Overal in de Bijbel is het zaak om bij namen goed op te letten. Maar in het boek Ruth is dat des te meer het geval. In dit Bijbelboek hebben praktisch alle namen een bijzondere betekenis. Deze betekenissen versterken de boodschap van het verhaal. Zo zien we dat Ruth (trouw) en Boaz, (krachtig) voor elkaar bestemd zijn.

In het Bijbelboek Exodus staat het leven en de dienst van Mozes beschreven.

Dat bijzondere leven begon bij een biezenmandje, zou je kunnen zeggen.

 

Daar haak ik even bij aan. Bij de heldin in dat bijzondere verhaal, bij Jochebed, de moeder van Mozes.

‘… gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’ (1)

 

Hoe vaak moeten we diegene die ons heeft benadeeld vergeven? Maakt de grootte van het kwaad dan ook nog uit? Moet de dader eerst berouw tonen voordat hem vergeving kan worden geschonken? Is het mogelijk iemand zijn schuld kwijt te schelden voor het leed dat hij anderen heeft aangedaan? In een drietal artikelen komen deze en aanverwante vragen aan de orde.

 

Op 13 mei 1981 pleegde Mehmet Ali Ağca een aanslag op paus Johannes Paulus II. Ağca werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In 1983 bezocht de paus hem in de gevangenis, sprak met hem onder vier ogen en schonk vergeving. Daarna bleef hij met zijn familie contact houden. In het jaar 2000 deed hij een verzoek tot vrijlating.

 

De Bijbel lezen met het oog op Israël

Israël is na 7 oktober 2023 dagelijks in het nieuws. Ook in de kerk, in onze gebeden en regelmatig in preken gaat over Israël. In dit dagboek schrijven verschillende auteurs (predikanten en theologen met een liefde voor Israël) een jaar-dagboek met Israël als insteek. Je leest iedere dag een gedeelte uit het Oude of Nieuwe Testament en vervolgens een overdenking, met aandacht voor de positie van het volk Israël. Iedere dag staat er een leesvraag en een verdiepingsvraag bij om nog wat dieper op het Schriftgedeelte door te denken. Een goed leesbaar en verrijkend dagboek.  

Sinds kort wordt in de gemeente Leeuwarden Cambodja onder de aandacht gebracht. Een land dat letterlijk ver van ons bed ligt, op het uiterste punt van het vasteland van het grootste werelddeel Azië. De omringende landen zijn Vietnam, Laos en Thailand. Cambodja heeft een tropisch moessonklimaat. De temperatuur varieert tussen de 21 en 35 graden en Cambodja heeft daarnaast een droog en nat seizoen (moesson). Zowel de inwoners als de taal worden ‘Khmer’ genoemd en dan gaat het belletje rinkelen: namen als ‘de Rode Khmer’ en ‘Pol Pot’ komen boven. De Rode Khmer was onder leiding van Pol Pot de militaire tak van de Communistische Partij van Kampuchea (nu Cambodja). De Rode Khmer is verantwoordelijk voor de dood van naar schatting 1,7 tot 2 miljoen mensen op een bevolking van 7 miljoen, tussen 1975 en 1979, toen de Rode Khmer aan de macht was.
De recente geschiedenis van Cambodja is weliswaar minder gewelddadig maar toch redelijk turbulent. Hiervoor wordt u als lezer maar naar Wikipedia verwezen.

Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...