{mosimage}Gerjanne Trompert heeft Psychologie gestudeerd in Nijmegen en wil in het buitenland gaan werken om ervaring op te doen die ze na deze periode kan gebruiken in Nederland. Bovendien wil ze haar kennis inzetten bij projecten om op die manier een bijdrage te leveren aan verbeterde levensomstandigheden van mensen.
Zij zal ons de komende tijd vertellen over haar belevenissen.
Eerst stelt ze zich voor.

Aangenaam, ik ben Gerjanne Trompert: een blonde, 1.83m lange, 22-jarige Nijmeegse die van januari tot juni 2011 vertoeft in het mooie Zuid-Amerika. Ecuador (januari), Peru (februari en maart) en Bolivia (april en mei) zijn de landen die ik zal bezoeken.
Hoe ik ertoe gekomen ben dit avontuur aan te gaan en wat dit avontuur inhoudt, zal ik proberen uit te leggen.

{mosimage}God is mij vergeten!
Dat zegt Israël...
Maar dan gaat God zeggen hoe het echt is!
Hij zegt:... Jesaja 49: 16 “Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?”
Kan dat?
Dat een vrouw niet zou omkijken naar haar kind, dat ze negen maanden bij zich gedragen heeft.
Kan dat?
Een moeder?
Ze koopt de mooiste kleertjes.
Maakt de flesjes melk klaar.
Een mooi bedje.
Ze knuffelt met de kleine.
Stopt het in een warm bedje.
Streelt het over z’n koppie.
Doet het kindje in bad.
Smeert het huidje in.
Verschoont de luiers.
En vijf minuten later weer!

{mosimage}Prins Claus adviseerde zijn zoon, prins Willem Alexander om zich bezig te gaan houden met watermanagement, omdat hij de overtuiging had dat watermanagement een belangrijk internationaal thema zou worden. Prins Willem heeft het wijze advies van zijn vader opgevolgd en wordt inmiddels internationaal gewaardeerd om zijn kennis op dit gebied. Hij heeft het onderwerp watermanagement op vele politieke agenda’s gezet en benadrukt voortdurend dat goed waterbeheer van levensbelang is.

Haat-liefdeverhouding
Nederland en water hebben een soort haat-liefdeverhouding met elkaar.
De ouderen herinneren zich de watersnoodramp van 1953 nog. De zee kan mensenlevens eisen en verwoestend zijn. Sterke en goed onderhouden dijken blijven belangrijk.
Het rapport van de commissie Veerman over de gevolgen van de stijgende zeespiegel onderstreept dat nog eens. De komende decennia zal er op het gebied van waterbeheer in Nederland nog veel moeten veranderen.
Tegelijkertijd is er zonder water voor mensen, dieren en planten geen leven mogelijk.  Water is daarom vaak een aanleiding om oorlogen te voeren. Ook in het huidige conflict tussen Israël en de Palestijnen speelt de beschikbaarheid van goed water een grote rol.

{mosimage}Het boek Openbaring is een troostboek voor de kerk. In de eerste eeuw werden christenen ernstig vervolgd. Maar de vervolgden ontvangen de troost van de zaligheid. Na hun sterven staan zij in de hemel op en delen in de eeuwige zaligheid. Zalig wie de hemel binnengaan!

Het binnengaan van de gelovigen in de hemel wordt op een speciale manier omschreven. De apostel Johannes spreekt in dat verband over een opstanding. Zij die in Christus gestorven zijn, staan op in de hemel. Zij gaan dan het ware leven binnen. Dat is voor hen een bijzondere troost, maar ook voor ons. Wij mogen weten dat wie in de Here ontslapen zijn, opstaan in de hemelse heerlijkheid. Zij zijn weer levend geworden (Op. 20, 4).
Over dit leven spreekt Johannes niet alleen in het boek Openbaring, maar ook in zijn evangelie. Wie in Christus geloven leven en zullen leven, ook al zijn zij gestorven (Joh. 11, 25). Zij delen na hun sterven in de heerlijkheid van zijn opstanding uit de doden. Zij leven verder. De woorden 'zij werden levend' (Op. 20, 4) kunnen dan ook worden gelezen als: 'zij leefden'. Zoals zij op aarde met Christus leefden, zo mogen zij weer met Christus leven in de hemel.

Commentaar

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...