Vandaag de derde en laatste bijdrage van ds. Van den Boogert over de lessen over Israël die hij behandelde tijdens de vormingscursus.

Pasen en Pinksteren vertellen ons over het ontstaan van Israël als volk van God. God sluit met zijn volk een Verbond. Elke Israëliet mag in de weg van geloof toetreden tot dit verbond. We zouden dat ‘een eerste bekering’ kunnen noemen. Een ieder die schuilt achter het bloed van het lam mag als een verlost mens leven. De Here rekent hem zijn zonde niet toe. Nu leeft Israël binnen het Verbond. Het mag leven naar Gods wil. Maar wat moet er gebeuren als er gezondigd wordt binnen het verbond met God. Dat zijn geen zonden meer die ‘in onwetendheid’ gedaan worden. Gaat God daar ook zomaar aan voorbij? Neen! Naast een ‘eerste bekering’ is een ‘dagelijkse bekering’ nodig. Daarover gaan de joodse najaarsfeesten die uitlopen op het derde pelgrimsfeest, het Loofhuttenfeest (Lev. 23:42-43).

Over sommige dingen uit de Bijbel struikel je als je ze leest. Staat dit er werkelijk? Bijvoorbeeld een opdracht van God om mensen te doden. Of nog scherper, een gebod om hele volken volledig uit te roeien. Kan een God van liefde zoiets gebieden? Wat ‘moeten’ wij met zulke teksten? In twee artikelen ga ik op deze vragen in.

Mijn proefschrift gaat over de opdracht van God aan het volk Israël om de volken in Kanaän uit te roeien. De breedste en scherpste formulering van dit gebod vinden we in Deut. 7. Wanneer Israël het land binnenkomt, moet het de volken die daar wonen volledig uitroeien. Israël mag geen verbond met hen sluiten, het mag hun niet genadig zijn. Bovendien moet alles wat herinnert aan de godsdienst van deze volken, vernietigd worden.

 

Vandaag het tweede van de drie artikelen over de lessen over Israël die werden behandeld door ds. Van den Boogert tijdens de vormingscursus.

Pascha is het feest van de verlossing. Israël werd verlost uit de machten van zonde en dood. Toch is ‘verlost worden van’ maar de helft van de bevrijding. Er moet iets op volgen. Verlossing moet ook een positief doel hebben. Het is tevens ‘verlossing tot’ een nieuw leven.

In de joodse traditie is men het tweede pelgrimsfeest, het Wekenfeest, ook het ‘Slotfeest’ gaan noemen. Het Wekenfeest is dan de afsluiting van Pascha, de toegevoegde achtste dag aan het Pascha dat zeven dagen duurt. In werkelijkheid wordt het tweede pelgrimsfeest veel later gevierd dan acht dagen na het Pascha. Daarom kreeg het officieel een dubbele naam.

Gedurende twee jaar volgden Ina Brouwer en Janneke Kikkert van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Winschoten de cursus Psycho Pastorale Toerusting (P.P.T.)

Deze cursus is bedoeld voor mensen met een christelijke levensvisie die actief (willen) zijn in de zorg voor anderen binnen een gemeente. Zij willen op deze plaats graag iets over deze cursus vertellen.

Voor de cursus wordt geen speciale vooropleiding gevraagd. Wel betrokkenheid met de medemens en een goede motivatie. Deze cursus bestaat uit een basiscursus en een vervolgcursus, allebei van negen cursusdagen, eens per maand.

Het koninkrijk van God zal in de toekomst volkomen doorbreken. Toch is dat rijk ook al daar tegenwoordig waar mensen Hem gehoorzaam zijn. Een gestalte van dat rijk zien we bijvoorbeeld in de kerk, maar ook in elk huwelijk en gezin waar mensen toetsen wat de Here welbehaaglijk is.

In Christus is een gezin als verband waarin kinderen worden ontvangen en grootgebracht, een gestalte van het koninkrijk van God. In Christus is ook het huwelijk als verbond tussen man en vrouw een gestalte van Gods rijk. Eveneens kan iets oplichten van het rijk van God in het geheel van de samenleving.

Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...