In 2017, bij het 125-jarig (voort)bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vanaf nu CGK) in Nederland, is de canon CGK tot stand gekomen. Wat wilde je altijd al weten en wat mag je niet vergeten. Deze serie beoogt een enkel element uit te lichten. Kort en bondig.

Wist je dat . . . . .

In een serie korte artikelen wil ik samen met u en jullie kijken naar wat we de Orde van dienst noemen. De dingen die gebeuren in een kerkdienst. Want elk onderdeel heeft zijn eigen rol en achtergrond, maar kennen we die nog? Het lijkt ons goed om als het ware de boel af te stoffen en ons af te vragen: Waarom doen we de dingen die we doen?

 

Tien geboden en de kerkdienst

Laten we maar met de deur in huis vallen. Het kan soms best wel een vraag zijn waarom nog elke zondag die tien geboden (of een variant) worden voorgelezen in de kerkdienst. We leven toch niet meer in de tijd van het Oude Testament? Het voelt dan alsof de Heere Jezus er niet meer toe doet, want Hij maakt ons toch vrij van die wet?

 

Dit boek met meditaties over het bijbelboek Job is op een bijzondere manier ontstaan. In de tijd dat Paul Visser en Johan Visser beiden predikant waren van de Noorderkerk in Amsterdam hebben ze een prekenserie gehouden over het bijbelboek Job. Tot hun verbazing ontvingen ze enige tijd later een boek met deze uitgewerkte preken. Een broeder uit Rijssen had de preken beluisterd en ze op schrift gesteld. Zo kwam van het een het ander. De preken werden omgewerkt tot dertig overdenkingen. Iedere overdenking sluit af met een of meerdere vragen. Daardoor is het boekje ook geschikt om te gebruiken als bijbelstudiemateriaal (wellicht dat er dan een aantal vragen bij bedacht moet worden, maar het materiaal biedt daarvoor voldoende aanleiding).

Voor wie zich bezighoudt met het jeugdwerk binnen de gemeente is er dit jaar een boeiend boek verschenen. Het is de Nederlandse versie van het Amerikaanse onderzoeksrapport Growing Young, verschenen in 2016. Verschillende theologen en kerkelijk werkers zijn aan de slag gegaan om de resultaten van dit onderzoek te vertalen naar de Nederlandse context en toe te passen op onze lokale geloofsgemeenschappen. Wat dit Nederlandse boek uiteindelijk wil bereiken, is dat de gemeente steeds meer op Christus gaat lijken en Hem vertegenwoordigt in de wereld, en dat daarbij wordt geluisterd naar de stem van jongeren als richtingaanwijzers. De nadruk wordt niet alleen op de jongeren gelegd, maar er wordt gezocht naar een goede manier om kerk te zijn met álle generaties. In het boek worden zes kernwaarden geschetst. Het centrum van die waarden is: de boodschap van Jezus serieus nemen.

Een boek waarin ruimte geboden wordt aan gelovigen, ongelovigen en zoekers. In het boek deelt Rachel Evans haar zoektocht als christen en hierin vermijdt ze vastomlijnde antwoorden. Op dagen dat ze gelooft is het alsof de schrijfster wordt omvat door een groter verhaal dan ze zelf kan bevatten.

Commentaar

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...

 • Dit is de dag 2023-01-13 18:31:25

  Voor alle lezers: veel heil en zegen voor 2023! Aan het begin van het nieuwe jaar worden er altijd goede...

 • Toename van psychische klachten 2022-12-16 18:06:13

  Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan onder volwassenen in Nederland. Daaruit bleek dat...

 • Een nieuwe gelijkenis 2022-12-02 19:21:49

  Soms kan het gebeuren dat je een Bijbelverhaal met nieuwe ogen gaat bekijken. Zo gebeurde het bij...