De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.

Hanna Lam

Het kerkelijke jaar is bijna afgelopen. Misschien kijkt u of kijk jij er ook alweer naar uit om samen te starten met de viering van de heilsfeiten. Te beginnen met advent. Uitzien naar Kerst. Het Licht van deze wereld is reddend verschenen! Maar eerst is er nog eeuwigheidszondag. De afsluiting van het kerkelijk jaar.

Begin oktober 2019 vond in de rechtszaal van Dallas (Texas) een opmerkelijk gebeuren plaats. De politieagente Amber Guyger werd veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf vanwege moord op Botham Jean. Na de veroordeling vergaf Brandt Jean, de broer van Botham, haar wat zij had gedaan, en wilde zo handelen in overeenstemming met het evangelie.

 

Jezus heeft zijn discipelen geleerd: vergeef diegene die berouw heeft over wat hij jou heeft aangedaan. Doe dat zelfs tot zeventig maal zevenmaal. Maar het kan ook zo zijn dat de ander niet naar je toekomt. Zo was dat – volgens mij – ook in die rechtszaal het geval. Amber vroeg niet aan Brandt of hij haar zou willen vergeven wat zij hem als broer van het slachtoffer had aangedaan. Brandt nam het initiatief, en bood vergeving aan. Deze manier van handelen lijkt dan op wat God heeft gedaan.

 

Tot nu toe ontvangt u wekelijks een uitgave van ons kerkblad. Dat is nog steeds mogelijk. Niet in de laatste plaats dankzij uw steun.

Veel kerkbladen zijn in de loop der tijd verdwenen omdat er geen rendabele exploitatie meer mogelijk was. Maar het Kerkblad voor het Noorden kon nog steeds blijven verschijnen. Daar zijn we heel dankbaar voor.

 

Het moet midden in de winter van 331 zijn geweest. Veel mensen sterven van de kou. Een zekere Martinus (vijftien jaar oud, geboren in Savaria in Hongarije) is soldaat in het Romeinse leger. Nog niet zo lang geleden heeft hij over Christus Jezus gehoord. Hij is vast van plan Zijn voorbeeld te volgen. Onderweg komt hij veel mensen tegen die lijden onder de strenge kou. Alle kleren die hij kan missen, geeft hij weg. Zo bereikt hij de stadpoort van Amiens, een stad in Frankrijk. Martinus heeft alleen nog maar zijn soldatenmantel en zijn wapens.

 

3 november jl. is Dien de Haan overleden. Wij gedenken haar hier om haar bijdragen aan het Kerkblad voor het Noorden. Zij was in haar leven actief als schrijver en spreker. Te noemen zijn allereerst haar vijfentwintig jaren als eindredacteur van de Elisabethbode. Daar schreef ze columns onder het pseudoniem An­nie Verdelman. Meerdere boeken verschenen van haar hand. Ik herinner me een van haar eerste met een typerende en intrigerende titel ‘Voor ogen die het donker zagen’. Maar ze was niet alleen schrijver. Ze ging voor in (kerk-)diensten van Zwolle tot Brazilië en hield spreekbeurten overal in christelijk Nederland. Ze hield zich graag bezig met opnieuw bijbelteksten lezen en daarin niet de geijkte paadjes te gaan. In dat alles toonde ze ook haar pastorale gaven.

 

Commentaar

 • Maand van de Bijbel 2020-01-24 18:46:24

  We hebben al de bijbelzondag in oktober, georganiseerd door het Nederlands Bijbelgenootschap. Een...

 • Alle liefdes? 2020-01-17 17:51:22

  Het lijkt een vast patroon te worden. Kunstenaars, schrijvers, mensen uit de filmwereld en de zeer...

 • Kerkklokken en azan 2020-01-10 18:00:45

  Rond de jaarwisseling ging het opvallend vaak over onze democratie. Waarschijnlijk omdat het...

 • Grote blijdschap 2019-12-19 08:50:12

  Kerstfeest is een van de belangrijkste feesten van het jaar. Tenminste, zo wordt dat over het...