{mosimage}Gerjanne Trompert heeft psychologie gestudeerd in Nijmegen en werkt nu een aantal maanden in het buitenland om ervaring op te doen die ze na deze periode kan gebruiken bij haar werk in Nederland. Bovendien wil ze haar kennis inzetten bij projecten om op die manier een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de mensen.
 
 
Inmiddels bevind ik me weer 1,5 week in Nederland, een maand eerder dan gepland. Het avontuur en mijn vrijwilligerswerk in Bolivia, wat zou plaatsvinden van 12 april tot 3 juni heb ik vroegtijdig afgebroken. Na drie weken vrijwilligerswerk heb ik een weloverwogen beslissing genomen om eerder terug te komen. Hieronder leg ik uit waarom.
Ontwikkelingswerk is iets heel moois. Je spaart je geld om een grote reis te maken en je in te zetten voor mensen die het zoveel minder hebben dan jij. Je hebt de motivatie om de handen uit de mouwen te steken, je kennis in te zetten om er samen met de lokale mensen een leuke tijd van te maken en iets te bereiken. Dit is mijn streven en mijn ideaal, altijd al geweest sinds mijn eerste ervaring met ontwikkelingswerk in Brazilië 2005.

In deze rubriek willen we kennisnemen van leerzame studies die studenten en kandidaten van de TUA of een andere instelling gemaakt hebben. Deze keer nemen we kennis van de doctoraalstudie van  Ds. A.van Harten-Tip. Zij woont in Smilde en is predikant binnen de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.


Kerkrecht is geen vak waarvan veel mensen meteen enthousiast worden; toch is het kerkrecht belangrijk voor de kerk - het gaat immers over de afspraken die binnen een kerk of kerkverband zijn gemaakt. In dit en het volgende artikel wordt kort verteld over de resultaten van een studie naar de ontwikkeling van het gereformeerde kerkrecht in het begin van het bestaan van de Gereformeerde kerk in de Nederlanden.

De eerste gereformeerde kerkorde voor de Nederlandse kerk werd opgesteld in 1571 in Emden. Daar werd door afgevaardigden van de gereformeerde kerken in de Nederlanden en van Nederlandse vluchtelingenkerken, min of meer in het geheim, de eerste echte synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerk gehouden.

{mosimage}Twee gemeenten in de classis Leeuwarden ontvangen binnenkort een eigen predikant. Drs. A. J. T. Ruis wordt predikant in Damwoude en drs. D. J. T. Hoogenboom in Siegerswoude – De Wilp. Onlangs werden zij toegelaten tot de dienst van het Woord en de sacramenten.

Een kandidaat die een beroep heeft aangenomen naar een gemeente, moet nog één examen afleggen voordat hij kan worden bevestigd in het ambt. De officiële naam daarvoor is peremptoir examen. Het woord 'peremptoir' komt uit het Latijn en betekent 'beslissend'. De kerkenraad die de kandidaat heeft beroepen, vraagt dit examen aan. Vervolgens doet de classis een onderzoek naar leer en leven van de beroepen kandidaat. Wanneer zij hem toelaat tot de dienst van het Woord en de sacramenten, ligt voor hem de weg naar het predikantschap open.
Wie wordt aangemeld voor een dergelijk onderzoek, heeft al verscheidene examens achter de rug. Maar het examen voor de classis brengt tot uiting dat plaatselijke kerken uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de toelating tot de dienst van het Woord en de sacramenten. Daarbij zijn ook vertegenwoordigers van het bredere kerkverband aanwezig, de zogenaamde deputaten artikel 49. Zij moeten erop toezien dat het examen goed verloopt.

{mosimage}Op 21 mei zal het – Deo Volente - 40 jaar geleden zijn, dat ds. A.W. Wubs als predikant werd bevestigd en verbonden aan de Chr. Geref. Kerk te Noordscheschut.
Daar ging héél wat aan vooraf.

Ik ben geboren en getogen in een arbeidersgezin in Mussel. Aldaar ging ik naar de christelijke lagere school aan de Zandtange gelegen, tegenover het ouderlijk huis. Na de Chr. ULO-school te Musselkanaal ben ik opgeleid tot volledig bevoegd onderwijzer aan de Chr. Pedagogische Academie te Emmen, directeur drs. M. Brommersma! Een heel bekende man in christelijk onderwijsland. Elke schooldag 1957-1962 ging ik met de GADO-bus Mussel - Emmen v.v. De laatste twee jaar van de Pabo heb ik telkens weer geworsteld met de vraag, of ik met de mij gegeven talenten niet ook nog theologie moest gaan studeren……….

{mosimage}Het was de eerste keer dat we kanselruil hadden. ’s Morgens ging de ‘eigen’ predikant voor. Hij hield een indringende preek over de eenheid van allen die van Christus zijn. Een broeder die moeite had om ’s middag weer naar de kerk te gaan omdat dan de vrijgemaakte predikant zou voorgaan, voelde dat hij niet uit die dienst mocht wegblijven. Hij ging dus toch. En hij was onder de indruk van de preek. De eerbied waarmee het Woord gebracht werd. En weer: een dienst waarin echt zijn Heer centraal stond.

In de tijd dat ik in Kampen studeerde kregen we eens een uitnodiging van de studenten uit Apeldoorn om bij hen op bezoek te komen. We spraken over de vraag of we wel op die uitnodiging in konden gaan. We gingen. En het was goed.
Maar dat we gingen sprak dus niet vanzelf.
Het was in die zelfde tijd dat binnen de vrijgemaakte kerken over de CGK wel gesproken werd als ‘scheurkerken’, omdat ze bij de Vereniging van 1892 op zichzelf waren gebleven. Omgekeerd werd binnen de CGK wel gedacht: vrijgemaakten denken dat alleen zij (en zij dan ook allemaal) behouden worden. En dat er binnen de GKv eenzijdig en oppervlakkig gepreekt werd.
Stevige oordelen over elkaar. En als je zo over elkaar denkt en spreekt, dan is de kloof groot.

Commentaar

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...

 • Afscheid van Kees 2023-09-09 07:50:33

  Je kunt die SGP-Kamerleden niet verwijten dat het jobhoppers zijn. Van die mensen die altijd...

 • Stemmen 2023-08-25 08:26:41

  Het is nog lang geen 22 november, de dag waarop we de nieuwe leden van de Tweede Kamer mogen...

 • Oog voor de schepping 2023-08-10 14:54:37

  ‘Het geld ligt op straat.’ Die woorden las ik pas in een interview in de EO Visie. Een mevrouw...