Tien jaar geleden ging ik naar een open avond van de Theologische Universiteit van Apeldoorn. Daar hield professor Selderhuis een lezing over ‘het probleem van de vlieg in de avondmaalsbeker’. Ik kon niet weten dat ik tien jaar later zou afstuderen op problemen die zich kunnen voordoen bij het bedienen van sacramenten in Christelijke Gereformeerde zendingsgemeenten. In een tweetal artikelen zal ik een drietal onderwerpen uit mijn eindscriptie nader bespreken.

Mijn eindscriptie heb ik geschreven voor het vak Missiologie/Evangelistiek. Dit zou men kortweg zendingswetenschappen kunnen noemen. Het is een breed vak waarin zowel zending in het buitenland als zending in ons eigen land aan bod komen. De titel van de scriptie luidt:

‘Avondmaal, doop en andere zichtbare tekenen van heil in de Zendingsgemeenten’.

Op 8 maart vergaderde de classis Leeuwarden in Sneek. Op die vergadering werd een afvaardiging aangewezen voor de vergadering van de particuliere synode van het noorden die DV 19 april gehouden zal worden. De volgende broeders werden afgevaardigd: de predikanten C.C. den Hertog, D.J.T. Hoogenboom en D.J. Steensma als primi met de predikanten A.J.T. Ruis en J.D. van ’t Zand als hun vervangers (secundi); de ouderlingen W. Lodewijk, L. van der Zwaag en R. van der Zwaag als primi en de ouderlingen J.W. Kooistra, S.H. de Vries en S. Westerhuis als secundi; diaken B. Vianen als primus en diaken  H.J. Kooistra als secundus.

Op DV vrijdag 18 mei a.s., de dag na Hemelvaartsdag, wordt op Urk de 1e CGK Kerkendag gehouden. Er is een boeiend programma in elkaar gezet voor alle leeftijden. Ook is er kinderoppas geregeld. Het is dus een echte gezinsdag. Op deze dag wordt er ruim informatie verschaft over allerlei activiteiten in en door onze kerken. Daarnaast is er ruim gelegenheid voor onderlinge ontmoeting. Tijdens het openingsblok wordt een appelwoord uitgesproken door ds. H.K. Sok en is er veel samenzang.

Gods lankmoedigheid geeft hoop. Ze doet hopen op redding. Zicht op deze lankmoedigheid verrijkt ons godsbeeld. Toch is binnen de oudtestamentische wetenschappen het bijbelse getuigenis aangaande Gods lankmoedigheid onderbelicht gebleven. Een nieuwe Apeldoornse Studie haalt dit begrip uit de schaduw: een schitterend boekje met een rijke inhoud.

Mensen hebben soms een kort lontje. Een sprekend voorbeeld is Lamech. Lankmoedigheid is een woord dat niet voorkwam in het woordenboek van deze figuur uit de oudheid (Gen. 4, 23-24). Evenmin waren de goden in de oudheid toonbeelden van geduld. Zij waren juist trots op de snelheid van hun toorn.

Het was lijdenstijd. Ik begon mijn preek met een voorbeeld.

Ik had een plaat met het volgende symbool:


Aan de kinderen vroeg ik wat dit symbool betekende. Ze wisten het niet, behalve dan dat het voorop een Bijbel of liedboek staat. Ik vroeg het de ouderen.

Sommigen zeiden: dat betekent: Pax Christi, vrede van Christus. Helaas niet waar.

De goede uitleg is: hier staat ‘Christus’.

Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...