Vraag:
De laatste tijd heb ik me intensief verdiept in de bijbel en ook belijdenis van mijn geloof af mogen leggen. Eigenlijk vind ik alles heel mooi en rijk in het geloof: het evangelie, de kerkdiensten, de psalmen en de omgang met de Heere. Maar een ding vind ik heel erg moeilijk te verwerken, namelijk de leer van het eeuwig verderf. Ik kan dat niet alleen moeilijk rijmen met de liefde van God, maar eeuwig straffen lijkt me ook disproportioneel, zeker t.o.v. degenen die nooit in aanraking met het evangelie zijn gekomen.

{mosimage}De HERE God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren
Genesis 2:15

Wat heeft deze tekst ons te zeggen, mensen die leven na de hof van Eden? Het is duidelijk dat het verschil tussen Eden en heden ingrijpend is, door de verwoestende kracht van de zonde. Maar we moeten beseffen dat in Genesis 1 en 2 Gods bedoeling met zijn schepping wordt verwoord. God heeft de mens een plaats op aarde gegeven. Het is daarom ons gegeven de aarde te bewerken en te bewaren.  Die gave is een opgave. Daar gaan we niet goed mee om. Want we willen zelf als God zijn. Daarom zijn we het niet eens met de plaats en taak die onze Schepper ons heeft gegeven.
Maar met Genesis 2:15 in de hand weten we er wel raad mee. We zijn geroepen om de aarde te bewerken en te bewaren! Wij hebben daarom het recht over de schepping te heersen.
Dat recht hebben we niet gekregen, we hebben het genomen. We gebruiken dat vermeende recht voor roofbouw op en uitbuiting van de schepping. We heersen over de schepping in ons eigen belang. Dat is nu juist zonde. Daarom berouwde het de HERE dat Hij de mens had gemaakt (Gen. 6:6). Daarom spreekt Hij van oordeel. Zijn oordeel werd voltrokken door de zondvloed en zal nog ingrijpender worden voltrokken in het eindoordeel.

1945

Voor het raam zittend, was ik bezig sokken te stoppen. Hoofd iets gebogen.
Toen meende ik gas te ruiken en deed mijn hoofd omhoog.
Op dat moment werd de trein beschoten. Een kogel vloog door het raam, rakelings langs mijn neus. Het glas zat in mijn haar.
Een beschermengel die mij gas deed ruiken?
Had ik mijn hoofd gebogen gehouden, dan was de kogel dwars door mijn hoofd gegaan.

Leeuwarden               
G. Klomp-van Dijk, 86 jaar


Twee wonderen

Op 9 april 2008 ging ik ’s morgens om half negen op de fiets naar de kerk (een ochtendgebed) en sloeg linksaf. Een auto, die verschrikkelijk hard reed, pakte me. Ik ging tegen de voorruit en sloeg enkele meters verder tegen het wegdek en lag met mijn hoofd op de stoeprand.

{mosimage}De Evangelische Hogeschool in Amersfoort staat bij velen bekend om het EH-Basisjaar. Al meer dan 30 jaar komen jongeren na de middelbare school naar de EH voor een tussenjaar, om na te denken over zichzelf, hun relatie met God en de studiekeuze. Vijf jaar geleden startte er iets nieuws: het EH-Traject, inmiddels uitgegroeid tot vast onderdeel van het EH-aanbod.

Els van Dijk, directeur van de EH, vertelt over het ontstaan van het EH-Traject. ‘Regelmatig kwam in het najaar het verzoek van jongeren om tijdens het jaar alsnog in te stromen in het EH-Basisjaar. Hun studie was gestrand, ze zaten niet op de goede plek. Maar om goed mee te kunnen doen, misten ze belangrijke informatie uit de beginperiode van het jaar. Ook werden we geconfronteerd met de cijfers over uitval in het hoger onderwijs; die is bijzonder hoog.  Hier zagen wij een gat in de markt. Daarom besloten we een kort traject van vijf maanden te beginnen, met de start op 1 februari. Dat is namelijk het moment waarop veel studenten besluiten te stoppen met hun studie.’

De hele Bijbel door
kom je ze tegen

cherubs,
bij de uitgang van het paradijs
wakend over de levensboom
op het deksel van de ark
teken van Gods aanwezigheid

godenzonen
in het vuur bij Sadrach, Mesach en Abednego
wakend over hun leven

Commentaar

 • Kleine kerken 2020-02-21 10:41:37

  Op zondag 9 februari werd de laatste dienst gehouden in de GKv van Dokkum. De gemeente gaat...

 • Dat hoort er toch bij? 2020-02-14 18:16:22

  Ze keken vreemd op toen de vraag gesteld werd. ‘Want het hoort er toch bij?’   Iemand vertelde over...

 • De leugen regeert 2020-02-07 18:21:27

  Dit is een uitspraak van toenmalig koningin Beatrix. Zo karakteriseerde zij in 1999 de kwaliteit...

 • Hulpverlening 2020-01-31 18:32:16

  Komende zondag is het hulpverleningszondag. Het is een goed gebruik om in de dienst stil te staan...