Jacques Ellul (1912-1994) was een briljante Franse geleerde: jurist, socioloog en theoloog. Hij schreef onder andere vooral over techniek en macht. ‘De grote stad’ schreef hij tussen kerst 1947 en Pasen 1951. Dit is de eerste Neder-landse vertaling van deze bijzondere en belangrijke studie. Ellul noemt de stad het teken van de wereld. Hij bedoelt daarmee dat zij staat voor de vijandschap tegen God. Ze is uiting van de menselijke hoogmoed.

De crisis waarin we ons mondiaal bevinden biedt kansen. Daar zijn we in Emmen ongepland achter gekomen. De periode waarin geen kerkdiensten werden georganiseerd ligt nu achter ons. Die periode hebben we opgevuld door dagelijks korte uitzendingen te maken, waarin we uit de Bijbel lazen, baden en onder leiding van onze Bethelband een lied zongen. Naar aanleiding van de Bijbeltekst hield ik telkens een korte meditatie.

Piet en Ria Verhaag doen vrijwilligerswerk in gevangenis De Marwei in Leeuwarden. Zij zijn beiden lid van de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk in Leeuwarden. Foto’s van binnen de inrichting mogen niet worden geplaatst of genomen, maar via Piet en Ria krijgen we een inkijkje in de wereld van de gevangenis in Leeuwarden.


In De Marwei worden wekelijks vieringen gehouden in de kerkzaal, waaraan door protestantse en katholieke vrijwilligers wordt meegewerkt. Er zijn twee voorgangers. Petra, rooms-katholiek pastor uit Amsterdam, en Huib, protestants voorganger uit Nieuwegein. Daarnaast is er Jan uit Heerenveen. Hij is Nederlands Gereformeerd en algemeen vervanger.

In het vorige artikel hebben we stilgestaan bij de openbaring van God op Sinaï. God gaf daar aan Mozes zijn Thora, zoals een componist aan een dirigent de geschreven partituur van een muziekstuk geeft. Tegelijk gaf God aan Mozes opdracht om het volk Israël uitleg van Zijn Woord te geven, zoals een dirigent mondeling aan het orkest doorgeeft hoe de compositie uitgevoerd moet worden.

 

Mozes heeft zo de uitlegtraditie, neergelegd in de Talmoed, in gang gezet. Op die manier heeft Israël geleerd zich Gods Woord eigen te maken en in praktijk te brengen. Het leerde in Gods wegen te wandelen. Echter, het leren leven naar Gods wil heeft in de loop der eeuwen een ontwikkeling doorgemaakt.

Commentaar

 • Randkerkelijk 2020-07-31 17:45:42

  ‘Je snapt nu hoe makkelijk het is randkerkelijk te worden.’ Het is een zinnetje uit een gesprek...

 • Black Lives Matter 2020-07-17 17:14:52

  De beweging Black Lives Matter is dagelijks in het nieuws. Dit is een internationale beweging die...

 • Leren 2020-07-03 18:45:08

  Discriminatie is een groot probleem. En het gaat veel verder dan alleen politiegeweld tegen...

 • 1 juli 2020-06-26 15:24:27

  Wat is er voor bijzonders aan deze datum? Ja, we mogen weer met honderd personen een kerkdienst...