Dat er jeugdwerk in de gemeente is, is vandaag de dag niet vanzelfsprekend. Het proces van kerkverlating is nog steeds niet gestopt. Vanuit onderzoeken blijkt, dat vooral jongeren wegblijven. Maar wat betekent dat voor gemeenten en kerken? Kan een gemeente zonder jeugd en jeugdwerk? ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’, zeggen we vaak. Maar ‘wie toekomst heeft, heeft de jeugd’ is ook waar. Heeft een gemeente zonder jeugd en jeugdwerk wel toekomst (in de dubbele zin)? Welke ruimte bieden wij (ouderen) aan jeugd en het jeugdwerk? Een inkijkje bij een vormingscursus in het afgelopen jaar…

Van september tot en met maart hebben veel personen aan de vormingscursus deelgenomen. Om de drie weken kwamen de deelnemers op zaterdagochtend bijeen in Drachten om bijgeschoold te worden over diverse onderwerpen. Dit artikel is  een verkorte weergave van het onderwerp ‘jongeren en de kerk’. Het is het eerste uit een serie van drie.

Het lijkt wel of het spreekwoord: ‘zo de ouden zongen zo piepen de jongen’, de laatste jaren wat in onbruik is geraakt. Zou het echt zo zijn dat deze aloude wijsheid waarin gesuggereerd wordt dat de jongere generatie (uiteindelijk) in het voetspoor van de vorige treedt in deze moderne tijd niet meer opgaat? Groeit er een nieuw geslacht op dat radicaal afrekent met de kerk en afscheid neemt van het geloof? Het lijkt er soms op. Verschillende ouders en kerkenraden zien het met lede ogen aan dat hun jongeren niet meer naar de kerk gaan.

Eerder besprak ik deel 9 van de dogmatische reeks van Willem J. Ouweneel, dat onder andere over het koninkrijk van God gaat. Deze keer geef ik aandacht aan het tiende deel met de titel: De toekomst van God. Met als ondertitel: Ontwerp van een eschatologie. Het is een prachtig gebonden boek van maar liefst 671 bladzijden, uitgegeven door Medema in Heerenveen, ISBN 978-90-6353-647-3, prijs € 49,95.

Deze studie gaat over de toekomst van de wereld van God. Daarom gaat Ouweneel met de titel van dit deel te kort door de bocht. De inhoud valt echter te typeren als: te lang van stof. Ouweneel komt helemaal op dreef als het over de toekomst gaat. Hij kent zijn Bijbel goed, alsook de meeste literatuur die op dit onderwerp betrekking heeft. Hij citeert zeer overvloedig, zowel uit de Bijbel als uit de werken van andere theologen. Dat maakt het vermoeiend dit boek te lezen. Maar wie wil weten hoe de visie van chiliasten op de toekomst van Gods wereld is, vooral van de progressieve dispensationalistische chiliast Ouweneel, kan in deze studie uitstekend terecht.

 

'IJe Wijkstra uit Grootegast, schoot vier agenten door de ribbenkast'. Op 18 januari 1929 vond in de gemeente Grootegast een viervoudige politiemoord plaats die de natie schokte. Nog nooit was iets dergelijks gebeurd: één burger maakte in één ogenblik een einde aan het leven van vier gezagsdragers.

Een van de getuigen van dit drama was mijn pake, Ate Postma. Als beginnend boer bezat hij een kleine boerderij onder Doezum. Daar was hij na zijn huwelijk met Gepke de With gaan wonen. Hun huwelijk was gesloten in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Kornhorn. Ds. M. Koomans had hun toen deze tekst meegegeven: 'Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad' (Ps. 119, 105). Hij had deze tekst uitgezocht omdat het jonge paar aan een afgelegen zandpad ging wonen, een streek zonder verlichting waar verhalen rondgingen over geesten en spoken.

 

Donderdag 7 juni was een belangrijke dag in de classis Leeuwarden en met name voor de gemeente van Drogeham. Op die dag werd drs. W. A. Capellen toegelaten tot de dienst van het Woord en de sacramenten in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij werd toegelaten nadat hij het beslissende examen op de weg daarnaartoe had afgelegd. Dit examen vond 's avonds plaats in Maranatha, het eigen kerkgebouw van de gemeente van Drogeham. Veel gemeenteleden en ook familieleden van de kandidaat waren naar de kerk gekomen om getuige te zijn van dit peremptoir examen. Het kerkverband was vertegenwoordigd in een drietal deputaten artikel 49, namelijk ds. G. van de Groep, ds. G. Huisman en ds. J. J. Lof.

Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...