{mosimage}Prins Claus adviseerde zijn zoon, prins Willem Alexander om zich bezig te gaan houden met watermanagement, omdat hij de overtuiging had dat watermanagement een belangrijk internationaal thema zou worden. Prins Willem heeft het wijze advies van zijn vader opgevolgd en wordt inmiddels internationaal gewaardeerd om zijn kennis op dit gebied. Hij heeft het onderwerp watermanagement op vele politieke agenda’s gezet en benadrukt voortdurend dat goed waterbeheer van levensbelang is.

Haat-liefdeverhouding
Nederland en water hebben een soort haat-liefdeverhouding met elkaar.
De ouderen herinneren zich de watersnoodramp van 1953 nog. De zee kan mensenlevens eisen en verwoestend zijn. Sterke en goed onderhouden dijken blijven belangrijk.
Het rapport van de commissie Veerman over de gevolgen van de stijgende zeespiegel onderstreept dat nog eens. De komende decennia zal er op het gebied van waterbeheer in Nederland nog veel moeten veranderen.
Tegelijkertijd is er zonder water voor mensen, dieren en planten geen leven mogelijk.  Water is daarom vaak een aanleiding om oorlogen te voeren. Ook in het huidige conflict tussen Israël en de Palestijnen speelt de beschikbaarheid van goed water een grote rol.

{mosimage}God is mij vergeten!
Dat zegt Israël...
Maar dan gaat God zeggen hoe het echt is!
Hij zegt:... Jesaja 49: 16 “Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?”
Kan dat?
Dat een vrouw niet zou omkijken naar haar kind, dat ze negen maanden bij zich gedragen heeft.
Kan dat?
Een moeder?
Ze koopt de mooiste kleertjes.
Maakt de flesjes melk klaar.
Een mooi bedje.
Ze knuffelt met de kleine.
Stopt het in een warm bedje.
Streelt het over z’n koppie.
Doet het kindje in bad.
Smeert het huidje in.
Verschoont de luiers.
En vijf minuten later weer!

Het was gelukt de vacature in de leiding van de zondagsschool te vervullen. Een wat oudere broeder bleek van harte bereid deze taak op zich te nemen. Er dreigde echter een kink in de kabel te komen. Zijn zuster belde mij op om te vertellen dat naar haar mening de kerkenraad geen goedkeuring kon geven aan de benoeming van haar broer als zondagsschoolleider.
Zij kwam mij haar bezwaar tegen deze benoeming uitleggen in een gesprek dat heel emotioneel verliep. Toen zij jong waren, had haar broer zich eens aan haar vergrepen. Dat was voor haar heel ingrijpend geweest. Zij had er nooit met iemand over gepraat. Maar nu vond ze dat ze niet langer kon zwijgen. Want wie weet, wat er met kinderen van de zondagsschool zou kunnen gebeuren als haar broer in de leiding kwam.
‘Heb je er al met je broer over gepraat’, vroeg ik. ‘Nee’, zei ze, ‘dat vind ik te moeilijk. We hebben wel contact met elkaar, maar dat is oppervlakkig. En hierover is nooit gesproken. Maar ik vond dat ik er nu over moest spreken. Wilt u eerst met mijn broer praten?’ Ik beloofde dat ik dat zou doen, maar alleen als zij bereid was daarna onder mijn leiding een gesprek met haar broer te hebben. Dat vond ze goed.

{mosimage}Het boek Openbaring is een troostboek voor de kerk. In de eerste eeuw werden christenen ernstig vervolgd. Maar de vervolgden ontvangen de troost van de zaligheid. Na hun sterven staan zij in de hemel op en delen in de eeuwige zaligheid. Zalig wie de hemel binnengaan!

Het binnengaan van de gelovigen in de hemel wordt op een speciale manier omschreven. De apostel Johannes spreekt in dat verband over een opstanding. Zij die in Christus gestorven zijn, staan op in de hemel. Zij gaan dan het ware leven binnen. Dat is voor hen een bijzondere troost, maar ook voor ons. Wij mogen weten dat wie in de Here ontslapen zijn, opstaan in de hemelse heerlijkheid. Zij zijn weer levend geworden (Op. 20, 4).
Over dit leven spreekt Johannes niet alleen in het boek Openbaring, maar ook in zijn evangelie. Wie in Christus geloven leven en zullen leven, ook al zijn zij gestorven (Joh. 11, 25). Zij delen na hun sterven in de heerlijkheid van zijn opstanding uit de doden. Zij leven verder. De woorden 'zij werden levend' (Op. 20, 4) kunnen dan ook worden gelezen als: 'zij leefden'. Zoals zij op aarde met Christus leefden, zo mogen zij weer met Christus leven in de hemel.

{mosimage}Pieter en Hanna-Ruth wonen en werken in Centraal-Azië. Ze houden de lezers van het kerkblad regelmatig op de hoogte van hun wel en wee.

In Nederland hebben studenten eigenlijk best veel vrijheid om te beslissen hoe ze hun leven invullen. Ze mogen zelf beslissen of ze dagelijks één uur of vijf uur aan hun huiswerk besteden. Ze mogen zelf weten wanneer en hoe ze zich willen voorbereiden op een tentamen. Vaak hebben ze een bijbaantje waardoor ze redelijk vrij zijn in het besteden van hun centen.
Als jonge mensen in Nederland gaan studeren zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen studie. De meeste ouders in Nederland zullen zich niet bemoeien met de dagelijkse voortgang van hun kinderen op een hogeschool of universiteit.

Commentaar

 • De koning als dienaar 2023-05-19 18:22:03

  Nog steeds ben ik aan het bijkomen van de kroningsplechtigheid van Charles III. De...

 • Gedenken en vieren 2023-05-04 13:00:26

  Deze week, op 4 mei, herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers die vielen...

 • Jaarboek CGK 2023-04-21 14:46:35

  Het nieuwe jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken is weer uit. Alle ge-update...

 • Het feest van de Psalmen 2023-04-07 12:07:39

  Dit jaar bestaat de psalmberijming van 1773 maar liefst 250 jaar. Er was een tijd dat deze...