Vraag:
Laatst zat ik eens na te denken over genezingsdiensten. Bij ons in de kerk wordt daar vaak negatief op gereageerd. Maar de discipelen konden vroeger toch ook mensen genezen? En God is toch niet minder machtig geworden? Ligt het vaak niet aan ons te kleine geloof dat we zulke dingen als onzin zien?  

Antwoord:
Zijn genezingsdiensten echt onzin, zoals je vraagt? Maar hoe zit het dan met de discipelen: die konden toch ook wonderen doen? Ik kan me goed voorstellen dat deze vragen bij je boven komen. Laat ik proberen erop te antwoorden.

God kan inderdaad ook vandaag nog wonderen doen. Hij is en blijft Dezelfde! Wanneer we ziek zijn, mogen we Hem om genezing bidden. Hij kan die schenken door de middelen die we gebruiken, te zegenen. Soms geneest Hij op een bijzondere manier. Je hoort  weleens dat de arts voor een raadsel stond omdat hij niet begreep dat de pati?nt zo plotseling genezen was. Alleen moeten we het wel aan de Heere overlaten.

Niet alle gebeden leiden tot lichamelijke genezing. Wel geneest Hij altijd het "hart", wanneer we daarom bidden. We horen het meer dan eens in de Bijbel: wie de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Dit is een genezing die belangrijker is dan die van ons lichaam. Lichamelijke gezondheid heeft tijdelijke waarde, maar geestelijke genezing gaat voor eeuwig mee.

Image?Vereer naast mij geen andere goden? (Ex. 20: 3)

Dit is het eerste gebod dat God ons heeft gegeven. Hiermee wordt bedoeld dat we naast God geen andere goden of dingen mogen hebben waar we op vertrouwen of die we aanbidden. Vroeger hadden mensen vaak afgodsbeelden. Je begrijpt dan niet zo goed dat mensen dachten dat zoiets hun echt zou kunnen helpen. Het is dus Gods bedoeling dat je niet de hulp van een andere god vraagt of verwacht. Ook allerlei andere dingen kunnen als god worden beschouwd. Sommige mensen verwachten alles van hun geld en andere mensen gaan helemaal voor hun carri?re of sport en vergeten daarbij de echte God. Er zijn ook mensen die de natuur als god zien en praten met bomen, of die zich helemaal inzetten voor de natuur en denken dat die het allerbelangrijkste is. Ook doen sommigen aan bijvoorbeeld yoga, terwijl ze daarin zichzelf en hogere machten zoeken en zo denken dichter bij het goddelijke te kunnen komen. Zelfs denkbeelden als het socialisme of het communisme wordt door mensen wel als een soort godsdienst behandeld. Met al deze dingen worden andere ?goden? eer gegeven en dus niet God. En dat terwijl Hij het verdient om ge?erd te worden! Het gevaarlijkste is natuurlijk nog dat er mensen zijn die aan satanisme doen en echt tot de duivel gaan bidden. Laten wij dat niet doen, maar alle eer en liefde aan God geven.

Laura van Putten
.

ImageDromen doet iedereen. Soms heb je een leuke droom, soms is de droom eng. In de Bijbel staan ook verhalen over mensen die een droom hebben. Vaak betekenen die dromen wat en wil God ons daarmee wat duidelijk maken.

Een bekend verhaal in de Bijbel over dromen is het verhaal van Jozef. Jozef had 10 oudere broers en een jonger broertje. Hij was het lievelingetje van zijn vader Jakob en hoefde niet zo veel te doen op het land, ook kreeg hij cadeautjes van zijn vader. Op een gegeven moment heeft Jozef gedroomd. Hij gaat de droom vertellen aan zijn vader en broers. In de droom zijn Jozef en zijn broers schoven aan het binden op het land en dan komt Jozef's schoof overeind en blijft staan. De schoven van zijn broers gaan om de schoof van Jozef heenstaan en buigen. De broers worden heel boos op Jozef en vragen hem of hij soms denkt dat hij koning over hen kan worden. Voor de droom mochten de broers mochten Jozef al niet, er na nog veel minder.

