Ooit vatte Willem J. Ouweneel het plan op een dogmatische reeks van vijf boeken te schrijven. Het eerste deel verscheen in 2007. Nu, vijf jaar later, zijn er echter al tien delen verschenen en staan er nog twee gepland. In dit artikel geef ik aandacht aan deel 9, dat als titel draagt: Het verbond en het koninkrijk van God. Ondertitel: Ontwerp van een verbonds-, doop- en koninkrijksleer. Het is een gebonden boek van 583 bladzijden, uitgegeven door Medema in Heerenveen, ISBN 978-90-6353-618-3, prijs € 49,95.

Door zijn verlangen volledig te zijn, laat Ouweneel zich verleiden tot grote uitvoerigheid. Daardoor pasten ‘verbond en doop’ niet meer in de delen 7 en 8 over de Kerk, en nam hij alvast een voorschot op het tiende deel over het (toekomstig) koninkrijk van God. Zo ontstond dit tussendeel.

Namens de roepende kerk van Doornspijk opent ds. B.L.C. Aarnoudse op woensdag 21 maart 2012 de vergadering van de classis Zwolle. Het werd een lange vergadering. Er was veel te bespreken. Uiteindelijk was er zelfs een tweede vergaderdag nodig, 4 april. De vergaderdeuren moesten meer dan één keer worden gesloten. Achter “gesloten deuren” kwamen dan diverse zaken op tafel, die zorgen baren. Door heel de dag heen bleek opnieuw: we zijn kerk buiten het paradijs.

De royale subsidiestromen voor de culturele sector zijn grotendeels weggevallen. Er werd ach en wee geroepen. De toneelgezelschappen en de dorpsfanfare zouden ten onder gaan. Kaalslag. Maar zie, in korte tijd zijn kunstenaars en orkesten creatief geworden om sponsorgelden binnen te halen en... nieuw publiek. De Stopera in Amsterdam verzon de oplossing om de uitvoeringen van het Nationaal Ballet vanuit de Stopera rechtstreeks op de te nemen en te vertonen in... bioscopen! Nu hoef je niet meer met een duur kaartje letterlijk aanwezig te zijn. Nee, je kunt nu, en ook nog veel goedkoper, terecht bij de bioscoop om de hoek om de uitvoering te volgen. En middels het camerawerk zit je nog eerste rang ook. Gevolg: verjonging van het publiek, soms massale belangstelling en... kassa! Is de kerk ook niet toe aan creatieve oplossingen om weer mensen te winnen?

Je denkt al weer na over het komend seizoen: wat gaan we doen? En vooral: waarmee gaan we het doen? Misschien is het tijd voor nieuw materiaal of een nieuwe methode. Het gezegde luidt: Verandering van spijs, doet eten. Mogelijk dat sommige boeken of methoden die ik hieronder noem je daarbij kunnen helpen.

Jetze Baas was meester op school, directeur zelfs en heeft veel lezingen gehouden over christelijk onderwijs en christelijke opvoeding. Hij schreef een prachtig leerboek speciaal voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar, met als titel ‘Je groeit in geloof’. In die leeftijd hebben kinderen veel vragen en denken door. Een stuk kinderlijk aanvaarden wijkt voor een kritischer houding. Goed om dan hen gedachten aan te reiken die kunnen helpen om antwoorden te vinden op hun vragen. Jetze Baas maakt er een pittige zoektocht van. De kinderen moeten actief aan de slag met lezen, opzoeken in de Bijbel, doorpraten over en toepassen. Het gaat over de vraag wie ben jij? Ziet God alles? Hoe kun je vergeven? Wie is bang? Het gebed komt ter sprake en het volgen van Jezus. Het boek is bedoeld om door je kind zelf te gebruiken. Maar naar mijn idee kan het ook prima gebruikt worden als lesstof voor de catechese aan de jongste groep.

In 1993 gaf ik op Cyprus gastcolleges in het kader van de MERF (Middle East Reformed Fellowship) aan voorgangers uit landen van het Midden Oosten. Dit keer ging het over de liturgische gegevens in de Bijbel en in de werken van Johannes Calvijn. Er waren voorgangers uit Egypte, Soedan, Syrië, Libanon enz.

Er was ook een broeder-voorganger uit Binau. Hij was daar ingenieur en had meegewerkt aan de bouw van de grote flats daar. Tegelijk was hij voorganger van de kleine gereformeerde kerk in dat land. Zijn zoon van ongeveer 19 jaar was meegekomen uit belangstelling. Deze jongen had net zijn vwo-opleiding afgerond. Zijn bedoeling was na de conferentie met gastcolleges op Cyprus naar Amerika te gaan om er een technische studie te volgen en net als zijn vader ingenieur te worden.

Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...