{mosimage}Kerstfeest zonder engelen? Kunnen we het ons voorstellen? Welnee. We weten niet beter of rondom de geboorte van Christus, rondom Kerst, verschijnen er engelen. We horen ervan in Lukas 1 en 2. Er wordt over gemediteerd en gepreekt in de adventstijd en op de Kerstdagen. En we zingen uitbundig kerstliederen met engelen als inhoud. Maar beseffen we ook van welk een cruciale betekenis hun komst naar de aarde is geweest?

We zouden van Christus op aarde niets geweten hebben als God in de hemel Zijn boodschappers niet had gezonden en zij geen tekst en uitleg hadden gegeven aan mensen die direct bij Zijn komst betrokken zijn. Engelen zijn maar geen bijkomstige figuren rondom Christus’ vleeswording, ze zijn de monden van God die moeten aanzeggen waarom God zijn Zoon naar deze wereld stuurde. De eersten die doormiddel van een engel op de hoogte worden gesteld van de aanstaande geboorte van Jezus zijn Zacharias, Maria en Jozef. En als het Kind geboren is, dan is daar in de velden van Efratha een engel die een kerstpreek houdt. Terwijl onmiddellijk daarop een legermacht engelen de inhoud van die preek bezingt in een machtig loflied op de eer van God.

{mosimage}Engelen spelen niet alleen bij de eerste komst van de Zoon van God een belangrijke rol, maar ook bij zijn tweede komst om te oordelen de levenden en de doden. Hun taak is bij dat gebeuren voor wie Christus tegenstaan vreeswekkend, maar voor de kinderen van God een bron van troost.

De wederkomst van Jezus is een komst in heerlijkheid. Hij komt omgeven met stralende luister (Luc. 9, 26). In die goddelijke lichtglans delen ook de engelen. Zoals zij in de kerstnacht met glorie verschenen, zo zullen zij ook op de jongste dag verschijnen. Een grote menigte engelen zal de Zoon van God begeleiden. Hij komt met al de engelen (Mat. 25, 31). Engelen zullen Hem dienen op de grote en machtige dag van God zoals zij Hem steeds hebben gediend in zijn heilswerk. Daarom worden zij zijn engelen genoemd (Mat. 16, 27). Zoals de Vader macht heeft over de engelen, zo ook de Zoon. Ze zijn heilige engelen (Mar. 8, 38) omdat ze delen in de goddelijke heiligheid. Wat een dag zal dat zijn! Christus zal verschijnen met de engelen van zijn kracht (2 Tess. 1, 7).

{mosimage}Vanuit een winters en prachtig verlicht Bordeaux, waardoor de prachtige gevels langs de Garonne oplichten, zodat zelfs de UNESCO onder de indruk raakte, willen we u iets schrijven over ons werk in de evangelisatiepost van onze kerken waar we nu zo’n anderhalf jaar aan verbonden zijn. Daarbij willen we u ook twee bijzondere verzoeken doen.


De kerkelijke gemeente waar Hetty en ik sinds augustus aan verbonden zijn is een kleine evangelisatie-post in een belangrijke voorstad van Bordeaux die, onder anderen, tot doel heeft een bevolking van zo’n 35.000 buurtgenoten het Goede Nieuws te verkondigen. Sinds dat de gemeente in deze wijk een gewezen kapsalon huurt zoekt ze contacten te leggen en drempels te verlagen.
In Frankrijk is ‘jeu de boules’ of ‘la pétanque’ een nationale sport…, maar als je de fransen een sjoelbak voorzet raken ze zeer snel even verknocht aan dit aloude Nederlandse gezinsspel als wij. Het heet hier ‘billard hollandais’ en in de Elzas bestaat zelfs een regionale sjoelclub.

{mosimage}Het wemelt in de kerstgeschiedenis van de engelen, maar juist niet rondom de kribbe. Christus werd in het donker geboren. Het vólk ziet volgens de profetieën een groot licht. Dat vervult zich in Efratha’s velden bij Bethlehem. Van Jozef en Maria wordt juist gezegd dat er geen plaats is in de herberg. Dat ‘geen plaats’ heeft een diepe betekenis. Geen plaats onder mensen. De Zoon des mensen heeft geen steen waarop Hij zijn hoofd kan neerleggen. Tegelijk drukt dat ‘geen plaats’ ook iets uit van verstoten te zijn uit de hemel. De schaduw van het kruis valt al over de kribbe. De nacht van Bethlehem heeft al de donkerte van de drie uur duisternis van Golgotha. Zo heeft Christus plaatsvervangend geleden vanaf het begin van Zijn menswording.

{mosimage}Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de bitt're beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

Commentaar

 • Moreel faillissement 2020-03-27 18:13:46

  Bij de grens van Turkije en Griekenland hebben zich zo’n 13.000 vluchtelingen verzameld. De eerste doden...

 • Chips 2020-03-20 17:52:41

  Sinds een paar weken laat ik de oudste catechisatiegroep zelf de avonden voorbereiden. Ze waren...

 • Vasten? 2020-03-13 18:36:41

  Vorige week begon de 40-dagentijd, de periode waarin we toeleven naar Pasen. Daarbij neemt bij...

 • Maakbaar 2020-03-06 18:31:56

  Het is weer helemaal de tijd om naast de krant de Bijbel te lezen. Net dachten we dat we alles...