Kremers priesterlijke prediking

 

Willem Kremer werd in 1929 tot predikant bevestigd. De generale synode van Leeuwarden benoemde hem in 1953 tot professor aan de Theologische Hogeschool in Apeldoorn. In 1969 ging hij met emeritaat. Hij was de laatste professor zonder wetenschappelijke opleiding. Maar hij had wel vele gaven. Dat moest ook wel, want de synode gaf hem een omvangrijk vakkenpakket, waaronder de predikkunde.

Onlangs verscheen verzameld werk van hem in twee delen onder de titel: Priesterlijke prediking. Drs. D.H.J. Folkers en ds. J. Westerink hebben zich beijverd om te komen tot deze uitgave. Deel 1 heet: Geschriften, en telt 491 bladzijden. Deel 2 bevat Preken en meditaties, en heeft 403 bladzijden. Dit verzamelwerk is verschenen bij Brevier in Kampen. De prijs is  € 59,99.

 

Spelt is een soort tarwe. Maar de kwaliteit is minder dan de gewone tarwe. Tenminste, zo stond het bekend. De waarde van dit gewas ligt hierin dat het op slechte grond kan worden verbouwd, en toch nog een mooie opbrengst kan genereren. Er kan dan toch nog voldoende brood worden gebakken.

Zo kan dat ook wel bij mensen gaan. Sommige mensen groeien op in een heel povere omgeving. Zij ontvangen van huis uit weinig mee. Hun ouders zijn niet echt ontwikkeld. Povere grond. Maar toch kunnen zij voor de samenleving een grote betekenis hebben. Zij leveren misschien niet de allergrootste culturele prestaties, maar zij zorgen er wel voor dat de samenleving kan blijven voortbestaan.

De vrouw van Willem Brouwer kreeg alzheimer, wilde er niet van horen dat zij leed aan dementie, maar accepteerde op een gegeven moment wel dat zij alzheimer had. Zij vroeg haar man dringend om haar niet te laten opnemen. Dat beloofde hij van harte, want hij vond het vanzelfsprekend dat hij haar persoonlijk de nodige zorg zou geven. Zij hadden een goed huwelijk vol liefde voor elkaar en daar hoorde voor hem ook de mantelzorg voor zijn vrouw bij. Overigens heeft hij een hekel aan het woord mantelzorg. Zelf spreekt hij van partnerzorg. Dat woord is typerend voor hem en zijn boek.

Commentaar

 • Jan … en Paulus 2019-09-20 15:52:30

  Ik weet nog goed dat we, toen we in 2004 na zes jaar werken in de zending terugkwamen uit...

 • Graceland 2019-09-13 17:32:12

  Afgelopen zomervakantie heb ik iets nieuws gedaan. Voor het eerst van mijn leven ben ik naar een...

 • Student in 2019 2019-09-06 18:00:08

  Het is weer september, de vakantie is voorbij, ook voor het hoger onderwijs. Jongeren gaan voor...

 • Engelandvaarders 2019-08-30 18:36:12

  ‘Als we eerst Antwerpen maar voorbij zijn.’ We zijn op weg naar Engeland. Twee kleinkinderen van 9...