In dit nummer gaat het over de betekenis van de komst van Jezus naar deze wereld vanuit het thema ‘grote blijdschap.’ Daarbij is één van de meest wezenlijke dingen, dat het evangelie laat zien dat met Jezus’ komst het Koninkrijk van God zich baan breekt op aarde. Als veelzeggende woorden staat het als een geweldig opschrift boven het evangelie: het Koninkrijk van God is nabijgekomen.

 

 

Met die aankondiging begon Jezus zijn werk. En nee, dan is het Koninkrijk er nog niet in zijn definitieve en eeuwige vorm, maar – kijk naar de evangeliën! – in de woorden en daden van Jezus wordt het wel al zichtbaar en licht het op. Jezus spreekt over het Koninkrijk, en Hij laat in de tekenen die Hij doet zien hoe het straks zijn zal.

 

Kerst is verbonden met vreugde. De Bijbel legt zelf die verbinding. In Lucas 1 lezen wij dat reeds. De lofzangen van Maria en Zacharias stromen als het ware over van blijdschap. Hun lofzangen zijn profetieën. Ze grijpen terug op wat God al in het Oude Testament had beloofd en gedaan. 

 

Vervulling van de profetie eindigt in de vreugde! In de eeuwige blijdschap van het koninkrijk van God en van Christus. De vervulling van al de woorden van God is de inhoud en de grond van de hoop van de christen.

 

Dit Latijnse opschrift heeft iets bekends. Missie. Daar hebben we het steeds vaker over. Echter hier gaat het niet over de missie van de kerk, of de missie van ons persoonlijk. Het gaat over de missie van God.

 

Om dat duidelijk te maken kijken we naar een tekst die bijna iedereen wel kent. Johannes drie vers zestien en verder:

 

Alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

De grote blijdschap die de engelen aan de herders in Efratha’s velden verkondigen, heeft als inhoud: de geboorte van de Zaligmaker; Hij is Christus, de Here.

 

Ziet u dat die hemelse boodschapper hier niet de naam Jezus gebruikt? Ja, zowel Jozef als Maria krijgen de opdracht om het Kind dat geboren zal worden Jezus te noemen, maar als Hij geboren is, wordt Hij door de hemel aangeduid als de Zaligmaker, Christus, de Here.

Waarom daar de vinger bijgelegd? Het gaat toch om Eén en dezelfde? We bedoelen toch de Heiland der wereld? Jazeker, laat daar geen misverstand over zijn. Hij werd geboren, Hij werd mens om de Zaligmaker te kunnen zijn. Maar aan zijn Zaligmaker-zijn zit meer vast dan alleen zijn geboorte in Bethlehem.

 

Commentaar

 • Maand van de Bijbel 2020-01-24 18:46:24

  We hebben al de bijbelzondag in oktober, georganiseerd door het Nederlands Bijbelgenootschap. Een...

 • Alle liefdes? 2020-01-17 17:51:22

  Het lijkt een vast patroon te worden. Kunstenaars, schrijvers, mensen uit de filmwereld en de zeer...

 • Kerkklokken en azan 2020-01-10 18:00:45

  Rond de jaarwisseling ging het opvallend vaak over onze democratie. Waarschijnlijk omdat het...

 • Grote blijdschap 2019-12-19 08:50:12

  Kerstfeest is een van de belangrijkste feesten van het jaar. Tenminste, zo wordt dat over het...