Een vreemde uitspraak. Dan ben je toch juist heel ongelukkig? Je hebt een geliefde verloren: wat een verdriet! Sommigen hebben hun gezin verloren. Anderen zijn misbruikt of mishandeld. Wát een treurnis, wat een ongeluk.

 

Verdriet heeft een grote impact. Het kan maken dat je je werk niet meer kunt doen, of dat het leven voor jou weinig of geen zin meer heeft. In elk geval is de glans eraf. Of je hebt het bericht gehoord dat je ongeneeslijk ziek bent. Nog vijf maanden. Wie zou dan met je willen ruilen? Niemand toch?

Of je kampt met een beperking, en je moet steeds weer inleveren. Je hebt soms het gevoel dat mensen op je neerkijken. Ze denken dat je een loser bent, en niet meetelt. En dat je wel heel ongelukkig moet zijn. Wat kun je een verdriet hebben over de reactie van mensen, en ook over het feit zélf dat je in vergelijking met anderen toch wel het een en ander mist, en misschien ook wel steeds meer moet missen. Hoezo gelukkig?

In 2017 vierden de Christelijke Gereformeerde Kerken hun 125-jarig bestaan. In het Kerkblad is er enige aandacht aan gegeven. Tussen 2017-2025 zijn er twaalf gemeenten in het Noorden die plaatselijk hun 125-jarig jubileum vieren. Op de redactie vroegen we ons af of we die gemeenten moesten vragen een artikel te schrijven en zo in het Kerkblad aandacht te geven aan die jubilea. Omdat we twaalf gelijksoortige artikelen voorzagen, hebben we besloten dat we in een aantal artikelen wat algemener ingaan op deze jubilea. In dit eerste artikel een inleiding met wat kerkgeschiedenis en de beschrijving van de groei van de CGK tussen 1892-1900.

 

Hij toont een foto van zijn kinderen. Trots. Hij kijkt er zelf ook even naar. Naar zijn drie zonen en zijn dochter. Zijn prinsesje. Zes jaar oud is ze op deze foto; ze blikt met grote ogen de camera in. De foto is van vóór de bominslag. Van vóórdat ze in brand kwam te staan. Zijn vrouw raakt het scherm even aan. Hij verbijt zijn tranen.

 

Hier in de TussenVoorziening in Eelde, waar INLIA vluchtelingen die in Nederland mogen blijven op weg helpt in hun nieuwe bestaan, zijn Ibrahim en Aïsha ver weg van het oorlogsgeweld in Syrië. Ver weg van de oorlog die hun kleine meisje zo heeft verminkt. Maar ook weer niet.

Eens een dief, altijd een dief. Weggelopen slaaf, dief van andermans spullen. Zijn naam? Onesimus. Dat was in het jaar zestig van onze jaartelling. Maar ook tegenwoordig hoef je de krant maar op te slaan of je komt het tegen. Oppakken en voor het gerecht ermee horen we dan vaak. En we vinden de strafmaat op de overtreding ook nog aan de lage kant. Volgens mij doen we daar allemaal wel eens aan mee.  

 

Maar wacht even, dit stukje moet gaan over Onesimus, dus hoe verging het hem? Ook al was het in het jaar zestig, door een brief van een vriend weten we hoe het met hem verder is gegaan.

Hij ontsnapte aan zijn baas Filemon en kwam in Rome terecht. Daar kwam hij in aanraking met een vriend van Filemon, Paulus. Hij had zijn vrijheid genomen, deze Paulus had zijn vrijheid opgegeven. Via die Paulus leerde Onesimus Jezus kennen.

Bargt is een fictief eiland in wat vroeger de Zuiderzee was. Jaren geleden heeft Izak Boon het eiland verlaten. De kotter van zijn vader, waarop hij samen met zijn broer Japik als visser voer, was bijna vergaan, volgens vader Boon door nalatigheid van Izak. Hij werd van het schip gehaald, omdat, zo zei zijn vader, het vertrouwen weg was. Izaks herinneringen aan het ongeluk zijn nogal vaag, maar dat hij er schuld aan heeft gelooft hij niet. Hij wordt palingvisser op de ingepolderde Zuiderzee, de zoete zee. Izak twijfelt aan het bestaan van God, hij heeft ook afscheid genomen van de kerk. Daarom hoort hij er op Bargt niet echt bij.

Commentaar

 • Gezegend en gezonden 2019-02-15 18:27:32

  Sta er eens bij stil, bij wat er eigenlijk gebeurt aan het eind van de kerkdienst …! Je komt in de...

 • Toetsen 2019-02-08 19:04:55

  Afgelopen weken was het de tijd van de jaarlijkse CITO-toets. Niet alleen in groep 7 en 8, maar...

 • Klop op de deur 2019-02-01 15:00:47

  ‘Ik sta voor de deur en ik klop’. Een bekende bijbeltekst. Wat doe je dan? Doe je open? Bereid je...

 • Gevaarlijk beroep 2019-01-25 15:09:25

  Elke morgen vallen er bij ons een aantal kranten op de mat. Een stroom aan informatie. Daar moet...