Het is op donderdag 4 maart een unicum. De classis Leeuwarden vergadert online. Alle 28 afgevaardigden blijken in staat om ervoor te zorgen dat ze zichtbaar en hoorbaar zijn. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ze daarvoor soms even zichtbaar ondersteund moeten worden door meestal jongere huisgenoten. Maar je laten helpen is ook een kunst. Dus alleen maar lof voor iedereen die op deze manier een bijdrage levert aan de classis. Na elkaar bijna een jaar niet gezien te hebben zijn we blij met deze oplossing. En natuurlijk kijken we er naar uit elkaar weer in het echt te zien.

Dominee Alexander Aalderink, predikant van de roepende kerk, opent de vergadering. Hij leest met ons uit het tweede hoofdstuk van de eerste brief van Petrus. Hij vraagt onze aandacht voor, hoe kan het ook anders, drie punten naar aanleiding van dit gedeelte.

Op de generale synode van onze kerken wordt nagedacht over een voorstel om een kerkelijke bevestiging van een geregistreerd partnerschap mogelijk te maken. Deputaten kerkorde en kerkrecht hebben daarover geschreven in het rapport dat zij aan de synode hebben aangeboden.

 

Deputaten adviseren om een kerkelijke bevestiging van een geregistreerd partnerschap niet per definitie te weigeren. Daarbij mogen dan wel voorwaarden gesteld worden, die vooral daarop gericht zullen zijn dat van mensen die deze geregistreerde vorm van partnerschap verkiezen, gevraagd zal worden dat zij op een gelijkwaardige manier beloften van trouw naar elkaar uitspreken zoals dat bij de kerkelijke bevestiging van een huwelijk gebeurt.

 

Dit boek is een cursusboek voor een bijbelkring of gespreksgroep, voor ervaren of beginnende bijbellezers, maar voor persoonlijk gebruik is het ook heel geschikt. Of je echt, zoals de auteur aangeeft, het hele boek in vijf weken moet doorwerken, betwijfel ik. Voor veel kringleden is dat een hele kluif, denk ik.

Het motto van de cursus is: De Bijbel, Gods Woord door en voor mensen. De mensen die in eerste instantie aangesproken werden leven allang niet meer, maar ook latere lezers worden in de Bijbel door God aangesproken. Dat betekent, dat de Bijbel wel voor ons, maar niet aan ons geschreven is. Daarom is het belangrijk om te weten wie die mensen waren aan wie de woorden in de Bijbel destijds gericht waren.

Commentaar

 • Urk en de grondwet 2021-04-09 15:52:04

  De relatie tussen kerk en staat blijft spannend. De relatie tussen de kerk en de journalistiek...

 • De opname 2021-03-26 16:00:34

  In Amerika kom je auto’s tegen voorzien van een sticker met daarop de tekst: Let op, als de opname...

 • Geroepen tot stemmen 2021-03-12 16:12:03

  Op woensdag 17 maart a.s. worden wij geroepen onze verantwoordelijkheid in het politieke leven te...

 • Kerk in de wereld 2021-02-26 18:10:23

  Aanstoot of getuigenis?   Onlangs las ik iets dat me aan het denken zette en me onrustig maakte. Het komt...