Vanuit deputaten evangelisatie is in de afgelopen jaren een project opgezet waarin met missionaire teams uit een gemeente wordt gekeken naar wat de Bijbel eigenlijk zegt over missionair gemeente-zijn. Er wordt nagedacht over de mogelijkheden om daar in de concrete context van de gemeente invulling aan te geven.

 

Wat kom je daar allemaal bij tegen? Waar liggen kansen in de plaatselijke situatie waarin de kerk zich bevindt? Wat zijn belemmeringen waar je tegenaan loopt? Gaat het vooral om activiteiten? Wat gebeurt er als er in de gemeente bewust over missionair zijn nagedacht wordt?

Zulke vragen – en er zijn er nog veel meer – komen langs in dat tweejarig traject, waarbij toerusting en coaching een duidelijke plek heeft.

De gemeente Dedemsvaart is sinds vorig jaar aan zo’n missionair leertraject begonnen. Inmiddels zijn ze heel wat stappen verder gekomen. Ik stelde via de teamcaptain, Rianne Slager, een paar vragen aan het team.

Sinds vorig jaar is Gert van den Bos als evangelist actief betrokken bij Assen Zoekt. Hij werkt daar naast Rudolf Setz. In deze jonge zendingsgemeente wordt geprobeerd op een duidelijke en actuele manier te leven en te werken vanuit het evangelie van het Koninkrijk van God.

Graag stellen we Gert ook via het kerkblad aan onze lezers voor.

 

Het valt me op dat als het gaat over Hemelvaart – meer zelfs nog dan bij Pasen – vele registers (ook) bij gelovigen en ongelovigen opengaan om aan te tonen hoe onmogelijk het is naar de hemel te ‘varen’. Dit kán echt niet! Onbestaanbaar! De verleiding is om daar dan uitgebreid op in te gaan.

 

Lalleman loopt de hele Bijbel door en geeft aan waar en hoe teksten uit het Oude Testament gebruikt worden in het Nieuwe Testament. Hij geeft niet alleen aandacht aan citaten, maar ook aan zinspelingen. Daarbij wijst hij geregeld op oudtestamentische echo’s in het Nieuwe Testament die alleen bij aandachtige studie kunnen opvallen.

Er wordt veel gesproken, geschreven en onderzocht als het gaat om ‘jongeren in de kerk’. Soms opbeurende informatie, maar vaak overstemmen de verontruste geluiden als het gaat over deze doelgroep. Maar al te vaak wordt er gesproken in cijfers en procenten. Dat kan misschien een totaalbeeld geven, maar blijft vaak toch op afstand.

 

Aan wie denkt u dan? Uw eigen (klein)kinderen? De jongen achter u in de kerk? Het gaat niet over cijfers en procenten, maar het gaat over hen. Iedere jongere met een eigen karakter, gezicht, emoties, geloofsovertuigingen en vooral met een ziel die een eeuwigheid mee gaat. Dát weegt. Neem als lezer bij het lezen van dit artikel alstublieft een gezicht uit uw omgeving op uw netvlies en realiseer u dat het niet over ‘iemand’, maar over hem of haar gaat.

Commentaar

 • Tijdens een samenkomst 2019-08-09 13:36:46

  Bidden om de zegen van God over het huwelijk van gelovigen past in het midden van de gemeente....

 • De kortste preek … 2019-07-26 13:06:25

  Het gebeurt van tijd tot tijd (ik zeg: te weinig) in onze kerkdiensten, dat het avondmaal wordt...

 • Profetisch geïnspireerd 2019-07-12 17:57:06

  ‘Later dit jaar zal zijn autobiografie verschijnen’, lees ik in een interview met dominee C....

 • Levenseinde 2019-07-05 17:42:37

  Een wat deprimerend opschrift boven dit commentaar? Ja inderdaad, we praten liever niet over...