Dit artikel gaat over de betekenis van Pinksteren voor de zending. Ik neem mijn uitgangspunt in wat Jezus vlak voor zijn hemelvaart tegen zijn volgelingen zei: Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde (Hand.1,8).   

De Opgestane Heer Jezus zelf legt in deze tekst een verband met aan de ene kant het ontvangen van de kracht van de heilige Geest en aan de andere kant het van Hem getuigen. En als je bedenkt, dat je ook zo kunt vertalen: …zullen jullie kracht ontvangen om van Mij te getuigen… dan worden de uitstorting van de Geest en het van Jezus getuigen nog sterker op elkaar betrokken. Dan wordt de Geest uitgestort met de bedoeling om van Jezus te getuigen. Dat betekent dan, dat het zonder Pinksteren niet tot echte zending kan komen. Want voor zending heb je de kracht van de heilige Geest nodig.      

Gaat u mee op reis? Mee met mijn gedachtenkronkeltjes bedoel ik, want de stad Filippi waar ik heen wil is een ruïne.

Tijdens de tweede zendingsreis van de apostel Paulus komen hij, Barnabas, Lucas en Timotheüs, vanuit Troas, via Samotrake en Neapolis, aan in Filippi. Het is een Romeinse garnizoensstad, niet direct een plaats waar je op voorhand voor zou kiezen. Als veteraan mocht je er gaan wonen om van je oude dag te genieten. Orders van keizer Augustus.

Geloven is een werkwoord. Niet alleen als het gaat om het vertrouwen dat in het geloof altijd weer nodig is. Of beter, als het gaat om het je toevertrouwen aan de betrouwbare God in Wie wij mogen geloven omdat Hij Zich in Jezus Christus bekend gemaakt heeft. En dat, door de Geest. Maar geloven is vooral ook een werkwoord omdat het gaat om denken, dienen en doen.

Art van der Molen, die wij kennen vanuit zijn betrokkenheid bij ons kerkblad, heeft een mooi boekje samengesteld waarin hij teksten die hij eerder publiceerde bij elkaar heeft gebracht en nu in gebundelde vorm aan ons aanbiedt. Dat heeft iets van een geschenk dat hij ons geeft, en waarvan ik zeg dat het de moeite waard is het op te pakken (te kopen), en er beetje bij beetje van te proeven. Want het smaakt goed.

Met bovengenoemde aanhef wordt meestal het gebed ingeleid op kerkelijke vergaderingen. ‘Laten we bidden om de leiding van de Heilige Geest’. Niet altijd wordt de spanning meer gevoeld die daar bij hoort. Dat is natuurlijk ook niet onbegrijpelijk, maar spannend blijft het wel, want hoe gaat de vergadering verder? Pieter Sijtsma, oud redactielid van ons kerkblad, legt ons hierover een paar vragen voor. Zijn punten zijn:

 

‘We bidden om de Geest, maar zowel in bijzaken als in belangrijke zaken lijken de broeders al vooraf ingenomen standpunten te hebben en ze blijven daar meestal ook bij, vaak met een beroep op de Bijbel’.

 

Hebt u dan geen eigen gemeente meer? Deze vraag krijg ik regelmatig gesteld. Kan dat? Een predikant zonder gemeente? Ja, dat kan als je beroepen bent tot bijzondere arbeid. Voor mij is dat het werk van diaconaal consulent. Hier vertel ik graag over, want dit werk wil alle lokale gemeenten ondersteunen in hun diaconale roeping.

Deputaten diaconaat

Een diaconaal consulent werkt onder de verantwoordelijkheid van het deputaatschap diaconaat. Je kunt deze vergelijken met een kerkenraad. Dit deputaatschap krijgt de opdracht van onze Generale Synode. Dat is niet zo spannend, want de principes staan in de bijbel; al vraagt elke tijd om een nieuwe invulling. Het werk doe ik samen met Rudolf Setz (binnenlandse werk) en drie part-time secretaresses/teamondersteuners.

Commentaar

 • Kinderen van Canada 2021-07-30 09:40:50

  Ik. Eigenlijk kan dat helemaal niet, een commentaar beginnen met het woordje ik. Wat blijft er dan...

 • Ketikoti 2021-07-16 17:10:37

  Ketenen Gebroken. Dat betekent dit woord in de Surinaamse taal Sranantongo. De naam duidt de...

 • Verklaring van gevoelen 2021-07-02 16:25:18

  Op 9 juni jl. kregen (de) predikanten van onze kerken een e-mail toegestuurd die was ondertekend...

 • En hoe zit dat met het lijden? 2021-06-18 17:02:53

  Ik moet er nogal eens aan denken. Het speelt alweer aardig wat jaren terug, in de jaren dat Europa nog...