De schrijver gaat eerst na wat muziek is en waar en hoe daar in de Bijbel over gesproken wordt. We lezen voor het eerst over muziek in Genesis, over Jubal die de vader is geweest van allen die de harp en de fluit kunnen bespelen. Maar de allereerste muziek komt uit de hemel. In Job 38 staat dat toen God de aarde aan het scheppen was, de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten.

In de Bijbel lezen we over Mozes, die een lied zong over de bevrijding van de farao. Over David, die voor Saul op de harp speelde en voor wie de vrouwen zongen. Het bekendst zijn natuurlijk de Psalmen.

Genadetijd is een dagboek voor de veertigdagentijd. Iwan en Leantine Dekker zijn beiden theoloog. Iwans ervaring ligt bij het ondersteunen van lokale gemeenten in hun zoektocht eigentijds en verstaanbaar te blijven. Hij werkte bij de IZB, de Wittenberg en GZB en is nu werkzaam bij de Protestantse Kerk in Nederland. Leantine heeft zich bij de Wittenberg en de HGJB gespecialiseerd in de toerusting van jongeren en het opzetten en doordenken van jongerenwerk in de lokale gemeenten.

In het vorige artikel ging het over het begin: de goede schepping en de diepe val van de mens. De manier waarop God met de mens omgaat kan heel goed met het woord ‘verbond’ weergegeven worden. Dat is aan de orde, ook wanneer dit woord als zodanig niet wordt genoemd. De structuur ervan vinden echter overal in de Bijbel.

 

Hoe gaat het nu verder? De volgende grote stap in de heilsgeschiedenis is de verbondssluiting met Abraham (Gen. 17). Zoals we allemaal weten is Abraham de stamvader van Israël, het volk waarmee God een speciale weg gaat door de geschiedenis. De verbondssluiting later bij de Sinaï (Ex. 19) is dan ook in het verlengde te zien van de verbondssluiting met Abraham.

 

Wie de naam van God ijdel gebruikt, gaat een grens over. Dat wordt in het bijzonder duidelijk in een geschiedenis uit de tijd van Israëls tocht door de woestijn op weg naar het land Kanaän.

 

Tijdens deze tocht ontstonden er problemen met iemand die tijdens een ruzie de naam van God had gelasterd. Daarop brachten de mensen hem naar Mozes. Daar werd hij in voorlopige hechtenis genomen tot een uitspraak van de Here uitsluitsel zou hebben gegeven over het vervolg. De Here bepaalde toen dat de man buiten het kamp moest worden gebracht en gestenigd: Wie Hem vervloekt, zal de gevolgen daarvan moeten dragen (Lev.24,10-16): het verlies van vrijheid, en daarmee het leven. God houdt niet onschuldig wie zijn naam ijdel gebruikt.

 

Vertrouwen vinden

 

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 voltrok zich in het zuidwesten van ons land een grote ramp. Dijken braken door en grote delen van Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant liepen onder. Het gevolg: heel veel materiële schade en erger nog, meer dan achttienhonderd doden en heel veel gewonden. Een ramp, die ook nu nog impact heeft op de bewoners van het gebied.

 

Commentaar

 • Urk en de grondwet 2021-04-09 15:52:04

  De relatie tussen kerk en staat blijft spannend. De relatie tussen de kerk en de journalistiek...

 • De opname 2021-03-26 16:00:34

  In Amerika kom je auto’s tegen voorzien van een sticker met daarop de tekst: Let op, als de opname...

 • Geroepen tot stemmen 2021-03-12 16:12:03

  Op woensdag 17 maart a.s. worden wij geroepen onze verantwoordelijkheid in het politieke leven te...

 • Kerk in de wereld 2021-02-26 18:10:23

  Aanstoot of getuigenis?   Onlangs las ik iets dat me aan het denken zette en me onrustig maakte. Het komt...