Kenmerkend voor een christen is gehoorzaamheid aan God. Daarvoor is bekendheid met zijn wil nodig. Zonder kennis is gehoorzaamheid onmogelijk. Zoeken naar inzicht in Gods wil is niet altijd gemakkelijk. Vaak is dit een proces van wikken en wegen. Ook het Oude Testament speelt daarin een rol. Maar welke?

Een belangrijke bron van kennis voor een christen is het Nieuwe Testament. Daarin vinden we onderwijs van Jezus aan zijn discipelen en aanwijzingen van de apostelen aan gemeenten en individuele christenen. De betekenis van het Nieuwe Testament voor de kerk van vandaag is zonder meer duidelijk.

Daarnaast bevat de Bijbel het Oude Testament. Daarin staat de weg getekend die God met het oude Israël is gegaan. Heeft die weg ook voor ons betekenis? Wat is de waarde van het Oude Testament in ons zoeken naar een goed leven in overeenstemming met Gods wil? Daarbij kunnen we denken aan de geboden die God door middel van Mozes aan Israël heeft gegeven, maar ook aan historische, profetische en dichterlijke boeken van het Oude Testament.

Hoe denken buitenstaanders over de gemeente? Onderstaand artikel gaat vooral over PKN-gemeenten. De Chr. Geref. Kerken kunnen zich er vast in herkennen. Dr. Sake Stoppels, docent kerkopbouw en diaconiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, doet verslag van een onderzoek.

Toen we in onze kerkelijke gemeente in Nootdorp bezig waren beleid te ontwikkelen, ontstond ook het idee buitenstaanders in te schakelen. We waren benieuwd naar hun beleving van onze gemeente. We zochten een aantal sleutelfiguren uit ons dorp op voor een gesprek. Dat leverde soms zeer verrassende inzichten op. We wilden echter niet volstaan met deze interviews en besloten het imago-onderzoek nog wat breder aan te pakken. Het idee ontstond om ook korte straatinterviews te gaan doen. Gewoon willekeurige mensen op straat aanschieten en hen vragen of ze een beeld hadden van onze gemeente en zo ja, welk beeld dat dan was. Dat leverde interessante ontmoetingen en gesprekken op. Omdat deze aanpak mogelijk ook voor ander kerkelijke gemeentes vruchtbaar kan zijn, doe ik hier kort verslag van onze ervaringen.

In september a.s. worden D.V. honderdduizenden exemplaren van het glossy magazine MEER+ verspreid, dat zich richt op spirituele zoekers.

Vanuit het magazine worden mensen verwezen naar de website www.isermeer.nl. Daar kan men onder andere een gratis Nieuwe Testament bestellen, deelnemen aan de gratis internetcursus 'Waarom Jezus?' en via een postcodecheck ontdekken, waar de dichtstbijzijnde kerk, Alphacursus, Gemeente Groei Groep enz. te vinden is. Vanaf 2 september start er een mediacampagne op radio, TV en in de schrijvende pers. Plaatselijke kerken organiseren in september startweekenden, debatavonden, barbecues, enzovoorts, waar het gesprek over het thema 'Is er Meer' gevoerd kan worden. Doel is: we willen dat heel Nederland in september 2012 nadenkt over de vraag 'Is er meer' en dat christenen in dat gesprek richtingaanwijzers mogen zijn naar Christus toe. Zo lezen we in een persbericht van de initiatiefnemers.

Mijn naam is Nynke de Boer, 25 jaar. Na een bachelor Theologie wilde ik mijn blik verruimen en heb gezocht en gebeden voor werk als vrijwilliger in het buitenland. Sinds juni 2011 ben ik als vrijwilliger betrokken bij het Reformational Study Centre in Pretoria, Zuid Afrika (www.refstudycentre.com). Dit is een online bibliotheek die predikanten in heel Afrika van gratis preekmateriaal voorziet. Veel van hen verlangen naar meer diepgang en studie maar hebben geen middelen of opleiding.

In 2008 zijn ds. Jopie en Jennie van der Linden begonnen met het inscannen van theologische literatuur om in de behoefte van deze predikers te voorzien. We willen graag betrouwbaar en Schriftgetrouw materiaal doorgeven aan mensen die hier niets van hebben. Vanuit onze gereformeerde traditie hebben we zo'n rijke erfenis die we willen delen. Wonderlijk hoe de Here dit werk zegent en mogelijkheden geeft! Inmiddels zijn er meer dan 2100 gebruikers geregistreerd voor deze digitale service en dit aantal blijft groeien.

Dat het Kerkblad goed gelezen wordt werd me duidelijk omdat ik op de dag van uitgifte van het Kerkblad van 30 maart gebeld werd door een lid van de kerk te Dedemsvaart, die in Ommen woont. Bij het lijstje van opgeheven kerken heb ik vermeld dat Ommen in 1955/6 is opgeheven. Dit klopt niet volgens br. Van der Bent uit Ommen. Ik had het gegeven van opheffing gehaald uit het nieuwe Jaarboek van 2012 waar verschillende data worden genoemd. Ik had de laatste gekozen.

Hoe het precies in elkaar zit met de kerk te Ommen is me - nog - niet geheel duidelijk. Wel is aan te nemen wat br. Van der Bent vertelde: De leden uit Ommen zijn na de opheffing van de kerk in Ommen lid geworden van Dedemsvaart. In de winter van 1955-1956 werden er, op voorstel van ds. D. van Wilsum, toen predikant in Dedemsvaart, middagdiensten in Ommen gehouden. Ds. Van Wilsum kwam op zijn brommertje uit Dedemsvaart getuft. De diensten werden gehouden in "De Olde Vechte".

Commentaar

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...