Ieder die gelooft, heeft zijn eigen gedachte over God en zijn manier van handelen. Die gedachte krijgt ook al in de kinderjaren enige vorm, doordat je leert hoe je de HERE God aanspreekt, wat je van Hem mag verwachten, en hoe Hij Zich bekendmaakt.

 

Mensen hebben verschillende godsbeelden: God als de ontzag- en vreeswekkende, een vriend met wie je vertrouwelijk omgaat, een weldoener die goede dingen doet en succes garandeert, een afstandelijke god hoog daarboven, een god die in heel de werkelijkheid aanwezig is en alles doordringt, een god die met deze wereld meelijdt, een vaderfiguur of juist niet. Zo heeft ieder zijn eigen voorstelling. Deze voorstelling is mede gevormd door de ervaring die je hebt opgedaan in je leven. Positieve ervaringen met je ouders en met mensen in de kerk spelen een rol in dat vormingsproces, maar ook negatieve ervaringen.

‘Kerk zijn is aanpassen’

Op zondag 25 oktober was het 50 jaar geleden dat ds. Renger van de Kamp bevestigd werd als predikant van de gemeente van Stadskanaal. Genoeg reden voor een artikel in de rubriek Spotlight. Op mijn mail met de uitnodiging een artikeltje te leveren kwam een duidelijk antwoord. Mijn collega was niet van plan iets over zichzelf te schrijven. Als ik iets wilde weten, dan kwam ik maar langs. Altijd welkom. En zo fiets ik door het mooiste wijkje van Hoogeveen naar de mooie bungalow waar de familie Van de Kamp woont.

 

Op de bank beland, vraag ik naar stichtelijke woorden of wijze lessen. Die hoef ik niet te verwachten. Maar zonder al te veel vragen en onder het genot van een heerlijk kopje koffie, komt er wel een heel verhaal. Met af en toe een aanvulling of kleine correctie van Marry. Het is samen te vatten in een aantal kernbegrippen.

 

Bernard van Clairvaux (1090-1153) was een man die in zijn tijd bekendheid en gezag genoot. Hij functioneerde als raadsman voor Rome; mede door zijn bemoeienis werd een conflict naar aanleiding van een pausverkiezing opgelost.

 

Hij predikte overal in Europa de tweede kruistocht om Jeruzalem te bevrijden van de moslims. Wat overigens een grote mislukking werd. Dat hij naast het werk als abt van zijn kloosterorde ook nog tijd vond om te schrijven is verbazingwekkend.

 

Munt is al eeuwenlang bekend. In het oude Egypte werd het al vanaf ca. 1200 v. Chr. gebruikt bij het begraven. In Noord-Afrika werden gasten met muntthee welkom geheten. De oude Romeinen namen een met muntolie geparfumeerd bad. En omdat munt de spijsvertering bevordert werden eettafels met munt ingesmeerd om de eetlust op te wekken. Maar in Noord-Europa werd munt pas in de 18e eeuw bekend.

Wie zich regelmatig op Zoom, Skype of iets vergelijkbaars begeeft, die verbaast zich soms over wat er allemaal op het beeldscherm te zien is. Docenten klagen over studenten die in pyjama college volgen, werkgevers willen niet meer dat werknemers hun offerte in een hoodie presenteren en er moeten weer gewoon koffiepauzes komen tijdens een online teammeeting. Dat geslurp tijdens de vergadering is geen gezicht.

 

Een zoomvergadering met theologen is helemaal niet spannend. In de ene werkkamer staan nog meer boeken dan in de andere. Het enige voordeel is dat er wat zakelijker wordt vergaderd omdat iedereen al gauw zijn buik vol heeft van dat digigedoe.

 

Commentaar

 • Hoop 2021-01-15 16:11:15

  Half januari. Het is winter. De herfst ligt achter ons, het deprimerende seizoen waarin alles dood...

 • Reden voor ootmoed 2020-12-24 15:22:33

  We hebben dit jaar twee moeilijke kerstcadeautjes gekregen, in de vorm van twee boeken. Het eerste boek...

 • Gelukkige Adventstijd 2020-12-11 17:14:32

  Gelukkig nieuwjaar allemaal. Het lijkt me een goed moment om dat eens te benadrukken. We leven in...

 • Zien we het wel? 2020-11-27 18:49:24

  Dat is de vraag die ik me stel als ik om me heen kijk naar wat er in de samenleving van vandaag...