Zending houdt mij bezig. Binnen Nederland, als het gaat om missionaire initiatieven die zich binnen ons kerkverband ontwikkelen. Maar ook buiten Nederland, als het gaat om de voortgang van het grote werk, tot aan de einden van de aarde, waartoe Jezus Christus de opdracht gaf: ‘Gaat dan heen, maakt alle volken tot Mijn discipelen …!’

 

Als ik daarover nadenk realiseer ik me echter in steeds sterkere mate dat die beide lijnen op een heel duidelijke manier bij elkaar komen. We merken dat het waar is wat ik een paar jaar geleden een keer opving, toen ik één van de missionaire initiatieven binnen onze kerken bezocht. Daar werd gezegd – en het was zichtbaar in de groep mensen die daar waren: ‘De einden van de aarde zijn bij ons gekomen.’

Die uitdrukking – die in de praktijk van verschillende missionaire initiatieven binnen onze kerken echt dichtbij komt – illustreert hoezeer niet alleen de grote wereld om ons heen veranderd is, maar ook, hoezeer ons kerkelijk leven in die veranderingen wordt meegenomen. Meer dan eerder merken we dat we ook als Christelijke Gereformeerde Kerken deel uitmaken van Gods wereldwijde kerk.

 

Vanuit Urk gingen we met een groepje vrijwilligers van de stichting ‘Ik was een vreemdeling’ een dagje naar een koptisch klooster. Een leerzaam uitje.

In de meeste steden van ons land worden tegenwoordig kerkgebouwen gedeeld. Soms wel met drie verschillende kerkgenootschappen. De medegebruikers zijn in de meeste gevallen migrantenkerken. Hier en daar worden er zelfs kerken overgenomen door de nieuwkomers. Wonderlijke ontwikkeling. Maar niet alleen kerkgebouwen worden overgenomen, ook kloosters wisselen soms van kerkgenootschap. In ons land hebben inmiddels al twee orthodoxe kloosters onderdak gevonden in voormalige rooms-katholieke kloostercomplexen. Bij ‘orthodox’ moet je in dit geval niet denken aan christelijk-gereformeerd, of aan Gereformeerde Gemeente of Oud Gereformeerde Gemeente. Het gaat om oeroude christelijke kerken uit het Midden-Oosten, Azië, Midden-Europa en Afrika. Beide ‘nieuwe’ kloosters bevinden zich in de Achterhoek. In 1984 streken de Syrisch-orthodoxen neer in Glane. Het koptische klooster vond in 2015 een plek in Lievelde. Daar gaan we dus op bezoek.

Begin oktober 2019 vond in de rechtszaal van Dallas (Texas) een opmerkelijk gebeuren plaats. Een politieagente werd veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Het oordeel van de rechtbank was: schuldig aan moord. Geen doodslag, maar moord! Maar na de veroordeling vergaf de broer van het slachtoffer haar wat zij had gedaan. Zijn toespraak en de omhelzing van de dader daarna maakten op velen diepe indruk.

 

Op 6 september 2018 kwam deze politieagente, Amber Guyger, thuis. Zij ging – zo dacht zij – haar appartement binnen. In werkelijkheid betrad zij het appartement van haar bovenbuurman, Botham Jean. Zij zag iemand en dacht dat een inbreker haar woning was binnengedrongen. Zij voelde zich bedreigd, trok haar dienstwapen en schoot hem neer. Meteen belde zij het alarmnummer. Maar het was te laat. In het ziekenhuis overleed Botham aan zijn verwondingen.

 

Van Noord naar Zuid en van Oost naar West

 

Als het schrijven van een 'Spotlight' in verband met mijn vijfenvijftigjarig ambtsjubileum op 18 november jl. betekent dat ik op een of andere manier in de schijnwerper moet staan vanwege prestaties, is dat volkomen mis. Mijn uitgangspunt is altijd geweest dat ik slechts in dienst sta van de Heer. Je bent immers verbi divini minister, dienaar van het goddelijke Woord. Dienaar tenslotte van Hem die de Koning van de kerk is. Dat is een voorrecht en heeft ook consequenties. Ik heb dan ook altijd geprobeerd het spotlight op Hem te richten. Dat is vanzelfsprekend als je dienaar bent en in dienst staat van je ultieme Meerdere.

 

Herman Bavinck is een grote naam in de gereformeerde wereld. Hij werd in 1854 te Hoogeveen geboren, en groeide op in de traditie van de Afscheiding. Vanaf 1883 gaf hij les in dogmatiek aan de Theologische School te Kampen. Deze opleiding voor predikanten was opgericht door kerken van de Afscheiding (1834). Vanaf 1902 was Bavinck hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Deze functie bekleedde hij tot zijn overlijden in 1921.

 

Wat zijn boeken betreft, is hij vooral bekend geworden door zijn Gereformeerde dogmatiek, een indrukwekkend werk in vier dikke delen. Verscheidene generaties predikanten van de gereformeerde kerken in Nederland vonden hierin een belangrijke bron van dogmatische kennis. Vandaag wordt dit werk nog steeds gelezen, ook in het buitenland.

 

Commentaar

 • Maand van de Bijbel 2020-01-24 18:46:24

  We hebben al de bijbelzondag in oktober, georganiseerd door het Nederlands Bijbelgenootschap. Een...

 • Alle liefdes? 2020-01-17 17:51:22

  Het lijkt een vast patroon te worden. Kunstenaars, schrijvers, mensen uit de filmwereld en de zeer...

 • Kerkklokken en azan 2020-01-10 18:00:45

  Rond de jaarwisseling ging het opvallend vaak over onze democratie. Waarschijnlijk omdat het...

 • Grote blijdschap 2019-12-19 08:50:12

  Kerstfeest is een van de belangrijkste feesten van het jaar. Tenminste, zo wordt dat over het...