Veertig dagen lang bij God zelf op de top van een berg zijn. Mensen, die verstilling en contact met God kennen kunnen zich niets mooiers bedenken dan dat. Het is de hemel op aarde, een ervaring die elke beschrijving tart. Je wordt er letterlijk een ander mens van. Maar zolang je op aarde bent, zolang de HEER je niet wegneemt van de aarde en haar aardse tijd moet je weer terug naar de aardse realiteit. Mozes ook. Voor Mozes is het verschil tussen ‘boven bij God’ en ‘beneden bij de mensen’ wel uitzonderlijk groot.

Er ligt een stevig boek voor me. Stevig, niet alleen omdat het veel pagina’s bevat, maar vooral omdat het stevige kost biedt. Er wordt diepgravend nagedacht over de vragen die samenhangen met ontwikkelingssamenwerking, en dan in christelijk perspectief. Dat is – en blijft – een wezenlijke vraag, en die wordt in dit boek op een duidelijk georiënteerde manier besproken. Er wordt een theologisch fundament beschreven, uitgaande van een brede consensus die teruggaat op een diep bijbelse notie, van de missio Dei.

Op woensdag 10 oktober jl. waren de afgevaardigden van de vijftien gemeenten van de classis Zwolle bijeen voor de najaarsvergadering 2018. Voor het eerst was ds. S.P. Roosendaal uit Lelystad in ons midden. Daarom zette hij zijn handtekening onder het ondertekeningsformulier voor predikanten.

Wijsheid is een lust voor het oog. Wat mooi als er wijsheid aan het licht komt. Zo mooi als een roos! De wijsheid vergelijkt zichzelf met een rozentuin in Jericho (Wijsheid van Sirach 24,14 Willibrordvertaling). Die tuinen moeten wel heel mooi zijn geweest. Zoals een rozentuin een lust voor het oog is, zo is de wijsheid een lust voor het oog. De Friese vertaling spreekt over 'roazestrûken yn Jericho'. Daar doet de Nieuwe Bijbelvertaling niets aan af als zij spreekt over een oleander: 'Als een oleander in Jericho verhief ik mij'. Ook een mooie bloem!

Historische roman over Betsy Groen van Prinsterer

 

Guillaume Groen van Prinsterer was een bekend figuur in de negentiende eeuw. Hij hoorde als historicus en politicus bij de voormannen van het Reveil, en speelde in de strijd voor christelijk onderwijs een grote rol. Zijn vrouw Betsy kennen we minder goed, of eigenlijk helemaal niet. Voor Edith Schouten een reden zich te verdiepen in het leven van Betsy Groen van Prinsterer-de Hoop.

Commentaar

 • Farizeeër 2019-01-11 15:44:39

  Ik zal wel te weinig gestudeerd hebben. Of niet genoeg van mijn studie onthouden hebben. Maar dit...

 • 2019 2019-01-04 18:22:55

  Zullen in dit nieuwe jaar onze verwachtingen uitkomen en verlangens worden vervuld? Of wordt het...

 • Kerst moet wel over Herodes blijven gaan! 2018-12-21 16:01:27

  Ik las onlangs het boek van Nadia Bolz-Weber, «cursief» Vrijspraak voor losers «einde cursief»....

 • DNA 2018-12-14 19:06:08

  In Genesis 3 wordt ons verteld dat de mens als God wil zijn. De verboden vrucht ziet er heerlijk...