Eigenlijk is de titel van dit artikel niet goed gekozen. Beter zou zijn: God in relatie tot ons leven. Zo’n zin zet namelijk God voorop. God! De bron van ons bestaan. Hij is de Schepper. We zijn diep van hem afhankelijk.

Dat besef van diepe afhankelijkheid is niet altijd bij ons aanwezig. Wanneer we met ons boodschappenwagentje door de supermarkt lopen en we stoppen er van de stellingen nemend van alles en nog wat in, dan denken we niet bij elk product: dat heb ik aan God te danken. Of dat we de supermarkt binnenlopen met het gebed in ons hoofd: Heer, geef dat er in de winkel voldoende spullen aanwezig zijn zodat ik mezelf kan onderhouden. Natuurlijk ligt daar alles weer voor ons uitgestald en voor het grijpen…

Is uw gemeente ook een kerk voor de buurt of wijk? Nee? Waarom niet? Omdat (bijna) alle activiteiten plaatsvinden door en voor gemeenteleden.

Onze kerkgebouwen stralen dat vaak ook uit. Ze hebben iets van een bastion. Vroeger trof je bordjes aan voor een grasveldje ‘Niet betreden’ of zo’n bordje om een erfafscheiding mee te onderstrepen ‘Verboden voor onbevoegden’, inclusief een verwijzing aan een artikel in het Wetboek van Strafrecht. Niet dat die bordjes bij onze kerkgebouwen staan, maar voor buitenstaanders kan het wel eens zo aanvoelen. ‘In de kerk daar kom ik niet en daar hoor ik niet!’ Steeds meer gemeenten en christenen willen graag iets betekenen voor hun wijk of buurt. Maar hoe? Het boekje van René van Loon ‘Kerk voor de buurt’* geeft tal van tips en voorbeelden hoe je dat kunnen realiseren.

Weten we wat we bedoelen wanneer we het woord 'geweten' gebruiken? In de loop van de tijd is heel verschillend gedacht en gesproken over dit begrip. Sommigen willen het vanwege de spraakverwarring die daarover heerst, liever niet meer gebruiken. Dr. P. A. Verbaan denkt daar anders over. Hij vindt dat dit begrip nog steeds goede diensten kan bewijzen.

Lange tijd was het geweten vooral een aanklager. Deze beschuldigde de aangeklaagde dat hij zich niet aan de geboden van God heeft gehouden. Mensen waren diep onder de indruk van deze aanklacht. Ze vroegen zich af of zij voor de hemelse rechtbank zouden worden vrijgesproken.

11 februari 2012. Het is prachtig winterweer. Heel veel jongeren en ouderen hebben hun schaatsen ondergebonden om te genieten op de grachten in en rond Dokkum: stoere jongens en meiden die vanuit Bartlehiem Dokkum komen binnenschaatsen en dan bij Het Keerpunt weer teruggaan richting Leeuwarden, vaders en moeders die hun kinderen de eerste beginselen van het schaatsen bijbrengen, pakes en beppes die langs de kant staan te kijken naar die mooie taferelen, tieners die gezellig hun rondjes draaien, de chocoladetentjes waar velen even uitrusten. En tussen al die mensen loop ik met mijn camera in de hand om al die bewegingen vast te leggen. Ondertussen hoop ik mijn kinderen te ontdekken.

Als gezant van God in het publieke domein moet de overheid gerechtigheid oefenen en zich inzetten voor zwakken en kwetsbaren. Het kwaad dat mensen elkaar aandoen moet zij inperken zodat burgers in vrede kunnen samenleven. Daarnaast schept zij die voorwaarden voor een samenleving die nodig zijn om zich te ontwikkelen.

Aan het overheidsgezag is overheidsmacht verbonden. Paulus spreekt over een zwaard waarmee de overheid kan dreigen, dwingen, straffen en beschermen (vgl. Rom. 13, 4). Maar dat zwaard mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is aangewezen, namelijk de uiterlijke vrede in de samenleving. De overheid mag daarmee niemand dwingen haar eigen denkbeelden, visies en overtuigingen over te nemen. Met haar macht kan ze mensen soms wel afhouden van het kwaad, maar ze kan hen niet brengen tot het doen van het goede.

 

Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...