{mosimage}Pieter en Hanna-Ruth wonen en werken in Centraal-Azië.
Deze keer vertellen ze hoe bij hen het paasfeest wordt gevierd.

Pasen! In Nederland het feest van de beschilderde eieren, kuikentjes en paashazen. We eten ons vol met kilo’s paaseieren (die wij dit jaar helaas moeten missen) en alle supermarkten pakken uit met allerlei extra artikelen die niet alleen luxer dan normaal zijn, maar ook nog eens duurder. Het is een commercieel festijn geworden.

Bijna alle lezers zullen wel weten dat dit natuurlijk niet is waar het om gaat met Pasen. Wij vieren de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Ons feest van de opstanding is een nieuwe invulling van het oude Joodse Pesachfeest, waarbij de Joden herdachten dat ze plotseling en onverwacht uit Egypte mochten vertrekken. ’s Avonds wordt het paaslam geslacht en met het gezin gegeten. Daarna wordt het feest van de ongedesemde broden gevierd: ongedesemd brood om te symboliseren dat ze zo halsoverkop uit Egypte vertrokken dat er niet eens tijd was om het deeg te laten rijzen. Op de Witte Donderdag herdenken we het moment dat Jezus met zijn leerlingen het Pesachmaal vierde en daar het avondmaal instelde voor ons als herdenking van wat Hij voor ons heeft gedaan.

{mosimage}Van ds. Jacobus Overduin (1902-1983) werd in 1941 een prachtig boek over de christelijke hoop gepubliceerd, getiteld ‘Het onaantastbare’. Het boek werd uitgegeven tijdens de bezetting. In een woord vooraf bij de tweede druk schreef hij: ‘Vlak voor het uitbreken van de demonie van een tweede wereldoorlog schreven wij dit boek over de onaantastbare waarden van het Koninkrijk der hemelen.’ Om even verderop te noteren dat sindsdien het onderwerp niets aan actualiteit heeft ingeboet. Zou dit boek ons in 2011 ook van dienst kunnen zijn?

Actueel is in elk geval wat hij – nog steeds in het voorwoord – schrijft: ‘De dreiging van een nieuwe en veel grondiger catastrofe moge nu en dan verborgen zijn, onder de grond woelen de vulkanische krachten, die elk ogenblik kunnen uitbarsten.’ Laten we het wereldnieuws wat op ons inwerken dan herkennen we daar wel het één en ander van.  

{mosimage}Een poosje geleden getuigde Yaneth van Jaarsveld van haar geloof. Ze deed dit tijdens een dienst in de CGK van Groningen. Ze heeft een bewogen leven achter zich. En ondanks het onrecht dat haar overkwam mocht ze ontdekken dat God haar recht deed en dat er maar Eén is die echt hoop geeft. De hoop van Pasen. Hieronder een weergave van haar getuigenis. In haar eigen woorden.

Is de hoop van opstanding tegelijkertijd een onderdeel van God Zijn gerechtigheid voor onze wereld? Want ik de Here, je God, grijp je rechterhand vast, Die tot je zegt: ‘Vrees niet, Ik help je’.

Leven met geweld
Sommige levens van mensen verlopen erg gewelddadig en vol angst en verdriet en niet te vergeten met voortdurende pijn. Bij sommige van deze mensen is dit al aanwezig in hun vroegste jeugd, zo ook bij mij. Ik ben geboren in Colombia (Zuid-Amerika) en afgestaan door mijn biologische tienermoedertje. Opgegroeid in een pleeggezin waar elke dag zich kenmerkte door bruut geweld op elke denkbare en ondenkbare wijze. Mijn dagen bestonden uit pijn en nog meer pijn en het vasthouden aan de gedachte dat elk moment ook een einde had en zien dat te overleven. Niks meer en minder. Elke reactie had een sanctie tot gevolg dus ik was gedegradeerd tot enkel een geconditioneerd “iets “.

{mosimage}In zekere zin is het voor ons moeilijk voor te stellen. Pasen - ongedacht en onverwacht. Hoezo? Al maanden struikel ik over de paaseieren en in de supermarkt en de chocolaterie staan de paashazen met hun chocolade-oren omhoog, me aan te staren. Ik preekte over het kruis en een oudere vrouw sprak me met glimoogjes aan over hoe zij zich al verheugde op Pasen. Want ja, zei ze, wanneer dat niet was gebeurd, dan was het alles tevergeefs.

Nee, met Pasen lopen wij er wel voorbereid op ons paasbest bij. De Paasdiensten staan al gepland of een Paasbrunch bij van der Valk is al gereserveerd. Op een bepaalde manier is voor een kerkmens en voor een niet-kerkmens Pasen niet echt een probleem. Je gelooft het of je gelooft het niet. C'est ça! En hebben we er wel een probleem mee - vinden we het rationeel onverteerbaar of historisch niet bewijsbaar - dan trekken we een populaire (Amerikaanse) theoloog uit de kast, die ons de windsels van het lege graf uit de doeken doet en ons onweerlegbaar én uit de Schriften én uit de rechtswetenschap het bewijs levert: Christus is waarlijk opgestaan!

Commentaar

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...