OP HET OUDE KERKPAD

Synodalia

 

Laten wij het aldus nemen: op de eerste zittingen van de Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerken (kerk) te Apeldoorn kwam het aan het licht dat Prof. G. Wisse, hoewel afgevaardigd als ouderling, feitelijk geen ouderling was, dewijl hij niet in dat ambt was bevestigd.

Toen dit feit was besproken heeft Ds. C. van der Zaal, emeritus-predikant van Deventer en ook ouderling-voorganger te Harlingen "aantekening" gevraagd in de "Acta".

Nu is het maar de vraag: waarvoor heeft Ds. C. van der Zaal aantekening gevraagd? Of liever: waarvoor moest hij aantekening in de "Acta" vragen? Ik vermoed, dat de aantekening-vrager dit zelf niet goed weet, anders ware de omschrijving wel duidelijker geweest.

Onlangs is een indrukwekkende bundel toespraken verschenen uit de jaren 1843 tot 1845. De meeste sluiten aan bij een bijbeltekst. Daarnaast zijn enkele toespraken opgenomen over denkbeeldige gebeurtenissen, een biecht, een bruiloft en een begrafenis. Ze zijn van de hand van Søren Kierkegaard.

In zijn toespraak bij een bruiloft schrijft Kierkegaard dat het huwelijk niet alleen een zaak van gevoelens is, maar vooral een zaak van een weloverwogen besluit. Deze woorden zijn opgeschreven in een tijd waarin mensen steeds meer nadruk leggen op gevoelens en stemmingen. In Europa was de beweging van de Romantiek gaande. Kierkegaard wijst daartegenover juist op de plicht die gehuwden tegenover elkaar hebben. Weten wij nog wat het is: staan onder een verplichting?

Dat er jeugdwerk in de gemeente is, is vandaag de dag niet vanzelfsprekend. Het proces van kerkverlating is nog steeds niet gestopt. Vanuit onderzoeken blijkt, dat vooral jongeren wegblijven. Maar wat betekent dat voor gemeenten en kerken? Kan een gemeente zonder jeugd en jeugdwerk? ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’, zeggen we vaak. Maar ‘wie toekomst heeft, heeft de jeugd’ is ook waar. Heeft een gemeente zonder jeugd en jeugdwerk wel toekomst (in de dubbele zin)? Welke ruimte bieden wij (ouderen) aan jeugd en het jeugdwerk? Een inkijkje bij een vormingscursus in het afgelopen jaar…

Recent zijn er diverse onderzoeken rond jongeren geweest. Zo is er een onderzoek onder christen studenten waaruit blijkt dat zij het erg moeilijk vinden om tot zelfontplooiing te komen in een wereld die gekenmerkt wordt door doorgeschoten individualisme, met de grootst mogelijke vrijblijvendheid als gevolg.

Een ander onderzoek wijst uit dat steeds meer ouders het niet meer weten. Ze vinden opvoeden complex en ondertussen zijn ze vooral bezig zelf ‘jong en mooi’ te blijven. Ze willen niet als volwassenen met hun wijsheid en levenservaring jongeren benaderen, maar het vooral tof hebben met hun kinderen. Individualisme en hedonisme zijn de nieuwe koerswijzers.

Van september tot en met maart hebben veel personen aan de vormingscursus deelgenomen. Om de drie weken kwamen de deelnemers op zaterdagochtend bijeen in Drachten om bijgeschoold te worden over diverse onderwerpen. Dit artikel is  een verkorte weergave van het onderwerp ‘jongeren en de kerk’. Het is het eerste uit een serie van drie.

Het lijkt wel of het spreekwoord: ‘zo de ouden zongen zo piepen de jongen’, de laatste jaren wat in onbruik is geraakt. Zou het echt zo zijn dat deze aloude wijsheid waarin gesuggereerd wordt dat de jongere generatie (uiteindelijk) in het voetspoor van de vorige treedt in deze moderne tijd niet meer opgaat? Groeit er een nieuw geslacht op dat radicaal afrekent met de kerk en afscheid neemt van het geloof? Het lijkt er soms op. Verschillende ouders en kerkenraden zien het met lede ogen aan dat hun jongeren niet meer naar de kerk gaan.

Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...