Ons kerkverband telt verscheidene deputaatschappen: commissies met deskundigen op een bepaald terrein. De kerken dragen het werk van deze deputaatschappen. Ze dragen het werk financieel, maar vooral ook door betrokkenheid. Voor deze betrokkenheid is onder meer nodig dat je weet wat een deputaatschap zoal doet. In deze rubriek vertellen deputaatschappen over hun werk. Deze week een artikel van het deputaatschap kerkjeugd en onderwijs. 

 

Het is een bekende uitdrukking: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Beter nog kun je zeggen: De jeugd die God heeft, heeft toekomst. Als kerk hebben we voor onze jonge mensen een boodschap met een geweldig perspectief. Het is het meest boeiend om met jongeren zelf om te gaan en het met hen te hebben over het Evangelie. Uiteraard voeren ook leden van ons deputaatschap heel regelmatig dergelijke gesprekken. Als deputaten hebben we wel een andere verantwoordelijkheid. Wij zijn vooral bezig om voorwaarden te scheppen zodat dergelijke gesprekken veelvuldig gevoerd kunnen worden.

 

Daar stond je. Je was nog maar zeventien en niet groot voor je leeftijd. Eerst viel het niet zo op toen je tussen de anderen in stond. Eén voor één gaven jullie je ‘Ja woord’ in een afgeladen kerk. De dominee sprak een enkel persoonlijk woord en overhandigde daarna ieder een boek. Jij was de laatste en toen iedereen het podium verliet, stond jij daar bijna ‘verloren’ alleen.
Meisje van zeventien.

Deze bundel essays van C.S. Lewis bevat allerlei interviews, lezingen, artikelen en brieven die nog niet eerder in het Nederlands vertaald waren. Samen met het eerder verschenen ‘De zeebries der eeuwen’ bevat dit boek de complete vertaalde inhoud van een verzameling essays die in Amerika verscheen in 1970, God in the Dock: Essays in Theology and Ethics.

De essays zijn zeer verschillend, het ene onderwerp zal ook meer aanspreken dan het andere, maar over het algemeen zijn ze origineel, scherp, soms humoristisch.

De economische crisis is voorbij, maar er zal zeker een nieuwe crisis komen. Dat zit ingebakken in ons huidige systeem. Bovendien is het voor het grootste deel van de wereldbevolking nog altijd crisis, en ook voor veel mensen in de Westerse wereld zonder baan en perspectief. Hoofdreden is: de marktwerking wordt belangrijker geacht dan de mensheid en de menselijkheid.

Haan vraagt nadrukkelijk aandacht voor dit probleem. Daarbij gaat hij niet alleen bij de economie te rade, maar ook bij de theologie. Dat verklaart de ondertitel van zijn boek. Met de titel wil hij duidelijk maken dat onmisbare voorvragen niet worden gesteld. Ze zijn ‘vergeten’. Haan zet ze op de kaart. Hij maakt daarbij uitvoerig gebruik van de theologie van Calvijn. Hij onderstreept zijn visie ook vanuit het denken van de Franse veelzijdige geleerde Jacques Ellul (1912-1994).

Jezus gebood zijn discipelen zelfbeheersing: gebrek aan aan zelfbeheersing op seksueel gebied is gelijk aan echtbreuk. Meer dan eens onderstreepte Hij deze houding van geloofsgehoorzaamheid. Hij deed dat niet alleen in de tekst (Mat.5,27-30) waarover de vorige twee artikelen gingen.

 

Op een ander moment zei Hij: 'Als uw hand of uw voet u op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg: u kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwig brandend vuur geworpen worden. Brengt uw oog u op de verkeerde weg, ruk het dan uit en werp het weg: u kunt beter met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de ​Gehenna​ geworpen worden' (Mat.18,8-9)

 

Commentaar

 • China 2018-04-20 19:27:11

  Amerika versus Rusland. De naoorlogse generatie is ermee opgegroeid. Het is verleden tijd. China...

 • De kracht van de Opgestane Heer 2018-04-13 18:24:37

  Een maand geleden waren we getuige van de kracht van de Opgestane Heer. En dat in 2018! Jezus...

 • Katholiek 2018-04-06 17:44:28

  Als donateur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie ontvang ik bij het...

 • Samenwerkingsgemeenten, ambtsdragers en classis 2018-03-30 17:09:01

  De laatste generale synode van onze kerken nam een besluit over ambtsdragers uit...