'Opdat wij nu tot onze troost des Heeren Avondmaal mogen houden, is ons vóór alle dingen van node (…) dat wij ons tevoren recht beproeven…' Aldus het klassieke formulier. Deze vermaning is, zoals we weten, rechtstreeks ontleend aan de apostolische woorden, gericht tot de gemeente van Korinthe, waar de Maaltijd des Heeren onwaardig werd genuttigd.

Hoewel ze overbekend zijn, haal ik Paulus’ woorden aan: 'Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. Maar de mens beproeve zichzelf, en ete alzo van het brood en drinke van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren' (1Kor.11).

Het ligt heel erg voor de hand en we hadden het misschien al veel eerder moeten doen. Namelijk: gewoon iemand uitnodigen om mee te gaan naar de kerk. Om het geloof te 'proeven'. Want waarom zou je datgene wat voor jou waardevol is alleen voor jezelf houden? Daarom doen wij mee met de landelijke 'Kerkproeverij' waaraan meer dan twintig kerkgenootschappen hun medewerking hebben toegezegd.

 

Wat motiveert ons om het Evangelie te vertellen aan de mensen om ons heen? We hebben als christenen een roeping gekregen om mensen in contact te brengen met de Here Jezus. In Matteüs 28, 16-20 nodigt Hij ons uit om Zijn goede nieuws aan de mensen die Hem niet kennen te vertellen. Niet alleen maar voor de snelle praters, de theologen, of de enthousiastelingen. Nee, wij allen als volgelingen van de Here Jezus mogen van Hem getuigen!  ‘Sommigen van de discipelen twijfelden nog’, staat er in vers 17. Ook zíj krijgen die opdracht. Kortom, wij allen worden uitgenodigd om dit goede nieuws te delen! Om mensen in contact te brengen met Hem. Jezus kondigt daar aan dat Zijn koninkrijk definitief is doorgebroken: Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. En Hij zal bij ons zijn. Hoe motiveert ons dit, hoe zet dit ons in beweging? Is het een mooi verhaal, of laten we ons erdoor raken én wagen we de stap?

 

Wat is toerusting belangrijk! Daaraan wil de Artios-reeks dienstbaar zijn. Dr. R.W. de Koeijer heeft in deze reeks geschreven over het wonder van Gods vergeving. Dat God vergeeft, is inderdaad een groot wonder. De auteur bespreekt bijbelgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament, en hoe over Gods vergeving is gesproken in de kerkgeschiedenis. Hij gaat ook na wat de gereformeerde belijdenis daarover zegt. Hij brengt dit thema vervolgens in verband met bijbelse noties zoals de notie dat God de drie-enige God is.

Op een zonnige morgen in augustus stap ik op station Sneek uit de trein. Ik ga vanmorgen naar Het Kompas. Deze christelijke boekwinkel staat in het centrum, vlakbij het station. Op de weg er naartoe passeer ik het Witte Kerkje van de CGKV. Op het raam hangt een kleine poster: '40-Jarig jubileum ‘Het Kompas’ christelijke boekwinkel, zaterdag 31 augustus'. Dat is precies de reden van mijn bezoek.

Een kleine tien minuten later word ik hartelijk ontvangen met koffie en een appelflap door de bedrijfsleider Mirjam Luhoff. Lenie van der Linden, vrijwilliger en lid van het bestuur en Joyce Haagsma, ook een van de vrijwilligers in de winkel, schuiven aan de grote tafel aan voor dit interview.

Joyce vertelt over het allereerste begin veertig jaar geleden.

 

Op school voelde elk nieuw schrift dat ik kreeg als een nieuw begin. Later was elk nieuw schooljaar met elke nieuwe agenda een heerlijke, frisse start. Het gaf het gevoel dat alles mogelijk was. Zo heb ik de afgelopen jaren ook het begin van een nieuw kerkelijk seizoen beleefd: als het moment van een frisse start. Een moment van goede voornemens, van trappelend van ongeduld klaar staan voor een nieuw begin.

 

Dit jaar is dat nieuwe begin dubbel. Er begint niet alleen een nieuw seizoen, maar ik begin ook op een nieuwe plek. Een nieuw seizoen in een nieuwe gemeente. Dat geeft spanning, maar maakt ook dat ik opnieuw trappelend van ongeduld in de startblokken sta. Het is namelijk al meer dan een half jaar geleden dat ik een beroep aannam. Nu is het eindelijk zover.

 

Commentaar

 • Graceland 2019-09-13 17:32:12

  Afgelopen zomervakantie heb ik iets nieuws gedaan. Voor het eerst van mijn leven ben ik naar een...

 • Student in 2019 2019-09-06 18:00:08

  Het is weer september, de vakantie is voorbij, ook voor het hoger onderwijs. Jongeren gaan voor...

 • Engelandvaarders 2019-08-30 18:36:12

  ‘Als we eerst Antwerpen maar voorbij zijn.’ We zijn op weg naar Engeland. Twee kleinkinderen van 9...

 • Maak me niet rijk. 2019-08-23 09:38:59

  Het is ongelofelijk en ook beangstigend wat geld met mensen kan doen. De voorbeelden liggen voor...