Kerk en overheid hebben een belangrijke taak in de samenleving. Maar hoe moet hun onderlinge verhouding zijn? Met die vraag heeft dr. A. A. van Ruler (1908-1970) zich sterk beziggehouden. Hij was een invloedrijk hervormd theoloog en had uitgesproken ideeën over de verhouding tussen religie en politiek. Daarover heeft dr. J. P. de Vries (1940) een bijzonder waardevolle studie geschreven.

Op de dag van verschijning van dit nummer van het Kerkblad krijgt de gemeente Heerde een predikant in de persoon van kand. P.W.J. van der Toorn. In de bevestigingsdienst zal zijn broer, ds. A.J. van der Toorn uit Haarlem, voorgaan, terwijl ds. G. van de Groep, emerituspredikant van Heerde, de bevestiging zal leiden. De redactie feliciteert de predikant en de gemeente met dit bijzondere en blijde gebeuren. Hierbij een kennismaking met nieuwe herder en leraar.

Geen applaus ?!

Naar aanleiding van het artikel van Pieter Sijtsma in het Kerkblad voor het Noorden van vrijdag 13 januari 2012.

Wat kunnen we toch lekker spontaan zijn in de kerk. Wij nuchtere Hollanders zijn het niet gewend om te applaudisseren, laat staan te dansen, in de kerk! Een spontane opwelling van dankbaarheid naar de Heer, in welke vorm dan ook, moet maar onderdrukt worden, zelfbeheersing is immers een grote deugd! En applaus voor de gaven die uitgedeeld zijn aan zingende of musicerende gemeenteleden, dat kan al helemaal niet, het zijn immers gaven van de Heer?

 

De laatste jaren is ‘marktwerking’ de oplossing van alle problemen geworden. Althans volgens de laatste kabinetten. Zo ook in de gezondheidszorg; ook daar moet de marktwerking de haarlemmerolie voor alle kwalen zijn. Toch vrees ik dat wat er achter een bureau allemaal fantastisch uitziet, in de praktijk nog wel eens tegen kan gaan vallen. Patiënten zitten volgens mij helemaal niet te wachten op de keus tussen allerlei verschillende huisartsen. Zo van ‘voor m’n oorpijn ga ik naar huisarts A en voor de evenwichtsstoornis naar huisarts B’. Dat zou trouwens ook niet erg handig zijn, als je ervan uitgaat dat veel kwalen elkaar kunnen beïnvloeden en dat verschillende soorten medicijnen elkaars (bij)werking kunnen versterken of ongedaan maken. Als we maar even vergeten hoe belangrijk het is, dat er één persoon is die alle zorg coördineert.

Een week lang geen tv kijken? Af en toe geen vlees eten? Je onthouden van alcoholische dranken?  Een sobere levensstijl zodat je met het geld dat je bespaart zending en hulpverlening kunt steunen? Doet wie vast beter dan wie dat niet doet? Zouden we ons sterk moeten maken voor een herwaardering van een oud gebruik?

Dr. A. A. Teeuw, theoloog en verpleeghuisarts, heeft aan dergelijke vragen een boekje gewijd. Hij schrijft daarin over de bijbelse gegevens met betrekking tot vasten, hoe in de geschiedenis daarover is gesproken en hoe wij daarover zouden moeten denken.

 

Commentaar

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...