Is uw gemeente ook een kerk voor de buurt of wijk? Nee? Waarom niet? Omdat (bijna) alle activiteiten plaatsvinden door en voor gemeenteleden.

Onze kerkgebouwen stralen dat vaak ook uit. Ze hebben iets van een bastion. Vroeger trof je bordjes aan voor een grasveldje ‘Niet betreden’ of zo’n bordje om een erfafscheiding mee te onderstrepen ‘Verboden voor onbevoegden’, inclusief een verwijzing aan een artikel in het Wetboek van Strafrecht. Niet dat die bordjes bij onze kerkgebouwen staan, maar voor buitenstaanders kan het wel eens zo aanvoelen. ‘In de kerk daar kom ik niet en daar hoor ik niet!’ Steeds meer gemeenten en christenen willen graag iets betekenen voor hun wijk of buurt. Maar hoe? Het boekje van René van Loon ‘Kerk voor de buurt’* geeft tal van tips en voorbeelden hoe je dat kunnen realiseren.

11 februari 2012. Het is prachtig winterweer. Heel veel jongeren en ouderen hebben hun schaatsen ondergebonden om te genieten op de grachten in en rond Dokkum: stoere jongens en meiden die vanuit Bartlehiem Dokkum komen binnenschaatsen en dan bij Het Keerpunt weer teruggaan richting Leeuwarden, vaders en moeders die hun kinderen de eerste beginselen van het schaatsen bijbrengen, pakes en beppes die langs de kant staan te kijken naar die mooie taferelen, tieners die gezellig hun rondjes draaien, de chocoladetentjes waar velen even uitrusten. En tussen al die mensen loop ik met mijn camera in de hand om al die bewegingen vast te leggen. Ondertussen hoop ik mijn kinderen te ontdekken.

Als gezant van God in het publieke domein moet de overheid gerechtigheid oefenen en zich inzetten voor zwakken en kwetsbaren. Het kwaad dat mensen elkaar aandoen moet zij inperken zodat burgers in vrede kunnen samenleven. Daarnaast schept zij die voorwaarden voor een samenleving die nodig zijn om zich te ontwikkelen.

Aan het overheidsgezag is overheidsmacht verbonden. Paulus spreekt over een zwaard waarmee de overheid kan dreigen, dwingen, straffen en beschermen (vgl. Rom. 13, 4). Maar dat zwaard mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is aangewezen, namelijk de uiterlijke vrede in de samenleving. De overheid mag daarmee niemand dwingen haar eigen denkbeelden, visies en overtuigingen over te nemen. Met haar macht kan ze mensen soms wel afhouden van het kwaad, maar ze kan hen niet brengen tot het doen van het goede.

 

Weten we wat we bedoelen wanneer we het woord 'geweten' gebruiken? In de loop van de tijd is heel verschillend gedacht en gesproken over dit begrip. Sommigen willen het vanwege de spraakverwarring die daarover heerst, liever niet meer gebruiken. Dr. P. A. Verbaan denkt daar anders over. Hij vindt dat dit begrip nog steeds goede diensten kan bewijzen.

Lange tijd was het geweten vooral een aanklager. Deze beschuldigde de aangeklaagde dat hij zich niet aan de geboden van God heeft gehouden. Mensen waren diep onder de indruk van deze aanklacht. Ze vroegen zich af of zij voor de hemelse rechtbank zouden worden vrijgesproken.

 

In de CGK van Zwolle hebben we een jaar of tien geleden de kleine kringen geïntroduceerd in onze gemeente. Kleine gemeenschappen waar vooral een stuk onderlinge zorg voor en met elkaar wordt geregeld.  Per maand groeit onze gemeente met ongeveer 10 adressen. Zeg maar, de ideale grootte voor een kleine kring. Maar hoe krijg je zicht op het functioneren van een gemeente met bijna 3300 leden? Deze nieuwe leden starten eerst samen in een (tijdelijke) introductiekring, om vervolgens deel te gaan uitmaken van  de kleine kring.

 

In oktober 2010 zijn de eerste twee introductiekringen voor nieuwe leden van start gegaan. Onder leiding van een kringleidersechtpaar komen in 5 bijeenkomsten allerlei aspecten van ons gemeente-zijn aan de orde. Wat is de CGK, en wat is typisch CGK Zwolle, welke erediensten worden er elke zondag georganiseerd, hoe is de pastorale en diaconale zorg geregeld, welke activiteiten zijn er voor mijn kinderen en tieners, op welke manier mag ik mijn gaven en giften gaan inzetten in de gemeente?

 

Commentaar

 • Zingen in de eredienst 2023-12-02 13:08:03

  Welke liederen leren wij onze kinderen en jongeren aan?   Het is nog niet eens zo lang geleden:...

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...