Van september tot en maart hebben veel personen aan de vormingscursus deelgenomen. Om de drie weken kwamen de deelnemers op zaterdagochtend bijeen in Drachten om bijgeschoold te worden over diverse onderwerpen. De komende tijd zullen er in ons kerkblad korte weergaven gegeven worden van de behandelde onderwerpen. Vandaag de tweede bijdrage van professor Maris.

In het dispensationalisme leeft, terecht, de overtuiging dat de Bijbel letterlijk genomen moet worden.  De willekeur van een allegorische Bijbeluitleg wijzen we af. Men moet niet willen lezen wat er niet staat. Natuurlijk zien ook zij wel, dat sommige passages bedoeld zijn als beeldspraak, of symbolisch, maar dat is dan in de tekst zelf duidelijk.

Preken in de zeventiende eeuw stonden bol van bijbelteksten. In zijn preek tegen weelde en overdaad in kleding noemt ds. Trigland vier bijbelteksten als bewijs dat de mens zijn kleding van God heeft gekregen. Vervolgens worden drie teksten genoemd bij de uitspraak dat de mens deze gave wel gebruiken mag maar niet misbruiken. Zo werd heel de preek gevuld. Deze wijze van betogen was normaal in de zeventiende eeuw.

In zijn prachtige boek over kerk en kerkvolk aan het begin van de zeventiende eeuw schrijft dr. A. Th. van Deursen onder andere over de prediking. De eerste synoden na de doorvoering van de Reformatie in de Republiek van de zeven verenigde Nederlanden vroegen aan de predikanten hele bijbelboeken achtereen te behandelen. De gemeenten moesten met de gehele Bijbel vertrouwd raken. Vooral de evangeliën waren geliefd.

 

Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Dat komt niet uit de lucht vallen. Het is uitgebeeld in het Oude testament en het is voorzegd door de profeten. De Geest van God woont in de gemeente van Christus en in de gelovige. Van de gemeente en van de gelovige is te zeggen: U bent een tempel van de Heilige Geest. De Geest ‘tempelt’ in ons.

Wat houdt dat nu in? Het valt mij op dat er een sterke neiging is om dat steeds meer concreet op te vatten.’ De Heilige Geest woont in je lijf. Christus stierf niet alleen voor je ziel, maar ook voor je lijf. Je mag je lijf waarderen. Omdat dat zo is moet u uw lijf netjes houden van buiten en vooral ook van binnen. Kijk niet naar verkeerde programma’s! Luister niet naar verkeerde muziek! Rook niet! Drink niet! Zorg voor je uiterlijk! Beweeg!’ Dan lijkt het warempel of ik opeens in één of ander fitnessprogramma ben aanbeland. Extra christelijk gemotiveerd klim ik op mijn (race)fiets want mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ik wist niet dat racen door de Drentse dreven uiteindelijk dan toch wel een verdienstelijke godsdienstoefening is. Tempelonderhoud! Misschien dat het u motiveert om u toch maar in te schrijven bij de sportschool of om u te melden bij het zwembad voor aqua joggen. Ja, je zou manlief bijbels gemotiveerd kunnen zeggen waarom je dat mooie dure jurkje of dat dure geurtje hebt gekocht. Tempelonderhoud! Het mag wat kosten.

Een uitdrukking die ons bekend voorkomt: tempel van de Heilige Geest. In de Bijbel wordt daarover gesproken. We willen met elkaar nagaan wat het betekent: tempel te zijn van Geest van God. Wonderlijk – toch? - te lezen in 1 Korintiërs 6:19 lezen dat ‘uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest’. Is de tempel niet sinds eeuwen en eeuwen de plek die dient als een bijzondere verblijfplaats van de goden? En nu blijkt de woning van God te worden verbonden met een mens…

Er is door de commissie veel voorwerk gedaan. Iedereen die een computer heeft kon zich al voorbereiden op deze dag door de dagfolder te downloaden om zo alvast enige informatie te krijgen. Ook kon men zich zo al concentreren op de locaties waar alles stond te gebeuren.

 

Welkom

Ds. H. Sok deed het appelwoord uit Mattheüs 4: 19, Vissers van mensen.

Wij werden uitdrukkelijk geattendeerd op het samenbindend werken als Christelijke Gereformeerde Kerken.

Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...