Wat een wieg is weet iedereen. Bij een wieg denk je aan baby’s, aan kersverse vaders en moeders. Maar zo’n wieg bedoel ik nu niet. WIEG is ook de afkorting van Wetsvoorstel Invoering Extra Geboorteverlof.

Tot nu toe krijgt de partner van een zwangere vrouw na de bevalling twee dagen verlof. Daarna moet er weer gewerkt worden. Met ingang van volgend jaar wordt dat uitgebreid naar een werkweek verlof, in 2020 komt er de mogelijkheid bij om in het eerste half jaar na de geboorte nog eens vijf weken verlof op te nemen. Het UWV betaalt dan zeventig procent van het loon door.

 

Als je strijdt tegen prostitutie zijn er altijd mensen die je bemoedigen met de mededeling dat het onbegonnen werk is. ‘Prostitutie blijft altijd bestaan’ is hun stellige mening. Natuurlijk hebben ze gelijk, maar ze hebben ook heel erg ongelijk. Ze hebben gelijk, prostitutie is onuitroeibaar. Het zal altijd blijven. Je kunt het vergelijken met criminaliteit in het algemeen. Je hoeft geen aartspessimist te zijn om te concluderen dat criminaliteit niet uit te roeien is. Maar dat betekent nog niet dat het niet bestreden moet worden. Het moet bestreden worden, op leven en dood. Doen we dat niet, dan krijgt het kwaad de overhand.

Hoe is de Reformatie met ‘geloof alleen’ een belangrijke stap geweest in de geschiedenis van de Kerk? Inderdaad: door werken word je niet gered. Heel goed: gered zijn en het nieuwe leven zijn twee kanten van dezelfde medaille; rechtvaardiging en heiliging horen bij elkaar. En voor de duidelijkheid: niets forceren, hè met betrekking tot die twee. Waarom? Het is óók ‘genade alleen’. Dus geen mensenwerk. God doet ‘t!

 

Een boekje uit de jaren zeventig. Van rabbi Lionel Blue (1930-2016): Een ladder naar de hemel . Ondertitel: De joodse weg tot God . De titel in de oorspronkelijke Engelse versie is wat uitdagender: To heaven with scribes and pharisees, vertaald: Naar de hemel met schriftgeleerden en farizeeën.

In Winschoten kwam iemand van het CGJO spreken over jongerenbeleid. Wij ervaren steeds meer moeite jongeren vast te houden. Om verschillende redenen. Wat kunnen wij hiertegen doen?   Jongeren zoeken verbinding, contact. Ze willen gezien worden, erbij horen. De aanwezigheid van andere jongeren in de kerk is voor hen belangrijk. Zijn die er niet, dan gaan ze op zoek.

Om jongeren te binden moet je ze een taak geven, verantwoordelijk maken. Maar ook het transgenerationele gesprek kan helpen. Jong en oud met elkaar in gesprek brengen. Want jong kan van oud leren en andersom. Maar wat heeft jong dan precies aan oud en omgekeerd?

Begin oktober heeft de classis Apeldoorn de samenwerkingsgemeente van Arnhem, die christelijk-gereformeerde en Nederlands-gereformeerde leden telt, toestemming gegeven voor het openstellen van de ambten voor zusters uit de gemeente.

Zij gaf deze toestemming op grond van een bepaling uit het 'model voor de vorming van samenwerkingsgemeenten' dat door de generale synode van 2013 is goedgekeurd. Deze bepaling geeft aan hoe een kerkenraad van een samenwerkingsgemeente moet handelen als landelijke afspraken van beide kerkverbanden met elkaar botsen.

Commentaar

 • Michazondag 2019-10-18 17:32:23

  Ieder jaar in oktober is er de Michazondag. In Micha 6, 8 staat: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is,...

 • Spirituele oecumene 2019-10-11 17:41:39

  Waarschijnlijk was in de Ichthuskerk in Amersfoort niet eerder de wereldkerk zo breed...

 • Een feestje 2019-10-04 16:58:17

  Het Nederlands Dagblad (ND) vierde feest. Afgelopen zaterdag 28 september in Amersfoort. Het ND...

 • Moord en recht 2019-09-27 17:35:43

  Ons land werd opgeschrikt door de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum. Een verschrikkelijk...