Openbaringen, het laatste Bijbelboek bevat een zevental brieven aan even zoveel gemeenten. Over het ontstaan van deze christelijke gemeenten is weinig tot niets bekend. Dit geldt niet voor de cultuur en omgeving van de plaatsen waarin ze ontstonden. In de aankomende tijd wordt de historische en culturele achtergrond van deze zeven gemeenten in Klein-Azië in vogelvlucht belicht.

Wat vandaag Turkije heet, wordt in de nieuwtestamentische tijd samen met andere delen uit het huidige Europa en Azië Klein-Azië genoemd. Een andere naam van Klein-Azië is Anatolië, in de oudtestamentische tijd het rijk van de Hethieten. Omdat over verschillende plaatsen veel materiaal voor handen is, kan deze serie artikelen slechts een bloemlezing bieden. Dit eerste artikel is een inleiding op zeven artikelen, die elk een impressie van de culturele en historische setting van een van de zeven christelijke gemeenten biedt.

Het boek, De relatie tussen systematische theologie en gewone geloofstaal is een proefschrift. Het is filosofisch en dus best abstract. Ik hoop met voorbeelden het verhaal wat concreet te houden en, hopelijk, daarmee gemakkelijker.

Daarom meteen eerst maar concreet: in de gemeente kan er zo maar een discussie plaats vinden over de vraag of je een bepaald lied wel kunt zingen, bijv. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Is zo’n lied wel theologisch verantwoord? Roept het niet teveel passiviteit op? Het is de taak van de systematische theologie om de gelovige bij dit soort vragen te dienen en eventueel te corrigeren. De manier waarop de systematische theologie dat moet doen, daarover verschillen de meningen.

Toen ik eens mw. Pieck bezocht – zie vorige Bijzondere ontmoetingen – kwam daar ook de vrijzinnige ds. N.J.C. Schermerhorn uit Apeldoorn, de vader van minister-president van het eerste naoorlogse kabinet W. Schermerhorn van de Partij van de Arbeid. Hoe de degelijke mw. Pieck met hem in aanraking was gekomen, is mij onbekend. Wel is mij duidelijk, dat vogels van verschillende geestelijke pluimage in huize Pieck kwamen.

Dit artikel is ontleend aan het boek ‘Ongemakkelijke teksten van Paulus’. Dat verscheen kort geleden onder redactie van Rob van Houwelingen & Reinier Sonneveld bij Buijten & Schipperheijn voor de prijs van € 15,90. Aan dit boek werkten behalve D. Visser, voor de lezers van dit blad geen onbekende,  nog zes andere auteurs mee, onder wie de twee redacteurs. 75 ongemakkelijke teksten worden kort besproken, toegespitst op een vraag die bij zo’n tekst te stellen valt.

Dit boek is het tweede deel uit een reeks. Het eerste deel heet ‘Ongemakkelijke teksten van Jezus’. Daarvan is intussen al een tweede druk verschenen. Het is de bedoeling dat er nog een derde deel verschijnt: ‘Ongemakkelijke teksten van de apostelen’

Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...