In het vorige blad kwamen Art de Jonge en Myrna de Jong aan het woord, die iets verteld hebben over het belang van christelijke (zomer)kampen. Nu wordt diezelfde vraag gesteld aan een deelnemer van de tienerkampen die al een aantal jaren meegaat, en aan een ouder die haar kinderen afgelopen zomer voor het eerst op kamp liet gaan. Op welke manier hebben zij gemerkt dat een christelijk kamp belangrijk is in de geloofsopvoeding van kinderen en tieners?

 

E

Het is goed om naar Pasen toe te leven. Op welke manier dan ook. Immers dan klinkt ‘Hij is waarlijk opgestaan’ als een geweldige bevestiging van ‘Het is volbracht’. De redding van de mensheid is tot stand gekomen. Jezus is als de grote overwinnaar uit de strijd gekomen. De zonde, het kwaad, de kwade, is overwonnen. Uitzicht is er gekomen voor alle gelovigen. Redding voor jou en mij.

 

Maar: laten we niet te snel in euforie geraken en in deze weken nadenken over de tijd vóór Pasen, een tijd van lijden voor Jezus.

 

Na de laatste maaltijd, of beter gezegd: na het eerste Avondmaal, gaat Jezus op weg naar de hof van Getsemané. Hij beseft ten volle wat er staat te gebeuren. Zijn tijd is gekomen. Het enige wat nu nog kan is afwachten tot de verrader naar hem toe komt. Wat nu ook nog kan is bidden tot God, want straks zal hij verlaten worden door de Vader. God die besloten had dat Zijn zoon moest sterven.

Tussen de intocht in het land van belofte en de bouw van het Huis van God in Jeruzalem treffen we een langdurige periode aan waarin de eredienst allerlei ontwikkelingen doormaakt. Het hangt samen met de groei van het volk en de vestiging van het volk in verschillende gebieden.

Als eerste moet er een vaste plek voor tabernakel en ark worden gevonden. Dat wordt Silo en daar krijgt de priesterdienst ook meer gestalte. We mogen aannemen dat daar ook de taak van de Levieten zich gaat ontwikkelen, al wordt niet geheel duidelijk hoe de verhouding tussen priesters en Levieten is geregeld.

Voor iedereen die altijd al op academisch niveau iets heeft willen doen met theologie, is de Theologische Universiteit Apeldoorn gestart met de master ‘Herbronning Gereformeerde Theologie’. Deze laagdrempelige deeltijdmaster van 60 EC (studiepunten) heeft als insteek om theologie te verbinden aan de (beroeps)praktijk van de studenten.

Wat is er zo bijzonder aan deze master? Negen redenen om te kiezen voor deze TUA-master:

Tim Keller staat bekend om zijn aansprekelijke uitleg van de Bijbel. Als voorganger van een van de bekendste kerken in New York is zijn naam bekend in heel veel kringen, als het gaat om evangelisatie, als het gaat om kerkplanting. Hij spreekt op congressen, schrijft boeken die in de kring van kerkplanters en zendelingen niet alleen maar gelezen worden, maar waar heel wat gedachten aan ontleend worden.

Commentaar

 • Kirill 2022-05-20 17:21:12

  Kirill, of Cyril is 75 jaar en sinds 2009 de patriarch van Moskou en van alle Russen en de Primaat van de...

 • Jubileum predikant 2022-05-06 09:12:18

  Regelmatig lezen we in het kerkblad een interview met een predikant, vanwege een jubileum. 25...

 • Wat moeten die mensen bij ons in de kerk? 2022-04-23 09:38:22

  Soms proef je het stilletjes tussen de regels door. Dat het eigenlijk best lastig is om echt...

 • Buiten kerk en moskee 2022-04-08 17:35:17

  Eind maart 2022 verscheen het derde rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over religie in...