ImageNog onlangs las ik in het boek Onze premiers (1901-2002) van Han van der Horst. De eerste minister-president die Van der Horst daar bespreekt is Abraham Kuyper (1837-1920). Terwijl ik deze boekbespreking wilde gaan schrijven las ik daar dat in die tijd in navolging van Calvijn de overtuiging bestond dat het kwaad en de zonde moesten worden bestreden. Die vond men vooral in de wellust en de voorboden daarvan, zoals zang, dans en snarenspel? We zijn ruim een eeuw verder. En voor me ligt een boek waarin de Bijbel gekoppeld wordt aan o.a. zang, dans en snarenspel. Gaat dat wel goed?

E?n ding is zeker. De Bijbel blijkt een belangrijke inspiratiebron voor kunstenaars. ?Provocerend, ironisch, kritisch, ge?nspireerd, gelovig, traditioneel: de uiteenlopende wijzen waarop bijbelse verhalen en po?zie, profetie?n en brieven door de twintigste-eeuwse kunsten zijn verwerkt, zijn het onderwerp van De Bijbel cultureel.?, zo vertellen ons de redacteuren van dit vuistdikke boek. Hoe verwerken beeldende kunst, film, theater, muziek, pop en literatuur de Bijbelse verhalen en motieven? Dat ontdekken we in dit boek. Het accent ligt daarbij op kunst uit de westerse wereld.

ImageOp 20 september j.l. is het 25 jaar geleden dat drs. H.M. van der Vegt werd bevestigd als predikant te Groningen, met als speciale opdracht de Evangelieverkondiging onder Isra?l. Op verzoek van de redactie vertelt hij hoe het in die 25 jaar is gegaan.

Een spotlight over vijfentwintig jaar... Wanneer ik aan het licht gewend ben, denk ik allereerst aan mijn Pandaatje, dat me naar Isra?l bracht. Een paar dagen na de gedenkwaardige bevestigingsdienst in Groningen ging ik op weg, via Itali? en Griekenland naar Haifa met de auto en met de boot. In de haven van Ancona schreef ik ansichten aan Deputaten Isra?l, dat de ?nieuwe werker in Isra?l? - ja, dat was ik ? een goed eind op weg was.
Op een zondag kwam ik in Jeruzalem aan, het begin van tien jaren werk in de ?heilige stad?. Ik heb daar met onvoorstelbaar veel vreugde en plezier (dat zijn heel verschillende begrippen, maar ze passen allebei) mogen werken: leren van het Jodendom, Nederlandstalige kerkdiensten, contacten met allerlei Isra?lis, met Palestijnen, de regenboog-achtige oecumene van Jerusalem ? en daarvan  zoveel mogelijk vertellen aan onze kerken in Nederland.


ImageEr is in de kerken vandaag de dag veel aandacht voor hulpverlening. Denk aan de activiteiten van de Stichting Present en van de stichting Hulp in Praktijk. In Lelystad wordt al langer breed opgezet diaconaal werk verricht namens een groot aantal kerken die samenwerken in het IDO. Op verzoek van de redactie wil ik wat over het IDO vertellen. Dat doe ik van binnenuit als voorzitter van de IDO-koepel, achtereenvolgens het ontstaan, het werk, en wat achtergronden en relaties.

IDO kun je in Lelystad op verschillende manieren tegen komen. Het kan via een kopje koffie en een praatje in ontmoetingsruimte Open Veste of Inloophuis Waterwijk. Het kan ook via de IDO-schuldhulpverlening die de laatste jaren sterk is gegroeid en het kan via de activiteiten van voedselbank De Korenaar. Die drie activiteiten vallen onder de (koepel)stichting IDO. In die koepelstichting participeren 8 Lelystadse kerken. Afgevaardigden van de diaconie?n van die kerken vormen het bestuur van het IDO, samen met de voorzitters van de vier werkstichtingen en een vrij gekozen dagelijks bestuur.

ImageGod stelde Abraham op de proef?.                        
Genesis 22:1

God vroeg aan Abraham zijn zoon Isaac te offeren. Als kind vond ik deze geschiedenis spannend. Als onderwijzer vertelde ik dit verhaal graag. Wat een prachtig hoogtepunt als Abraham het mes mag laten zakken.
Later ging deze geschiedenis vragen oproepen. Hoe kan het dat God van een vader vraagt zijn kind te offeren? Het antwoord kan luiden dat het gelukkig niet hoefde. Maar wel ging Abraham drie dagen door een hel. Men kan trouwens zeggen dat het in het NT nog erger is. Want daarin wordt verteld dat God zijn Zoon wel offert.

Door deze gruwelijke verhalen kan ik niet in God geloven, zegt de schrijver Guus Kuijer. Lezers van zijn boeken zeggen het hem na. Lezers van de Bijbel lijken een wrede God tegen te komen. Hoe is dat te rijmen met de overtuiging dat God liefde is?

Laten we proberen zo onbevangen mogelijk te luisteren naar Genesis 22. Deze bekende geschiedenis is vol raadsels. Vol geheimen, is misschien beter gezegd.
Het roept veel vragen op, zoals de volgende. Waarom gehoorzaamt Abraham zonder tegenspraak? Heeft hij het aan Sara verteld? Wat wisten de knechten? Wat vertelde Abraham aan Isaac, en wanneer? Maar vooral: waarom beproeft God Abraham op deze manier?

ImageOp 25 maart 2010 veranderde mijn leven drastisch tijdens de Particuliere Synode van het Noorden. Ondergetekende werd tijdens die vergadering gekozen als afgevaardigde naar de Generale Synode 2010. 51 andere broeders (23 andere predikanten, 24 ouderlingen en 4 diakenen) werden in het voorjaar 2010 eveneens verkozen tot het bijwonen van deze elke drie jaar terugkerende breedste vergadering van onze kerken.   

Als een kat in een vreemd pakhuis zo voel je je dan. Wat staat me daar te wachten? Collega Jan Bosch vertelde me dat in de loop van juni 2010 stapels papieren binnen zouden rollen. En die moest ik dan gaan lezen. Dan zou ik een indruk krijgen wat er allemaal op de Generale Synode (=GS) behandeld zou gaan worden.
Eind juni werd er een pakket afgeleverd. Inhoud: twee dikke mappen met leesvoer. Ik kreunde. Mijn agenda ook.

Commentaar

 • Alle liefdes? 2020-01-17 17:51:22

  Het lijkt een vast patroon te worden. Kunstenaars, schrijvers, mensen uit de filmwereld en de zeer...

 • Kerkklokken en azan 2020-01-10 18:00:45

  Rond de jaarwisseling ging het opvallend vaak over onze democratie. Waarschijnlijk omdat het...

 • Grote blijdschap 2019-12-19 08:50:12

  Kerstfeest is een van de belangrijkste feesten van het jaar. Tenminste, zo wordt dat over het...

 • Advent – geen stress, maar ‘ont-moet-en’ 2019-12-14 08:37:02

  Mijn vrouw leest wel eens wat voor uit een blog die ze volgt: uitspraken die op een rake manier...