Augustinus is bijna veertig jaar bisschop geweest in Hippo Regius, een havenstad in Noord-Afrika. Als bisschop reisde hij regelmatig naar buitengebieden van zijn bisdom. Hij heeft zo'n drieëndertig reizen ondernomen, vooral in de tijd na Pinksteren, wanneer de hoogtijdagen uit het kerkelijk jaar voorbij waren. Meer dan de helft van die reizen, achttien om precies te zijn, gingen naar Carthago.

Carthago telde in die tijd een half miljoen inwoners en was de tweede stad na Rome. In het jaar 417 heeft Aurelius Augustinus (354-430) daar een aantal preken gehouden over Romeinen 7 en 8. Deze preken zijn opgenomen in de pas uitgegeven bundel Leven in hoop. Daarnaast bevat de bundel een preek over Romeinen 11 en een vijftal preken over de brieven aan de Korintiërs. De preken die Augustinus in korte tijd achter elkaar in 417 hield, ademen een wat gespannen sfeer. De indruk bestaat dat de prediker voorzichtig wilde omgaan met de spanningen die de kerk in deze wereldstad bezighielden.

In de rubriek ‘zo lees ik het’ schreef broeder D. Visser een artikel onder de titel ‘De raad van Naomi is een raadsel’. Naar aanleiding van een lezersvraag gaat hij in op het advies dat Naomi geeft aan Orpa en Ruth. Met een prachtige zegenwens zendt Naomi haar schoondochters terug naar Moab. Maar zijn die zegen en dat advies geen ‘geloofsverloochening’? Broeder Visser antwoordt ontkennend: ‘haar raad kwam voort uit een oprechte liefde voor Orpa en Ruth en is bovenal een vorm van zelfverloochening’.

Het artikel verschijnt op het moment dat we in Nieuwe Pekela samen proberen te luisteren naar het boekje Ruth. De vraag over Naomi’s advies drong zich ook aan ons op toen we samen hoofdstuk 1 lazen. Toch kwamen we door verscheidene overwegingen tot een ander antwoord.

Naomi zei tegen haar beide schoondochters: Gaan jullie beiden terug naar het huis van je moeder. Moge de HERE jullie liefde bewijzen, zoals jullie die aan de gestorvenen en aan mij hebben bewezen; Moge de HERE jullie rust geven ieder in het huis van een man. Hierop kuste zij hen. Toen barstten zij in tranen uit en ze zeiden tegen haar: Wij keren zeker met u terug naar uw volk.

Ga terug, mijn dochters, zei Naomi, waarom zouden jullie met mij meegaan? …. Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie; de HERE heeft zich tegen mij gekeerd. Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden?

Sinds we getrouwd zijn, al meer dan 33 jaar, zoeken we als we op vakantie zijn op zondag een kerk op. In het begin was dat nog vaak in Nederland, maar in de loop der jaren werden dat verschillende landen van Europa. Zelfs een keer in Amerika, in New York.

Veel van onze vakanties hebben we met onze kinderen doorgebracht in Frankrijk. De eerste keer dat we - nog met z’n tweeën - Frankrijk bezochten, wisten we niet beter of in Frankrijk zijn alleen maar Rooms Katholieke kerken.

In het eerste artikel hebben we stilgestaan bij het ‘waarom’ van preken. Wat is de reden dat we wekelijks twee preken meekrijgen? De conclusie was dat de Bijbel hierin nauwelijks concrete voorschriften geeft. Het wordt aan de tijd, cultuur en aan de inspiratie van Gods Geest overgelaten om telkens opnieuw de ideale vorm te zoeken. En dat is datgene wat het meest tegemoet komt aan de eer van God, aan het elkaar leren, vermanen en bemoedigen in deze concrete tijd. Vanuit die zoektocht ga ik in dit artikel enkele adviezen ter overdenking formuleren.

Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....