Wanneer het gaat over wie de Heilige Geest is of wat Hij doet, roept dit al snel vragen op. Is Hij een persoon of is Hij eigenlijk meer een kracht? Is de Heilige Geest in alle mensen op deze wereld werkzaam of alleen in de gelovigen? En hoe weet of hoe merk je dat dan? Ook gelovigen weten soms niet goed raad met de vraag wie de Heilige Geest is en wat Hij doet.

 

Dat komt ook omdat we ons bij de Heilige Geest moeilijk iets voor kunnen stellen. Dit wordt ook zichtbaar bij de viering van de christelijke feesten. Kerst is heel concreet, zichtbaar, bijna tastbaar en daar is ook wel iets bij voor te stellen. Maar voor Hemelvaart en Pinksteren geldt dat er veel minder makkelijk een voorstelling bij te maken is en dat het ook moeilijker is om woorden te geven aan wat daar nu precies gebeurt.

 

Toch is er de laatste decennia meer aandacht voor de Heilige Geest. Die aandacht heeft onder andere te maken met de opkomst van charismatische gemeenten in West-Europa en ook in Nederland. In de charismatische gemeenten is er, in ieder geval voor het oog, meer aandacht voor de persoon en het werk van de Heilige Geest.

 

Toen ik een jaar of twaalf was, verslond ik de Karl May-pockets Voor zoon en vader, 50 delen Prisma-boeken van elk zo'n 350 dichtbedrukte bladzijden, gekocht van het geld verdiend met een baantje bij de melkboer bij ons in de straat. Vijftig jaar later beleefde ik opnieuw enkele aangename uren met Karl May. Onlangs verscheen een nieuwe vertaling van de oorspronkelijke Duitse uitgave (1893) van Winnetou.

 

Het boek vertelt in ik-vorm het reisverhaal van een jongeman (Karl!) die zo'n anderhalve eeuw geleden uit Duitsland vertrok door 'onverkwikkelijke omstandigheden' en een 'aangeboren dadendrang'. Hij reisde naar de Verenigde Staten om daar vooruit te komen.

 

Echo, bloedonderzoek, nekplooimeting, vlokkentest, vruchtwaterpunctie, NIP-test: vormen van screening en onderzoek van ongeboren leven. Vanuit de samenleving is er druk om een abortus te laten plegen als er een ernstige afwijking bij dat leven wordt gediagnostiseerd, en waarschijnlijk een (ernstig) gehandicapt kind geboren gaat worden. Vandaar wordt de vraag gesteld hoe we zouden moeten omgaan met ernstig gehandicapt leven.

 

Volgens de anglicaanse theoloog Samuel Wells komt die vraag echter te laat. Dan wordt er al van uitgegaan dat er een bepaalde norm zou zijn waaraan mensen zouden moeten voldoen, namelijk aan het beeld dat wij van 'normaal' hebben. Wie daaraan niet voldoen, zijn dan bij voorbaat op achterstand gezet. Daarom moet de vraag juist zijn hoe een gezin eruitziet dat elk kind zonder onderscheid kan verwelkomen. Hoe kan het in staat zijn een kind met een handicap zonder vrees en wrok te aanvaarden?

 

Deze keer luidt het thema ‘Genieten van genoeg’.  In de flyer voor de Micha zondag worden allerlei facetten van dit belangrijke thema belicht. Moderne slavernij, armoede in Nederland en wereldwijd, ongelijke verdeling, honger, bedreiging van biodiversiteit en dergelijke komen aan de orde.

 

 

Dit artikel plaatst wat kanttekeningen bij onze zorg voor onze leefomgeving. Juist de laatste maanden zijn we opgeschrikt door enorme watermassa’s die ook West-Europa teisterden, natuurbranden en ander onheil.

 

De 181 Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en België vormen samen het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Waar komt dat kerkverband vandaan? Waar staat dat in de Bijbel? En wat betekent het kerkverband? Zijn die 181 kerken filialen van de firma CGK? Of zijn die 181 kerken compleet zelfstandig? Wat hebben ze dan met elkaar te maken? Moeten plaatselijke kerken zich houden aan afspraken die in de breedste vergadering van de kerken – de generale synode – gemaakt zijn? Heeft het zin om het kerkverband in stand te houden?

In een paar artikelen willen we proberen antwoorden op die vragen te vinden.

 

Commentaar

 • Dienen in de kerk 2021-10-22 14:50:11

  Onlangs vergaderde de classis Leeuwarden. De verslagen vanuit de classiskerken geven altijd...

 • Kerk in de wereld 2021-10-08 17:46:24

  Soms lees je iets waarvan je denkt: ‘ja, daar gaat het toch eigenlijk om.’ Onlangs las ik de...

 • Israël 2021-09-24 17:39:46

  Op zondag 03 oktober besteden we als kerken (extra) aandacht aan de band tussen Israël en de kerk. De...

 • Repeterende breuken 2021-09-10 17:09:49

  Toen in Afghanistan opnieuw een zelfmoordaanslag van de IS was verzuchtten we: Houdt het nu nooit...