De Bijbel staat vol scheppingsverhalen. Alles heeft van God zijn plaats gekregen. Voor Gods kinderen is in de wereld een veilige woonplaats. De eerste mensen mochten wonen in de tuin van Eden. Het volk Israël kreeg een land overvloeiende van melk en honing.

Een beeldend scheppingsverhaal is Psalm 104. We krijgen daar een beschrijving van een compleet ecosysteem. De grondslag zijn de geomorfologie - de bergen en de dalen - en de hydrologie - de bronnen en de beken. Afhankelijk van de standplaats groeien er bomen, struiken, kruiden en grassen. Wilde ezels - goed aangepast aan het leven in bergachtige streken - grazen er. De bronnen, beken, bomen en struiken vervullen hun rol als drink- en schuilplaatsen voor alle dieren. Ook de mens oefent er zijn bedrijvigheid uit. De schepping omvat zowel de mens met al zijn kunstwerken als de planten en dieren.

Hij die gelooft, haast niet Jesaja 28:16b

De bovenstaande Bijbeltekst wordt heel vaak gebruikt. Soms verdedigt iemand zijn eigen traagheid ermee of hij verontschuldigt de traagheid van iemand anders. Soms wordt er ook mee tot uitdrukking gebracht dat een gelovige die een spannende tijd meemaakt, er goed aan doet de uitslag geduldig af te wachten.

Het is in het Nederlands zelfs tot een spreekwoord geworden. Dat luidt zo: Zij die geloven, haasten niet. Het woordenboek verwijst daarbij naar Jesaja 28:16 en geeft als betekenis: de gelovige wacht geduldig af.

Van september tot en met maart hebben veel personen aan de vormingscursus deelgenomen.

De cursisten werden bijgeschoold over diverse onderwerpen. Dit artikel is een verkorte weergave over het onderwerp Diaconaal werk in Israël.

Het was een veelzeggend moment in de geschiedenis van de staat Israël. Zaterdagavond 3 september 2011 vond de grootste demonstratie plaats sinds de oprichting in 1948. Inzet was dit keer niet de nationale veiligheid of de Palestijnse kwestie. Alle aandacht werd opgeëist voor de sociale ontwikkelingen in het land.

 

Op zaterdag 7 juli zal kandidaat W.A. Capellen worden bevestigd als de nieuwe predikant van Drogeham. Om hem en zijn gezin wat beter te leren kennen stelde Pieter Sijtsma hem een aantal vragen.

Kunt u iets vertellen over uw leef-, woon-, gezins-, studiesituatie?

Ik ben 31 jaar en sinds 2003 getrouwd met Melissa Huisman. De afgelopen 10 jaar ben ik werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs op de Jacobus Fruytier in Uddel. Daar doceerde ik het vak geschiedenis en godsdienst. Voordat ik de studie theologie begon, inclusief de vooropleiding Grieks en Latijn die toen nog verplicht was, heb ik de Lerarenopleiding geschiedenis in Rotterdam gedaan. De Heere heeft ons rijk gezegend met twee prachtige kinderen, een meisje en een jongen: Adaja (5) en Gersom (2). Het is een enthousiast stel die erg gek zijn op elkaar.

Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...