Deze week het laatste artikel over ‘Jongeren en de kerk’. Het is een verkorte weergave van de lezing die door Corrie de With werd gehouden tijdens de vormingscursus.

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ is een veelgehoorde uitspraak. Dit geldt ook voor de kerk, voor de gemeente. Veel kerken merken echter dat ze jongeren verliezen. ‘Minder interesse jeugd in kerk’, kopte een artikel in het RD van 17 april 2010. De vraag komt in ons op: hoe kunnen we de jongeren bereiken? Hoe kunnen we hen interesseren voor het geloof? In dit artikel wil ik kort ingaan op de vragen: Wat willen we bereiken? Wie is die jongere die we willen bereiken? En hoe kunnen we jongeren bereiken? Het zijn geen pasklare antwoorden, maar ik hoop dat het wel gespreksstof biedt.

 

OP HET OUDE KERKPAD

Synodalia

 

Laten wij het aldus nemen: op de eerste zittingen van de Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerken (kerk) te Apeldoorn kwam het aan het licht dat Prof. G. Wisse, hoewel afgevaardigd als ouderling, feitelijk geen ouderling was, dewijl hij niet in dat ambt was bevestigd.

Toen dit feit was besproken heeft Ds. C. van der Zaal, emeritus-predikant van Deventer en ook ouderling-voorganger te Harlingen "aantekening" gevraagd in de "Acta".

Nu is het maar de vraag: waarvoor heeft Ds. C. van der Zaal aantekening gevraagd? Of liever: waarvoor moest hij aantekening in de "Acta" vragen? Ik vermoed, dat de aantekening-vrager dit zelf niet goed weet, anders ware de omschrijving wel duidelijker geweest.

Recent zijn er diverse onderzoeken rond jongeren geweest. Zo is er een onderzoek onder christen studenten waaruit blijkt dat zij het erg moeilijk vinden om tot zelfontplooiing te komen in een wereld die gekenmerkt wordt door doorgeschoten individualisme, met de grootst mogelijke vrijblijvendheid als gevolg.

Een ander onderzoek wijst uit dat steeds meer ouders het niet meer weten. Ze vinden opvoeden complex en ondertussen zijn ze vooral bezig zelf ‘jong en mooi’ te blijven. Ze willen niet als volwassenen met hun wijsheid en levenservaring jongeren benaderen, maar het vooral tof hebben met hun kinderen. Individualisme en hedonisme zijn de nieuwe koerswijzers.

Onlangs is een indrukwekkende bundel toespraken verschenen uit de jaren 1843 tot 1845. De meeste sluiten aan bij een bijbeltekst. Daarnaast zijn enkele toespraken opgenomen over denkbeeldige gebeurtenissen, een biecht, een bruiloft en een begrafenis. Ze zijn van de hand van Søren Kierkegaard.

In zijn toespraak bij een bruiloft schrijft Kierkegaard dat het huwelijk niet alleen een zaak van gevoelens is, maar vooral een zaak van een weloverwogen besluit. Deze woorden zijn opgeschreven in een tijd waarin mensen steeds meer nadruk leggen op gevoelens en stemmingen. In Europa was de beweging van de Romantiek gaande. Kierkegaard wijst daartegenover juist op de plicht die gehuwden tegenover elkaar hebben. Weten wij nog wat het is: staan onder een verplichting?

Dat er jeugdwerk in de gemeente is, is vandaag de dag niet vanzelfsprekend. Het proces van kerkverlating is nog steeds niet gestopt. Vanuit onderzoeken blijkt, dat vooral jongeren wegblijven. Maar wat betekent dat voor gemeenten en kerken? Kan een gemeente zonder jeugd en jeugdwerk? ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’, zeggen we vaak. Maar ‘wie toekomst heeft, heeft de jeugd’ is ook waar. Heeft een gemeente zonder jeugd en jeugdwerk wel toekomst (in de dubbele zin)? Welke ruimte bieden wij (ouderen) aan jeugd en het jeugdwerk? Een inkijkje bij een vormingscursus in het afgelopen jaar…

Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....