Wat moet je geloven om christen te zijn? Als je alleen zegt: ‘Ik geloof’, dan ben je er nog niet. Er zijn zo veel mensen die geloven, maar daarmee nog geen christen zijn. Wat moet je geloven om christen te zijn?

 

Voor de zomer van 2023 kwam mijn boek Geloven doe je zo. De twaalf artikelen van het geloof uit. Een journalist zei in een interview over het boek: ‘Ik dacht dat het boek zou gaan over het christelijke leven.’  Ze was afgegaan op het woord ‘doe’ in Geloven doe je zo. Als je gelooft, dan doe je zo. Maar dat bleek toch iets anders te liggen. Het boek gaat meer over de leer dan over het leven.

In 2017, bij het 125-jarig (voort)bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vanaf nu CGK) in Nederland, is de canon CGK tot stand gekomen. Wat wilde je altijd al weten en wat mag je niet vergeten. Deze serie beoogt een enkel element uit te lichten. Kort en bondig.

Wist je dat er buiten ons kerkverband en ruim voordat ons kerkverband is ontstaan er in de Kerk diverse splitsingen hebben plaatsgevonden?

Het doel is helder: een volhoudbare (duurzame) landbouw en voldoende voedsel voor iedereen. Maar hoe het daarmee staat, daarin gaan de wegen uiteen. De één zegt dat dat er geen betere boeren zijn dan de Nederlandse en dat we nog nooit zo weinig van het gezinsinkomen hoeven te besteden aan ons voedsel. De ánder zegt dat de Nederlandse landbouw te industrieel en te intensief is geworden en dat er te veel ongezond voedsel in de schappen ligt.

De classis Zwolle kwam op jongstleden dinsdagavond 7 februari bijeen te Dronten. Tijdens deze vergadering werden de afgevaardigden naar aanstaande vergadering van de P.S. van het Noorden gekozen. De uitslag van die verkiezing ziet er als volgt uit:

Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...