{mosimage}Weet u wat ik nou graag eens zou willen?
Een gemeenteavond met een film over: kerkmuziek – van alle tijden en alle plaatsen.
Een film, twee uur lang, op een groot scherm. Prachtig lijkt me dat.
Kijkt u met me mee?

De film begint met Jubal, de eerste muzikant op aarde (de vader van allen, die citer en fluit bespelen).
Je kunt prachtig zien hoe ze in de tijd voor de zondvloed muziekinstrumenten maken.
En als ze samen spelen, klinkt het mooi, zo in de open lucht.

Dan komt David.
Geweldig wat kan die jonge knul mooi op de harp spelen.
Ik houd meer van orgels, maar dit is ook gaaf.
Geen wonder dat hij op jonge leeftijd al aan het hof van de koning speelde.
Echt een natuurtalent, die David.
En in zijn tijd werden er veel muziekinstrumenten gemaakt.
Ook werd er veel muziek en liederen geschreven.

Eind oktober werd de tweede voltallige vergadering van de Generale Synode gehouden. Opnieuw mochten we met regelmaat de kerkzaal van de Oenenburgkerk te Nunspeet van binnen bewonderen en de afgevaardigden mochten hun vertrouwde plek achter de vergadertafels opzoeken.

Het mag dan herfstvakantie zijn, er zal vergaderd worden. De vraag bekruipt me of het niet mogelijk is om plenaire vergaderingen niet in herfstvakanties te plannen. Het antwoord laat ik over aan broeders en zusters die vele malen wijzer zijn dan ik. We schrijven dinsdag 26 oktober 2010. De tweede vergaderweek gaat van start.

Zending
Rapporten zijn er geschreven over deze belangrijke taak en roeping van onze kerken. Gelukkig blijkt er ook een powerpointpresentatie te zijn. Deze wordt wervend en vol verve gegeven door zendingsconsulent ds. Arjen Hilbers. Zo raken we door middel van papier en beeld betrokken bij dit mooie en belangrijke werk in Indonesië, Venda, KwaNdebele, Botswana en Mozambique. De synode besloot op voorstel van deputaten zending drie nieuwe zendingsgebieden aan te wijzen. In Burundi zal in de komende jaren toerusting worden gegeven aan de predikanten.

{mosimage}En allen die bestemd waren ten eeuwigen leven kwamen tot geloof. Handelingen 13:48b

Bovenstaande tekst wordt in de gereformeerde theologie opgevat als een bewijstekst voor de leer van de goddelijke verkiezing. De Dordtse Leerregels besluiten om die reden paragraaf 10 van hoofdstuk 1 met deze tekst.
In de ‘Beknopte Gereformeerd Dogmatiek’ van dr. J. van Genderen en dr. W.H. Velema wordt op blz. 204 tegenover andere opvattingen onderstreept dat er in Hand. 13:48 duidelijk van allen die tot geloof kwamen wordt gezegd dat zij bestemd waren voor het eeuwige leven. Als verklaring volgt dan: “Door wie anders dan door God? Hij heeft bepaald wie het eeuwige leven ontvangen en hen doet Hij tot het geloof komen.” Vervolgens wordt er op gewezen dat ook de Willibrordvertaling op vergelijkbare wijze vertaalt. Daaraan kan worden toegevoegd dat vrijwel alle vertalingen op dit punt overeenstemmen, tot de NBV toe.

{mosimage}Enkele maanden geleden schreef ik over dit onderwerp een paar korte artikelen in ons gemeenteblad Samen op Weg van de Bethelgemeente in Assen.
Eén van de redacteuren van het Kerkblad voor het Noorden, die tevens mijn gewaardeerde echtgenoot is, vroeg me deze artikelen om te werken voor een breder publiek.

In de kerk wordt heel wat afgemaild. Soms gewone mailtjes om afspraken te maken of te bevestigen.
Soms mailtjes om onderling genoegen of ongenoegen te delen of mee te delen.
Soms mailtjes aan één persoon, soms groepsmailtjes.
Meestal gaat dat allemaal goed, dan is de mail handig en helpend.
Soms gaat het minder goed, er ontstaat miscommunicatie en ergernis.

{mosimage}Dit blad heet: Kerkblad voor het Noorden. Maar veel mensen zeggen en schrijven: Kerkblad van het Noorden. Zo staat het in kranten die iets overnemen uit dit blad. En uitgevers adresse-ren dikwijls zo, als ze een boek ter recensie sturen.
Maar ook lezers die over de inhoud van het blad spreken of daar op reageren, doen hetzelfde. Zelfs redactieleden maken zich meer dan eens hieraan schuldig.

In de twaalf jaar dat ik deel mocht uitmaken van de redactie heb ik geprobeerd mensen te bewegen de naam van het kerkblad goed te gebruiken. Maar dat heeft heel weinig resultaat gehad. Ik vind dat jammer. Want ik ben een voorstander van het juist gebruik van namen.
Bovendien trek ik hieruit de conclusie dat lezen en luisteren blijkbaar moeilijk is. Het brengt mensen zelden tot andere gedachten. Dat geldt ook voor wat er in dit blad wordt geschreven. Dat heeft me er toch niet van weerhouden al die jaren geregeld in het Kerkblad voor het Noorden te schrijven en me met plezier ervoor in te zetten. Maar aan mijn lidmaatschap van de redactie is een einde aan gekomen. De classis Leeuwarden heeft op 14 oktober beslist over mijn opvolging. Op 12 november neem ik afscheid van de redactie.  
Ik vind het niet juist als dit blad Kerkblad van het Noorden wordt genoemd, maar ik heb er wel vrede mee. Want in feite is dit blad het kerkblad van de vier classes van de CGK in het noorden. Er zou daarom veel voor te zeggen zijn dit blad Kerkblad van het Noorden te noemen. Waarom verandert de redactie de naam dan niet, ook omdat deze naam blijkbaar zoveel gemakkelijker in de mond ligt? De redactie zou dat niet mogen doen, al zou ze het willen. Het behoort namelijk niet tot haar bevoegdheid. Het valt onder de bevoegdheid van de vier classes van de CGK in het noorden.   

Commentaar

 • Moreel faillissement 2020-03-27 18:13:46

  Bij de grens van Turkije en Griekenland hebben zich zo’n 13.000 vluchtelingen verzameld. De eerste doden...

 • Chips 2020-03-20 17:52:41

  Sinds een paar weken laat ik de oudste catechisatiegroep zelf de avonden voorbereiden. Ze waren...

 • Vasten? 2020-03-13 18:36:41

  Vorige week begon de 40-dagentijd, de periode waarin we toeleven naar Pasen. Daarbij neemt bij...

 • Maakbaar 2020-03-06 18:31:56

  Het is weer helemaal de tijd om naast de krant de Bijbel te lezen. Net dachten we dat we alles...