Op zaterdag 7 juli zal kandidaat W.A. Capellen worden bevestigd als de nieuwe predikant van Drogeham. Om hem en zijn gezin wat beter te leren kennen stelde Pieter Sijtsma hem een aantal vragen.

Kunt u iets vertellen over uw leef-, woon-, gezins-, studiesituatie?

Ik ben 31 jaar en sinds 2003 getrouwd met Melissa Huisman. De afgelopen 10 jaar ben ik werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs op de Jacobus Fruytier in Uddel. Daar doceerde ik het vak geschiedenis en godsdienst. Voordat ik de studie theologie begon, inclusief de vooropleiding Grieks en Latijn die toen nog verplicht was, heb ik de Lerarenopleiding geschiedenis in Rotterdam gedaan. De Heere heeft ons rijk gezegend met twee prachtige kinderen, een meisje en een jongen: Adaja (5) en Gersom (2). Het is een enthousiast stel die erg gek zijn op elkaar.

Van september tot en met maart hebben veel personen aan de vormingscursus deelgenomen.

De cursisten werden bijgeschoold over diverse onderwerpen. Dit artikel is een verkorte weergave over het onderwerp Diaconaal werk in Israël.

Het was een veelzeggend moment in de geschiedenis van de staat Israël. Zaterdagavond 3 september 2011 vond de grootste demonstratie plaats sinds de oprichting in 1948. Inzet was dit keer niet de nationale veiligheid of de Palestijnse kwestie. Alle aandacht werd opgeëist voor de sociale ontwikkelingen in het land.

In 1987 schreef Van de Beek ‘De adem van God’, een boek over de Heilige Geest in kerk en kosmos. In dit nieuwe boek uit hij zich kritisch over belangrijke punten uit dat boek. Hij is tot de overtuiging gekomen dat de kerk in de geloofsbelijdenis van Nicea vanouds belijdt dat zij gelooft in: één God, één Heer Jezus Christus en in één kerk. Het telwoord ‘één’ wordt in die belijdenis volgens hem bij de Heilige Geest niet gebruikt, omdat door de inwoning van de Geest de kerk kan worden getypeerd als: één, heilig, katholiek en apostolisch. Wat dat betekent, zet Van de Beek in het eerste hoofdstuk uitvoerig uiteen. Hij doet dat door de Schrift te laten spreken, maar ook oriënteert hij zich op de vroege kerkvaders. Want zij of hun voorgangers waren door de apostelen zelf onderwezen.

Deze week het laatste artikel over ‘Jongeren en de kerk’. Het is een verkorte weergave van de lezing die door Corrie de With werd gehouden tijdens de vormingscursus.

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ is een veelgehoorde uitspraak. Dit geldt ook voor de kerk, voor de gemeente. Veel kerken merken echter dat ze jongeren verliezen. ‘Minder interesse jeugd in kerk’, kopte een artikel in het RD van 17 april 2010. De vraag komt in ons op: hoe kunnen we de jongeren bereiken? Hoe kunnen we hen interesseren voor het geloof? In dit artikel wil ik kort ingaan op de vragen: Wat willen we bereiken? Wie is die jongere die we willen bereiken? En hoe kunnen we jongeren bereiken? Het zijn geen pasklare antwoorden, maar ik hoop dat het wel gespreksstof biedt.

Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...