Er zijn in onze omgeving mogelijk ouderen die zich nog heel goed de gesprekken herinneren over ‘de jaren dertig’ van de vorige eeuw. Jarenlang bleef men spreken over de crisisjaren als een bijzonder moeilijke tijd van economische malaise en tegenwind.

Er werden sinds 1929 door veel mensen wereldwijd enorme verliezen geleden. De beurskoersen daalden hard, de werkloosheid nam enorm toe en grote delen van de wereldbevolking kregen te maken met armoede en uitzichtloosheid. Dat bood een prima voedingsbodem voor ontevredenheid en opstand die o.a. in het Nationaal Socialisme in Duitsland een uitlaatklep vond. De gevolgen van een en ander waren in de samenleving gedurende veel jaren op wereldschaal desastreus. De Tweede Wereldoorlog heeft enorm diepe sporen getrokken van leed op allerlei terreinen. Tevens heeft deze periode de maatschappelijke, religieuze en culturele visie van de naoorlogse mens diepgaand beïnvloed.

 

Rusten en vieren 

Een van de geboden die we vaak horen luidt dat we de sabbat moeten gedenken en heiligen. Dit gebod roept direct allerlei vragen op. Hoezo zouden wij deze sabbat moeten gedenken en heiligen? Wij zijn toch geen joden? Heeft Jezus bij de discipelen erop aangedrongen dat zij deze dag zouden moeten gedenken? We brengen dit gebod toch niet in praktijk?

 

Voor het oude Israël was het vierde gebod heel belangrijk. Dat blijkt bijvoorbeeld al uit de omvang daarvan. In vergelijking met de andere geboden uit de decaloog is dit gebod lang: het omvat maar liefst vier verzen (Ex.20,8-11).

 

Wim Rietkerk is Nederlands-gereformeerd predikant en heeft al verscheidene mooie boeken geschreven. Zijn laatste boek gaat over de hand van God in de geschiedenis. Om die hand te herkennen moeten we de bril van de bijbelse verhalen en profetieën opzetten. We kunnen dan ontdekken dat God aanwezig is, ook al is Hij verborgen aanwezig. Zo kunnen we ook de tijd waarin we leven onderkennen. Wat er in de wereld gebeurt (zoals een coronacrisis en vele andere crises) kunnen we alleen maar verstaan vanuit het Verhaal dat in de Bijbel wordt verteld over schepping, zondeval en verlossing. Wie daarmee geen rekening houdt, lijdt – hoeveel kennis hij ook heeft van het wereldgebeuren – aan 'objectieve blindheid'. Je onderkent de huidige tijd alleen maar als je rekening houdt met de onzichtbare achtergrond van wat er gebeurt. Die achtergrond is een geestelijke strijd, waarin God het kwaad al heeft overwonnen!

Ter gelegenheid van de honderdste sterfdag van Abraham Kuyper (1837-1920) is een bundel interviews verschenen met vijftien personen die op een of andere manier een link met hem hebben. Kuyper is begonnen als predikant, maar werd daarna de voorman van de antirevolutionaire beweging. Hij was minister-president (1901-1905), lid van de Tweede Kamer voor de ARP en lid van de Eerste Kamer. Onder zijn leiding werd de Vrije Universiteit (Amsterdam, 1880) opgericht. Kuyper was ook op journalistiek gebied actief.

Filosofie voor kinderen. Zo laat dit boek zich het best typeren. Het lijkt wat op Toon Tellegen, maar het is een langer verhaal zonder veel samenhang. Het gaat over een jongen en een mol die elkaar ontmoeten en samen de wildernis in staren. Tijdens hun omzwervingen ontmoeten ze eerst een vos en later een paard. Samen zijn ze onderweg en ze proberen de weg door het leven te vinden. Samenvatting in een regel: De waarheid is dat iedereen gewoon maar wat probeert.

Commentaar

 • Urk en de grondwet 2021-04-09 15:52:04

  De relatie tussen kerk en staat blijft spannend. De relatie tussen de kerk en de journalistiek...

 • De opname 2021-03-26 16:00:34

  In Amerika kom je auto’s tegen voorzien van een sticker met daarop de tekst: Let op, als de opname...

 • Geroepen tot stemmen 2021-03-12 16:12:03

  Op woensdag 17 maart a.s. worden wij geroepen onze verantwoordelijkheid in het politieke leven te...

 • Kerk in de wereld 2021-02-26 18:10:23

  Aanstoot of getuigenis?   Onlangs las ik iets dat me aan het denken zette en me onrustig maakte. Het komt...