengebracht in een set van twee dikke boeken: in totaal negenenvijftig preken, brieven en fragmenten uit boeken. Aan dit project werkten zesentwintig vertalers mee. De teksten zijn gerangschikt onder de volgende kopjes: Bijbel, Preken, Leer, Praktijk, Polemiek, Brieven. Prof. dr. H.J. Selderhuis heeft een totaaloverzicht willen geven van de verschillende genres en thema's in het werk van Calvijn, en daarbij teksten uitgekozen die volgens hem relevant zijn voor kerk en theologie vandaag.

 

Kookdominee Han Wilmink heeft voor de Veertigdagentijd een aantal smakelijke vleesloze recepten bijeengebracht in zijn boek Koken met Passie. Voor de vierde zondag kiest hij onder andere een recept van zwarte ogenboontjes, omdat de evangelielezing gaat over de genezing van een blinde. Het licht van Gods liefde ga je zien als je zicht krijgt op Jezus. Dat zien is een proces. Net als bij de blindgeborene: van: de mens Jezus, via: Hij is een profeet, naar de belijdenis: Jezus komt van God. Daarin staat de blinde die het licht heeft gezien model voor de christelijke gemeente om getuige te zijn van Hem die het licht is, Jezus Christus. 

Dit jaar herdenken wij dat Nederland vijfenzeventig jaar geleden werd bevrijd van de macht van Nazi-Duitsland. Nog steeds zijn er onder ons die de oorlog hebben meegemaakt. De komende maanden vertellen zij ons hun verhaal. Opdat wij niet vergeten …

Deze week het verhaal van J.G.E. (Guus) Brand. Als negenjarige maakte hij de bevrijding mee in Sneek, terwijl zijn ouders in hun woonplaats Bussum bleven.

Sneek, februari – juni 1945

Commentaar

 • Moreel faillissement 2020-03-27 18:13:46

  Bij de grens van Turkije en Griekenland hebben zich zo’n 13.000 vluchtelingen verzameld. De eerste doden...

 • Chips 2020-03-20 17:52:41

  Sinds een paar weken laat ik de oudste catechisatiegroep zelf de avonden voorbereiden. Ze waren...

 • Vasten? 2020-03-13 18:36:41

  Vorige week begon de 40-dagentijd, de periode waarin we toeleven naar Pasen. Daarbij neemt bij...

 • Maakbaar 2020-03-06 18:31:56

  Het is weer helemaal de tijd om naast de krant de Bijbel te lezen. Net dachten we dat we alles...