Afgelopen zomer riep ds. Mark de Jager, de voormalig jong theoloog des vaderlands (2019/2020) op om het gesprek over de doop weer eens te heropenen. Die roep is mij uit het hart gegrepen.

Boekje

‘Bram, zou je, als je eens tijd hebt, een boekje willen schrijven over de doop?’ Elk jaar als ik belijdeniscatechisatie geef, komt het onderwerp weer langs. Water in de kerk. Water dat al heel lang voor verdeeldheid en vragen zorgt. Ook misschien wel voor jou. Misschien heb je het al een keer meegemaakt, de doop. Van kinderen, of van volwassen. Als je een beetje bekend bent in de kerken weet je dat er heel verschillend over wordt gedacht: moet je nu gedoopt worden als je tot geloof komt, of mag je ook kinderen dopen?

In 2017, bij het 125-jarig (voort)bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vanaf nu CGK) in Nederland, is de canon CGK tot stand gekomen. Wat wilde je altijd al weten en wat mag je niet vergeten. Deze serie beoogt een enkel element uit te lichten. Kort en bondig.

Wist je dat . . . . .

-        van oudsher uitsluitend psalmen werden gezongen in onze en andere kerken

De kerk in de (duistere) Middeleeuwen (4) - hoe Europa christelijk werd en hoe christelijk Europa werd.

 

De geschiedenis van de kerk intrigeert, zeker als het gaat over die periodes waar we weinig van weten. Neem de duistere Middeleeuwen. Wat gebeurde er allemaal in die tijd? Hoe zag de kerk er toen uit? In dit artikel kijken we speciaal naar de manier waarop Europa christelijk werd en hoe men het christelijk geloof beleefde.

 

Bisschoppen en zendelingen

Het is makkelijk te zeggen dat Europa - en dan met name het noordelijk deel van Europa -christelijk werd doordat er zendelingen kwamen die het evangelie brachten. Maar hoe ging het in zijn werk? Hoe werd Europa christelijk?

Aan (de totstandkoming van) het boek is bijgedragen door zeventien predikanten en een ouderling uit ons kerkverband. Het idee om een boek te schrijven is ontstaan op een bestuursvergadering van de stichting Bewaar het Pand. In de inleiding wordt het doel van het boek omschreven. Er is ‘in kerk en samenleving veel veranderd…. Waar vind je dan houvast als onophoudelijk wordt geknaagd aan allerlei zekerheden?’ De titel geeft vervolgens een antwoord op die vraag. Houvast is te vinden in de gunst, de trouw en het Woord van God. Het boek is geschreven voor jongeren die belijdenis van het geloof willen afleggen of hebben afgelegd. Maar tegelijk geldt: wat voor jongeren belangrijk is, is voor andere gemeenteleden ook van belang.

Commentaar

 • De koning als dienaar 2023-05-19 18:22:03

  Nog steeds ben ik aan het bijkomen van de kroningsplechtigheid van Charles III. De...

 • Gedenken en vieren 2023-05-04 13:00:26

  Deze week, op 4 mei, herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers die vielen...

 • Jaarboek CGK 2023-04-21 14:46:35

  Het nieuwe jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken is weer uit. Alle ge-update...

 • Het feest van de Psalmen 2023-04-07 12:07:39

  Dit jaar bestaat de psalmberijming van 1773 maar liefst 250 jaar. Er was een tijd dat deze...