Het doel is helder: een volhoudbare (duurzame) landbouw en voldoende voedsel voor iedereen. Maar hoe het daarmee staat, daarin gaan de wegen uiteen. De één zegt dat dat er geen betere boeren zijn dan de Nederlandse en dat we nog nooit zo weinig van het gezinsinkomen hoeven te besteden aan ons voedsel. De ánder zegt dat de Nederlandse landbouw te industrieel en te intensief is geworden en dat er te veel ongezond voedsel  in de schappen ligt. De volgende begint een eigen moestuin, weer een ander koopt rechtstreeks bij de boer en sommigen stoppen met vlees eten. De lijst met mogelijkheden is groeiende. Het dagelijks eten laat niemand onberoerd en de reclames willen ons laten geloven: nu nóg goedkoper, nóg duurzamer, nóg lekkerder, nóg gezonder, nóg beter dan je altijd kocht. Ja, ja.  En wereldwijd sterven mensen van de honger en zuchten mensen onder de gevolgen van obesitas. Voedsel maakt de tongen los, en wie het over voedsel heeft krijgt het al gauw over landbouw. Over de export van voedsel en de import van soja, de ontbossing in Zuid Amerika en het mestoverschot. De heikele onderwerpen zijn legio en de ongezouten meningen talrijk.

Donderdag 15 februari was de voorjaarsvergadering van de classis Leeuwarden. Het eerste deel van deze vergadering brachten we door in het gebouw van de CGK van Damwoude, het tweede deel in het gebouw van Broeksterwoude-Petrus. Dit had een bijzondere reden omdat 's avonds het peremptoir examen plaatsvond van kandidaat E.S. v.d. Heide die een beroep heeft aangenomen naar de gemeente van Broeksterwoude-Petrus. De leiding van het eerste deel van de vergadering was in handen van ds. M.J. van Keulen en in het avonddeel leidde ds. J. Nutma de vergadering.

Inleiding

In de afgelopen periode hebben wij stil gestaan bij de vraag hoe wij de rechtspositie van de predikant hebben te duiden. Is het een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht, dan wel een overeenkomst sui generis, van eigen aard? In het laatste artikel hebben wij een begin gemaakt met de bespreking van een aantal uitspraken van ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, over de rechtspositie van de predikant. In dit artikel gaan we hiermee verder en bespreken we allereerst de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak die bekend werd onder de naam Den Boer/CGK Zeewolde. Hierna komen we toe aan meer recentere uitspraak van de Hoge Raad, genaamd NGK/Gort. We ronden dit artikel af met een bespreking van de visie op de rechtspositie van de predikant binnen onze kerken.

Na het lezen van het eerste deel van De Kronieken van de Nefilim, dat over Noach ging, was ik nieuwsgierig naar het tweede deel. Henoch, de overgrootvader van Noach, is daarin de hoofdpersoon en de Titanenstrijd wordt uitgebreid beschreven.
Al lezende wisselen verbazing en herkenning elkaar af. Er worden Henoch Bijbelteksten in de mond gelegd, die eveneens door Jesaja of Amos zijn uitgesproken. En er worden gebeurtenissen als feiten gepresenteerd, waarvan je denkt: ‘Hoe komt de schrijver daarbij!’ Die vraag overheerste steeds meer, naarmate het lezen vorderde.

Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....