Project ‘Meer’ wilde Nederland in gesprek brengen over de vraag “Is er Meer?”. In Hoogeveen zijn er meer dan 2000 glossy's uitgedeeld. Hoe is dat gegaan? Waarom doet iemand mee? Hoe werd het georganiseerd? En was het naar inhoud en effect wel iets om aan mee te doen?

Zou u aan de mensen om u heen een cadeautje willen geven? Een tijdschrift dat voor niemand die u het geeft aanstootgevend zal zijn, maar wel prikkelend. Het blad vraagt de lezer op zoek te gaan naar de betekenis van het christelijk geloof. Wilt u bidden voor degene die u het geeft? Dat is, in enkele vragen samengevat, project MEER. De eerste informatie kwam een jaar terug en ik stelde mijzelf de vraag: “Wil ik deze vragen stellen in Hoogeveen?” en “Is dit te organiseren?”. Past het bij mij, bij mijn taak als evangelisatie-ouderling in de CGK en lid van de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie? Mijn verlangen is dat kerkmensen in contact komen met mensen buiten de kerk, naar hen luisteren en ruimte vinden om te vertellen van hun geloof in Christus Jezus. Project MEER wil niet anders, dus kies ik er voor om mee te doen.

 

In ons vorige artikel hebben Evelien en ik in het kort iets over onze roeping en ons werk in Duitsland verteld. We hebben daarin ook aangestipt dat we ons buiten het zomerseizoen bezig houden met zendings- en evangelisatiewerk in onze woonomgeving. In dit kader hebben we afgelopen zomer voor de tweede keer een zogenaamde Lutherweek gehad. In dit artikel wil ik hier wat dieper op ingaan.

 

Op 17 oktober vergaderde de classis Zwolle. Uit die vergadering is het volgende te melden:

 

• De kerkenraad van Doornspijk heeft een instructie ingediend om te komen tot het

instellen van een commissie die een instructie voorbereidt ter behandeling van het

onderwerp 'drama en aanbiddingsdans in de eredienst'. De classis heeft de kerkenraad

van Doornspijk de route gewezen waarlangs Doornspijk zelf een instructie over dit

onderwerp kan indienen.

 

Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heer-lijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.
Romeinen 8:18

Hoe kan Paulus zeggen dat het lijden van nu niet opweegt tegen de toekomstige heerlijkheid? Die vraag kreeg ik van iemand die niet twijfelde aan de grootheid van de komende heerlijkheid. Maar zij had wel moeite met de grootheid van het lijden dat zij ervoer, zowel in haar eigen leven als in dat van anderen.

Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...