Overal gaat het erover: goed communiceren. Gemakkelijk gezegd, kennelijk niet zo gemakkelijk gedaan. Want hoe bereik je de mensen die je wilt bereiken met de boodschap die je ze mee wil geven. Dat is toch waar communicatie over gaat. Je zou zeggen dat we vandaag de dag met alle middelen die tot onze beschikking staan, beter kunnen communiceren dan ooit. We kunnen communiceren via de telefoon, de mail, de app, via sociale media of door samen te werken aan documenten in de cloud. En als het echt persoonlijk moet kunnen we ook nog een kaartje sturen. Kortom: de mogelijkheden zijn oneindig.

 

Nou denkt u misschien: ‘Wat hebben protonen met ons kerkblad te maken? Trouwens, wat zijn protonen?’

De aanleiding om over protonen te schrijven is een bunker die in Groningen gebouwd is. Deze keer niet voor oorlogsdoeleinden, maar om onderdak te verlenen aan een apparaat dat kankerpatiënten kan behandelen met protonentherapie. Voordeel van deze therapie boven ‘gewoon’ bestralen is dat het weefsel om de tumor heen veel minder beschadigd wordt. Daarom wordt protonenbehandeling vooral ingezet bij hersentumoren, oogkanker en bij kinderen. Het weefsel van kinderen groeit nog en is dus extra kwetsbaar.

Met klem ontraden van een Bijbelvertaling. Onze synode deed het in 2007. Inmiddels moet je je afvragen of dat dringende advies ook uitgesproken moet worden over de Statenvertaling. En ook voor de herziene versie ervan? Schrik niet: ik maak – zo u mij toestaat – een grapje.

Intriest natuurlijk, als broers in Christus elkaar voor de rechter slepen. Waar blijft dan de extra mijl, die de Heer ons vraagt te gaan? Of is die mijl wel bewandeld, maar is de stap naar de rechter de enige optie? Ook voor Peter Gort?           

Het ND van vrijdag 12 januari bericht het volgende over hem. Gort werd in 2005 als predikant bevestigd en raakte een jaar later arbeidsongeschikt. In 2008 kwam hij terug, maar ontstond er tussen hem en de kerkenraad een ernstige vertrouwensbreuk, die in 2010 leidde tot zijn ontslag. Hij vocht zijn ontslag aan, maar de kantonrechter stelde de kerkenraad in het gelijk. Gort ging in beroep bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.      

Het is de tijd van het ‘gelukkig nieuwjaar’ wensen. Het gaat me nu niet om de discussie of die wens te mager is ten opzichte van ‘gezegend nieuwjaar’ of ‘veel heil en zegen’. Het gaat me nu juist om het woord ‘gelukkig’. Onlangs las ik een artikel over geluk. Daarin kwam Buthan ter sprake. Buthan is een landje van circa 700.000 inwoners, liggend in de Himalaya tussen China en India. Het is een van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. De koning van Buthan gebruikt voor zijn land de term Bruto Nationaal Geluk: welvaart is niet alleen een economische term. Het gaat om meer. Van belang zijn ook geestelijke en sociale ontwikkelingen. Wat zegt het van een bevolking als het Bruto Nationaal Product bedrag X is? Nederlanders zijn welvarend en staan in lijstjes van de gelukkigste landen ter wereld steevast in de top tien. Vreemd -  als ik tegelijk weet dat een op de zeven werknemers last heeft van burn-out verschijnselen. Veel mensen zijn in meer of mindere mate ‘op’. Ondertussen – verbazingwekkend! - doet Buthan het op de bekende lijstjes lang zo slecht niet. Wat is geluk?

Commentaar

 • China 2018-04-20 19:27:11

  Amerika versus Rusland. De naoorlogse generatie is ermee opgegroeid. Het is verleden tijd. China...

 • De kracht van de Opgestane Heer 2018-04-13 18:24:37

  Een maand geleden waren we getuige van de kracht van de Opgestane Heer. En dat in 2018! Jezus...

 • Katholiek 2018-04-06 17:44:28

  Als donateur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie ontvang ik bij het...

 • Samenwerkingsgemeenten, ambtsdragers en classis 2018-03-30 17:09:01

  De laatste generale synode van onze kerken nam een besluit over ambtsdragers uit...