De precieze datum van dit jubileum is 28 oktober. Vijfenvijftig jaar geleden werd kandidaat Piet Roos bevestigd als predikant, en deed hij intrede in de gemeente van Nijkerk. Ds. Roos vertelt iets over zijn weg door de kerken.

Terugblik

Er zijn veel mooie en goede momenten in deze periode geweest. Toen ik in 1964 begon, verkeerden onze kerken nog in een behoorlijke bloei. Als kandidaten hadden we ruime keus: er waren wel rond de vijftig vacatures.

 

Er waren toen grote gemeenten, ook in de steden; daarvan is nu weinig meer over. U begrijpt dat zulke herinneringen pijn doen. Maar ik spreek daar liever niet te veel over. Voor de jeugd zijn er ook nu nog perspectieven, die de Heere wil geven.

U bent vijfentwintig jaar predikant, waarvan twintig jaar op Urk. Het klikt kennelijk.

Voor mij is het eerste plaats roeping dat ik hier op Urk gekomen ben en ook in al die jaren op Urk gebleven ben. Bij het ontvangen van een beroep kreeg ik nooit de overtuiging dat de Heere mij wegriep naar een andere gemeente. Dat is voor mij altijd beslissend geweest bij de verschillende beroepen die ik in de loop der jaren ontving. Het was best wel eens moeilijk om tot een beslissing te komen. Er waren gemeenten die na verloop van tijd opnieuw een beroep uitbrachten. Maar de Heere gaf rust op de beslissing om te bedanken en er waren ook momenten dat de Heere duidelijk de roeping naar Urk heeft bevestigd.

Daarnaast is het inderdaad zo dat ik samen met mijn vrouw en onze kinderen een plaats heb gekregen in de gemeente en er een sterke band gegroeid is met onze Maranathagemeente. Die band is in de eerste plaats de band die we samen aan het Woord van God hebben en die ons ook aan elkaar verbindt. We weten ons aan elkaar gegeven door de Heere. We voelen ons ook thuis in de gemeente en in de Urker gemeenschap.

Op zondag 27 oktober is het Bijbelzondag! Op deze dag geven veel kerken extra aandacht aan de Bijbel.

Wonderlijk filmpje van die Chinese zendeling. We konden de persoon niet zien. Hij werd van achteren gefilmd. We hoorden hem wel praten. In het Chinees. Hij was in de Bijbel aan het lezen, beter gezegd, hij was de bijbelwoorden aan het memoriseren, uit het hoofd aan het leren. Hij kan de Bijbel niet altijd op zak hebben, maar op deze manier heeft hij het Woord toch altijd bij zich.

Niemand kan het afpakken. Bijbels zijn in China niet meer te koop, ook niet meer via internet en het wordt weer gevaarlijk om een Bijbel bij je te hebben. Als wij, westerlingen, zomaar maar even onze Bijbel pakken, realiseren we ons amper welke schat we in handen hebben. Woorden van God, woorden van eeuwig leven. David probeert het te vatten in psalm 119, die lange lofzang op het Woord: ‘Ik verblijd mij over Uw woord als iemand die een rijke buit vindt’ (vers 162).

In de sloppenwijken en ander arme buurten van Ethiopische steden zoals Addis Ababa, Afar en Oromia is gebrek aan schoon drinkwater, rioleringssystemen en vuilnisophaaldiensten. In 2016 is Amref Flying Doctors een vijfjarig gezondheidsprogramma ‘Schoon water: een zaak voor iedereen’ gestart.

Het doel is om ruim 140.000 mensen te bereiken in sloppenwijken en arme buurten in Ethiopië. Naast voorlichting over hygiëne wordt concreet gewerkt aan het toegankelijk maken van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Dit alles in samenwerking met lokale gemeenschappen, overheden en het bedrijfsleven. ‘Schoon water: een zaak voor iedereen’ is slechts één van de vele voorbeelden om ervoor te zorgen dat schoon drinkwater ook voor mensen in kansarme gebieden beschikbaar komt. 

Verslag van de vergadering van de classis Leeuwarden, die gehouden is op donderdag 17 oktober in een van de zalen van de CGK te Surhuisterveen. Het was een vergadering waarin het hart van het kerkelijk samenleven klopt in de bespreking van de visitatieverslagen en de verslagen naar art. 41 K.O. Laat ik verder nog enkele krenten uit de pap aan u doorgeven. Binnen de classisvergadering speelde altijd de vraag welke plaats afgevaardigden van de samenwerkingsgemeente binnen de vergadering innamen. Steeds weer gaf dit de nodige spanningen. Daarom hebben we eenstemmig in het voorjaar van 2018 besloten ambtsdragers uit die gemeente als volwaardige afgevaardigden te aanvaarden wanneer zij het verbindingsformulier van onze kerken ondertekenen.

Commentaar

 • Bedankt voor alles 2019-11-15 18:11:58

  Het wordt kinderen al van jongs af aan geleerd: 'Wat zeg je dan?' 'Dank u wel!' Het is een stukje...

 • Dankbaarheid 2019-11-08 18:38:07

  Zondagmorgen in Talma Hûs, een zorginstelling, vooral voor diegenen die lijden aan Alzheimer of...

 • De kerk leeft 2019-11-01 18:22:52

  Kleine zinnetjes blijven vaak hangen. Ik las onlangs dat de kerk niet aan het doodgaan is, maar...

 • Vol 2019-10-25 10:04:06

  Wat is er veel nieuws deze week waar ik iets mee zou kunnen. Opnieuw gaan de boeren in staking. Ze...