John Goldingay, afkomstig uit Groot-Brittannië, emeritus-hoogleraar Oude Testament aan het Fuller Theologisch Seminarie in Pasadena, Californië, USA, heeft een hele serie boekjes geschreven waarin hij de boodschap van het Oude Testament op een eenvoudige manier uitlegt. Dat geldt ook van de beide deeltjes die nu voor mij liggen. Het zijn geen boeken die heel diep graven, en toch is merkbaar dat Goldingay de dingen die hij zegt baseert op gedegen studie. Dat is ook te verwachten want naast deze (als ik het zo mag zeggen) populaire boekjes heeft hij ook heel gedegen theologisch werk op tafel gelegd waarin hij diepgaande exegese pleegt van de Bijbelse teksten.

In de vorige artikelen kwam naar voren dat het vijfde gebod in eerste instantie zorg gebiedt voor behoeftige ouders. Het gebod is mede door de toenmalige tijd bepaald. Tegelijkertijd heeft het gebod een diepere kern. Deze kern is dat er zorg nodig s voor elke behoeftige die op je weg komt, en ook dat ouders ook eerbied- en respectwaardig moeten zijn.

 

Zo spreekt het vijfde gebod niet alleen te­gen diegenen die een zorgtaak hebben, maar ook tot ouders om hun ouderschap serieus te nemen. Ouder-zijn is geen spelletje. Als vader of moeder ben je niet het vriendje van je zoon of dochter, hoewel er wel in de loop van de jaren een vriendschap kan groeien.

In de eerste plaats ben je vader of moeder in alle aspecten die daaraan verbonden zijn, als de hand van God waarmee Hij kinderen wil leiden. Wees eerbiedwaardig, in alle wijsheid en bescheidenheid.

 

Terugblik in de geschiedenis 

 

‘Kijk, zo kochten de rijke christenen een plekje in de hemel,’ zegt de gids. Het is zomer 2017. We zijn verhuisd naar Leeuwarden en krijgen samen met andere nieuwkomers van de burgerlijke gemeente een tour door de stad aangeboden. In het zonnetje lopen we door de oude binnenstad. De gids wijst ons de mooiste plekjes.

 

Aangekomen bij het Sint Anthony gasthuis vertelt hij over de geschiedenis van dit opvanghuis voor ouderen en zieken. Vanaf einde middeleeuwen is het gefinancierd door de rijken van Leeuwarden. ‘Dat waren namelijk nogal bange christelijke kerkmensen, en die kochten daarmee dus voor zichzelf een plekje in de hemel,’ legt de gids opgewekt uit. Instemmend geknik, tja ... zo zijn die kerkmensen. Armen- en ziekenzorg door de kerk als afkoopsom voor de eeuwigheid. Dat is kennelijk het beeld dat leeft van eeuwenlang kerkelijk diaconaat.

 

Even voorstellen

 

Mijn naam is Jan-Willem Vroegop. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Wij zijn lid van de CGKV in Den Helder. In de afgelopen jaren ben ik daar ook als kerkenraadslid actief geweest. Ik ben sinds 2003 werkzaam bij de Koninklijke Marine en vanaf 2017 vervul ik de functie van onderzeebootcommandant. Vanaf juli dit jaar woon ik met mijn gezin drie jaar in Schotland om van daaruit de rol van ‘hoofd opleider onderzeedienst’  te gaan vervullen.

 

 

Commentaar

 • Kinderen van Canada 2021-07-30 09:40:50

  Ik. Eigenlijk kan dat helemaal niet, een commentaar beginnen met het woordje ik. Wat blijft er dan...

 • Ketikoti 2021-07-16 17:10:37

  Ketenen Gebroken. Dat betekent dit woord in de Surinaamse taal Sranantongo. De naam duidt de...

 • Verklaring van gevoelen 2021-07-02 16:25:18

  Op 9 juni jl. kregen (de) predikanten van onze kerken een e-mail toegestuurd die was ondertekend...

 • En hoe zit dat met het lijden? 2021-06-18 17:02:53

  Ik moet er nogal eens aan denken. Het speelt alweer aardig wat jaren terug, in de jaren dat Europa nog...