{mosimage}De zomer die nooit echt begon qua weer is bijna weer voorbij. Vakanties zijn gevierd. Het normale leven begint weer. Ook in de kerk. De startzondag is de aftrap van een seizoen vol van activiteiten in en vanuit de kerk. Kerkenraden, commissies en koren pakken de draad weer op. Het normale rooster van de kindernevendiensten en zondagsscholen wordt weer gedraaid; bijzondere diensten krijgen hun invulling en huisbezoeken worden weer afgelegd. Het thema van dit startnummer is: Ik doe mee. Maar waar moet je nu eigenlijk aan mee doen? Wat wil God dat we als kerk en als kerkleden doen? Enkele kernen: de gemeenschap en het breken van het brood en de gebeden.

In Handelingen 2 lezen we dat de eerste gemeente zich concentreert op vier zaken: het volharden bij de leer van de apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Van oudsher ligt in onze kerken de nadruk op het onderwijs der apostelen. De Reformatie bracht dat als vanzelf met zich mee. De Bijbel was ongekend. Ik bezocht de St. Piere in Genève.

Ik tref ze thuis. Bart (34) en Annet (35) Asselman-Panneman. Hartelijke mensen met het huis altijd open voor wie binnen wil vallen. Marit van drie is net naar bed. De jongste spruit van net zeven weken, Berlinda Esmee, ligt tevreden naar vader en moeder op te kijken. De poezen completeren het huiselijke plaatje. Ik vraag: ‘Hoe is dat nu met jullie gegaan in je leven met de kerk? Welke plek had die eerder? En welke plek heeft de gemeente voor jullie nu?’ Een openhartig gesprek.

Beiden waren kerkelijk. Hij Gereformeerd Vrijgemaakt, zij Christelijk Gereformeerd. Bart: ‘Dat ik van mijn kerk losraakte was niet één moment, het heeft meerdere aspecten. Toen ik jong was, was er geen betrokkenheid van de kerk op mij. Er waren nogal wat zorgen en moeiten rondom ons gezin. Maar in plaats van bewogenheid en betrokkenheid, voelde ik vaak van de kant van de kerk en kerkleden verwijt en ‘het opgeheven vingertje’. Ik maakte mee dat ouders hun kinderen verboden met ons te spelen! Het omgekeerde is ook waar: Ik was er, toen ik van de middelbare school ging, wel klaar mee en heb toen mijn lidmaatschap opgezegd.’ Annet: ‘Voor mij was het meer dat ik mij in mijn puberteit afzette tegen allerlei regels en de dingen die moesten. Ik ontdekte de wereld, ook de andere wereld en andere manieren van geloven en kerk-zijn. Ik voelde me niet ongelovig of zo, maar die regels....’

{mosimage}In het vorige kerkblad schreef ik over verschillende typen stiltecentra onder de kop ‘5x gedachten over stilte’. Deze keer laat ik iets zien van gedachten in de stilte.

In vrijwel alle stiltecentra kunnen bezoekers in een gedachtenboek schrijven. Een gedachtenboek doet denken aan een voorbedeschrift zoals dat in sommige kerken ook ligt of aan een gastenboek zoals bij een tentoonstelling. Een gedachtenboek wordt alleen veel breder gebruikt: behalve reacties op de ruimte en gebeden, zijn er ook berichten die laten zien hoe mensen omgaan met moeilijkheden, berichten waarin bezoekers anderen aanspreken en teksten waarmee mensen een geliefde herdenken. Hieronder volgt een korte impressie van elk van deze categorieën.

{mosimage}Dr. A. H. van Veluw zoekt in een indrukwekkende studie naar de oorsprong van het kwaad. Het grootste deel van deze studie gaat over het zogenaamde natuurlijke kwaad zoals aardbevingen, overstromingen, tornado's, vulkaanuitbarstingen en epidemieën. Volgens Van Veluw staat dat natuurgeweld in verband met de zondeval. Maar hoe?

Het natuurlijke kwaad kent veel verschijningsvormen met een wisselend aantal slachtoffers. Sommige vormen kunnen het gevolg zijn van de dwaasheid van mensen in het omgaan met de schepping. Andere vormen staan helemaal los van menselijke invloeden.  In dat geval zijn mensen daar niet verantwoordelijk voor.

Verklaringen
Indrukwekkende natuurverschijnselen zoals aardbevingen zijn meer dan slechts een speling van de natuur. We kunnen niet eenvoudig zeggen dat zij geen kwaad zijn en horen bij de mooie schepping die God gemaakt heeft. Nee, rampen ervaren we vaak als een kwaad. Denk aan de tsunami van de Tweede Kerstdag 2004 waarbij meer dan tweehonderdduizend doden vielen.

{mosimage}In de afgelopen jaren verschenen op steeds meer plekken stiltecentra, afgezonderde plekken in de openbare ruimte of in een publieke instelling, open toegankelijk en ingericht om mensen de gelegenheid te geven zich terug te trekken voor rust, gebed, bezinning, meditatie of persoonlijk ritueel. Dergelijke ruimtes zijn bijvoorbeeld te vinden in ziekenhuizen en andere zorginstellingen, onderwijsinstellingen, kerken, winkelcentra, op luchthavens.

Stiltecentra worden op uiteenlopende manieren ingericht en ze worden door heel verschillende mensen bezocht. Overeenkomsten zijn er natuurlijk ook. Als je kijkt naar de manier waarop mensen denken over stiltecentra, zijn er grofweg vijf categorieën te onderscheiden: stiltecentra als het baken, als gedenkplek, als tempel, als vrijplaats en als cocon. In dit artikel bespreek ik kort die ‘gedachten over stilte’. De foto’s laten ook zien dat de manier waarop een stiltecentrum wordt ingericht, samenhangt met dat denken over stilte.
In vrijwel alle stiltecentra ligt een boek waar mensen hun gedachten en gebeden  kunnen opschrijven. In een volgend artikel besteed ik aandacht aan die ‘gedachten in de stilte’. Beide, het denken over stilte en de gedachten in de stilte, laten iets zien van de manier waarop mensen tegenwoordig nog vorm geven aan ‘religie’.

Commentaar

 • Taizé 2023-06-02 17:56:34

  In de week van Hemelvaart mocht ik samen met zeven jonge(re) gemeenteleden vijf dagen op reis. We...

 • De koning als dienaar 2023-05-19 18:22:03

  Nog steeds ben ik aan het bijkomen van de kroningsplechtigheid van Charles III. De...

 • Gedenken en vieren 2023-05-04 13:00:26

  Deze week, op 4 mei, herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers die vielen...

 • Jaarboek CGK 2023-04-21 14:46:35

  Het nieuwe jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken is weer uit. Alle ge-update...