Elke vrijdag ontvang ik in mijn mailbox een nieuwsbrief die aandacht geeft aan de erbarmelijke situatie van vluchtelingen op, onder andere, het eiland Lesbos in de Middellandse Zee. In die nieuwsbrief wordt vooral ook gewezen op de manier waarop er – van verschillende kanten – aandacht wordt gegeven (of juist niet!) aan de situatie van die vluchtelingen. Aan het eind van die nieuwsbrief wordt elke week een gebed gepubliceerd, geschreven door voorgangers van kerken vanuit verschillende achtergronden. Een paar weken geleden werd ik benaderd om ook een keer zo’n gebed te schrijven. Dat heb ik gedaan. En als je dan gaat zitten om een gebed te ‘verwoorden’, komt heel duidelijk binnen wat er gebeurt, wat er aan de hand is. Ik schreef het volgende gebed:

De discussie over ‘de vrouw in het ambt’ wil in de Christelijke Gereformeerde Kerken maar niet verstommen. De tegenstanders beroepen zich onder andere op 1 Korinthe 14,34, waar staat dat vrouwen moeten zwijgen in de gemeenten. De voorstanders zeggen echter dat die tekst moet worden gelezen in de context van heel Paulus’ onderwijs aan de gemeente vanwege de wanordelijke samenkomsten.

Ds. H. Brons, predikant van de Gereformeerde Gemeente in Vlaardingen, schreef vanuit de context, 1 Korinthe 11,3-12, een toegankelijk boekje over de hoofdbedekking van de vrouw tijdens de eredienst. Brons heeft zich grondig in deze kwestie verdiept en komt de volgende conclusies: - een vrouw die een hoofdbedekking draagt, eert God en zichzelf, en erkent de positie van haar man; - met haar hoed belijdt zij dat ze het gezag van koning Jezus erkent; - ze geeft met het dragen van een hoofdbedekking eenzelfde signaal als met de doop. 

Waarin onderscheidt zich gierst van andere graansoorten en wat kan je ermee doen? Hoewel gierst al sinds de verre oudheid wordt verbouwd en dus gebruikt, is het in Nederland redelijk onbekend als voedingsmiddel. Een belangrijke eigenschap is dat het glutenvrij is en het heeft volgens de overlevering verschillende medicinale eigenschappen. Het is rijk aan magnesium en fosfor, antioxidanten én aan vezels. Daarom is het goed voor het hart, de darmen, de galwegen, de aderen, enzovoort. Door de invoering van buitenlandse gerechten kennen wij het nu als bijvoorbeeld couscous.

Verscheidene predikanten in ons kerkverband hebben een bijzondere opdracht. Ze worden wel ‘artikel-6-predikant’ genoemd. Dat klinkt wel wat dor en droog, maar hun werk is dat allerminst. In een reeks artikelen en interviews vertellen zij over dat werk. Deze week draagt vertelt ds. Gert Jan Vogel over zijn werk als geestelijk verzorger.

Het is vreemd, maar vanaf het moment dat ik in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland ben gaan werken, moest ik mijn ambt van predikant wat naar de achtergrond verschuiven. Dat is vreemd omdat ik bijna dertig jaar gemeentepredikant ben geweest. Maar in het ziekenhuis werkt het niet zo. Tenminste niet als binnenkomer. Als ik op een kamer kom en me zou voorstellen als dominee of pastor, dan zou ik veel gesprekken niet kunnen houden die ik nu wel kan doen.

Op 29 april kwam de classis Hoogeveen bijeen in een (door corona) uitgestelde vergadering. Een aantal zaken, zoals het verdelen van de classisbeurten, was op afstand geregeld maar er was ook behoefte aan fysiek vergaderen. Een classisvergadering gaat namelijk niet alleen over het regelen van een aantal zaken maar vooral om de ontmoeting, elkaar informeren en bemoedigen.

Commentaar

 • Kinderen van Canada 2021-07-30 09:40:50

  Ik. Eigenlijk kan dat helemaal niet, een commentaar beginnen met het woordje ik. Wat blijft er dan...

 • Ketikoti 2021-07-16 17:10:37

  Ketenen Gebroken. Dat betekent dit woord in de Surinaamse taal Sranantongo. De naam duidt de...

 • Verklaring van gevoelen 2021-07-02 16:25:18

  Op 9 juni jl. kregen (de) predikanten van onze kerken een e-mail toegestuurd die was ondertekend...

 • En hoe zit dat met het lijden? 2021-06-18 17:02:53

  Ik moet er nogal eens aan denken. Het speelt alweer aardig wat jaren terug, in de jaren dat Europa nog...