ImageIn twee eerdere artikelen heeft Alle Broersma het IDO voorgesteld en iets van het werk laten zien. In dit laatste artikel geeft hij wat achtergronden.
Als we horen: het IDO, van de kerken, is er zeker vooral voor kerkmensen, dan leggen we uit dat we inderdaad van de kerken zijn, maar dat we hulp bieden aan iedereen in de Lelystadse samenleving die op onze weg komt. Onze hulp richt zich met name op mensen in onze stad die - door welke oorzaak ook - in problemen zijn gekomen en op niemand terug kunnen vallen. Dat betekent dat we vaak met schrijnende situaties te maken krijgen.

Vrijwilligersbeleid
?We? zijn de vrijwilligers, grotendeels afkomstig uit de in IDO participerende kerken. Om die vrijwilligers hun werk goed te laten doen bieden we hen regelmatig scholing aan voor hun werk. Want vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. We stellen als IDO er een eer in met onze vrijwilligers werk van professionele kwaliteit te leveren. Daarom zijn beroepskrachten onmisbaar: zij zijn de steun waardoor vrijwilligers hun werk kunnen doen, de praatpaal om uit te praten en de adviseur bij grote problemen. In het bestuur hebben we een vrijwilligersbeleid ontwikkeld en wordt er jaarlijks geld gereserveerd voor samenbindende activiteiten. We zijn er trots op dat veel vrijwilligers zich graag binnen het IDO dienstbaar willen maken. Bij een wervingsactie begin dit jaar met informatieavond en de IDO-zondag hebben zich weer een 40 nieuwe vrijwilligers voor verschillende activiteiten gemeld.

Het leven van Mozes was voorbij. 40 jaar prins van Egypte, 40 jaar schaapherder in de woestijn. Op een dag zou hij wel ergens sterven en ze zouden hem wellicht nog zoeken en vinden, maar het zou voorbij zijn. Wat verwacht je nog van een 80-jarige? En (laten we eerlijk zijn) ook bij ons wordt een mens van 80 ook niet meer geschikt geacht voor leidinggevende posities.
Maar Mozes ziet het Licht. Nou ja, eerlijk gezegd wil de HERE God, dat Mozes het Licht ziet, maar Mozes ziet dat niet zitten. Op een dag ziet hij een braambos, die vlam heeft gevat in de woestijnhitte. Niets bijzonders. Maar de braambos verbrandt niet. Hij brandt wel, maar blijft geheel intact. Dat is toch wel heel merkwaardig en Mozes wil er het zijne van weten, dus gaat hij op onderzoek. En zo heeft God de onverdeelde aandacht van Mozes. Mozes staat helemaal open voor elk woord en elke suggestie. God heft de standaardgedachten over een 80-jarige op en maakt een nieuw begin. Een les voor ons. Wij zouden allemaal open en ontvankelijk moeten zijn voor nieuwe dingen. Meestal denken wij langs vaste paadjes. Dingen zijn zoals ze zijn en blijven zoals ze altijd zijn geweest. En er moet ook wel iets bijzonders gebeuren willen wij aandachtig kijken en luisteren.

ImageIn het eerste artikel heeft Alle Broersma het IDO voorgesteld. In dit artikel wil hij iets van het werk laten zien dat het IDO verricht.
 
