In oktober 1940 verbood de Duitse bezetter de uitgave van De Wekker. Maar in 1942 mocht het landelijk orgaan van onze kerken toch weer verschijnen, dankzij de inspanningen van de hoofdredacteur, prof. J.J. van der Schuit. Waren er toezeggingen gedaan aan de bezetter?

 

Zelf vond hij dat hij een onbesmet blazoen had, en de Duitsers niet tegemoet was gekomen. Niels van Driel heeft echter de indruk – als hij de gehele geschiedenis dienaangaande beziet – dat de onschuld van Van der Schuit op dat punt zich ergens bevindt tussen die van Jozef en Pilatus. Deze indruk verhaalt hij in zijn boek <<cursief>>Consolidatie en crisis<<einde cursief>>, waarin onder meer een hoofdstuk is gewijd aan De Wekker in oorlogstijd. Zelf heeft Van der Schuit waarschijnlijk ook wel beseft op het randje te opereren, en soms daar overheen te zijn gegaan.

In 64 na Christus wordt Israël bezet door de Romeinen. Het is een tijd waarin veel mensen op de vlucht slaan omdat hun dorp of stad door de bezetter wordt ingenomen. Chana en haar gezin wonen in Kafarnaüm. Ze zijn volgelingen van Yeshua, wat in die tijd erg gevaarlijk is. Ook in Kafarnaüm vallen de Romeinen binnen. Haar zoon, schoondochter en kleinzoontje worden daarbij gedood.

Chana en de rest van haar gezin weten te ontvluchten, maar onderweg raken ze haar man kwijt.

Wereld in wanorde van de Amerikaan Craig Harline is een schitterend boek dat ik in één adem heb uitgelezen. Het boek volgt Maarten Luther vanaf eind 1517 toen hij zijn stellingen bekendmaakte die zoveel stof deden opwaaien, tot begin 1522 toen hij na een verblijf op de Wartburg terugkwam in Wittenberg om weer wat orde te brengen in de chaos die er in de tijd van zijn afwezigheid was ontstaan.

Van der Ziel heeft de heilige Schrift gelezen met een meditatieve luisterhouding. Open voor het Woord en de Geest heeft hij voornamelijk geluisterd naar Jezus en Paulus. Daarbij ontdekte hij dat beiden ontmaskerend reageren op de tendensen van hun tijd. Anders gezegd: zij halen heilige huisjes omver. De schrijver noemt die huisjes iconen, voor zover er afgoderij mee bedreven wordt. En als ze geestelijke hoogmoed en geldingsdrang in stand houden. Het meest in het oog springende ‘heilige huis’ was de tempel. Dat was in de dagen van Jeremia al zo, en zeker in de tijd van Jezus. Jezus is echter de echte en nieuwe tempel, en door Hem zijn gemeente. Voor de Joden was er veel geloof nodig om dat mee te maken.

De dood als plek waar leven opbloeit - dat is een centrale christelijke gedachte. Maar hoe sterven we aan onszelf, aan onze ‘begeerten’ en ‘afhankelijkheden’? En wat gáát er dan bloeien?

Iemand zei: ‘Ik weet wel dat ik los moet laten, maar hoe doe je dat als je zo enorm naar iemand verlangt en die persoon niet kunt ‘krijgen’? Ik heb me suf gebeden tot God. Maar hoe meer ik ertegen vocht, hoe meer ik vastdraaide. Depressie, woede en verdriet namen juist toe.’

Hoe laat je los? Hoe meer ik vecht tegen mijn trots, drift, zucht naar eer en goedkeuring (van kerk, familie of anderen), hoe erger het wordt. Probeer ze maar eens weg te stoppen, die jaloezie, hebzucht, regelzucht en heerszucht,  ze keren als een boemerang terug. Hetzelfde geldt voor controledwang en genotzucht.

Commentaar

 • Plasticsoep 2018-07-13 18:57:30

  Soms kan een krantenartikel je erg verontrusten. Dat deed het artikel van de politicoloog Michiel...

 • Boycot 2018-06-29 18:02:31

  Misschien heeft u het meegekregen: het WK voetbal is in volle gang. Het WK wordt dit jaar...

 • Professionals in de kerk 2018-06-22 19:22:40

  Vorige week ging hij met emeritaat en nam hij afscheid als buitengewoon hoogleraar diaconaat aan...

 • Bekeringsverhalen 2018-06-15 16:32:38

  Een jong gezin uit een centraal Aziatisch land, kreeg deze week na een lange asielprocedure een...