{mosimage}Waarom leven wij hier op aarde? Waarom is je jongere broertje langer dan jij? Waarom zijn de mensen in de derde wereld arm  en waarom zijn we hier rijk? Waarom gelooft je oom niet? Waarom ben je hier geboren? Waarom zit je buurmeisje in een rolstoel en waarom ben ik geboren? Allemaal vragen. Vragen stel je vaak aan je vader of je moeder. Vaak zijn het niet zulke moeilijke vragen, vragen om een snoepje is niet zo moeilijk en het antwoord vaak ook niet. Maar soms kunnen er ook andere vragen in je opkomen als: bestaat de Here God wel? Hoort de Here God wel? Waarom doet de Here God tegenwoordig geen wonderen meer? Je ouders weten vaak het antwoord niet en ook andere volwassenen kunnen die vragen niet beantwoorden. Je vader of moeder kan je soms afsnauwen of geen tijd voor je hebben. Hoe kom je dan aan je antwoord?

Vragen aan God
In de bijbel zijn ook veel mensen die vragen hadden. Soms zaten ze met levensvragen, soms vragen naar de wil van de Here God. Je mag de Here God ook alles vragen, maar omdat de Here God onvoorstelbaar heilig is, moet je altijd je vragen eerbiedig stellen.

{mosimage}Deze zomer gaan 36 mensen uit de CGK-Groningen naar Nambo in Zambia. Daar gaan ze drie weken bouwen aan een kliniek en twee artsenwoningen. Daarbij worden  ze geholpen door een plaatselijke aannemer. Voor dit project moesten ze door middel van acties een bedrag van 90.000 euro inzamelen.
Anouk Vennik vertelt hoe dat is gegaan.
World Servants is een christelijke organisatie die bouwprojecten in ontwikkelingslanden opzet. Dit doet zij al sinds 1988. Elk jaar zijn er weer honderden vrijwilligers die zich willen inzetten. Er worden scholen, klinieken, huizen en schoonwatervoorzieningen gebouwd. World Servants geeft heel duidelijk aan dat ontwikkelingshulp meer betekent dan alleen de mensen daar helpen. Ook voor de deelnemers is het een indrukwekkende ervaring. Het motto van World Servants is ‘bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander’. Dit jaar hebben ze 29 projecten opgezet, verspreid over 14 ontwikkelingslanden. World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld.

{mosimage}In de Bijbel horen we verschillende stemmen over wat we na ons sterven kunnen verwachten. Wat schrijvers en kunstenaars uit onze cultuur daarover zeggen, doet soms denken aan die bijbelse stemmen. Onlangs heeft Wim Weren een boek geschreven over dit thema. Het is een boek dat vraagt om een reactie.

De Bijbel laat volgens Weren niet één stem horen ten aanzien van de vraag wat wij na ons sterven kunnen verwachten, maar verschillende stemmen. Eén stem heeft hem bijzonder geboeid. Deze zegt dat we de dood uiterst serieus moeten nemen: God gedenkt de doden in het graf niet. De dichter van Psalm 88 vraagt: 'Wordt in het graf uw goedertierenheid verkondigd, uw trouw in de plaats der vertering?' Volgens Weren nemen wij de dood niet altijd serieus. We nemen de dood niet serieus wanneer we spreken over een onsterfelijke ziel. Wanneer wij een onsterfelijke ziel zouden hebben, zou iets binnen in ons bestand zijn tegen de dood. Dan zouden wij bestaan uit een vergankelijk deel (het lichaam) en een onvergankelijk deel (de ziel). Dit dualisme is in strijd met de Schrift die zegt dat de mens een eenheid is. Bovendien neemt dit dualisme de dood niet serieus genoeg.
Evenmin kunnen wij uitgaan van een bewustzijn dat na ons sterven zou blijven bestaan. Een populaire gedachte: het bewustzijn van mensen zou na hun sterven worden opgenomen in een 'eindeloos bewustzijn' (Pim van Lommel). Maar ook die gedachte is vreemd aan de bijbelse stem die zegt dat de dood een radicaal einde betekent.

{mosimage}in deze rubriek delen studenten en doctorandi van de TU te Apeldoorn de vruchten van hun onderzoek. Deze keer drs. Wouter Moolhuizen.

De (oorzaken van de) groei van de Christelijke Gereformeerde Kerk van 1892-1900

De Christelijke Gereformeerde Kerk, 1892-1900 (2)

In het vorige artikel is het voortbestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk beschreven. In 1892 begint de Christelijke Gereformeerde Kerk met 700 leden en vier gemeenten; in 1900 zijn er 63 gemeenten. De vraag die in dit artikel centraal staat is: waar komt de groei vandaan? De gemeenten die tussen 1892-1900 zijn ontstaan, kunnen in drie categorieën worden ingedeeld. Er zijn gemeenten die ontstaan zijn naar aanleiding van de Vereniging; er zijn gemeenten die ontstaan zijn naar aanleiding van plaatselijke ontwikkelingen (het samengaan van een voormalige nederduits gereformeerde en een christelijke gereformeerde gemeente) en er zijn gemeenten die ontstaan zijn naar aanleiding van een conflict.

{mosimage}Het lichaam van een christen is een tempel van de Heilige Geest. Het heeft mede daardoor een hoge waarde. We mogen ons lichaam niet verachten. Maar we overschatten ons lichaam evenmin. Het huis is niet meer dan zijn bewoner. Wat is trouwens een lichaam, hoe fraai ook, zonder zijn goddelijke bewoner?

Onze cultuur is een lichaamscultuur. Mensen besteden veel aandacht en zorg aan hun lichaam. Soms heeft die aandacht afgodische trekken. Sommigen stellen wel heel sterk hun vertrouwen op hun uiterlijk.  Gebreken, lijden en dood passen niet in een cultuur die zijn hoogste waarde zoekt in gezondheid en verering van het gave lichaam. Nuchterheid is dan op zijn plaats. Een orthodontist in Leeuwarden heeft in de stoep vóór zijn praktijk een Friese spreuk gebeiteld: 'In bytsje bryk is minskelyk' (een beetje scheef is menselijk). Groningers zouden zeggen: 'Schaif stait laif" (scheef staat lief).     Deze nuchterheid doet weldadig aan. Nog weldadiger is de wetenschap dat het lichaam van een kind van God, hoe gebrekkig ook, een tempel van de Geest is.
Deze visie op het lichaam heeft grote praktische consequenties voor ons doen en laten. Hoe belangrijk lichaamsverzorging ook is, onze eerste zorg zal zijn dat de Geest ons lichaam tot zijn tempel heeft uitgekozen. Hoe goed een schoonheidsbehandeling kan zijn, onze eerste interesse zal zijn dat ons lichaam iets uitstraalt van de schoonheid van de Geest van God. Vrouwen zullen zich dan vooral sieren met goede werken (1 Tim. 2, 9-10), mannen trouwens ook.

Commentaar

 • De koning als dienaar 2023-05-19 18:22:03

  Nog steeds ben ik aan het bijkomen van de kroningsplechtigheid van Charles III. De...

 • Gedenken en vieren 2023-05-04 13:00:26

  Deze week, op 4 mei, herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers die vielen...

 • Jaarboek CGK 2023-04-21 14:46:35

  Het nieuwe jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken is weer uit. Alle ge-update...

 • Het feest van de Psalmen 2023-04-07 12:07:39

  Dit jaar bestaat de psalmberijming van 1773 maar liefst 250 jaar. Er was een tijd dat deze...