Op 7 november 2011 is het 40 jaar geleden, dat ds. G.L. Born werd bevestigd als predikant van de Chr. Geref. Kerk te Dokkum. Van 1977 tot 1981 was hij werkzaam als krijgsmachtpredikant bij 103 Verkenningsbataljon in Seedorf (West-Duitsland). In 1981 werd hij predikant van de Chr. Geref. Kerk te Rozenburg. Van 1988 tot 2005 was hij opnieuw werkzaam bij de krijgsmacht als resp. directeur van het vormingscentrum van de Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht en – aansluitend - als hoofd krijgsmachtpredikant en - aansluitend - hoofd van alle Diensten Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht. Van 2005 tot november 2011 was hij werkzaam als voorzitter van de NCRV. Hij is als bestuurder betrokken bij een groot aantal christelijke organisaties op politiek en maatschappelijk terrein.

{mosimage}Wie de woorden ‘artikel 12’ roept, loopt grote kans dat er een verwonderd gezicht tegenover hem/haar te zien is. Er wordt diep nagedacht en misschien dat er iemand zegt: zit onze gemeente in financiële problemen dan? Want zo kennen we art. 12 in de samenleving: met betrekking tot de zogenaamde ‘artikel 12 gemeenten’. Dat zijn burgerlijke(!) gemeenten die financieel armlastig zijn en daarom door ‘Den Haag’ stevig aan de leiband worden gelet. In het kerkelijk leven gaat het bij art. 12 echter om predikanten. Vandaag het tweede artikel.

In het vorige artikel verkenden we de redenen waarom een predikant tot op de dag van vandaag een aanvraag tot eervolle ontheffing uit het ambt kan aanvragen, om zodoende de weg vrij te maken om over te gaan tot een ‘andere staat des levens’.

{mosimage}Gastvrijheid staat onder druk. Velen keren zich ongenuanceerd tegen vreemdelingen. Maar Abraham ontving de drie mannen die bij hem in Mamre kwamen, bijzonder gastvrij. Later bleek dat hij gastvrijheid had verleend aan engelen. Ook de mannen uit Emmaüs hadden zonder dat zij dat wisten een goddelijke gast in hun midden. Over christelijke gastvrijheid is een inspirerend boek verschenen van de hand van Robert Vosloo.

Gastvrijheid jegens de naaste is een opdracht van het evangelie. Die opdracht vraagt gehoorzaamheid. Maar ze biedt ook kans op zegen. Sommigen hebben vanuit hun aandacht voor de herbergzaamheid engelen onderdak verleend (Heb. 13, 2). Bovendien heeft gastvrijheid een positieve uitstraling naar de samenleving toe. Ze vormt een tegenwicht tegen een cultuur van angst voor vreemdelingen en wie anders zijn. Een herontdekking van gastvrijheid in onze tijd is geen luxe maar noodzaak. Het was juist de openheid voor vreemdelingen in de eerste christelijke kerk die een grote indruk maakte op haar heidense omgeving. Die openheid betoonden de christenen tegenover huisgenoten van het geloof maar ook jegens hen die geen huisgenoten waren.

Namens de roepende kerk (Winschoten), opent br. A. van der Wal de vergadering. Hij leest met ons uit I Thess. 5. Hierna gaat hij kort op dit bijbelgedeelte in.
Hij houdt ons, met Paulus, voor, dat de gemeente aan de Dag toebehoort. Wij horen met verlangen uit te zien naar de komst van het Lam. Het komt er voor ons op aan om geestelijk wakker te zijn en klaar te zijn voor de terugkomst van de Here Jezus.
We zingen daarna met elkaar alle verzen uit lied 304.
Hierna gaat br. Van der Wal ons voor in gebed. Vervolgens heet hij ons allen welkom.
Het begin van de vergadering gaat, zoals altijd eigenlijk, voorbij met een aantal, dat met de regeltjeskant van de vergadering te maken hebben. Het moderamen neemt plaats, de agenda wordt vastgesteld, er worden notulen behandeld nou ja, u kent dat vast van uw eigen vergaderingen wel.

{mosimage}Zolang de aarde bestaat, blijft er zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, dag en nacht, zomer en winter. Nooit houdt dat op. (Gen. 8:22, Willibrordvertaling 1995). God is het die dat belooft. Hij is degene die orde en regelmaat heeft aangebracht in zijn schepping. En wij mogen leven binnen dat ritme van zijn schepping!

Dat besef – dat we leven binnen Gods orde – is niet telkens bij ons aanwezig. Wij zijn toch mensen die onze eigen boontjes kunnen doppen. En mensen die zich er doorheen zullen slaan. Een gevoel van onkwetsbaarheid kan ons zomaar bepalen. Hoewel!? Als we in dagen van crisis leven – en die dagen zijn er nu – dan bekruipen ons toch vragen als ‘gaat het wel goed?’ en ‘komt het allemaal in orde?’. De seizoenen mogen dan op grond van Gods toezegging ongestoord voortgaan maar hoe zal mijn plek onder de zon eruit komen te zien?

Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...