{mosimage}Pieter en Hanna-Ruth wonen en werken in Centraal-Azië. Ze houden de lezers van het kerkblad regelmatig op de hoogte van hun wel en wee.

In Nederland hebben studenten eigenlijk best veel vrijheid om te beslissen hoe ze hun leven invullen. Ze mogen zelf beslissen of ze dagelijks één uur of vijf uur aan hun huiswerk besteden. Ze mogen zelf weten wanneer en hoe ze zich willen voorbereiden op een tentamen. Vaak hebben ze een bijbaantje waardoor ze redelijk vrij zijn in het besteden van hun centen.
Als jonge mensen in Nederland gaan studeren zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen studie. De meeste ouders in Nederland zullen zich niet bemoeien met de dagelijkse voortgang van hun kinderen op een hogeschool of universiteit.

{mosimage}De trouwe lezer van het Kerkblad zal bij lezing van deze titel misschien denken aan de vier artikelen die in het najaar van 2010 verschenen. Zij hadden als titel: ‘Uitschrijven’… Het betrof de pijnlijke materie van gemeenteleden die zich steeds verder van de dienst aan de Here verwijderen en de vraag hoe we daar kerkelijk verder in kunnen komen. En inderdaad: deze nieuwe artikelen komen uit die andere voort.

In het vorige artikel verkenden we de mogelijkheden van een bestand waarin namen staan van voormalige leden van de gemeente, die geestelijk van haar en van de Here zijn vervreemd geraakt. We gaan ermee verder.

Randvoorwaarden
Men moet zich wel goed bezinnen voordat men tot opname in een dergelijk bestand overgaat. Het schept namelijk verplichtingen! Om te beginnen kan het niet gebeuren zonder de toestemming van de betrokkene. Uit het voorbeeld dat mij ter ore kwam, bleek mij dat men er toch vaak prijs op stelde om op deze manier ‘zichtbaar te blijven’ voor de gemeente. Anderzijds kan men zich voorstellen dat de band zó los is geworden dat men zich echt helemaal ervan wil losmaken. En dat zal gerespecteerd dienen te worden: iemand moet niet het idee krijgen tegen zijn wil ‘achtervolgd’ te worden.

{mosimage}Een tijdje geleden is het gebeurd, hier in Groningen.
Een man had kasten gekocht bij Ikea… en ging er thuis mee aan de slag.
En terwijl hij vet zat te zweten op de bouwtekeningen van de Billykasten, ging de telefoon.
He, nu even niet.
Maar meteen ging de telefoon weer…
Ja!!!
Eh, met Ikea Groningen, is Tim uw zoontje…
Vergeten!
Z’n zoontje zat nog steeds in de ballenbak.

Vergeten!
Ja, misschien ben jij ook weleens vergeten.
Mensen die jou van alles hadden beloofd.
Maar je bent in die mensen teleurgesteld.
Ze deden allerlei beloften, maar ze kwamen die niet na.
Je werd vergeten.


{mosimage}Wat is getuigen?
Het woord ‘getuigen’ komt eigenlijk uit de rechtspraak. Het houdt in, dat je een verklaring aflegt over een bepaalde zaak of een bepaalde persoon. Wij mogen getuigen in woorden en daden van Hem  Die het Licht en de Waarheid is: Jezus Christus.


De buren zien je zondags naar de kerk toe gaan: te voet, met de fiets of met de auto. Maar wat merken ze eigenlijk verder over jouw of uw christen zijn? Hebt u of heb jij wel eens met de buren gesproken wat het christen zijn voor je betekent? Een gesprek hierover met vier gemeenteleden van de christelijke gereformeerde kerk van Siegerswoude – De Wilp.

{mosimage}Voeding en gezondheid is een breed onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Als  het over de productie en verwerking van voedsel gaat, horen daar slogans bij als: ’van producent tot consument’, ’van zaadje tot karbonaadje’ of ’van grond tot mond’.

In meerdere delen van de wereld en ook in Nederland is de voedselketen behoorlijk lang geworden. Heel veel bedrijven verwerken achtereenvolgens het voedsel dat door een boer is geproduceerd, tot voedingsmiddelen die in de supermarkt te koop liggen. Het gevolg daarvan is dat veel mensen niet eens meer weten waar het voedsel vandaan komt. Melk komt toch uit de fabriek, meneer?
Bovendien hebben veel voedingsmiddelen, voordat wij ze in de supermarkt kopen, al vele kilometers afgelegd. Dat is slecht voor het milieu.
Omdat voedsel en gezondheid van mensen direct met elkaar te maken hebben, is er veel wet- en regelgeving op dit gebied. Soms heb ik het gevoel dat het wat doorgeschoten is. Zeker als je kijkt naar de enorme hoeveelheden voedsel die, mede daardoor,  worden weggegooid. Voedselverspilling is een probleem geworden in onze westerse samenleving. Een luxeprobleem, wel te verstaan!

Commentaar

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...

 • Dit is de dag 2023-01-13 18:31:25

  Voor alle lezers: veel heil en zegen voor 2023! Aan het begin van het nieuwe jaar worden er altijd goede...

 • Toename van psychische klachten 2022-12-16 18:06:13

  Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan onder volwassenen in Nederland. Daaruit bleek dat...

 • Een nieuwe gelijkenis 2022-12-02 19:21:49

  Soms kan het gebeuren dat je een Bijbelverhaal met nieuwe ogen gaat bekijken. Zo gebeurde het bij...