Een van de geboden uit de decaloog bevat een verbod op doodslag. 'Beneem niemand wederrechtelijk het leven' (Ex.20,13). God heeft echter met dit gebod niet gezegd dat er niet mag worden gedood. Doden kan in uitzonderlijke situaties noodzakelijk zijn. Daarom is de vertaling: 'U zult niet doden' niet juist.

 

Soms wordt die tekst wel zo weergegeven, bijvoorbeeld in de HSV in de tekst Matteüs 5,21. Daar staat: 'U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult niet doden; en: Wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden.'  

Het punt is echter dat de grondtekst van het zesde gebod een ander woord gebruikt dan het gewone woord voor doden. Dat is al een aanwijzing dat het hier om iets anders gaat. Wat God verbiedt is doodslag als gevolg van een uitbarsting van woede.

 

Als opvoeder van tieners, denk ik natuurlijk veel na over geloofsoverdracht. We willen onze jongeren graag binnenhouden, zowel binnen de kerk met een grote K als binnen onze kerk. En we willen jongeren van buiten de kerk binnen krijgen. Maar je zit met die kloof tussen kerk en cultuur die gewoon lastig te overbruggen is. Kerken vergaderen en experimenteren wat af, allemaal om de drempel maar iets te verlagen.

Ik herinner het me nog goed. Ik zat in de auto ergens heen en op de radio was er een vraaggesprek met Rudy O. Asibey over het boek dat zij schreef over haar verhaal. Want dat vertelt ze: het verhaal waarin – helaas – racisme een duidelijke plaats inneemt. En nee, het speelt niet in Amerika waar de beweging van Black Lives Matter nog niet zo lang geleden weer helemaal actueel werd, als gevolg waarvan er over heel de wereld weer aandacht gegeven werd (en terecht wordt) aan wat kennelijk zo onoplosbaar aanwezig is in de wereld: racisme. Dat mensen beoordeeld en behandeld worden op grond van hun afkomst, van wie ze zijn omdat de wortels van hun bestaan – van henzelf of van hun ouders of grootouders of nog verder terug – niet, of gedeeltelijk niet in Nederland liggen.

Geloofstoerusting is een platform dat toerusting geeft op allerlei terreinen van het christelijke geloof. Of je nu op zoek bent naar Bijbelstudie, onderwerpen uit de geloofsleer, gemeenteopbouw, ethiek, toe-eigening van het heil, bij Geloofstoerusting vind je een overvloed aan materiaal. Geloofstoerusting is naar eigen zeggen stevig geworteld in de rijke reformatorische traditie. Gevoed door het verleden wil ze oog houden voor het heden met daarbij als doel voor ogen: God verheerlijken, Jezus volgen en de naaste dienen.

Geloofstoerusting begon in 2012 met video’s op YouTube. Inmiddels is ze actief op Facebook, Instagram, Twitter, Sound Cloud, Spotify en is er een eigen website. Ook belegt ze jongerenavonden en geeft ze boeken uit. Ze werkt samen met tal van organisaties in de gereformeerde gezindte zoals het RD, DriestarEducatief en het LCJ van onze kerken.

Plek voor diaconaat in onze samenleving

 

 

Het lijkt me niet overdreven te zeggen dat de coronacrisis ons voor fundamentele vragen stelt. Gevoelens van eenzaamheid en richtingloosheid zijn door de coronacrisis versterkt.

We hebben nieuwe manieren gevonden om met elkaar te communiceren, maar echte ontmoeting kan niet vervangen worden door een beeldscherm. De zorg is de afgelopen jaren afgestemd op optimale economische efficiency, maar is daardoor niet bestand gebleken tegen deze crisis.

 

Commentaar

 • Kinderen van Canada 2021-07-30 09:40:50

  Ik. Eigenlijk kan dat helemaal niet, een commentaar beginnen met het woordje ik. Wat blijft er dan...

 • Ketikoti 2021-07-16 17:10:37

  Ketenen Gebroken. Dat betekent dit woord in de Surinaamse taal Sranantongo. De naam duidt de...

 • Verklaring van gevoelen 2021-07-02 16:25:18

  Op 9 juni jl. kregen (de) predikanten van onze kerken een e-mail toegestuurd die was ondertekend...

 • En hoe zit dat met het lijden? 2021-06-18 17:02:53

  Ik moet er nogal eens aan denken. Het speelt alweer aardig wat jaren terug, in de jaren dat Europa nog...