Image?Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.? (Ex. 20: 8)

In het vierde gebod zegt God dat je de sabbat moet heiligen, dat je dus de rustdag moet houden. Dat gebeurt in navolging van God: Hij rustte nadat Hij de wereld geschapen had. De Joden hielden zich streng aan deze regel. Sommigen doen dat nog steeds. Er zijn orthodoxe Joden die niks op de sabbath doen.
In het Nieuwe Testament brengt Jezus hier verandering in, Hij zegt dat het vooral gaat om het doel van deze rustdag en niet de regels omwille van de regels. Hij geneest ook mensen op de sabbath, iets wat de Farizee?rs nemen Hem heel erg kwalijk nemen.
Nu zijn de meesten van ons niet meer zo streng in dat gebod als vroeger. Desondanks geldt natuurlijk nog steeds dat je rust mag houden op zondag. Je kunt bijvoorbeeld rust houden van school, en van je werk en meer tijd besteden aan familie en vrienden. Ook staat er in het gebod dat je eigenlijk een ander de rust van de zondag moet gunnen, zodat ook de ander op die dag uit kan rusten. De zondag is natuurlijk ook vooral bedoeld om dan als gemeente bij elkaar te komen voor een kerkdienst, en om samen met de dingen van God bezig te zijn.

Laura van Putten

Jongeren anno 2009 staan sceptischer tegenover de Bijbel


Het gaat slecht met ons. Nee, ik heb het niet over 'de crisis', 'de griep' of toenemend geweld in de maatschappij (om eens een paar dingen te noemen die de afgelopen dagen in mijn krant stonden). Het is het Kerkblad, dus ik heb het over geestelijke zaken. De houding van 'de' jeugd tegenover de Bijbel is aan het veranderen.

?De Bijbel: een gewoon boek?
Tenminste, dat las ik in een Amerikaans onderzoek. Dat concludeerde dat de jongste generatie, om het kort samen te vatten, sceptischer tegenover de Bijbel en de waarheid ervan staat dan voorgaande generaties. Uiteindelijk is de Bijbel kennelijk ook maar een gewoon boek. Het geeft je weliswaar nuttige tips voor het leven, maar daarin verschilt het niet zoveel van andere heilige danwel 'heilige' boeken. Bovendien, dat bijbelse advies zit er ook wel eens naast, zo wist een deel van de ondervraagden te vertellen.

Goed, het is een Amerikaans onderzoek, maar dit heb ik ook in Nederland wel vaker gehoord. Ook in mijn eigen omgeving. Iedere keer weer sta ik er versteld van hoeveel jongeren nog zeggen in God te geloven terwijl ze tegelijkertijd beweren niets  te hebben met de Bijbel en/of de kerk. Die Bijbel, ach, dat is ook maar een oud boek. Een mooi stukje wereldliteratuur misschien, maar verder niks.

Image?Toon eerbied voor uw vader en uw moeder? (Ex. 20: 12)

 

In het vijfde gebod staat dat je je vader en moeder moet eren. Hier wordt mee bedoeld dat je ze gehoorzaamt en dat je van ze houdt. Je mag je ouders dus niet minachten want God wil dat je ze lief hebt. Jezus eert zijn ouders ook, Hij houdt van ze en gehoorzaamt ze. Als Hij twaalf jaar is en ze naar de tempel gaan blijft Jezus nog in de tempel om te praten met de Farizee?rs. Na drie dagen vinden zijn ouders Hem pas terug en vragen waarom Hij niet met hen mee is gegaan. Hij antwoordt dan dat Hij bij Zijn (hemelse) Vader wil zijn, maar ondanks dat gehoorzaamt Hij ze toch en Hij gaat met hen mee naar huis. Wat betekent dit dan nu voor ons? Als het goed is mag je er van uit gaan dat je ouders het beste met je voor hebben. God wil dan ook graag dat je in liefde met hen omgaat en dat je luistert als ze wat zeggen. Dat betekent niet dat je het niet een keer oneens kan zijn met hen, maar ga dan wel met respect met je ouders om. Ook dit gebod kent een belofte, namelijk dat je een lang leven van God zal krijgen. Dat de kinderen hun ouders moeten eren wil niet zeggen dat die laatsten dan maar hun gang kunnen gaan. Het is, zo blijkt ook uit andere bijbelgedeelten, voor de ouders natuurlijk wel belangrijk dat ze zich zo gedragen dat het voor hun kinderen ook mogelijk is om hun ouders te respecteren.

 

Laura van Putten.

ImageNieuw redactielid vertelt wat over zichzelf, God en jouw leven

Iedereen heeft elke dag weer zijn of haar ding te doen, de sleur van het leven. Elke dag weer hetzelfde. Voor de meeste van ons zal school daarvan de meeste tijd innemen. Afgezien van het maken van huiswerk, is school toch waar je overdag de meeste tijd doorbrengt. Dat geldt ook voor mijzelf. 6 VWO, examenjaar op het Gomarus College, druk met van alles en nog wat. Boekverslagen, toetsweken, profielwerkstukken en mondelinge overhoringen. Elke dag weer opnieuw. Maar er is natuurlijk nog meer, zoals hobby?s. Bijna iedereen heeft wel een hobby, iets wat je leuk vindt om te doen. Schaken, lezen, voetballen of toneelspelen. Iedereen heeft zo z?n ding. Ikzelf bijvoorbeeld hou heel erg veel van lezen en computeren. Maar daarnaast moet er soms een nog een beetje worden bijverdiend. Ik werk bijvoorbeeld achter de kassa bij een elektronicazaak. Andere werken weer als vakkenvuller of als krantenbezorger. Iedereen heeft zo elke dag, elke week weer zijn ding om te doen. Je besteed aan van alles en nog wat tijd. Alles ingedeeld in hokjes: dan naar school, daarna even huiswerk maken, daarna even voetballen, tv-kijken? Maar nu de belangrijke vraag: heb je ook tijd voor God. Maakt God ook deel uit van je dag, van je leven? Stop je hem weg in een hokje, bijvoorbeeld catechisatie of naar de kerk gaan?

Vraag
Hoe laat ik aan de wereld zien dat ik christen ben?

Antwoord
De Heere Jezus zegt tegen zijn discipelen: ?Gij zijt het zout der aarde en gij zijt het licht der wereld.? Hij zegt niet tegen hen dat zij het zout en licht moeten worden. De discipelen zijn door hun verbondenheid aan Christus het zout en licht. Dat betekent dat de wereld aan hen zal zien en merken dat Christus hun Heere en Zaligmaker is. De omgang met de Heere Jezus zorgt ervoor dat de wereld aan mij ziet dat ik een christen ben. Dus om de wereld te laten zien dat je een christen bent, is het nodig om aan de Heere Jezus verbonden te zijn. Dan kan het niet anders of de wereld om mij heen merkt dat in mijn gedrag en instelling.
 
Zo zal ik ook gelegenheden biddend zoeken om met anderen over de Heere Jezus te spreken. Door de leiding van de Heilige Geest zal ik zo leven dat ik geen verhindering ben voor mijn naaste om tot Christus te komen. Dan ziet de wereld aan alles dat ik anders ben.


 

Commentaar

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...

 • Godsdienstvrijheid een zegen 2022-06-03 15:31:24

  Het is gewoon een gegeven. Onze samenleving wordt steeds seculierder. Onlogisch is het niet dat...

 • Kirill 2022-05-20 17:21:12

  Kirill, of Cyril is 75 jaar en sinds 2009 de patriarch van Moskou en van alle Russen en de Primaat van de...