De inloophuizen zijn vooral ontmoetingsplek met een warme huiskamer. ?Hier word ik tenminste niet weggejaagd? is de reactie van een bezoeker die ?s nacht slaapt in de nachtopvang van het Leger der heils, maar de dag moet zien door te komen. De Multi-culti-maaltijd is deze keer voorbereid door enkele mensen met een Afrikaanse achtergrond. Aan de maaltijd schuiven mensen aan voor wie dit vaak de enige warme maaltijd in de week is en ze betalen daar graag ? 2,50 voor. Ook als ze wel een eigen dak boven het hoofd hebben, verzorgen ze zich vaak slecht door problemen, ziekte en eenzaamheid. Het inloophuis probeert daar ook structureel verandering in te brengen o.a. door de cursus Uitkomen met je inkomen of de cursus Goedkoop en gezond eten. Elk jaar zijn er weer deelnemers. In het inloophuis waar ook nogal eens mensen komen met psychische problemen is ook af en toe de GGZ present met een cursus. In het inloophuis waar veel allochtone vrouwen komen met jonge kinderen wordt regelmatig gewerkt aan Spelen met kinderen. Een internethoek wordt in beide huizen veel gebruikt door mensen die langs deze weg iets bij instanties moeten aanvragen, maar zelf niet over een computer beschikken.

ImageKun je vandaag nog wel met het e-woord aankomen? Alsof wij de dingen beter weten dan de mensen om ons heen. Alsof wij willen horen bij de cultuur van hen, die precies wisten hoe het moest. Evangeliseren lijkt niet te passen in de cultuur van vandaag, waarin we respect hebben voor ieders overtuiging. Past het e-woord wel bij een kerk, die midden in de maatschappij wil staan?

Bryan P. Stone schreef een boek over ?Evangelisatie na het christendom?. Het heeft mij aan het denken gezet over de praktijk van onze evangelisatie.
Dit boek gaat ervan uit, dat we leven in een postchristelijke en postmoderne cultuur. Vandaag is de belangrijkste vraag niet meer wat precies waar is. Het gevoel speelt een belangrijke rol: als ik het gevoel heb dat ik ergens iets aan heb, dan doe ik daar wat mee. Stone constateert dat veel evangelisatieboodschappen zich daar nu ook sterk op richten. Hoe kunnen we duidelijk maken dat je iets aan het evangelie hebt? Hoe kan de boodschap van de kerk aansluiten bij de behoeften die mensen voelen?

ImageNog onlangs las ik in het boek Onze premiers (1901-2002) van Han van der Horst. De eerste minister-president die Van der Horst daar bespreekt is Abraham Kuyper (1837-1920). Terwijl ik deze boekbespreking wilde gaan schrijven las ik daar dat in die tijd in navolging van Calvijn de overtuiging bestond dat het kwaad en de zonde moesten worden bestreden. Die vond men vooral in de wellust en de voorboden daarvan, zoals zang, dans en snarenspel? We zijn ruim een eeuw verder. En voor me ligt een boek waarin de Bijbel gekoppeld wordt aan o.a. zang, dans en snarenspel. Gaat dat wel goed?

E?n ding is zeker. De Bijbel blijkt een belangrijke inspiratiebron voor kunstenaars. ?Provocerend, ironisch, kritisch, ge?nspireerd, gelovig, traditioneel: de uiteenlopende wijzen waarop bijbelse verhalen en po?zie, profetie?n en brieven door de twintigste-eeuwse kunsten zijn verwerkt, zijn het onderwerp van De Bijbel cultureel.?, zo vertellen ons de redacteuren van dit vuistdikke boek. Hoe verwerken beeldende kunst, film, theater, muziek, pop en literatuur de Bijbelse verhalen en motieven? Dat ontdekken we in dit boek. Het accent ligt daarbij op kunst uit de westerse wereld.

Commentaar

 • Kleine kerken 2020-02-21 10:41:37

  Op zondag 9 februari werd de laatste dienst gehouden in de GKv van Dokkum. De gemeente gaat...

 • Dat hoort er toch bij? 2020-02-14 18:16:22

  Ze keken vreemd op toen de vraag gesteld werd. ‘Want het hoort er toch bij?’   Iemand vertelde over...

 • De leugen regeert 2020-02-07 18:21:27

  Dit is een uitspraak van toenmalig koningin Beatrix. Zo karakteriseerde zij in 1999 de kwaliteit...

 • Hulpverlening 2020-01-31 18:32:16

  Komende zondag is het hulpverleningszondag. Het is een goed gebruik om in de dienst stil te staan...