Later had Jozef weer een droom, en weer vertelde hij die. Deze droom had weer dezelfde betekenis als de vorige, alleen ging het nu over de zon, maan en sterren. De zon, de maan en de sterren bogen allemaal voor Jozef neer. Toen hij dit aan zijn vader vertelde wees die hem terecht of hij soms dacht dat zijn vader en moeder en zijn broers voor hem zouden buigen. Hierna waren de broers woedend op Jozef en ze wilden hem eigenlijk wel vermoorden. Het vervolg zal iedereen wel weten. Jozef wordt door zijn broers verkocht aan een karavaan die op weg was naar Egypte. De broers zeggen dan tegen hun vader dat Jozef vermoord is door een leeuw en laten hem zijn mooie mantel zien.

ImageDe tien geboden zijn voor de meeste kerkgangers heel bekend. De dominee leest ze bijna elke zondag voor. Maar, ook al zijn ze heel bekend, toch weten veel mensen niet wat ze er precies mee moeten of wat er mee wordt bedoeld. Daarom leek het mij goed om de komende tijd steeds een gebod te bespreken.

De eerste keer dat de tien geboden in de Bijbel staan is in Exodus 20: 1-17. Daar geeft God de tien geboden via Mozes aan het volk Isra?l. Dit doet Hij als Mozes boven op de berg Sina? is. God vertelt Mozes de geboden en schrijft ze op twee stenen tafelen. Mozes moet twee keer de berg Sina? op voor de tien geboden. De eerste keer dat hij op de berg is denkt het volk dat hij niet meer terugkomt omdat het zolang duurtDaarom vragen ze aan Aäron of hij een gouden kalf voor hen kan maken, zodat ze dat kunnen aanbidden. Eigenlijk zijn ze nu God al vergeten en hebben ze liever een afgodsbeeld dat ze kunnen zien. Dit doet Aäron, want hij is bang voor het volk. Alle Isra?lieten leveren hun sieraden in en daar maakt Aäron een gouden kalf van. Als Mozes dan na 40 dagen beneden komt zijn alle mensen om het kalf heen aan het dansen. Mozes wordt dan zo boos dat hij de stenen tafelen op de grond gooit waardoor ze kapot gaan. Hierna spreekt hij het volk toe. De Isra?lieten moeten ze zich reinigen. Daarna zal Mozes weer de berg op gaan om vergeving voor hen te vragen. Dat doet het volk en als Mozes dan weer beneden komt met de tien geboden zijn de Isra?lieten heel blij. Deze keer hebben ze wel op God vertrouwd.

ImageDe Here God is Heilig. Misschien weet je dat allang. Maar wat is heiligheid? Is dat zoiets als respect? Respect voor je leerkracht, of voor je vader en moeder, voor oudere mensen of gewoon voor je klasgenootje. Je bent allemaal mens, maar je moet elkaar wel respecteren; respecteren dat iemand iets niet wil, of luisteren naar iemand; niet alleen je eigen gang gaan, maar rekening houden met de ander. Dat betekent zo ongeveer respecteren. Maar is dat ook dan heiligheid? Met de Here God moet je toch ook rekening houden, daar moet je naar luisteren. Is dat dan ook heilig?
Als we zeggen dat de Here God heilig is, bedoelen we:
-    Hij is helemaal goed. Op een dag zal Hij alles wat verkeerd is, wegdoen.
-    Hij is totaal anders dan wij. Gods Heiligheid is de goedheid en grootheid die van Hem uitstraalt.  De Heiligheid van God is zichtbaar in de Here Jezus.

Commentaar

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...

 • Godsdienstvrijheid een zegen 2022-06-03 15:31:24

  Het is gewoon een gegeven. Onze samenleving wordt steeds seculierder. Onlogisch is het niet dat...

 • Kirill 2022-05-20 17:21:12

  Kirill, of Cyril is 75 jaar en sinds 2009 de patriarch van Moskou en van alle Russen en de Primaat van de...