Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders we-zen dan leven uit de doden? Romeinen 11:15

Wat bedoelt Paulus in Romeinen 11:15 met: hun verwerping en hun aanneming? Dat lijkt duidelijk te zijn in de NBV die deze tekst als volgt heeft vertaald: Als God de wereld met zich heeft verzoend toen hij hen verwierp, wat zal hij dan, wanneer hij hen opnieuw aanvaardt, anders teweegbrengen dan hun opstanding uit de dood? In diezelfde lijn vertalen de Groot Nieuws Bijbel en de Friese vertaling. Volgens deze vertalingen zegt Paulus dat de wereld verzoening ontving toen God de Joden verwierp. Maar als God hen weer aanneemt, zal dat leven uit de doden zijn.

De Bijbelse Missie

Dit boek, geschreven door Christopher J.H. Wright, is een vervolg op The Mission of God. In dat boek, dat voor zover ik weet niet in het Nederlands is vertaald, voert Wright een pleidooi om de hele Bijbel te lezen vanuit de invalshoek van Gods missie en wat de gevolgen daarvan zouden zijn in de uitleg van de Bijbel, voor de theologie en de praktijk van Gods kerk en Gods kinderen. Alles in de Bijbel, zo betoogt Wright daarin, hangt samen rond de centrale persoon in de Bijbel: de levende God en zijn grootse plan en doel met de gehele schepping.

The Mission of God vormt de basis voor het boek De Bijbelse Missie. In dit boek is de centrale vraag: Wat betekent Gods plan en doel met de hele schepping voor hen die door Hem geroepen zijn in een verlossende verbondsrelatie? Wat betekende het voor Israël in de Oude Bedeling en voor ons als Kerk van Christus in de Nieuwe Bedeling? Anders gezegd: waarom zijn wij - Gods kinderen - op aarde en wat behoren zij te zijn en te doen in deze wereld?

Rudolf Setz is een kerkelijke pionier in hart en nieren. Hij nam het initiatief voor stichting Present in Zwolle wat uitgroeide tot een landelijk netwerk. In Assen krijgt sinds een aantal jaren ‘Assen zoekt…’ een vorm van 'kerkplanting' met liefde voor de samenleving. "Het is geen nieuw model of kunstje dat we doen.”

Nadat Rudolf en zijn vrouw Akke met hun vijf kinderen van Zwolle naar Assen verhuisden, maakte al snel een heilige onrust zich van hem meester. "We hadden het verlangen om een gemeenschap vorm te geven vanuit de nood en de zoektocht van mensen. Meer mensen herkenden die onrust en er werd een kerngroep gevormd die startte met het houden van enquêtes onder mensen die niet (meer) naar de kerk gingen. In de stad ontdekten we dat veel Assenaren op zoek zijn naar God, maar dat ze de drempel van de kerk niet meer overgaan". In een schoolgebouw werd gestart met een Alpha-cursus. Het legde de kiem voor de nieuwe gemeenschap ‘Assen zoekt...’, die na zes jaar uitgroeide tot zo’n 75 deelnemers.

Onder het kopje ‘Bijzondere ontmoetingen’ hebt u als lezer van het Kerkblad voor het Noorden op 11 november 2011 al eerder kennis gemaakt met Gooi en Janny Hollema in een verslag over een van hun reizen naar Nepal onder de titel ‘Bijzondere ontmoetingen en een nare ervaring’. Nu vertellen ze over hun reis naar Indonesië.

Kort geleden werd mij gevraagd of er niet wat meer te vertellen zou zijn over onze gemaakte reizen, daarom hebben we ons laten verleiden opnieuw in de pen te klimmen en nu over onze 1e reis naar Indonesië in 1997 een deel van onze belevenissen en bijzondere ontmoetingen met U te delen. Indonesië waar de islam de belangrijkste godsdienst is en dat het grootste islamitische land van de wereld is. Daarnaast komen er ook andere godsdiensten voor, zoals het boeddhisme, het hindoeïsme en het christendom. 1997 al lang geleden dus, maar dit stukje gaat o.a. over trouwen en rouwen en dat blijft altijd actueel.

Op 16 december 2011 heeft de commissie Deetman het eindrapport van haar werkzaamheden uitgebracht. De commissie heeft onderzoek gedaan naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland in de periode van 1945 tot en met 2010. Dat onderzoek is gedaan in opdracht van de bisschoppen en andere leidinggevenden binnen deze provincie van de kerk van Rome.

De opdracht voor een diepgaand en onafhankelijk onderzoek kwam nadat begin 2010 een stroom van berichten over misbruik op gang was gekomen. Daaraan voorafgaande waren soortgelijke berichten naar buiten gekomen in de Verenigde Staten, Ierland, Oostenrijk en Duitsland. De commissie heeft onderzoek gedaan naar de omvang van misbruik door plegers die werkzaam waren binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Er zijn bij haar 2.026 meldingen binnengekomen.

Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...