Het koninkrijk van God zal in de toekomst volkomen doorbreken. Toch is dat rijk ook al daar tegenwoordig waar mensen Hem gehoorzaam zijn. Een gestalte van dat rijk zien we bijvoorbeeld in de kerk, maar ook in elk huwelijk en gezin waar mensen toetsen wat de Here welbehaaglijk is.

In Christus is een gezin als verband waarin kinderen worden ontvangen en grootgebracht, een gestalte van het koninkrijk van God. In Christus is ook het huwelijk als verbond tussen man en vrouw een gestalte van Gods rijk. Eveneens kan iets oplichten van het rijk van God in het geheel van de samenleving.

 

Twee keer twaalf jaar lid van de redactie van het Kerkblad voor het Noorden. Dat is geen kleinigheid. Ds. Gerrit van de Groep en Jan van Amerongen traden toe tot de redactie in het jaar 2000. Twaalf jaren waarin zij elk op eigen wijze bijdragen leverden aan ons blad. Op de achtergrond – niet zichtbaar of herkenbaar voor u en jou als lezers. En op de voorgrond – als u of jij een bijdrage van één van hen las. In de laatst gehouden redactievergadering werden ze – terecht - bij hun afscheid in het zonnetje gezet. Of we deze mannen zullen missen? Zeker weten! Of we deze broeders hun welverdiende ‘rust’ gunnen? Zeker weten! Of we ze met dit stukje in het Kerkblad van het Noorden nog eens hartelijk willen bedanken voor hun positieve en tomeloze inzet? Geen twijfel mogelijk! Gerrit en Jan: BEDANKT!

Namens de redactie, Nico Vennik

 

 

Gods koninkrijk zal komen. Maar dat rijk is ook nu reeds aanwezig, hoewel grotendeels verborgen. Het is vergelijkbaar met een schat in een akker. Iets van dat koninkrijk zien wij daar waar mensen samenleven in gehoorzaamheid aan God en zoeken naar zijn wil.

Het komende koninkrijk gaat boven ons begrijpen uit en voorbij de grenzen van onze tijd. De kosmos kan dat koninkrijk onmogelijk bevatten. Maar eens zal het in volle glorie doorbreken. Heel de aarde zal dan bewogen worden. Ieder die vertrouwt op het heilswerk van Christus, mag uitzien naar deze overweldigende openbaring van Gods macht en majesteit op de jongste dag.

Van september tot en maart hebben veel personen aan de vormingscursus deelgenomen. Om de drie weken kwamen de deelnemers op zaterdagochtend bijeen in Drachten om bijgeschoold te worden over diverse onderwerpen. De komende tijd zal er in ons kerkblad een korte weergave gegeven worden van de behandelde onderwerpen. Vandaag de eerste van drie bijdragen van ds. Van den Boogert.

Vlak voor zijn hemelvaart, bij de laatste verschijning aan zijn discipelen, zegt Jezus:

“alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden” (Luk. 24:44).

 

De Bijbel staat vol scheppingsverhalen. Alles heeft van God zijn plaats gekregen. Voor Gods kinderen is in de wereld een veilige woonplaats. De eerste mensen mochten wonen in de tuin van Eden. Het volk Israël kreeg een land overvloeiende van melk en honing.

Een beeldend scheppingsverhaal is Psalm 104. We krijgen daar een beschrijving van een compleet ecosysteem. De grondslag zijn de geomorfologie - de bergen en de dalen - en de hydrologie - de bronnen en de beken. Afhankelijk van de standplaats groeien er bomen, struiken, kruiden en grassen. Wilde ezels - goed aangepast aan het leven in bergachtige streken - grazen er. De bronnen, beken, bomen en struiken vervullen hun rol als drink- en schuilplaatsen voor alle dieren. Ook de mens oefent er zijn bedrijvigheid uit. De schepping omvat zowel de mens met al zijn kunstwerken als de planten en dieren.

Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...